4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap. Henry Hooghiemstra, UvA-IBED [email protected] Workshop: Het IPCC na 2007 ? 10 oktober 2007. Welke achtergrond drijven mijn overwegingen ?

Download Presentation

4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap

Henry Hooghiemstra, UvA-IBED

[email protected]

Workshop: Het IPCC na 2007 ?

10 oktober 2007


 • Welke achtergrond drijven mijn overwegingen ?

 • biologie (paleo-ecologie; dynamiek ecosystemen; biodiversiteit) en aardwetenschappen (klimaatverandering, gebergtevorming, paleo-oceanografie)

 • integratie terrestrisch en marien (multiproxy)

 • reconstructies van tropische ecosystemen (Amerika, Afrika) van zeer droog (savanne, woestijn) tot zeer nat (regenwoud), en van laagland tot hoog montane ecosystemen (bergbossen, alpiene graslanden)


Wanneer? Waardoor?


Snelle toename van delta 14C

(abrupte afname zonne-activiteit)

en

grote verandering veenmos-soorten

op Subboreaal-Subatlanticum overgang


Afname van

aantal

huidmondjes

bij toename

van CO2


CO2 stijging volgt temperatuur toename; Wagner et al., 1999 in Science


 • snelle ontwikkelingen in de aardwetenschappen: klimaat is dynamisch (decade-schaal) en ecosystemen reageren snel

 • effecten van klimaatverandering op bewoning zijn altijd aanwezig geweest: verandering is de norm, ook in het heden en de toekomst

 • klimaat is een lange-termijn fenomeen, maar denken op langere tijdschalen is het publiek niet gewend

 • Een aanzienlijk deel van de informatiestroom wordt nauwelijks een duiding meegegeven


Afwezigheid van “duiding” leidt tot misvattingen en foutieve vragen:

 • is klimaat stabiel / veranderlijk ?

 • is snelheid voorspelde/geprojecteerde klimaatverandering uniek ?

 • is biodiversiteit in gevaar vanwege het klimaat ?

  vele antwoorden liggen in het paleo-archief


 • Wat is de norm ?

 • menselijke norm > 1 generatie

 • culturele norm > enkele eeuwen

 • landschaps norm > enkele millennia / Holoceen

 • Kwartair geologische norm > ijstijden (15% van de tijd heeft interglaciale condities: regenwoud+; koraalriffen+; droogbos-; alpienegraslanden-)

 • diep-geologische norm (>Plioceen/ >5Ma): de vergelijking gaat in toenemende mate mank


IPCC discussie vs. maatschappelijke discussie:

Energievraagstuk > de maatschappij beslist (uitputting energiedragers; geo-politiek)

Milieuvraagstuk > de maatschappij beslist (kwaliteit leefomgeving; hernieuwbaar / zuinig; behoud van verschillende diversiteiten)

Klimaatvraagstuk > autonome natuurlijke variabiliteit met menselijke invloed. Hoeveel ? de hamvraag ! grote diversiteit aan meningen


?

?

?


Vorming van wetenschappelijk inzicht verloopt zelden via concensus, maar is een strijdtoneel van opinies die moeten rijpen.

IPCC Rapport is een mega-”review paper” (actuele stand van de wetenschap).

Rijp en groen vormt thans teveel de basis van maatschappelijk beleid.


Gemiddelde groei van jaarringen van

temperatuurs-gevoelige soorten op het

Noordelijk halfrond

K.R. Briffa, 2000 in QSR


Journal of Climate 18: 2308-2329

‘Hockey stick’

Er zijn veel meer hoge-resolutie curves

nodig voor een betrouwbare reconstructie


van halfwoestijn naar steppe


Plotselinge toename bevolkingsdichtheid in Tuva


Klimaatverandering was gunstig voor

de Scythen: bevolkingsexplosie en migraties.

Verspreidingskaart van de kultuur van de Scythen


Huidige voorlichting heeft een te groot sensatie-gehalte en leidt onvoldoende tot inzicht.

Een betere duiding van gebeurtenissen en wetenschappelijke resultaten is voor het publiek cruciaal. Een taak voor ....

# IPCC, universiteiten, onderzoekinstituten van KNAW/NWO, vakverenigingen

# PCCC, KlimaatKeuken (InnovatieNetwerk), ministeries, KNMI

# media


KNMI: belangrijke publieksvoorlichtende taak. Dus een “conservatieve” houding vereist ?

Universiteiten & Onderzoekinstituten: “cutting edge” onderzoek. Moeten vooral stenen in de vijver kunnen gooien ! Geen vooroordelen: alle beargumenteerde opinies zijn welkom !

KNAW: vooral evaluatie van onderzoek en onderzoekstructuren > richtinggevend aan beleid. Hoe onafhankelijk ?

NWO: onderzoek financieel faciliteren op basis van vooral wetenschappelijke criteria


Conclusies (1):

 • Onderzoek klimaatverandering is nog onevenwichtig:

  modellen > < datareeksen

  veel scenario-studies over effecten > < weinig scenario studies over mechanismen (versterkingsmechanismen, +/- terugkoppelingen zijn nog weinig begrepen)


Conclusies (2):

 • IPCC rapport geeft waardevolle synthese van inzicht maar te weinig synthese van uitzicht op nieuw onderzoek. Aandacht moet vooral gaan naar onbegrepen delen van het klimaatsysteem

 • Kyoto Protocolpositief effect: natuur heeft waarde & negatief effect: milieubeleid verworden tot handel; implementatie geschiedt kritiekloos; op lange termijn zijn effecten twijfelachtig


Conclusies (3): Voorlichting publiek kan / moet véél beter:

 • maak verschil tussen weer en klimaat

 • maak onderscheid tussen energie-, milieu-, en klimaatbeleid

 • melden van records geeft geen inzicht en dient alleen de sensatie (media)

 • maak verschil tussen voorspellingen, scenario’s en projecties

 • geef gebeurtenissen een duiding mee


 • Login