Kim thorsen docent verl kare utbildningschef rebro l ns landsting
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fysisk aktivitet och hälsa. Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting. Idrotten och samhället. Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Ca 2 miljoner invånare är engagerad i en idrottsförening. Ca 4 miljoner motionerar. Idrotten och samhället.

Download Presentation

Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fysisk aktivitet och hälsa

Kim Thorsen

Docent, överläkare,

Utbildningschef, Örebro läns landsting


Idrotten och samhället

Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Ca 2 miljoner invånare är engagerad

i en idrottsförening

Ca 4 miljoner motionerar


Idrotten och samhället

Idrott och fysisk aktivitet har stor betydelse:

 • Folkhälsa

 • Social funktion

 • Tävlingsmomentet

 • Ekonomisk (prevention)

 • Underhållning


Hur ser det ut med folkhälsan?


Fysisk inaktivitet

- riskfaktor för ett flertal av våra

folksjukdomar:

 • Hjärt/kärlsjukdomar

 • Diabetes mellitus typ II

 • Osteoporos och fallolyckor

 • Vissa cancerformer (ex tjocktarm, bröst

  matstrupe, livmoder och njure)


Fysisk inaktivitet

- riskfaktor för ett flertal av våra

folksjukdomar och åkommor:

 • Måttlig depression

 • Sömnbesvär

 • Förstoppning

 • Övervikt

 • Smärtor från rörelseorganen


Varför blir vi sjuka?


Stillasittande- nyare kunskap


Stillasittande


Varför blir vi sjuka av stillasittande?

Blodets koagulationsförmåga ökar


Stillasittande

Stillasittande

I sig en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar

och för tidig död

-ävenom du är fysisk aktiv i övrigt

De som sittar mest har uppemot 40%

ökat risk att dö i förtid


Men rör vi inte nog på oss?


Men rör vi inte nog på oss?

Ungdomar, 15 år, Sverige

30 min rörelse /dag:

60%

60 min rörelse / dag:

30%

Flickor, yrkesförberedande

program: 15% !


Men rör vi inte nog på oss?

Fyra av tio unga i åldern 15-29 år uppger att de

sittar still åtta timmar eller mer en vanlig vardag

Tre av tio svenskar sittar still åtta timmar

eller mer varje dag

SIFO på uppdrag av FHI 2012


Antalet personer som rör på sig ökar

Men en ständigt större grupp rör på sig mindre!


Rådgivning om fysisk aktivitet

 • Dynamiskt syrekrävande arbete t ex:

  • Promenader

  • Cykling

  • Simning

  • Dans

  • Motionsgymnastik

 • Submaximalt arbete: 60-80% av maxpuls

 • 30-60 min 2-3 gånger per vecka, helst varje dag


Fysisk aktivitet

 • Lustfylld/angenäm

 • Regelbundet

 • Gärna variation


”Men idrott ger bara skador och

kostar samhället en massa pengar”


Betydelse av fysisk aktivitet

utnyttjande av sjukvård

sjukfrånvaro

skaderisk

”Nettoeffekten” ökar med ökande ålder

Motion är medicin!


Effekter av fysisk aktivitet

 • Mindre risk för hjärtinfarkt

 • Mindre risk för stroke

 • Mindre risk för vissa cancerformer

 • Reducerad kroppsvikt

 • Bättre mental funktion

 • Bättre immunförsvar


Effekter av fysisk aktivitet

 • Bättre hållfasthet i ben, senor och ledband

 • Bättre muskelstyrka

 • Bättre kondition

 • Bättre koordination-balans


Fysisk aktivitet & dödlighet i hjärt-/

kärlsjukdom


Upplevd hälsa & fysisk aktivitet


Kan man få effekt av träning när man är gammal??

94-årig inaktiv man

94-årig man efter 3 mån. träning


Får jag effekt av min träning

när jag inte kan gå ned i vikt??

Dödlighet, vikt och motion

Smala

Normala

Feta

Icke-tränade

Tränade


Biologisk ålder och effekter av träning


De tre hälsofrämjande åtgärder som leder

till de högsta hälsovinsterna i Sverige

Minskat bruk av tobak

Ökad fysisk aktivitet

Ökat intag av frukt och grönsaker

Statens folkhälsoinstitut/WHO 2006


Högt blodtryck: nya rekommendationer

Egenkontroll

Behandla inte ”blodtryckspatienter” med läkemedel om inte

personen i fråga har minskad sin tobaksförbrukning, ökad

sin fysiska aktivitet och sett över maten först

Eur J PrevCard 2012 Aug; 19(4):585-667


Balans

TRÄNING

VILA

MATINTAG


Kom ihåg:

Motion är en färskvara !!!


FYSS 2008*

Motion på recept=FaR

En FASS med råd för fysisk aktivitet vid olika medicinska tillstånd ex.

Högt blodtryck

Depression

Astma

www.fyss.se

Mer info: www.fhi.se

*FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling


Individuell anpassning


 • Dagens medicin 2014-04-29: Recept på motion ökar i Stockholm

Bild: Photos.com

 • Antalet recept på fysisk aktivitet har ökat från drygt 3 000 till drygt 31 000 i Stockholms län under en femårsperiod


Minskad risk att dö i förtid:

 • genom sänkning av blodtrycket15%

 • genom sänkning av

 • kolesterolvärdet15%

 • genom viktminskning15%

 • genom rökstopp50%

 • genom förbättrad kondition65%

SBU-rapport nr 132, 1997


 • Login