Známe Bohumila Hrabala ? - PowerPoint PPT Presentation

Zn me bohumila hrabala
Download
1 / 32

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Známe Bohumila Hrabala ?. 9. ročník. Bohumil Hrabal se narodil :. v Praze v Brně v Hradišťsku. Jméno Hrabal má po svém :. strýci vlastním otci nevlastním otci. Vystudované povolání :. lékař právník učitel. Dětství strávil :. v chatové osadě Kersko v nymburském pivovaru

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Známe Bohumila Hrabala ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zn me bohumila hrabala

Známe Bohumila Hrabala ?

9. ročník


Bohumil hrabal se narodil

Bohumil Hrabal se narodil :

 • v Praze

 • v Brně

 • v Hradišťsku


Jm no hrabal m po sv m

Jméno Hrabal má po svém :

 • strýci

 • vlastním otci

 • nevlastním otci


Vystudovan povol n

Vystudované povolání :

 • lékař

 • právník

 • učitel


D tstv str vil

Dětství strávil :

 • v chatové osadě Kersko

 • v nymburském pivovaru

 • v okolí kladenských hutí


Ofici ln m spisovatelem byl od

Oficiálním spisovatelem byl od :

 • roku 1962

 • roku 1959

  3. roku 1963


Co hlavn psal

Co hlavně psal ?

 • povídky a novely

 • romány

 • fejetony a div. hry


Kter z re is r zpracov val hrabalovo d lo

Který z režisérů zpracovával Hrabalovo dílo ?

 • Věra Chytilová

 • Václav Vorlíček

 • Jiří Menzel


Jak nebo na co zem el

Jak nebo na co zemřel ?

 • rakovina

 • zápal plic

 • sebevražda


Kde je dnes poh ben

Kde je dnes pohřbený ?

 • v Praze

 • v Brně

 • v Hradišťsku


Ve kter m roce zem el

Ve kterém roce zemřel ?

 • r. 1997

 • r. 1990

 • r. 2000


Ivotn osud

Životní osud :

 • oceňován komunisty

 • díla zakazována

 • emigroval


P bitel je lov k

„Pábitel“ je člověk :

 • povídavý, přehání,vymýšlí si

 • zamlklý a přemýšlivý

 • intelektuál spisovně mluvící


T k zran n z kladensk ch hut se t kalo

Těžké zranění z kladenských hutí se týkalo :

 • očí

 • páteře

 • hlavy


Obl benou hosp dkou byla

Oblíbenou hospůdkou byla :

 • U zlatého tygra

 • U bílého lva

 • U dvou veverek


Inzer t na d m ve kter m u nechci bydlet filmov podoba m n zev

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet – filmová podoba má název :

 • Ostře sledované vlaky

 • Skřivánci na niti

 • Perlička na dně


Jan d t je hlavn postava d la

Jan Dítě je hlavní postava díla :

 • Obsluhoval jsem anglického krále

 • Slavnosti sněženek

 • Pábitelé


50 l ta v kladensk ch hut ch to je d lo

50. léta v kladenských hutích - to je dílo :

 • Postřižiny

 • Ostře sledované vlaky

 • Skřivánci na niti


Co nenapsal hrabal

Co nenapsal Hrabal ?

 • Něžný barbar

 • Hovory lidí

 • Láska a smetí


Odv n in mlad ho mu e proti n mc m je v d le

Odvážný čin mladého muže proti Němcům je v díle :

 • Ostře sledované vlaky

 • Příliš hlučná samota

 • Pábitelé


Osudy pij k povale cik n tul k jsou v d le

Osudy pijáků, povalečů, cikánů, tuláků…jsou v díle

 • Slavnosti sněženek

 • Postřižiny

 • Pábitelé


Vzpom nka na otce maminku a str ce pepina v prost ed z d tstv

Vzpomínka na otce, maminku a strýce Pepina v prostředí z dětství

1. Růžový panter

2. Postřižiny

3. Slavnosti sněženek


Pomn k na obr zku je v

Pomník na obrázku je v :

 • Brně- rodišti

 • Kersku – bydlišti

 • Hradišti – rodinná hrobka


Obr zek je z filmu

Obrázek je z filmu :

 • Slavnosti sněženek

 • Postřižiny

 • Skřivánci na niti


Obr zek je z filmu1

Obrázek je z filmu :

 • Obsluhoval jsem anglického krále

 • Pábitelé

 • Postřižiny


Obr zek je z filmu2

Obrázek je z filmu :

 • Ostře sledované vlaky

 • Postřižiny

 • Růžový kavalír


Obr zek je z filmu3

Obrázek je z filmu :

 • Ostře sledované vlaky

 • Obsluhoval jsem anglického krále

 • Slavnosti sněženek


Obr zek je z filmu4

Obrázek je z filmu

 • Skřivánci na niti

 • Pábitelé

 • Postřižiny


Chatovou oblast kde il a kterou m l r d pou il ve filmu

Chatovou oblast, kde žil a kterou měl rád , použil ve filmu

 • Postřižiny

 • Slavnosti sněženek

 • Skřivánci na niti


Obl ben zv e bohumila hrabala

Oblíbené zvíře Bohumila Hrabala :

 • pes

 • kočka

 • holubi


Tato pam tn deska je

Tato pamětní deska je :

 • na rodném domě

 • na nymburském pivovaru

 • na chatě v Kersku


 • Login