การประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 29

 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนผู้เรียน สามารถ. 1. บอกแนวทางการซักประวัติและตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ 2. บอกสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการตรวจร่างกายได้ 3. บอกการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องได้. การซักประวัติ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6490885


6490885

 • 1.2.

 • 3.


6490885

1. (Hypoxemia)

(Palpitations) (Chest pain) (Syncope)

2


6490885

3.

4.

5.


6490885


6490885

 • (cyanosis) (cubbing of finger)


6490885

: https://pilosopotamad.wordpress.com/tag/skin/


6490885

 • (Capillary refill time) 2


6490885

 • (Pitting edema) 4

  1+ 2 . 2+ 4 . 15 3+ 6 . 4+ 8 . 2-5


6490885

http://m.siamhealth.net/cardio/chf/symtom.html#.U8eKrinn_IU


6490885

 • 1

 • 2 4

  0

  1

  2

  3

  4


6490885

 • peripheral

  • Temporal

  • Carotid

  • Brachial biceps

  • Radial

  • Femoral

  • Popliteal , Posterior tibial

  • Dorsalispedis

 • Apical pulse (Apex) 5th intercostal space, left mid clavicular line


6490885

 • Jugular vein 45 3-4 sterna angel CVP (Central Venous Pressure ) 8-9 CVP Kussmauls sign


6490885

: http://www.n3wt.nildram.co.uk/exam/cardio/


6490885

http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/heart.htm


6490885

 • (Inspectation) (Auscultation) (Palpation)


6490885

 • (Pitting edema) spider nervi (Apex) Hypertrophy

 • Pulsation/ Thrill

  AVA PVATVA MVA


6490885

 • Heave Heave


6490885

 • Apex beat( apical impulse) 5 mid clavicular line 2 thrill cardiac murmur thrill murmur 4 PMI at 5th ICS and MCL (anterior axillary line)2 PMI at 6th ICS 2 to AAL


6490885

http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/heart.htm


6490885

 • aortic valve sternum 2 pulmonic valve sternum 2 tricuspid valve sternum 4 5 mitral valve apex beat


6490885

http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/heart.htm


6490885

- S1 (First sound heart) Mitral valve Tricuspid valve (Lubb)

- S2 (Second sound heart) Pulmonary valve Aortic valve

(Duff)


6490885

 • Murmur

 • - Systolic murmur S1 S2

  -Diastolic murmur S2 S1

  - Continuous murmur Systole Diastole


6490885

 • Grade 1 Murmur Murmur

 • Grade 2 Murmur

 • Grade 3 Murmur Thrill

 • Grade 4 Murmur Thrill

 • Grade 5 Murmur Stethoscope

 • Grade 6 Murmur Stethoscope

 • murmur 6 3/6


6490885

mid clavicular line 3,4,5 sternum mid clavicular line sternum


6490885

 • CBC

 • Sputum

 • ABG

 • Cardiac enzyme CreatinineKinase (CK) Creatinine

  Kinase-myocardial band (CK-MB) , Lactic dehydrogenase (LDH), Serum protein troponin T


6490885

(X-rays)

 • (Exercise stress test)

 • (Electro cardiogram: EKG)

 • (Echocardiography)


 • Login