Hiperkapnik solunum yetmezli inde noninvaziv ventilasyon
Download
1 / 46

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon. Doç.Dr. Akın Kaya. +. Parankimal Hastalık (akciğer hasarı) Vasküler hastalıklar ARDS Pulmoner ödem Fibrozis KOAH. Ventilatuvar hastalık (pompa fonk. bzk.) KOAH CNS hastalıkları Spinal kord hastalıkları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Doç.Dr. Akın Kaya


+


Parankimal Hastalık

(akciğer hasarı)

Vasküler hastalıklar

ARDS

Pulmoner ödem

Fibrozis

KOAH

Ventilatuvar hastalık

(pompa fonk. bzk.)

KOAH

CNS hastalıkları

Spinal kord hastalıkları

Nöral hastalıklar

Müsküler hastalıklar

Göğüs kafesi deformiteleri

Solunum Yetmezliği

Tüberküloz sekelli hasta sıklıkla her iki kategoriye de dahildir.


Solunum Yetmezliği

 • Parankimal hastalık

  • Primer olarak gaz değişimi etkilenir

  • Hipoksemi belirgindir

  • Hipoksinin sebebi V/Q bozukluğudur.

 • Ventilatuvar hastalık

  • Primer olarak ventilasyon etkilenir

  • Hiperkapni belirgindir

  • İleri evrelerde klinik olarak önemli hipoksi olur.

Hipoksemik Sol. Yetm.

Hiperkapnik Sol. Yetm.


Bronş obstrüksiyonu

Intrinsik PEEP artışı

Üst hava yolları

Sıvı birikmesi

SOLUNUM MERKEZİ

 • Sedativler

 • Uyku

 • Kronik hastalık

KAPASİTE

İŞ YÜKÜ

 • Mekanikproblemler

 • Hipoksemi, hiperkapni,

 • Asidozis

 • Malnütrisyon

 • Steroidler


Hiperkapnik solunum yetmezliği

 • PaCO2’nin 45 mmHg’dan yüksek VE pH’nın 7,35’in altında olması

 • Pekçok KOAH hastası PaCO2’nin 50-60 mmHg (7-8 kPa)’lık seviyelerine mükemmel uyum sağlamıştır


Akut hiperkapnik SY

 • Ventilatuvar hastalıklar

  • CNS hastalıkları

   • enfeksiyon, travma, zehirlenmeler

  • Spinal kord hastalıkları

   • Amiyotrofik lateral skleroz

  • Nöral hastalıklar

  • Müsküler hastalıklar

   • Myastenia Gravis

   • Gullian Barre hastalığı

  • Göğüs kafesi deformiteleri

   • Kifoskolyoz

   • Sternum anomalileri (P. ekskavatum, karinatus)


NİV’nin kanıt derecesine göre kullanım alanları

Leishing T. et al. AJRCCM, 2003


KOAH’da solunum mekaniği


KOAH

NİV consensus conferences.

AJRCCM 2001;163:283-91


KOAH akut atağında NİV


KOAH akut atağında NİV


KOAH ve NIMV

 • Vital bulgular ve dispne skorlarında düzelme

 • Hastaların %58-93’ünde ETI önleme

 • Mortalite, morbidite, yoğun bakım ünitesinde ve hastane kalış süresinde azalma

 • Bu hastalarda uzun yıllar invaziv mekanik ventilasyon kullanımı gündemdeyken son yıllarda bu noninvaziv mekanik ventilasyona doğru kaymıştır


67 Y, KOAH’lı hasta akut solunum yetmezliği ile YBU’ne alındı.

 • SS 30/dk, Yardımcı solunum kas kullanımı(+), taşikardi, terleme

 • PaO2:64 mmHg(FiO2 %40), PaCO2: 65mmHg, pH:7.28

 • Hastanın şuuru açık, koopere, hemodinami stable


Uygun Tedavi Yaklaşımı ?

 • 1. Monitorizasyon, standart medikal Td ( BD, Steroid, Antb)

 • 2. Entübasyon-Kontrollü MV+Med Ted

 • 3. Noninvasiv Mekanik Ventilasyon+ Med Ted


NIMV endikasyonlarıAkut Hiperkapnik solunum yetersizliği

Akut solunum sıkıntısı bulgu ve belirtileri

 • Orta-ciddi dispne

 • Dakika solunum sayısı > 24, paradoks solunum ve yardımcı solunum kaslarının kullanılması

  Gaz değişim anormalliklerin gözlenmesi

 • PaCO2 > 45 mmHg, pH < 7.35


62 Y, KOAH’lı hasta YBU’ne Akut SY atağı ile yatırıldı

 • Hastada artmış solunum çabası, taşikardi +

  Konfusyon

  PaO2: 50 mmHg(FiO2 50%)

  PaCO2: 98 mmHg

  pH: 7.11


Uygun tedavi?

 • 1. Standar ted+ monitorizasyon

 • 2. Entübasyon+ Kontrollü MV+ stan Ted.

 • 3. NIMV + Stan Ted.


NPPV’nin başarısını etkileyen faktörler

 • İyi nörolojik statü

 • Kooperasyon

 • Hasta başvurduğunda düşük asidoz ve hiperkapni

 • Düşük APACHE II skoru

 • İntakt ÜSY

 • Pnömoni olmaması

 • Kontrol edilebilir sekresyon

 • İlk 2 saatte tedaviye yanıt veren hastalar


Ne Zaman Yoğun Bakım Ünitesi

 • Ciddi solunum Yetmezliği

 • Başka organ yetmezliği varlığı

 • Entübasyon olasılığının değerlendirilmesi

 • NİV’un başarı olasılığı:ciddi asidoz, ciddi hiperkapni, koma,konfüzyon,orofasyal anormallik, ilk 1-2 saatte pH veya PCO2’de düzelmenin az olması


NIMV-monitörizasyon

 • Arter kan gazı (pH, PaCO2)

 • Oksijen satürasyonu

 • Vital bulgular (TA, nabız, solunum sayısı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, bilinç durumu, siyanoz)

 • Maskeden hava kaçağı

 • Hastanın sekresyonlarını çıkarabilmesi


KOAH hastalarını NPPV’den ayırma (WEANING)

 • Stabil vital bulgular

 • RR < 24-28 (başlangıç RR’a bağlı olarak)

 • FiO2 < 50% ve EPAP < 5 cmH2O iken 

 • SaO2 > 90% ve PaCO2 olağan düzeylerinde

  Hızlı Weaning NPPV’i sonlandır, yakın monitorizasyon, sorun olmadıkça kapalı tut başlama kriterlere uyduğunda tekrar başla

  Yavaş Weaning  IPAP’ı 2 saatte bir 2-3 cmH2O azaltarak yakından izle


Meta-analysis (n=8)KOAH, PaCO2>45 mmHg

 • NIV sonucunda

  • Mortalite azalır (RR 0.41; 95% CI 0.26, 0.64),

  • ETI azalır (RR 0.42; 95%CI 0.31, 0.59)

 • İlk bir saat içindeki iyileşme

  • pH (WMD 0.03; 95%CI 0.02, 0.04),

  • PaCO2(WMD -3 mmHg; 95%CI-0.78-0.03),

  • RR (WMD –3.08 bpm; 95%CI –4.26, -1.89).

 • Tedavi ile ilgili komplikasyonlar

  • (RR 0.32; 95%CI 0.18, 0.56) ve,

 • NİV ile hastanede kalış süresi

  • (WMD –3.24 days; 95%CI –4.42, -2.06)

Lightowler, Elliott, Wedzicha & Ram BMJ 2003; 326:185


International Consensus Conference in Intensive Care Medicine: Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. Int Care Med 2001:27;166-78

 • KOAH akut atağı ile gelen ve hızla kliniği kötüleşen hastalarda, gaz değişiminin düzelmesi, solunum işinin azaltılması ve entübasyon ihtiyacının azaltılması için NİV mutlaka düşünülmeli. [A]

 • Hiperkapnik solunum yetmezliklerinde YB ve YB dışı hastalardaki karşılaştırma için RCT’lara ihtiyaç vardır.


NİV kontrendikasyonları


Diğer hiperkapnik hastalıklarda NİV kullanımı


BTS rehberi

 • Bronşektazi akut atağına bağlı respiratuvar asidozu (pH<7.35) olan hastalarda NİV denenebilir, fakat sekresyonların fazlalığı etkinliğini azaltabilir. Rutin olarak kullanılmamalı. [C]

 • Nöromüsküler hastalıklar veya göğüs duvarı problemlerinden dolayı (obesite-hipoventilasyon da dahil) gelişen akut solunum yetmezliklerinde NİV kullanılmalıdır. [C]

Thorax 2002;57:192-211


CF/bronşektazi hastalarında problemler

 • Balgam temizleme

 • Nemlendirme

 • Nebülize ilaç vermek

 • Pnömotoraks


Nöromüsküler hastalıklardaki NİV’de

 • Yüksek oranda hemşire desteği gerekir,

 • Yoğun fizyoterapi ve öksürük eğitimi gerekir,

 • Bulber problemler olabilir,

 • Kardiyomiyopati eşlik edebilir

 • Beslenme problemleri vardır,


Göğüs duvarı hastalıklarında

 • Yüksek riskli asemptomatik

  • VT < 1-1.5 lt

  • Ergenlikten önce gelişmiş

  • 4-5. dekattan sonra

 • Anormal noktürnal AKG değeri ve semptomları olanlar

  • PaCO2 >45 mmHg veya

  • 5 dk’dan fazla SpO2 <%80 ise


 • Overlap sendromu:

  • KOAH ve OSA (Flenley DC)

  • BiPAP kullanılmalıdır

 • Obesite hipoventilasyon sendromu:

  • PaO2 < 70mmHg,

  • PaCO2 > 45mmHg,

  • BMI >30 ve

  • ek kronik AC hastalığı yok.


Pratik yaklaşım

 • Ventilatör (YB tipi, NİV ventilatörü)

 • Maske (yüz – oronazal)

 • Bağlantılar (en az 4 bağlı)

 • Nemlendirici seçimi (ısıtıcılı)

 • Hastanın ikna edilmesi

 • Katılımının sağlanması


Ventilatör seçimi


Ventilatör seçimi


Ventilatör seçimi

 • Tanıya

 • Alttaki patofizyolojiye

 • Hastanın bağımlılığının derecesi

 • Hastanın ve yakınlarının kabiliyeti

 • Bağımsızlığı

 • Beklediği fayda

 • Kişisel tercihler

 • Yaş

 • Uyum durumu

 • Güvenlik ihtiyaçları (alarm, monitörizasyon)

 • Sosyal güvencenin (bütçenin) tercihi

 • Lokal tecrübeler

 • Servis ve sarf malzeme desteği


Ventilatör ayarları

 • Başlangıç ayarları

  • EPAP: 4-5 cmH2O

  • IPAP: 8-12 cmH2O

  • Aradaki fark PS: 7-16 cmH2O

 • Ayar değişikliği

  • EPAP birer birer (SpO2’ye göre)

  • IPAP ikişer ikişer (TV ve PaCO2’ye göre)

 • Konfor için:

  • Rise time: 0.1 sn

  • İnspiryum zamanı: <1.0 sn.

 • Oksijenasyon: SpO2: 90-92 olmalı


Nasıl başlamalı?

 • Hasta 45o oturur pozisyonda,

 • Maske yavaşça yüze oturtulur

 • Kafa bantları sabitlenir

 • Alarmlar kapatılır

 • Düşük basınçla başlanır,

 • Ayarlar yapılır (EPAP, IPAP, tetiklemeler, mod, FiO2, rise time, Ti)

 • Kaçak kontrol edilir,

 • Hasta – ventilatör uyumuna bakılır

 • Hasta gözlenir.

 • Soru sorulur (basınç?, hava miktarı?, zaman?, hızı?


Yan etki ve komplikasyonlar

 • hava kaçağı,

 • bası yaraları,

 • üst solunum yollarında kuruma - akıntı,

 • konjonktiva irritasyonu,

 • kulak ve sinüs ağrıları,

 • aerofaji,


ad
 • Login