ŞİDDET NEDİR VE
Download
1 / 26

ŞİDDET NEDİR VE ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

ŞİDDET NEDİR VE ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR. ŞİDDET. Şiddet ; bir kişiye güç ya da baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak ya da yaptırmak. İnsanın bedensel bütünlüğüne karşı dışardan yöneltilen sert ve acı verici bir edim. ŞİDDET BİÇİMLERİ. Yasal Önlemler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŞİDDET NEDİR VE ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR' - nasnan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ŞİDDET NEDİR VE ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR


ŞİDDET

Şiddet ;bir kişiye güç ya da baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak ya da yaptırmak.

İnsanın bedensel bütünlüğüne karşı dışardan yöneltilen sert ve acı verici bir edim.Yasal nlemler
Yasal Önlemler

 • Anayasamızın 58. maddesinin 2. fıkrasında; “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden suçluluk, kumar vb. kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir.

 • Türk Millî Eğitiminin genel amaçları arasında da; “ Türk milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı kişileri yetiştirmek.” hükmü yer almaktadır.

 • Değişik yönetmeliklerde de, çocuklarımızı, gençlerimizi kötü ve zararlı alışkanlıklardan, davranış bozukluklarından korunması amacıyla sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verilmesi istenmektedir.


 • Rehberlik servislerinin, öğretmenlerin temel görevleri, çocuklarımızdaki davranış bozukluklarının tedavisi yönünde okul idaresine, aileye ve çocuğun bizzat kendisine destek olmaktır.

 • Okul Aile Birliklerinin, okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla işbirliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmaktır.

 • Okul Aile Birliklerinin bir diğer görevi de, ailede, okulda ve çevrede öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmaktır.


 • Bakanlığımızın sayısız genelgelerinde de, çocuklarımızın, gençlerimizin tüm kötü ve zararlı alışkanlıklardan, davranış bozukluklarından korunmaları için eğitim kurumlarımızın tüm gerekli önlemleri almaları istenmekte, bu bağlamda;

  • Mülkî amirlerle,

  • Emniyet güçleriyle,

  • Yerel Yöneticilerle,

  • Sivil Toplum Örgütleriyle,

  • Sağlık kuruluşlarıyla,

  • Medya ile,

  • İlgili kurum ve kuruluşlarla,

  • Rehberlik servisleri ile sıkı işbirliği kurularak top yekün bir mücadele öngörülmektedir.

 • Konu ile ilgili olarak müdürlüğümüzce bir dizi çalışmalar başlatılmış olup, bu çalışmalar sürdürülmektedir.A b reysel fakt rler
A- BİREYSEL FAKTÖRLER FAKTÖRLER

 • Hiperaktivite,

 • Düşüncesizce davranma,

 • Davranışlarını kontrol edememe,

 • Dikkat toplayamama problemi,

 • Geçmişteki agresif davranışlar,

 • Eğitimsizlik,


B a le ve akran gruplarinin etk ler

Çocukların(0-18 yaş ) , ebeveynler tarafından kötü bir şekilde denetlenmesi ve çocukları disiplin altına almak için sert fiziksel cezaların uygulanması,

Çocukluk dönemindeki anne-baba arasındaki çatışma,

Ebeveynler ve çocuklar arasındaki sevgi bağının yeterli derecede olmaması,

Bir annenin , ilk çocuğunu çok genç bir yaşta doğurması,

B- AİLE VE AKRAN GRUPLARININ ETKİLERİ


Genç bir yaşta, ebeveynlerin birbirlerinden ayrılmalarını veya boşanmalarını doğurduğu sonuçlarla ortaya çıkan kötü deneyim,

Aile bağlarının zayıf olması,

Ailenin sosyo-ekonomik durumunun düşük olması,

Suç işleyen akranlarla ilişki içinde bulunmak da genç insanlardaki şiddet eğilimiyle bağlantılıdır.


C sosyal pol t k ve k lt rel fakt rler
C- SOSYAL, POLİTİK ve KÜLTÜREL FAKTÖRLER ayrılmalarını veya boşanmalarını doğurduğu sonuçlarla ortaya çıkan kötü deneyim,

 • Çeteler, silahların ve uyuşturucu maddelerin yerel olarak tedarik edilmesi,

 • Toplum içindeki sosyal uyumun düşük seviyelerde olması,

 • Bir ülkenin yönetiminin kalitesi, ülkenin kanunları ve bunların ne derecede uygulandığı, aynı zamanda sosyal koruma politikaları,

 • Gelir eşitsizliği, genç nüfustaki hızlı demografik değişimler ve şehirleşme gibi faktörler,


Eğer bir çocuk, düşman bir çevrede yaşarsa, ayrılmalarını veya boşanmalarını doğurduğu sonuçlarla ortaya çıkan kötü deneyim,

kavgacılık öğrenir.

Eğer bir çocuk, korku içinde yaşarsa,

korkmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk, daima ona acıyan insanlarla beraber yaşarsa,

kendini zavallı hissetmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk, kıskançlık içinde yaşarsa,

nefret etmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk, ona cesaret veren bir çevrede yaşarsa,

kendine güvenmeyi öğrenir.


Eğer bir çocuk, onu öven bir çevrede yaşarsa, ayrılmalarını veya boşanmalarını doğurduğu sonuçlarla ortaya çıkan kötü deneyim,

o da takdir etmesini öğrenir.

Eğer bir çocuk, sevgi içinde yaşarsa,

sevmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk, kendine değer veren bir çevrede yaşarsa,

bir gayesi olmasını öğrenir.

Eğer bir çocuk, dürüst muamele görürse,

adaletin ne olduğunu öğrenir.

Eğer bir çocuk, doğruluk içinde yaşarsa,

hakikatin ne olduğunu öğrenir.

Eğer bir çocuk, ona daima dostluk, güler yüz ve anlayış

gösteren bir çevrede yaşarsa,

dünyanın içinde yaşanacak güzel bir yer olduğunu öğrenir.

Ann LANDERS


Ddet n etk ler

Yoğun korku ve buna bağlı olarak çaresizlik, güvensizlik ve ümitsizlik,

Yoğun endişe ve panik,

Uyku bozuklukları,

Aşırı yada hiç yememe, Utanma,

Öfke patlamaları,

Madde ve alkol bağımlılığı,

Soyutlanma,

Suçluluk duygusu,

ŞİDDETİN ETKİLERİ


Ddet n etk ler1

Mide ve baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi psikosomatik şikayetler,

Yaralanmalar sonucu oluşan sakatlıklar,

Depresyon,

Ölme isteği ve intihar eğilimi,

Öğrenilmiş çaresizlik; pasif tutum alma, olayları değiştirmek için yapılabilecek bir şey olmadığının inancının yerleşmesi,

ŞİDDETİN ETKİLERİ


Gen ler n neden oldu u ddet engellemek n neler yapilab l r
GENÇLERİN NEDEN OLDUĞU ŞİDDETİ ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

 • Ana baba, öğretmen ve eğitimle uğraşan kimseler kendinden daha küçüklere şiddet uygulamamalıdır.

 • Çocukların bir başkasına veya bir hayvana şiddet uyguladığını görünce ona o anda anlayacağı şekilde bunu bir daha yapmaması için telkin ve tavsiyelerde bulunulmalıdır.

 • Çocuklar kıskandırılmamalıdır.


 • Çocukları bakma çağına ve olgunluğuna erişmiş kız ve erkek çocuklara yalnız evde bırakarak kardeşlerine bakma sorumlulukları verilmemelidir.

 • Çocuklara ve gençlere kendilerinden daha küçük kimselere yardım, onları sevme gerektiği gösterilmelidir.

 • Aşırı derecede şiddet eğilimi gösteren çocukların durumu bir psikolog veya psikiyatriste incelettirilmeli ve onun tavsiyelerine göre hareket edilmelidir.


 • ÖĞRETMENE ÖNERİLER: ve erkek çocuklara yalnız evde bırakarak kardeşlerine bakma sorumlulukları verilmemelidir.

 • Çocuklara haksız cezalar vermeyin.

 • Çocukları yargılama ve değerlendirmede adil olun.

 • Onlar için sosyal etkinliklere katılma olanakları yaratın.

 • Çocuğun her yaptığını eleştirmeyin. Gerektiğinde taktir edin. Taktir edemiyorsanız beğenmediğiniz yönleri açık açık konuşun. Olumlularını söyleyin ve beraberce düzeltmeye çalışın.Iddet konusunda okul odakl nlemlerimizi k saca yle zetleyebiliriz
Şiddet konusunda okul odaklı önlemlerimizi kısaca şöyle özetleyebiliriz

 • Okul giriş ve çıkışların sıkı kontrol altında tutulması. Risk altındaki okulların;

  • Bahçesine kamera sistemi kurulması,

  • Çevrelerinin güvenli hale getirilebilmesi için duvarların tel örgü ile kapatılması,

 • Yaralayıcı, kesici, zarar verici âletlerin okula alınmasının önlenmesi (çakı, bıçak, delici âletler, sopa, zincir, kelebek vs.)

 • Rehberlik servislerinin aktif tutulması. • Aile birliği- veli toplantılarına ağırlık verilmesi, veli toplantılarında konunun işlenmesi.

 • Okullarda şiddetin önlenmesi ile ilgili Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/26 nolu genelgesi gereği;

  • Öğretmenler Kurulu ve Okul Aile Birliklerinin toplanması, eylem planlarını hazırlaması ve uygulamaları,

  • Rehberlik Araştırma Merkezlerinin, rehber öğretmen-psikolojik danışmanların çeşitli kurullar kurarak aktif halde çalışmaları,


Çocukları ve gençleri iyi bir insan iyi bir yurttaş olarak hayata hazırlayan, onları dürüst, kötü davranış ve alışkanlıklardan uzak, ülkesini, bayrağını ve birbirini seven kuşaklar olarak yetiştirmeyi sözde değil özde başarabilen,

YAŞAM BOYU

DEVAM EDEN BİR EĞİTİM

İÇİN DAYAKSIZ BİR EĞİTİM SEÇİN


TEŞEKKÜRLER olarak hayata hazırlayan, onları dürüst, kötü davranış ve alışkanlıklardan uzak, ülkesini, bayrağını ve birbirini seven kuşaklar olarak yetiştirmeyi sözde değil özde başarabilen,


ad