Pr davn men
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Prídavné mená PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prídavné mená. Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Mgr. Tímea Matušeková. Zopakujme si učivo 3. ročníka. Čo sú prídavné mená ?. Prídavné mená sú slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. Ako sa na ne pýtame?. Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké?.

Download Presentation

Prídavné mená

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr davn men

Prídavné mená

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Mgr. TímeaMatušeková


Zopakujme si u ivo 3 ro n ka o s pr davn men

Zopakujme si učivo 3. ročníka.Čo sú prídavné mená?

Prídavné mená sú slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí.

Ako sa na ne pýtame?

Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké?

Kde stoja vo vete?

Prídavné mená stoja zvyčajne pri podstatných menách, ku ktorým patria.


Lesn maliny

« Lesné maliny

Lesnémaliny môžeme nájsť nielen na slnečných, ale aj na

tienistých miestach lesa. Rastlina kvitne bielym alebo ružov-

kastým kvetom. Sladké plody sú červenej farby a lákajú

turistov prechádzajúcich voňavým lesom. Z nazbieraných

malín môžeme vyrábať malinový sirup a džem. Z malinových

listov zaliatych horúcou vodou je výborný čaj. Maliny zbiera-

me väčšinou počas letných prázdnin.

Úloha: V texte „Lesné maliny“ vyhľadaj prídavné mená a podčiarkni ich.


Pr davn men

Ktoré lesné plody sa podobajú malinám?

Ktoré zviera si veľmi rado pochutí na lesných malinách?

černice

medveď

Ako si vitamíny z lesných plodov uchovávame na zimu?

zaváraniny


Nap do r m ekov ak vlastnosti maj zvieratk na obr zkoch

Napíš do rámčekov, aké vlastnosti majú zvieratká na obrázkoch.


Pr davn men

_______

_______

_______

_______

koberec

autobus

sova

voda

_______

_______

_______

_______

auto

obuv

divák

dieťa

 • K podstatným menám pridaj vhodné prídavné mená

 • Dve slovné spojenia použi vo vetách.

____________________________________________________________________________________


Pr davn men

 • Do viet na tabuli dopíš prídavné meno zaujímavýv správnom tvare.

V knižnici som si požičal _________ knihu.

Rozprával nám ___________ príbehy.

Prečítali sme si o ____________ živočíchoch.

Na ____________ obrazoch sa nám páčili farby.

Včera sme sa stretli so ____________ ľuďmi.

Našli sme ho v _____________ úkryte.

Videl som _____________ človeka.


U ebnica str 128 cv 4 samostatn pr ca z viet v u ebnici vyp pr davn men do zo ita

Učebnica str. 128, cv. 4.- SAMOSTATNÁ PRÁCA: Z viet v učebnici vypíš prídavné mená do zošita.

 • KONTROLA:

Liptovský

širší

vysokým

veľkej

mohutnejší

Veselým

priemyselný

veľkou

dobrosrdečných

mohutnou

úzky

mohutné

rýchlou

väčšej

drobné

historickú

krásnej


Dom ca loha

Domáca úloha

 • Učebnica str. 128,

  cv. 5. a), b)

www.timi.wbl.sk


 • Login