4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap - PowerPoint PPT Presentation

4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap
Download
1 / 24

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap. Henry Hooghiemstra, UvA-IBED hooghiemstra@science.uva.nl Workshop: Het IPCC na 2007 ? 10 oktober 2007. Welke achtergrond drijven mijn overwegingen ?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

4e IPCC Rapport Een visie vanuit de wetenschap

Henry Hooghiemstra, UvA-IBED

hooghiemstra@science.uva.nl

Workshop: Het IPCC na 2007 ?

10 oktober 2007


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

 • Welke achtergrond drijven mijn overwegingen ?

 • biologie (paleo-ecologie; dynamiek ecosystemen; biodiversiteit) en aardwetenschappen (klimaatverandering, gebergtevorming, paleo-oceanografie)

 • integratie terrestrisch en marien (multiproxy)

 • reconstructies van tropische ecosystemen (Amerika, Afrika) van zeer droog (savanne, woestijn) tot zeer nat (regenwoud), en van laagland tot hoog montane ecosystemen (bergbossen, alpiene graslanden)


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Wanneer? Waardoor?


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Snelle toename van delta 14C

(abrupte afname zonne-activiteit)

en

grote verandering veenmos-soorten

op Subboreaal-Subatlanticum overgang


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Afname van

aantal

huidmondjes

bij toename

van CO2


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

CO2 stijging volgt temperatuur toename; Wagner et al., 1999 in Science


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

 • snelle ontwikkelingen in de aardwetenschappen: klimaat is dynamisch (decade-schaal) en ecosystemen reageren snel

 • effecten van klimaatverandering op bewoning zijn altijd aanwezig geweest: verandering is de norm, ook in het heden en de toekomst

 • klimaat is een lange-termijn fenomeen, maar denken op langere tijdschalen is het publiek niet gewend

 • Een aanzienlijk deel van de informatiestroom wordt nauwelijks een duiding meegegeven


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Afwezigheid van “duiding” leidt tot misvattingen en foutieve vragen:

 • is klimaat stabiel / veranderlijk ?

 • is snelheid voorspelde/geprojecteerde klimaatverandering uniek ?

 • is biodiversiteit in gevaar vanwege het klimaat ?

  vele antwoorden liggen in het paleo-archief


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

 • Wat is de norm ?

 • menselijke norm > 1 generatie

 • culturele norm > enkele eeuwen

 • landschaps norm > enkele millennia / Holoceen

 • Kwartair geologische norm > ijstijden (15% van de tijd heeft interglaciale condities: regenwoud+; koraalriffen+; droogbos-; alpienegraslanden-)

 • diep-geologische norm (>Plioceen/ >5Ma): de vergelijking gaat in toenemende mate mank


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

IPCC discussie vs. maatschappelijke discussie:

Energievraagstuk > de maatschappij beslist (uitputting energiedragers; geo-politiek)

Milieuvraagstuk > de maatschappij beslist (kwaliteit leefomgeving; hernieuwbaar / zuinig; behoud van verschillende diversiteiten)

Klimaatvraagstuk > autonome natuurlijke variabiliteit met menselijke invloed. Hoeveel ? de hamvraag ! grote diversiteit aan meningen


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

?

?

?


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Vorming van wetenschappelijk inzicht verloopt zelden via concensus, maar is een strijdtoneel van opinies die moeten rijpen.

IPCC Rapport is een mega-”review paper” (actuele stand van de wetenschap).

Rijp en groen vormt thans teveel de basis van maatschappelijk beleid.


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Gemiddelde groei van jaarringen van

temperatuurs-gevoelige soorten op het

Noordelijk halfrond

K.R. Briffa, 2000 in QSR


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Journal of Climate 18: 2308-2329

‘Hockey stick’

Er zijn veel meer hoge-resolutie curves

nodig voor een betrouwbare reconstructie


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

van halfwoestijn naar steppe


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Plotselinge toename bevolkingsdichtheid in Tuva


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Klimaatverandering was gunstig voor

de Scythen: bevolkingsexplosie en migraties.

Verspreidingskaart van de kultuur van de Scythen


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Huidige voorlichting heeft een te groot sensatie-gehalte en leidt onvoldoende tot inzicht.

Een betere duiding van gebeurtenissen en wetenschappelijke resultaten is voor het publiek cruciaal. Een taak voor ....

# IPCC, universiteiten, onderzoekinstituten van KNAW/NWO, vakverenigingen

# PCCC, KlimaatKeuken (InnovatieNetwerk), ministeries, KNMI

# media


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

KNMI: belangrijke publieksvoorlichtende taak. Dus een “conservatieve” houding vereist ?

Universiteiten & Onderzoekinstituten: “cutting edge” onderzoek. Moeten vooral stenen in de vijver kunnen gooien ! Geen vooroordelen: alle beargumenteerde opinies zijn welkom !

KNAW: vooral evaluatie van onderzoek en onderzoekstructuren > richtinggevend aan beleid. Hoe onafhankelijk ?

NWO: onderzoek financieel faciliteren op basis van vooral wetenschappelijke criteria


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Conclusies (1):

 • Onderzoek klimaatverandering is nog onevenwichtig:

  modellen > < datareeksen

  veel scenario-studies over effecten > < weinig scenario studies over mechanismen (versterkingsmechanismen, +/- terugkoppelingen zijn nog weinig begrepen)


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Conclusies (2):

 • IPCC rapport geeft waardevolle synthese van inzicht maar te weinig synthese van uitzicht op nieuw onderzoek. Aandacht moet vooral gaan naar onbegrepen delen van het klimaatsysteem

 • Kyoto Protocolpositief effect: natuur heeft waarde & negatief effect: milieubeleid verworden tot handel; implementatie geschiedt kritiekloos; op lange termijn zijn effecten twijfelachtig


4e ipcc rapport een visie vanuit de wetenschap

Conclusies (3): Voorlichting publiek kan / moet véél beter:

 • maak verschil tussen weer en klimaat

 • maak onderscheid tussen energie-, milieu-, en klimaatbeleid

 • melden van records geeft geen inzicht en dient alleen de sensatie (media)

 • maak verschil tussen voorspellingen, scenario’s en projecties

 • geef gebeurtenissen een duiding mee


 • Login