Mijn bijdrage vandaag

Mijn bijdrage vandaag PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Introductie. Sinds 2001 beleidsadviseur provincie Overijsselvoorbereiden invoering Wet op de Jeugdzorgstructuur en regie (met gemeenten)inhoudelijke innovatie: vraagsturing, intersectoraal en zo,zo,zoSpecifieke taken:Accounthouder BJzOverijssel en provinciaal jeugdzorgaanbodProjectleider:o.a.

Download Presentation

Mijn bijdrage vandaag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Mijn bijdrage vandaag Na korte introductie: De kracht van het Eigen Kracht model Groei van Eigen Kracht in Overijssel Verankering in Overijssels Jeugd(zorg)beleid Pilot Eigen Kracht in het CJG

2. Introductie Sinds 2001 beleidsadviseur provincie Overijssel voorbereiden invoering Wet op de Jeugdzorg structuur en regie (met gemeenten) inhoudelijke innovatie: vraagsturing, intersectoraal en zo,zo,zo Specifieke taken: Accounthouder BJzOverijssel en provinciaal jeugdzorgaanbod Projectleider:o.a. Eigen Kracht en intersectorale samenwerking Roots: 1973 – 1995 GGz Volwassenenzorg psych. verpleegkundige leidinggevende en manager 1996 - 2001 Interim manager / beleidsadviseur gemeenten en zorg Maar vooral burger !!!

3. EKC als brug tussen organisatie en familie

  • Login