Ceklic Tamara
Download
1 / 37

Ceklic Tamara - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Ceklic Tamara. Konkurencija na slobodnom trzistu pruza najsire poslovne mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje. Znacaj – istaknut Programom jedinstvenog trzista 1992.godine .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ceklic Tamara ' - nasim-farley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Konkurencija na slobodnom trzistu pruza najsire poslovne mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje.

 • Znacaj – istaknut Programom jedinstvenog trzista 1992.godine.

 • Politika konkurencije - spoj dva suprotna podsticaja (koncentracija poslovanja I borba protiv trustova)

  Vlada-ravnotezu


1) Konkurentnost troskova mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje.

2) Cenovna konkurentnost

3) Relativna rentabilnost(diskriminacija cena)

Merenje konkurentnosti:

a) Indeks specijalizacije trgovine (IST)

b) Indeks specijalizacije proizvodnje (ISP)

Konkurencija u robi – globalnog karaktera-cenovna komponenta

Konkurencija u uslugama – lokalnog karaktera- necenovna dimenzija(reputacija)


 • Primer mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje. :

  u situaciji kada ne postoji razmena, monopol u zemlji A proizvodi dobro X

  zemlja B - postoji slobodna konkurencija za to isto dobro

  => cene za dobro X nize u zemlji B

  => Ako je dozvoljena slobodna trgovina ,zemlja B ce izvoziti dobro X u zemlju A.

  Ovaj primer je pokazao da razlike u strukturi trzista mogu da opravdaju razmenu cak I kada zemlje imaju edenticne tehnologije proizvodnje I raspodelu faktora


 • Politike konkurencije mogu se klasifikovati prema: mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje. paradigmi struktura-ponasanje-ucinak

  Uticaj ove paradigme je takav da ucinak na odredjenom trzistu zavisi od interakcije izmedju strukture trzista I ponasanja kupaca i prodavaca na njemu.

 • Struktura - se odnosi na organizaciju proizvodnje I distribucije

 • Ponasanje -utvrdjuje kako se preduzece ponasa u svom poslovanju

 • Ucinak - se odnosi na ciljeve ekonomske organizacije


Pokazatelji strukture trzista: mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje.

Racio koncentracije- za odredjen br.preduzeca

pokazuje intenzitet pritiska konkurencije na privredne ucesnike.Ako je ovaj odnos relativno visok onda on pokazuje da je trzisna moc koncentrisana u prilicno malom broju preduzeca

Hirsman-herfindalov indeks(HHI)-za sva preduzeca na trz.

alternativno I potpunije merilo, sve se vise koristi u borbi protiv oligopola. Njegov iznos je negde izmedju 0 I 100 (100-monopol)


Konkurencija=> pozitivan uticaj na inovaciju

dugorocni efekti?

Ako inovacijadecentralizaciju I ako povecava konkurenciju onda

Konkurencija >Inovacija

Ako konkurencija centralizaciju –sirenje trz imapozitivan efekat na inovaciju samo na kratak rok


Uticaj konkurencije robe ili usluge => kao sto na grafikonu pokazuje srelica. :

 • osim uticaja na cene I troskove

 • Potstice tehnicki napredak

 • prosiruje potrosacev izbor

 • poboljsava kvalitet robe I usluga I

 • racionalizuje organizaciju preduzeca.

  Konkurentnost robe I usluga jedne zemlje moze se povecati: obezvredjivanjem domace valute I/ili smanjenjem zarada. Ipak najzdraviji nacin - povecanje produktivnosti.


 • Grupa zemalja robe ili usluge => kao sto na grafikonu pokazuje srelica. koja generise najveci deo inovacija relativno je mala I stabilna tokom vremena:

  Britanija,Nemacka,SAD,Francuska,Svajcarska, Svedska,Japan.

 • Zasto neke zemlje inoviraju a neke ne?

  razlike u obimu lokalnog trzista ,konkurencija I ponuda vestina,istrazivanje I razvoj


 • Patenti robe ili usluge => kao sto na grafikonu pokazuje srelica.  zamena za inovacije

  SAD je privreda sa najvecim br.inovacija na svetu.Preostali broj patenata koncentrisan je u Japanu,Nemackoj,Francuskoj,Britaniji,Kanadi,Tajvanu,Svajcarskoj, Italiji, Svedskoj, Holandiji I Junoj Koreji.

 • Nemackaproizvodnji hemikalija I u oblasti visoko kvalitetne tehnike

 • Britanija pop muzika i izdavastvo

 • Ialija moda I dizajn

 • SAD proizvodnja racunara I softvera I filmska industrija


 • Intraindustrijska trgovina =trgovina diferenciranim proizvodima

 • nastaje kada jedna zemlja istovremeno izvozi I uvozi proizvode koji za potrosace predstavljaju bliske supstitute.

 • diferencijacija nastaje kada se dodaju razlicite karakteristike osnovnom dobru ili komponenti

 • koristi od trgovine diferenciranom robom ostvaruju kroz potrosacev izbor.

 • Mogucnosti za intraindustrijsku trgovinu povecavaju se sa stepenom ekonomskog razvoja,slicnostima u ukusima,otvorenosti za trgovinu I geografskoj blizini,sto smanjuje troskove transportai servisiranja posle prodaje.

 • Znacaja deo trgovine medju razvijenim zemljama


 • Odgovornost proizvodima komisija Evropske unije

 • Osnovna pravila EU o politici konkurencijeUgovoru iz Rima I odlukama Evropskog suda pravde

 • Najveci rezultat Programa iz 1992 uklanjanje necarinskih barijera na unutrasnju trgovinu u EU

 • Glavne koristi od Programa dugorocne dinamicke dobiti(a nesamo smanjenje troskova unutrasnje trgovine u EU,koja je nastala kao rezultat ukljanjanja necarinskih barijera


 • Prednosti I pretnje za nove drzave clanice: proizvodima

 • PREDNOSTI:

 • pristup novom trzistu

 • porast potraznje

 • stabilnije poslovno okruzenje

 • efikasnije donosenje zakona

 • laksi izvoz I uvoz

 • bolji pristup kapitalu

 • bolje finansijske usluge

 • novi kupci I dobavljaci

 • pristup fondovima EU


 • NEDOSTACI: proizvodima

 • Iskusna I kapitalom opremljena konkurencija

 • Rast troskova proizvodnje

 • Novi zakoni

 • Strategijki uslovi(lokacija,distribucija)

 • Jezicki uslovi

 • Odliv intelektualaca


 • dva proizvodima razlogazaspoljasnjeotvaranje EU u ciljujacanjakonkurencije :

 • unutrasnjatrgovina EU uglavnomintraindustrijska

 • potreban je konkurentskipritisakizvan EU daublazioligopolistickustrukturu I povecakonkurentnost.

  EU imasopstvenapravilazaponasanjenatrzistu.Ona se odnosena :

 • ogranicenjekonkurencije

 • zloupotrebudominantnogpolozajai

 • drzavnupomoc


 • Ugovor iz Rima proizvodima zabranjuje sve tajne dogovore izmedju preduzeca koji mogu imati negativan uticaj na unutrasnju trgovinu EU

  Privatne prakse koje ogranicavaju konkurenciju ukljucuju:

 • direktno ili indirektno odredjivanje cena I ostalih uslova razmene

 • ogranicenje ili kontrolu proizvodnje,trzista,tehnickog razvoja

 • deljenje trzista

 • primenu nejednakih uslova u jednakim transakcijama sa razlicitim klijentima


Ipak proizvodima postojeizuzeci.

Dogovorilipraksamogubitiproglasenisaglasnimsazajednickimtrzistemakopreduzecedokazedasu :

 • prednostikojeproizilazeIzdogovoraveceodefekatakojisustetnipokonkurenciju,

 • akodoprinosepoboljsanjuproizvodnjeilidistribucije robe,

 • promovisanjuekonomskog I tehnickognapretka

 • omogucavajucipotrosacimaferudeo u dobitikojasledi

  Komisijatakodjemozeodobritigrupnoizuzimanjeopasnostnedostataktransparentnosti.


 • Sve industrije u EU koristile su proizvodima merdzere I akvizicije.

 • Pre konacne primene Programa 1992. preduzeca su prilagodila svoju poslovnu strukturu I poslovanje-aktivnosti vezane za koncentraciju beleze stalno usporavanje

 • McKinsey

 • nisu svi merdzeri I akvizicije preduzeca bili poslovni promasaji ali se tvrdnje o uspesnosti fuzionisanog preduzeca moraju uzeti sa oprezom.

 • EU 1990. uvela pravni instrument za ex ante kontrolu merdzera


 • dominantan polozaj proizvodima uticaj na konkurenciju.

 • Dominantna pozicija moze se obezbediti na sledeci nacin:

 • Preduzeca mogu posedovati vestine inoviranja ne samo za proizvode vec I za oblast rukovodjenja I planiranja

 • Putem merdzera I akvizicija preduzeca

 • Kroz prakse anti-konkurentnog poslovanja

 • Kroz konkurentu I riskantnu politiku utvdjivanja cena(na osnovu niskih ocekivanih troskova proizvodnje u buducnosi)

 • Ukoliko im drzava dodeli takvu licencu(komunalne usluge-snabdevanje vodom,gasom..)


 • Ugovor iz Rima ne zabranjuje dominantan polozaj ex ante vec njegovu zloupotrebu expost efekat

 • Komisija proverava 3 faktora:

  • postojanje dominantnog polozaja

  • njegovu zloupotrebu

  • negativan uticaj na razmenu izmedju zemalja clanica

   Potreba za izvesnim stepenom koncentracije u nekom industrijama je neophodna


 • sistemi trgovinske zastite I subvencije njegovu zloupotrebu

  • carinska I necarinska zastita obezbedjuje subvencijju koja se isplacuje direktno na relaciji potrosaci – proizvodjaci.

  • subvencije idu domacim proizvodjacima ali ne direktno od potrosaca vec od poreskih obveznikaka vladi aonda proizvodjacima.

  • isti cilj ali se razlikuju u transparentnosti I nacinu dostavljanja sredstava.

  • Pomoc koja se moze smatrati saglasnom sa Ugovorom


 • Spoljnotrgovinski njegovu zloupotrebu bilansSrbije

 • spoljnotrgovinskim deficit  u 2005. godinidostigaočetvrtinuvrednostibrutodomaćegproizvoda.

 • On predstavljaglavničinilacivisokognivoadeficitatekućihtransakcija, što je jedanodglavnihproblemasrpskeprivrede, ičijavrednost je poraslasanivoaod 3,3%.

 • dvapokazateljakreću u istomsmeru.deficittekućihtransakcija je znatnonižiodspoljnotrgovinskogdeficita, zahvaljujući tome što se konstantnoostvarujesuficitbilansanerobnihtekućihtransakcija.


 • nerobne tekuće transakcije njegovu zloupotrebu najvažniji su tekući transferi.Prihod po osnovu tekućih transfera u najvećoj meri čine doznake radnika zaposlenih u inostranstvu i otkup deviza.

 • Među nerobnim transakcijama značajni su i suficit na strani usluga i priliv donacija iz inostranstva.

 • Suficit usluga je velikim delom rezultat priliva po osnovu tradicionalnih usluga kao što su saobraćaj i građevinarstvo,a poslednjih godina u njemu sve veći značajima i turizam

 • Na strani kapitalnih transakcija najvažnije stavke koje omogućavaju finansiranje deficita tekućih transakcija su strane direktne investicije i zaduživanje uinostranstvu


 • srpska privreda zavisi od uvoza sirovina i energenata njegovu zloupotrebu nije realno očekivati smanjenje robnog uvoza Srbije.

 • može očekivati je smanjenje, možda čak i eliminisanje deficitatekućih transakcija  kroz brži rast izvoza robe, suficit na strani usluga i porast priliva izvozno orijentisanih stranih direktnih investicija.


 • koje grupe proizvoda ostvaruju suficit u razmeni ? njegovu zloupotrebu

 • postoji samo jedna grupa proizvoda iz trocifrene SMTK kod koje je učešće suficita u vrednosti BDP veće od 1%, a to su neplatirani valjani čelični proizvodi.

 • dve grupe imaju učešće spoljnotrgovinskogsuficita u BDP -u veće od 5‰ (šećer, i voće i voćni proizvodi bez sokova)

 • i jedna sa učešćem od 4‰ (automobilske gume).


 • U strukturi robnog izvoza Srbije dominiraju proizvodi njegovu zloupotrebu prerađivačke industrije, sa učešćem od 94% u 2005. godini.

 • zahvaljujući trima oblastima – metalskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji iz kojih je u 2005.godini potekla polovina srpskog izvoza robe.

 • grinfild ulaganjašto bi trebalo da u mnogo većoj meri utiče na rast robnog izvoza


 • iznad prosečnu stopu rasta izvoza njegovu zloupotrebu

  imali su sektori koje karakteriše primarna proizvodnja ili niži stepen finalizacije proizvoda

 • izvoz energenata, proizvodnja opreme i proizvoda široke potrošnje rasli po stopi nižojodproseka.

 • Sa ovakvim trendovima korespondira i kretanje nivoa pokrivenosti uvoza izvozom.

 • Navedena kretanja se pretežno mogu oceniti kao nepovoljna.


 • Sektori koji su najviše doprineli rastu izvoza njegovu zloupotrebu , a beleže i bolju pokrivenost uvoza izvozom su resursno intenzivni i radno intenzivnisektori u kojima se po pravilu nalaze proizvod niže dodate vrednosti i koje pretežno karakteriše cenovni vid konkurencije na svetskom tržištu.

 • smanjuje se učešćeupravo onih grupa proizvoda na kojima bi bilo poželjno da se u budućnosti zasniva konkurentnost naše zemlje, a to su tehnološko-intenzivni proizvodi, kao i proizvodi za široku potrošnju koji se prodaju na tržištima na kojima vlada konkurencija kvalitetom.


Dinamika i struktura spoljnotrgovinske razmene po oblastima
Dinamika i struktura spoljnotrgovinske razmene po oblastima njegovu zloupotrebu

 • strukturaizvozapooblastima SMTK tokomposmatranogperiodanijesuštinskipromenila,budućidaidaljedominiraju :

  poljoprivredniproizvodi,odeća, metaliinekolicinaintermedijarnihgrupaproizvoda

 • desetoblasti,ostvarujusuficit u razmenipokrivenostiuvozaizvozomimaiznadprosečnuvrednost.

 • Međutim,postojičakšestkojebeležepogoršanjeizvoz, u apsolutnomiznosu, rastaosporijenegouvoz.

 • četirioblastikojesu u 2005.godini imaleboljupokrivenostuvozaizvozomnego u 2001. sužitarice,šećer, gvožđeičelikiplastičnematerijale • na njegovu zloupotrebu bazisegmentacijegrupaproizvodaprematrocifrenoj SMTK , u zavisnostiod toga dali se proizvodirazmenjujunatržištimanakojimadominirajucenovniilinecenovnifaktorikonkurentnosti.

 • jediničnevrednostiuvozaiizvozamogudaukazujunakvalitativnudimenzijukonkurentnosti.

 • ukolikonekazemljaimavišejediničnevrednostiizvoza, to značidaonauspevadaisteproizvodeprodapovišimcenama u odnosunakonkurente, štoupućujenapostojanjeodređenihnecenovnihdimenzijakonkurentnostikoje je tazemljarazvilaikojesuvažnijeodcene.


 • četiri grupe proizvoda prema tome da li su konkurentni svojim cenama ili kvalitetom ili ne :

 • Prvi segment : Px>Pm i Qx>Qm,konkurišu kvalitetom.

 • Drugi segment : karakteriše cenovna konkurentnost, Px<Pm i Qx>Qm

 • Treći i četvrti segment odlikuje nekonkurentnost.

  Za proizvodeiz trećeg segmenta važi da je Px>Pm i Qx<Qm

  Kod proizvoda iz četvrte grupe . Px<Pm i Qx<Qm


 • Najveći deo robne razmene sa inostranstvom Srbija obavlja sa Evropskom unijom.

 • tokom2005. godine EU ima učešće od 54% u robnom izvozui 50% u robnom uvozu Srbije.

 • Zemlje iz okruženja njihovo zbirno učešće u izvozu iznosi nešto preko trećine,a u uvozu oko 10%

 • SEFTA

 • Rusije, Kine, SAD i Ukrajine, njihov značaj je uglavnom vezan za učešće u srpskom uvozu, dok je vrednost izvoza u ove zemlje, iakoima rastući trend, uglavnom nevelika.


 • I nakon demokratskih promena 2000priliv stranih direktnih investicija (SDI ) u 2001. godini je bio relativno skroman.(165 miliona USD)

  investiciona klima u tom trenutku još uvek se smatrala nepovoljnom

 • od ukupnog iznosa stranih investicijakoje su ušle u našu zemlju dominantan deo došao putem privatizacije, mada je u poslednje vreme sve učestalija pojava grinfild investicija i akvizicija.


ad