Pediatri
Download
1 / 14

Pediatri - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Pediatri. Barn er ikke små voksne. Barn er i vekst og utvikling. Enhver alder har somatiske og psykologiske karakteristika som symptomer og funn må vurderes mot. Barn og familie – helhetstenkning er nødvendig Undersøkelse av barn krever annen fremgang enn undersøkelse av voksne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pediatri' - nat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Barn er ikke sm voksne
Barn er ikke små voksne

 • Barn er i vekst og utvikling. Enhver alder har somatiske og psykologiske karakteristika som symptomer og funn må vurderes mot.

 • Barn og familie – helhetstenkning er nødvendig

 • Undersøkelse av barn krever annen fremgang enn undersøkelse av voksne.


Sykelighet hos barn
Sykelighet hos barn

 • De fleste (norske) barn er friske og sterke

 • Vanligste sykdommer/ plager: infeksjoner (luftveier, ører), allergi og eksem, skader

 • Barn har 6-8 akutt sykdomsepisoder årlig.

 • Barn har 4-5 legekontakter årlig.

 • ”Ørebarn”/ ”eksembarn” – oftere syke enn andre barn

 • Det imidlertid også i barneårene medfødte funksjonshemninger og sjeldne, alvorlige, kroniske sykdommer diagnostiseres.

 • LSF (langvarig syke og funksjonshemning) – hvor mange? 24-30% - men er avhengig av hvordan dette defineres. Ca. 16% i 1996 oppga å ha sykdom eller tilstand som influerer på dagliglivet i moderat til alvorlig grad i minst 3 måneder i året.Unders kelse av akutt syke barn
Undersøkelse av akutt syke barn

 • Barn samarbeider bare når de har tillit og overskudd.

 • Barn kan ofte ikke gi uttrykk for hva som plager dem. Symptomene er ofte lite spesifikke.

 • Avhengig av å få til et samarbeid med foreldrene.

 • Observasjon av barnet er en viktig del av undersøkelsen.


Barn og forebyggende arbeid
Barn og forebyggende arbeid

 • Spedbarns- og småbarnskontroller – på helsestasjon og hos lege

  • Lengde og vekt

  • Motorisk og språklig utvikling

  • Syn, hørsel

 • Vaksinasjon


Egersund kommune tilbud p helsestasjonen
Egersund kommune – tilbud på helsestasjonen

Hjembesøk av din helsesøster når du kommer hjem fra sykehuset

6 uker : Individuell konsultasjon hos lege og helsesøster

1.-3. mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster

3 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: 1. Trippelvaksine (difteri/stivkrampe/kikhoste) 1. Hib-vaksine (Haemophilus influenzae type B) 1. Poliovaksine

4 mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster

5 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: 2. Trippelvaksine 2. Hib-vaksine 2. Polivaksine

6 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster og lege undersøkelse av hørsel

7.-10. mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster

11 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: 3. Trippelvaksine 3. Hib-vaksine 3. Polivaksine

12 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster og lege

15 mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: MMR vaksine (meslinger/kusma/røde hunder)

2 - 3 år: Individuell konsultasjon hos helsesøster og lege

4 år: Individuell konsultasjon med kontroll av syn

5 år: Individuell undersøkelse / konsultasjon før skolestart


Vaksinasjons programmet
Vaksinasjons-programmet

 • 3 måneder:  Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon, Poliomyelitt 

 • 5 måneder: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon, Poliomyelitt 

 • 11-12 måneder: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon, Poliomyelitt 

 • 15 måneder: Meslinger/Kusma/Røde hunder

 • 6-8 år: Poliomyelitt 

 • 11-12 år: Difteri/Stivkrampe

 • 12-13 år: Meslinger/Kusma/Røde hunder 

 • Ungdomsskolen: Poliomyelitt, Tuberkulose


Barn og legemidler
Barn og legemidler

 • På tross av lav morbiditet og mortalitet i barnealder er forbruket av legemidler høyt

 • Spesielt i aldersgruppen ½-6 år, der virale luftveisinfeksjoner er dominerende årsak til feber, er unødvendig bruk av antimikrobielle midler vanlig.

 • Barn > 6 måneder – få kliniske forskjeller i forhold til voksne når det gjelder farmakokinetikk. Premature og nyfødte derimot – store forskjeller.

 • Paradoksal reaksjoner på legemidler – eks. sedativa, amfetamin

 • Administrasjonsproblemer – motivere foreldre, foreldreinformasjon.

 • Dosering – ut fra vekt og alder – skal alltid dobbetsjekkes


Barne og ungdomspsykiatri i
Barne- og ungdomspsykiatri I

 • Flere gutter enn jenter har psykiske lidelser

 • Gutter: Aggressiv, antisosial atferd

 • Jenter: Angst, usikkerhet, følsomhet, hemmet atferd

 • Viktigste typer forstyrrelser:

  • Emosjonelle (nevrotiske) forstyrrelser

  • Atferdsforstyrrelser

  • Utviklingsforstyrrelser


Barne og ungdomspsykiatri ii
Barne- og ungdomspsykiatri II

 • Hos ungdom har problemer særlig relasjon til identitet (kroppsbilde, rolleforandringer, forhold til venner)

 • Atferdsforstyrrelsene dominerer – sosial uakseptabel atferd kombinert med alkohol eller stoffmisbruk.

 • Vanskelig å skille normal-patologi

 • Depressive reaksjoner ofte atypiske

 • Alvorlig psykisk lidelse kan debutere


Barn og kreft
Barn og kreft

 • 1% av samtlige krefttilfeller rammer barn

 • Mellom 125 og 150 barn under 15 år får hvert år diagnosen kreft

 • 1/3 leukemi, 1/3 hjernesvulst, 1/3 andre krefttyper

 • Svulstene er oftest helt forskjellig fra de en finner hos voksne – ofte av embryonalt opphav.

 • Tre av fire helbredes.

 • Kreft er den viktigste årsaken til at barn i alderen 1-15 år dør av sykdom.

 • Behandlingen er intens, med stor morbiditet. Noen sliter med betydelige senskader.


Global barnehelse
Global barnehelse

 • I 1999 døde 11 millioner barn under 5 år av sykdommer som kunne vært forebygget eller helbredet

 • Ca. 70 % av dødsfallene skyldes fem sykdomsgrupper: akutte nedre luftveisinfeksjoner, diaré, perinatale tilstander, malaria og meslinger.

 • Underernæring er både en bakenforliggende årsak og en konsekvens


Global barnehelse viktigste tiltak
Global barnehelseViktigste tiltak

 • Rent vann, bedre sanitære forhold

 • Oral rehydrering

 • Vaksinasjon

 • Legemidler mot infeksjonssykdommer

 • Nok mat, sikker mat,

 • Beriking av mat

 • Amming

 • ?


ad