Kt 108 uluslararas ekonomi
Download
1 / 15

İKT 108 Uluslararası Ekonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on

İKT 108 Uluslararası Ekonomi. TOBB ETÜ Yrd. Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan. Giriş. Uluslararası e konomi n eyle i lgilidir ? Uluslararası ticaret k onuları Ticaretin kazanımları , ticaret bileşiminin açıklanması , d evlet poli tikalarının ticaret e etkisi Uluslararası f inans k onuları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İKT 108 Uluslararası Ekonomi' - nariko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kt 108 uluslararas ekonomi

İKT 108Uluslararası Ekonomi

TOBB ETÜ

Yrd. Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan


Giriş

 • Uluslararası ekonomineyleilgilidir?

 • Uluslararası ticaret konuları

  • Ticaretinkazanımları, ticaret bileşiminin açıklanması, devletpolitikalarınınticarete etkisi

 • Uluslararası finanskonuları

  • Ödemeler dengesi, döviz kuru belirlenmesi, international policy coordination and capital markets

 • Uluslararası ticaret versus finans


Uluslararas e konomi neyle lgilidir
Uluslararası EkonomiNeyle İlgilidir?

 • Uluslararası Ekonomiülkelerarasındakiekonomikilişkileriinceleyenbilimdalıdır.

 • Uluslararası ekonomiülkelerinürünvehizmetticareti, paraakışı ve yatırımlar ile nasıl etkileştiğiyle ilgilidir.

 • Uluslararası ekonomieski bir konudur, fakatülkeler uluslararasıekonomiye bağlandıkça önemi giderek armaktadır.

 • Ülkelerbirbirleriyle daha önce olmadığı kadar sıkı bağlılar.


Uluslararas ekonomi neyle lgilidir devam
Uluslararası EkonomiNeyleİlgilidir? (devam)

 • Uluslararası ticaretin milli ekonomideki oranı ABD’de son 40 yıldaüçe katlanmıştır.

 • (2009’da hem ithalatta hem ihracatta düşüş olmuştur)

 • ABD’ye göre diğer devletler uluslararasıticarete daha da bağlıdırlar.


Ekil 1 1 abd de hracat ve thalat n milli gelire oran
Şekil 1-1: ABD’de İhracatveİthalatın Milli Gelire Oranı (%)

Kaynak: U.S. Bureau of Economic Analysis


Ekil 1 2 t rkiye de hracat ve thalat
Şekil 1-2: Türkiye’de İhracatveİthalat


Ekil 1 3 2007 y l nda abd de hracat ve thalat n milli gelire oran
Şekil 1-3: 2007 yılında ABD’deİhracatveİthalatınMilliGelireOranı (%)

Kaynak: Organization for Economic Cooperation ve Development


Uluslararas ticaret konular
Uluslararası Ticaret Konuları

 • Uluslararasıticaret nedir?

  • Uluslararası ürün ticareti

  • Uluslararası faktör ticareti (Ör:işgücü ticareti (göç))

 • Ticaret modelleri

 • Ticaretinkazanımları nelerdir?

 • Uluslararası ticaret politikaları

  • Devletpolitikalarınınticarete etkisi

  • Ör: ticaret kısıtları (kotalar), gümrük anlaşmaları, ihracat teşvikleri,

 • Uluslararası ticaret ve gelir dağılımı


 • Ticaretin kazan mlar
  Ticaretin Kazanımları

  Ticaretinkazanımlarının altında birkaç fikir vardır

  • Bir alıcı ve satıcı gönüllü bir ticariişleme giriştiklerinde, her ikisi de daha iyi konuma gelebilir.

   • Norveçlitüketicileruluslararasıticaret ile üretebilmeleri zor olan portakal ürününü satın alabilirler.

   • Portakalüreticisi de istediği başka şeyleri almasına yarayacak bir gelirelde eder.


  Ticaretin kazan mlar devam
  TicaretinKazanımları (devam)

  • Her malın en çok (az) etkin üreticisi olan bir ülke ticaretten nasıl kazanım sağlayabilir?

   • Ülkelerin kaynaklar sınırlı miktardadır.Ülkeler o kaynaklarınıen verimli oldukları ürünün üretimi için kullanırlar (diğer üretim seçeneklerine kıyasla) ve bu ürünleri tüketmek istedikleri ürünvehizmetlerile takas ederler.

   • Ülkeler, ticaret yolu ile birçok ürünvehizmeti tüketirken üretimde uzmanlaşabilirler.


  Ticaretin kazan mlar devam1
  Ticaretin Kazanımları (devam)

  • Ticaretin, bir ülkeye bol kaynaklarını kullanan ürünlerihraç edipkıt kaynaklarını kullanan ürünlerithal ederek daha verimli olmasını sağlayarak yarar sağladığı öngörülmektedir.

  • Ülkeleruzmanlaşınca, büyük ölçekteki üretimden dolayı daha verimli olabilirler.

  • Ülkelerşimdiki kaynakların gelecekteki kaynaklar ile takası (uluslar arası borç alıp verme) ya da göç yoluyla da ticaretten kazanırlar


  Ticaretin kazan mlar devam2
  Ticaretin Kazanımları (devam)

  • Ticaretin ülke genelinin yararına olduğuöngörülür, fakatticaretülkeiçindekibelirli gruplara zarar verebilir.

   • Uluslararası ticaret,ithal mallarla rekabet eden endüstrilerde yoğun olarak kullanılan kaynakların sahiplerini kötü yönlü etkileyebilir.

   • Ticaretbu nedenle ülke içindeki gelir dağılımını etkileyebilir.


  Ticaretin bi imleri patterns of trade
  Ticaretin Biçimleri (Patterns of Trade)

  • İklim ve kaynaklardakifarklılıklarBrazilya’nın neden kahveve Australya’nındemir cevheri ihraç ettiğini açıklayabilir.

  • Fakat neden Japonya araba ihracatederken ABD uçak ihraç ediyor?

  • Bazı ülkelerin neden belli ürünleri ihraç ettiğinin olası sebepleri:

   • İşgücü verimliliğindeki (laborproductivity) farklılıklar

   • Değişik oranlardaki sermaye (capital), işgücü(labor) ve toprak (land) kaynağı bulunması ve bunların farklı ürün ve hizmetlerin üretiminde nasıl kullanıldığı.


  Devlet politikalar n n ticarete etkileri
  Devlet Politikalarının Ticarete Etkileri

  • Politika oluşturucular ticaret hacmini şu şekilde etkileyebilirler:

   • Gümrük vergisi (tariffs): ithalatyadaihracata uygulanan vergi,

   • Kota (quotas):ithalatyadaihracata uygulanan adet sınırı,

   • İhracat teşvikleri (export subsidies): ihracatçılara yapılan ödeme,

   • Ya da yabancı ürünleri pazardan uzaklaştıran fakat yerli ürünlere izin veren başka yasal düzenlemeler ile (örnek: ürün spesifikasyonları)

   • Bu politikaların yarar ve zaraları nelerdir?


  Devlet politikalar n n ticarete etkileri devam
  DevletPolitikalarınınTicareteEtkileri(devam)

  • Ekonomistlerfarklıticaretpolitikalarının etkilerini ölçmeye çalışan modeller tasarlarlar.

  • Eğerbir devletticareti kısıtlamalıysa, hangipolitikaları kullanmalı ve ticareti ne ölçüde kısıtlamalıdır?

  • Eğerbir devletticareti kısıtlarsa, yabancıların benzer şekilde karşılık vermesi durumunda zararlar ne olur?

  • Ticaret politikaları çoğu zaman ülkedeki refahı arttırmak yerine özel çıkar gruplarının ihtiyacına göre belirlenir.

  • Hükümetler gümrük vergileri koyup sonradan bunları diğer ülke ticaret kısıtlarının azaltılması pazarlığında düşürürler


  ad