Eur pai uni a t bbszint korm nyzati rendszer
Download
1 / 36

Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer. Humán erőforrás menedzser szak, 2005. május 13-14. Dr. Kaiser Tamás Egyetemi adjunktus Veszprémi Egyetem, Társadalomtudományok és EU Tanulmányok Tanszék. Az EU mint többszintű kormányzati rendszer. Európai belpolitika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer' - nariko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eur pai uni a t bbszint korm nyzati rendszer

Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer

Humán erőforrás menedzser szak, 2005. május 13-14.

Dr. Kaiser Tamás

Egyetemi adjunktus

Veszprémi Egyetem, Társadalomtudományok és EU Tanulmányok Tanszék


Az eu mint t bbszint korm nyzati rendszer
Az EU mint többszintű kormányzati rendszer

 • Európai belpolitika

 • Egységes Európai Okmány, Maastrichti Szerződés, Amszterdami Szerződés, Nizzai Szerződés, Szerződés Európa Alkotmányáról

 • Bővítési hullámok-intézményi reformok

 • Elmélyítés és/vagy bővítés

 • Az európaizációs folyamat

 • „top-down”

 • „bottom up”

 • „horizontal”

 • Az EU többszintű intézményi struktúrája

 • Kormányzat nélküli kormányzás(governance)

 • Nemzetek feletti (szupranacionális)szint

 • Nemzeti (kormányzati) szint

 • Szubnacionális szint

 • Civil társadalom

 • Közpolitikai hálózatok (policy network)


Az eur pai belpolitika 1
Az európai belpolitika 1.

 • Integrációs formák

 • Szabadkereskedelmi terület

 • Vámunió

 • Közös piac

 • Egységes(belső)piac

 • Gazdasági Unió

 • Politikai Unió

 • Az integráció előrehaladása

 • Európai Szén-és Acélközösség(1951)

 • Európai Gazdasági Közösség, Euratom (Római Szerződések,1957)

 • Bővítési hullámok (1973,1981,1986)

 • Egységes Európai Okmány (1986)

 • Maastrichti Szerződés-EU (1992)

 • Amszterdami Szerződés (1997)

 • Nizzai Szerződés (2000)

 • Szerződés Európa Alkotmányáról (2004)


Az eur pai belpolitika 2 elm leti megk zel t sek
Az európai belpolitika 2.Elméleti megközelítések

 • Funkcionalizmus és neofunkcionalizmus

 • „Nem vitatott területek” kooperációja

 • „Politikamentes”,elitista-technokratikus integráció integráció

 • „Spill-over”-hatás(funkcionális, politikai)

 • Szupranacionális,föderalisztikus jövőkép

 • Neoföderalizmus

 • Középpontban:a döntéshozatal

 • Modellország: NSZK

 • (kooperatív föderalizmus)

 • Probléma:legitimitás és/vagy hatékonyság


Elm leti megk zel t sek
Elméleti megközelítések

 • A kormányközi elméletek

 • Az integráció hajtóereje :a tagállami önérdek (kormányközi alkufolyamatok)

 • Stabilitás,költséghatékonyság,belpolitikai racionalitás

 • Az integráció előrehaladása:csak ha a kormányközi együttműködés már nem hatékony

 • Az integráció fejlődése:ciklikus-bizonytalan jövőkép

 • A liberális kormányközi felfogás

 • A „kétszintű” játék modellje

 • A tagállamok érdekérvényesítő képességének modellezhetősége

 • A nemzet preferenciák folyamatos változása


Az eur pai belpolitika fogalma
Az európai belpolitika fogalma

 • A „történelmi” döntések szintje alatti ,az első pilléren belül szerveződő,mindennapi döntéshozatali folyamatok

 • Közös intézmények és egységesített eljárások

 • Sokszereplős,fragmentált kormányzás

 • Többszintű

 • Politikai tér


Az eur pai uni int zm nyrendszere 1
Az Európai Unió intézményrendszere 1.

 • Az Európai Unió és a három pillér

 • Cél:a gazdasági integráció elmélyítése politikai integráció nélkül

 • Eredmény: a három pilléres szerkezet (Maastricht)

 • Az EU nem jogi kategória, inkább politikai fogalom!

 • A gyakorlatban az Unió „kölcsönveszi a Közösségek intézményeit

 • Első pillér-szupranacionális jellegű

 • Egységes piac, gazdasági és monetáris unió

 • Közös intézmények, jogrendszer

 • Közös és közösségi politikák

 • Második, harmadik pillér-kormányközi jellegű

 • A három pillér jogforrási rendje eltérő


Az eur pai uni int zm nyrendszere 2
Az Európai Unió intézményrendszere 2.

 • „Sui generis” intézményrendszer

 • Kormányközi és szupranacionális elemek ötvözete

 • Nem állam vagy nemzetközi szervezet

 • Fő szervek:

 • Tanács-kormányközi

 • Európai Tanács-kormányközi

 • Bizottság, Bíróság,Számvevőszék-szupranacionális

 • Európai Parlament-demokratikus

 • Tanácsadó szervek:

 • Régiók Bizottsága

 • Gazdasági és Szociális Bizottság

 • Pénzügyi szervek:

 • Európai Központi Bank

 • Európai Beruházási Bank


Eur pai tan cs
Európai Tanács

 • Az EU csúcsszerve 1974-től

 • A tagállamok állam-és kormányfőinek testülete

 • Feladata: stratégiai döntések meghozatala, kompromisszumok elfogadása(„egyezségcsomag”)

 • Nem alkot jogszabályt (az előterjesztést a Tanács fogadja el)

 • A külpolitikai irányvonal meghatározása

 • Soros elnökség(csúcstalálkozók)

 • Kormányközi konferenciák

 • Nem az EU intézményi keretében folynak

 • Feladat: az alapító szerződések módosítása

 • Ratifikációs kötelezettség a tagállamok részéről


Miniszterek tan csa
Miniszterek Tanácsa

 • Kormányközi jogalkotó szerv

 • Kilenc konfiguráció(ÁÜT, Ecofin,Mezőgazdasági és Halászati Tanács)

 • Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER)

 • Munkacsoportok

 • Döntéshozatal:

 • Minősített többség(232 igen)+népességi szűrő (Unió népességének 62%-a)

 • Egyhangú döntés

 • Szavazati arányok(minősített többség esetén)

 • Németo.,Fr.o.,Olaszo.,GB-29

 • Görögo.,Belgium,Csehország, Portugália, Magyarország-12,Málta-3 szavazat


Eur pai bizotts g
Európai Bizottság

 • Az EU „kormánya”

 • Javaslattevő,döntés-előkészítő,végrehajtó, ellenőrző szerv

 • Felelős az EU külső képviseletéért

 • Tagjai:elnök (J.M.D. Barroso),biztosok(2004. nov.1-től:1 tagállam-1 biztos)

 • Főigazgatóságok (34)

 • A „Szerződés őre”

 • Beszámolási kötelezettség az EP felé


Eur pai parlament
Európai Parlament

 • Társ-jogalkotó, 5 évre közvetlenül választott szerv (1979)

 • 2004 júliusától 732 képviselő (Magyarország-24)

 • Székhely: Strasbourg („nagy plenárisok”), Brüsszel („mini plenárisok”), Luxemburg (Főtitkárság)

 • Transznacionális pártfrakciók (legalább 2 ország kell)

 • mandátum-európai,politikai Szabad, vagy nemzeti érdekek?!

 • Az európai parlamenti munka szereplői

 • Elnök-két és fél év-Pat Cox

 • Szakbizottságok (20)

 • Elnökök Konferenciája

 • Iroda


Eur pai b r s g
Európai Bíróság

 • Az Eu legfelsőbb jogértelmező fóruma (1957-től)

 • Székhely: Luxemburg

 • A Bíróság felépítése:

 • Bíróság (mint legfelsőbb bíróság)

 • Felső Bíróság (nem állami szervek megkeresései)

 • Bírói panelek (specifikus témák)

 • Főtanácsnokok (8)

 • Bírói kar: három éves rotáció

 • Bírói szerepfelfogás: aktivizmus (1979: Cassis de Dijon ügy)

 • Eddig:főleg gazdasági ügyek

 • Kihívás: Alapvető Jogok Chartája (Európai Alkotmány)


Gazdas gi s szoci lis bizotts g
Gazdasági és Szociális Bizottság

 • A neokorporatizmus és funkcionalizmus jegyében született (1957), székhelye Brüsszel

 • A GSZB felépítése:

 • Munkaadók (ipari köz-és magánszféra,kereskedelmi, pénzügyi és egyéb vállalatok)

 • Munkavállalók (nemzeti szakszervezeti szövetségek)

 • Egyéb tevékenységek (parasztszövetségek,környezetvédelmi érdekcsoportok)

 • Tagjai: kormányok által delegált 312 fő (Magy.o.-12)

 • Jogköre: konzultáció, tanácsadás, véleményezés (határidőre)

 • Felépítése:Elnök,alelnökök,Büró, szekciók (6)

 • Jelentősége: lobbizás, hálózatépítés,civil részvétel erősítése


R gi k bizotts ga
Régiók Bizottsága

 • Működése: 1994-től (Maastrichti Szerződés) Brüsszelben

 • Előzmény: Regionális és Helyhatóságok Konzultatív Tanácsa, politikai régiók fellépése (föderális országok)

 • Alapelvek: szubszidiaritás, proximitás, partnerség

 • Jogkör: konzultáció, tanácsadás,véleményezés (határidőre), nem kötelező erejű

 • Oktatás,foglalkoztatás

 • Gazdasági és szociális kohézió

 • TEN, környezetvédelem

 • Összetétel: 50-50%-ban helyhatóságok és regionális hatóságok (kormányok jelölik, 317 fő, Magy.o.-12 )

 • Szervezet: Elnök, alelnökök, Büró, szakbizottságok (6)

 • Kihívások:

 • Egyes régiók növekvő politikai és gazdasági súlya

 • EU25: növekvő területi fejlettségi különbségek


Az eur pai rdekcsoportok
Az európai érdekcsoportok

 • Az érdekcsoportok típusai:

 • Ágazati (UNICE, COPA)

 • Közérdekű (Európai Szakszervezetek Konföderációja)

 • Lobby-korszak 1997-től

 • Keretfeltétel:az európai belpolitika

 • Intézményes és informális csatornák-a „brüsszeli dzsungel”

 • Célpont: a Bizottság

 • Diffúz érdekeket képviselő csoportok (zöld mozgalmak és NGO-k), lobbyszervezetek (7500)

 • Területi érdekcsoportok

 • Regionális Információs Irodák

 • CLRAE (Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa)

 • CEMR (Európai Telepűlések és Régiók Tanácsa)

 • AER (Európai Régiók Gyűlése)


A demokratikus deficit 1
A demokratikus deficit 1.

 • A Maasrichti Szerződés tárgyalásakor kerül be a köztudatba+összefonódott az EP törekvéseivel

 • A demokratikus kontroll erősítésének igénye

 • Polgárközeliség

 • Nyilvánosság

 • Intézményi működés egyszerűsítése és átláthatóvá tétele

 • Definíció:

 • a hatáskörök a demokratikus tagállami intézményektől a nem választott, „templom-szerkezetű” közösségi intézményekhez kerülnek

 • Meghatározó a minősített többség

 • Megnő a tagállami kormányok befolyása

 • Megoldás:intézményi reformok

 • Közösségi szintű demokrácia

 • Közösségi és tagállami szint kapcsolatrendszerének a reformja


A demokratikus deficit 2
A demokratikus deficit 2.

 • Közösségi szintű demokrácia

 • EP emancipáláa

 • EU „parlamentarizálása”

 • A Bizottság mint politikailag felelős testület

 • Szubszidiaritás elve („Régiók Európája”)

 • Közösségi és tagállami szint kapcsolatrendszerének reformja

 • „Kétszintű elképzelés”

 • „Parlamentarizáló elképzelés”

 • Laekeni Nyilatkozat:

 • Hatáskörök jobb meghatározása és elosztása

 • Az EU eszközrendszerének egyszerűsítése

 • Átláthatóság, demokrácia és hatékonyság

 • Európai polgárok Alkotmánya (Konvent)


A funkcionalista logika kritk i
A funkcionalista logika kritkái

 • A funkcionalista logika alapja: a spill-over

 • Az európai gazdasági fejlődés önfenntartó

 • Politika=ügyek szakszerű intézése

 • Kritikák:

 • A pozitív integráció értékrangsort igényel

 • A „nagy” politikák nem kerülnek a „kis politikák” befolyása alá

 • Nem elég az output-legitimáció

 • DE: nem valósulhat meg a hagyományos input-legitimáció sem-NINCS „EURÓPAI DÉMOSZ”!!

 • Megoldás: a differenciált együttműködés

 • „Többsebességes Európa”

 • „Változó geometriájú Európa”

 • „A la carte Európa”


A tag llami rdek rv nyes t s bottom up eur paiz ci
A tagállami érdekérvényesítés („bottom-up” európaizáció)

 • Érdekérvényesítő képességet befolyásoló tényezők:

 • Gazdasági erőforrások és versenyképesség

 • Geostratégiai fekvés és katonai potenciál

 • Kulturális elismertség

 • Nemzetközileg elismert vezető személyiségek

 • Innovációs képesség, kiemelkedő K+F

 • Sikeres érdekérvényesítő stratégiák

 • Kis államok lehetőségei:

 • Közvetítő diplomácia (soros elnökségek )

 • Rugalmasan változó koalíciók kötése

 • Fontos tisztségek megszerzése-pl. Barroso, Cox, Kroes, Borg, Dimas, Reding, Boel, Ferrero-Waldner

 • Regionális szövetségek(Benelux, Északi Szövetség,V4)


R gi regionalizmus regionaliz ci
Régió,regionalizmus,regionalizáció európaizáció)

 • Régió-multidiszciplináris fogalom

 • Regionalizmus:önszerveződő „bottom-up” folyamat

 • Hogyan és miért?

 • Régiók Európája v.Európa Régiókkal?

 • Regionalizáció: „top-down” folyamat

 • Az 1990-es évek főárama

 • Alapvetően gazdasági indíttatású

 • „Új regionalizmus”


A regionalizmus motiv ci i
A regionalizmus motivációi európaizáció)

 • Kulturális, etnikai önszerveződések

 • Területfejlesztés,méretgazdaságosság

 • Állami feladatok „kiszervezése”

 • A versenyképesség („endogén növekedési potenciál” fokozása

 • Az EU kohéziós politikája

 • A demokrácia erősítése

 • Politikai csoportérdekek


A ter leti k zigazgat s szervez s
A területi közigazgatás-szervezés európaizáció)

 • Az állami hatalom-és munkamegosztás két dimenziója:

 • Vertikális és horizontális

 • A hatalom megosztása

 • A hatalmi ágak közötti munkamegosztás

 • Egy hatalmi ágon belüli munkamegosztás

 • Területi-helyi önkormányzatok (decentralizáció)

 • Állami dekoncentrált szervek (területi államigazgatás)


Korm nyzati rendszerek
Kormányzati rendszerek európaizáció)

 • A tipológia alapja: a hatalom vertikális megosztása

 • Centralizált unitárius állam

 • Decentralizált unitárius állam

 • Regionalizált unitárius állam

 • Föderális állam

 • Kooperatív

 • Duális


Region lis versenyk pess g
Regionális versenyképesség európaizáció)

 • Gazdasági növekedés+foglalkoztatás

 • Gazdasági szerkezet

 • Innovációs kapacitás, K+F

 • Elérhetőség

 • Munkaerő képzettség

 • Intézményi sűrűség

 • Társadalmi tőke


Int zm nyi s adminisztrat v kapacit s
Intézményi és adminisztratív kapacitás európaizáció)

 • Intézményfejlesztés

 • Karcsúsítás vs. sűrítés

 • Szervezetfejlesztés

 • NPM vs. Hierarchikus rendszer

 • Humán erőforrás fejlesztés

 • Képzés, attitűd,teljesítmény-orientáció

 • Innovációs kultúra

 • Abszorpciós készség

 • Ötletek, források, ellenőrzés, fenntarthatóság


A t rsadalmi tanul s
A társadalmi tanulás európaizáció)

 • Az európai közpolitikai környezethez való alkalmazkodás

 • Előfeltétel:

 • Intézményi sűrűség

 • Társadalmi tőke

 • Segítő és akadályozó tényezők

 • Erőforrások újraelosztása

 • Új identitások megjelenése


A t rsadalmi t ke
A társadalmi tőke európaizáció)

 • Az EU-kompatibilis intézményi kultúra része

 • Polgárközeliség

 • Jószomszédság

 • Bizalom (generalizált reciprocitás)

 • Reputáció

 • Hídképző szervezetek, hálózatok jelentősége

 • A mérhetőség problematikája

 • Részvételi intenzitás

 • Befolyás mértéke


A f der lis orsz gok gyakorlata
A európaizáció)föderális országok gyakorlata

 • Formális és informális kapcsolati struktúrák

 • Feltétel:

 • Alkotmány v. más dokumentum szabályozza

 • Volt vmilyen előzménye

 • Vizsgálat:

 • Az európai politikák belső koordinációja (formális v. informális)

 • Részvételi lehetőség a közösségi döntéshozatalban ( 203. cikkely)


Az eur pai politik k bels koordin ci ja
Az európai politikák belső koordinációja európaizáció)

 • Németország

 • Formális:”Bundesrat-eljárás”

 • Nem formális:Szektoriális konferenciák

 • Tartományi Miniszterelnökök Konferenciája,munkacsoportok

 • Belgium

 • Európai Ügyek Mimisztériuma (Konzultációs Bizottság, Konferencia


K pviselet a tan csban
Képviselet a Tanácsban európaizáció)

 • Németország

 • „Európai módosítások” (Alk.23.cikkely)

 • Kizárólagos kompetenciák esetén

 • Csak a szövetségi kormánnyal együttműködve szavazhatnak

 • Belgium

 • Kooperációs Egyezmény

 • 4+2 részvételi kategória


A hazai k zigazgat s s ter letfejleszt s int zm nyrendszere
A hazai közigazgatás és területfejlesztés intézményrendszere

 • Jogi keretek

 • Alkotmány (1949.évi XX. tv)

 • Önkormányzati tv.(1990. évi LXV. T v.)

 • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről

 • Államigazgatási szervek

 • Országgyűlés

 • Kormány (minisztériumok, országos hatáskörű szervek, területi államigazgatási szervek)

 • Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca nélküli Miniszter Hivatala

 • Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal

 • Európai Ügyekért Felelős Tárca Nélküli Miniszter


A r gi fogalom magyarorsz gon
A intézményrendszererégió fogalom Magyarországon

 • NUTS-Területi statisztikai egységek nónenklatúrája (az EU kohéziós politikájának megvalósítására kialakított statisztikai térlehatárolás)

 • I-III.-regionális, IV.-V.-helyi szint

 • A NUTS II szint az „igazi” régió

 • Magyarországon 7 NUTS II (tervezési-statisztikai régió van)

 • Közép-Magyarország,Észak-Magyarország,Észak-Alföld,Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,Közép-Dunántúl,Nyugat-Dunántúl


A magyar ter letfejleszt s int zm nyrendszere
A magyar területfejlesztés intézményrendszere intézményrendszere

 • Országos Területfejlesztési Tanács

 • Regionális Fejlesztési Tanácsok/Regionális Fejlesztési Ügynökségek

 • Megyei Területfejlesztési Tanácsok

 • Térségi Fejlesztési tanácsok (Budapest agglomeráció, Balatoni Fejlesztési Tanács)

 • Kistérségi Fejlesztési Tanácsok (többcélú kistérségi fejlesztési társulás létrehozása esetén)

 • Régiókoordinátorok

 • Kistérségi megbízottak


A struktur lis alapok lebonyol t s nak magyarorsz gi int zm nyrendszere
A Strukturális Alapok lebonyolításának magyarországi intézményrendszere

 • Monitoring Bizottságok

 • Irányító Hatóságok

 • Menedzsment Bizottságok

 • Közreműködő szervezetek

 • Kifizető Hatóság

 • Részletesen: Ágh-Rózsás-Zongor: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon 220-230 o. letölthető: www.toosz.huad