Gospodarka wodno-ściekowa
Download
1 / 28

Katowice, listopad 2009r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych w Kompanii Węglowej S.A. Katowice, listopad 2009r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katowice, listopad 2009r.' - nascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych

w Kompanii Węglowej S.A.

Katowice, listopad 2009r.


Funkcjonująca od 2003 r. Kompania Węglowa SA realizuje zadania wydobywcze w 16 oddziałach – kopalniach węgla kamiennego, zgrupowanych w czterech Centrach Wydobywczych skupiających kopalnie o zbliżonym potencjale oraz zagrożeniach. Kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej SA posiadają zdolność wydobywczą ok. 46 milionów ton węgla rocznie.Obszary górnicze kopalń Kompanii Węglowej SA, o łącznej powierzchni 719 km2 położone są na terenach 48 gmin, w dwóch województwach (śląskim i małopolskim)


Struktura organizacyjna zadania wydobywcze w 16 oddziałach – kopalniach węgla kamiennego, zgrupowanych w czterech Centrach Wydobywczych skupiających kopalnie o zbliżonym potencjale oraz zagrożeniach.

ZG Piekary

Centrum Wydobywcze PÓŁNOC

KWK Bobrek-Centrum

Centrum Wydobywcze ZACHÓD

KWK Bielszowice

KWK Pokój

KWK Halemba-Wirek

KWK Sośnica-Makoszowy

KATOWICE

KWK Knurów

Centrum Wydobywcze WSCHÓD

Centrala

Kompanii Węglowej SA

KWK Szczygłowice

KWK Bolesław Śmiały

KWK Ziemowit

KWK Rydułtowy-Anna

KWK Chwałowice

KWK Piast

KWK Jankowice

KWK Marcel

KWK Brzeszcze-Silesia

Centrum Wydobywcze POŁUDNIE


 • Przez obszary górnicze kopalń KW S.A. przebiega dział wodny pomiędzy zlewniami rzeki Wisły i Odry.

 • Na dziale wodnym znajdują się kopalnie:

 • „Pokój”, Halemba-Wirek” Ruch „Wirek”, „Bobrek-Centrum”

 • „Bolesław Śmiały”.

 • Wody do zlewni rzeki Wisły zrzucają kopalnie:

 • „Piast”, „Brzeszcze-Silesia” , „Ziemowit” i „Piekary”.

 • Wody do zlewni rzeki Odry zrzucają kopalnie:

 • „Bobrek-Centrum”, „Bielszowice”, „Halemba-Wirek”, „Chwałowice”, „Jankowice”, Marcel”, „Rydułtowy-Anna”, „Knurów”, „Sośnica-Makoszowy” i „Szczygłowice”.


Żródła wody dla potrzeb KW S.A. wodny pomiędzy zlewniami rzeki

Źródła wody dla potrzeb KW S.A.

 • Źródłami wody pitnej i przemysłowej dla kopalń i zakładów zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A. są:

 • wody dołowe,

 • wody z ujęć własnych (powierzchniowych i podziemnych),

 • zakupy wody.


Wody dołowe w KW S.A. wodny pomiędzy zlewniami rzeki

 • W 2008 r. do zakładów górniczych zgrupowanych

 • w KW S.A. dopływało ok. 82 mln m3 wód tj. ok.

 • 224 tys. m3/dobę.

 • W 2008 r. wykorzystano wodę w ilości ok. 78,1 tys.m3/dobę.

 • Ilość wód wykorzystanych stanowiła ok. 35 % ogółu wód

 • dopływających do zakładów górniczych.

 • Niewykorzystane wody w ilości ok. 134 tys. m3/dobę były

 • odprowadzane do odbiorników powierzchniowych zlewni

 • Odry i Wisły.

 • W 2008 r. razem z wodami dołowymi z zakładów górniczych

 • KW S.A. odprowadzony został ładunek chlorków i siarczanów

 • w wysokości ok. 2,5 tys. t/dobę.


Wody z ujęć własnych wodny pomiędzy zlewniami rzeki

powierzchniowych i podziemnych.

W celu pokrycia brakujących ilości wód, część zakładów pobierała wody z ujęć powierzchniowych i podziemnych (studni głębinowych). Wody z ujęć podziemnych w większości przypadków podlegały procesom uzdatniania.

W 2008 r. pobierano ok. 8 822 tys. m3tj. ok. 24 tys.m³/dobę wód z ujęć własnych. Woda uzdatniana w stacjach kopalnianych pochodziła z ujęć dołowych oraz z ujęć powierzchniowych i studni głębinowych będących własnością zakładów.

W 2008 r. uzdatniane było ok. 8 013 tys. m3wód tj. ok. 22 tys. m³/dobę . Wody uzdatniane wykorzystywane były do celów socjalnych, przemysłowych na dole i powierzchni.


Zakupy wody wodny pomiędzy zlewniami rzeki

 • Brakująca ilość wody pokrywana była z zakupów.

 • W 2008 r. kopalnie i zakłady kupiły ok. 6 484 tys. m3wody. Większość wód kupowana była od przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

 • Rozchód wody zakupionej:

 • 44% cele socjalne,

 • 45 % cele przemysłowe na dole i powierzchni,

 • 11 % odsprzedawane innym odbiorcom.


Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych wodny pomiędzy zlewniami rzeki

Powstające w zakładach Kompanii Węglowej ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane były w większości przypadków do kanalizacji nie będących własnością Kompanii.

Własne oczyszczalnie ścieków posiadały:

ZG „Piekary”, KWK „Knurów”, KWK „Sośnica-Makoszowy”, KWK „Szczygłowice”.

Oczyszczano w nich ok. 6 290 m³/dobę ścieków.

Niestety kilka zakładów odprowadza ścieki bez oczyszczania (KWK „Bielszowice”, „Halemba”, „Rydułtowy-Anna”). Zakłady te oczekują na możliwość podłączenia własnej kanalizacji do miejskich oczyszczalni.


PODSTAWY PRAWNE USUWANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO

USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1994 r.

z późniejszymi zmianami)

ustawa „Kodeks cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 1964 r. z późniejszymi zmianami)


W latach 2003-2008 Kompania Węglowa S.A. rozpatrzyła ZAKŁADU GÓRNICZEGO41,2 tys. wniosków o naprawę szkód górniczych (średnio 6,8 tys. wniosków/rok);

zawartych zostało 34,1 tys. ugód - ok. 83% ogółu spraw;

jedynie 1,8 tys. (4%) spraw rozstrzyganych było na drodze sądowej;

co ósmy wniosek i co trzeci pozew z roszczeniami pod adresem KW S.A. zostały oddalone jako bezzasadne.

USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO


GŁÓWNE NAPRAWY W RZEKACH I CIEKACH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

W LATACH 2005-2009


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Rzeka Nacyna przed regulacją- KWK „Rydułtowy Anna”


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Rzeka Nacyna w 2008 r. - po naprawieniu szkód (regulacja rzeki na odcinku 2 km + przebudowa 2 mostów).


Usuwanie szk d g rniczych
USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Potok Bielszowicki w 2009 r. – w trakcie naprawy szkód górniczych.

KWK Pokój - regulacja cieku na odcinku 1,2 km i przebudowa kładki dla pieszych.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Potok Bielszowicki w 2009 r. – odcinek po naprawie szkód.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Widok terenu zalewowego przy Potoku Goławieckim – KWK Ziemowit.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Widok zbiornika retencyjnego przy Potoku Goławieckim - 2009 r.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Potok Imielinka w 2005 r.– po przełożeniu koryta i wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych na odcinku 1,3 km (KWK Piast)


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Rzeka Mleczna – regulacja koryta na odcinku 630 m -2008/2009 r. (KWK Piast)


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Potok Mszanka – przed naprawą szkody (ZZM - b. KWK „1 Maja”)

Potok Mszanka – po naprawie szkody w 2008 r.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

PLANOWANE NAPRAWY SZKÓD

W RZEKACH I CIEKACH (główne zadania)


Główne problemy występujące przy usuwaniu ZAKŁADU GÓRNICZEGOszkód górniczych w rzekach i ciekach wodnych

długotrwałe postępowania administracyjne i przetargowe poprzedzające fazę wykonawczą

trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami osób fizycznych na cele budowlane (wygórowane żądania właścicieli nieruchomości)

USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


DZIĘKUJĘ ZAKŁADU GÓRNICZEGO


ad