Kyjevsk rus
Download
1 / 15

Kyjevská Rus - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_06-07. Kyjevská Rus. Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy. Kyjevská Rus. Nejstarší stát , který se v 9.–11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kyjevská Rus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VY_32_INOVACE_06-07

Kyjevská Rus

Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy


Kyjevská Rus

 • Nejstarší stát, který se v 9.–11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy.

 • Zanechal stopu v dějinách i kultuře tří budoucích východoslovanských národů :a) Rusů,b) Ukrajinců,c) Bělorusů.

 • Území mezi řekami Vislou a Dněprem, vedla tudy cesta varjagů do Řecka (z Baltu do Konstantinopole).


Rozsah Kyjevské Rusi v 11. století

Autor: CaptainBlood, Název:Kievan Rus en.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kievan_Rus_en.jpg


Počátky Kyjevské Rusi

 • Varjagové měli zájem nad kontrolou trhových osad území.

 • Ozbrojení varjagové si brzy zabezpečili postavení vládců v důležitých slovanských střediscích.

 • V Novgorodu vládl varjag kníže Rurik, jeho potomek Oleg se roku 882 zmocnil Kyjeva, území spojil.

 • Stal se tak zakladatelem rurikovské dynastie a státu zvaného Kyjevská Rus.


Rurikovci

 • Rurik - byl původem norman-varjag (Švédsko), pohan, k pohanství se hlásili i jeho potomci (měli už většinou slovanská jména – důkaz, že slovanský živel stále převládal).

 • Další knížata – rozšíření území směrem na jih až k Byzantské říši. Úzké kontakty.

 • Vladimir – si vynutil sňatek s byzantskou princeznou, avšak musel souhlasit s přijetím křtu z rukou byzantských kněží = roku 988 přijetí křesťanství na Rusi a počátek rozsáhlé christianizace. Slovanské obyvatelstvo nerado opouštělo staré bohy.


Rurikovci

 • Jaroslav Moudrý – první polovina 11. století, největší rozkvět státu, vydal nejstarší ruský zákoník a nástupnický řád – snažil se (marně) předejít sporům o trůn.

 • Kyjevská Rus nadále prosperovala, avšak systém nástupnictví a státní správy umožnil regionálním vládcům získat větší moc na úkor kyjevských knížat.

 • Kyjevská Rus se postupně rozpadla, na jejím místě se vytvořily menší státní celky. Ty poté nedokázaly obstát vůči náporu mongolských kmenů.


Nájezdy mongolských kmenů

 • Mongolské kmeny značnou část země obsadily, vyplenily a začaly vybírat od místních vládců poplatky.

 • Přesto dochází k rozvoji Moskevského knížectví, jež postupně získávalo stále větší území a poté i nezávislost na mongolské Zlaté hordě.


Zánik Kyjevské Rusi

 • Kyjevská Rus neměla dlouhého trvání.

 • Ruský stát se v průběhu 12. století rozpadl na řadu menších knížectví (vzájemná řevnivost mezi knížaty), která nedokázala čelit nájezdům asijských kočovníků.


Rozpad Kyjevské Rusi na jednotlivá knížectví

Autor: SeikoEn , Název:PrincipalitiesofKievan Rus' (1054-1132).jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Principalities_of_Kievan_Rus'_(1054-1132).jpg


Písemnictví

 • S přijetím křesťanství se začalo rozvíjet písemnictví. Bohoslužba byla sloužena ve staroslověnštině (mnozí kněží byli Bulhaři – srozumitelnost sdělení). Literární díla také ve staroslověnštině.

 • Použito však nový typ písma – cyrilice, z níž se pak později vyvinula azbuka.

 • Nejvýznamnější práce v 11. stol. Pověst dávných let – dějepisné dílo připisováno mnichu Nestorovi.

 • Během 11. stol. asi také vznikaly ústně tradované skladby s hrdinskou tématikou, tzv. byliny. Bohatýr Ilja Muromec.


Hmotné památky

 • Z architektonických památek Kyjevské Rusi se v původní podobě dochovalo málo.

 • Dřevěné stavby zanikly, kamenné objekty byly často mnohokrát přestavovány, mnoho bylo zničeno v době mongolské expanze.

 • Počátkem 10.století stál v Kyjevě chrám sv. Sofie (dřevěný), kamennou verzi nechal postavit po roce 1037 kyjevský kníže Jaroslav I. Moudrý. Chrám měl protějškem ke chrámu Hagia Sofia v Konstantinopoli.


Původní podoba kyjevského katedrálního chrámu sv. Sofie (podle byzantského vzoru stavitelství)

Autor:AlexanderNoskin , Název:Maket Sofii.JPGZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maket_Sofii.JPG


Zlatá brána

 • Za vlády Jaroslava Moudrého bylo hlavní město obklopeno mohutnými hliněnými valy v délce 3,5 km. Dovnitř se vcházelo třemi vstupy, z nichž nejproslulejší byla Zlatá brána, kterou nechal kníže vystavět zřejmě roku 1037.


Zlatá brána v Kyjevě, rekonstrukce z roku 1982

Autor:Dezidor, Název:Золоті ворота.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Золоті_ворота.jpg


Děkuji za pozornost.

Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


ad
 • Login