Kiinti pakolaisten vastaanotto
Download
1 / 18

Kiintiöpakolaisten vastaanotto - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kiintiöpakolaiset. UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees ) YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto Johtaa ja koordinoi toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pakolaisongelmien ratkaisemiseksi Myöntää pakolaisstatuksen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kiintiöpakolaisten vastaanotto' - nara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kiinti pakolaisten vastaanotto
Kiintiöpakolaisten vastaanotto

Hanna Auronen, Pohjanmaan ELY-keskus


Kiinti pakolaiset
Kiintiöpakolaiset

 • UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto

 • Johtaa ja koordinoi toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pakolaisongelmien ratkaisemiseksi

 • Myöntää pakolaisstatuksen

 • Tarkoituksena löytää pysyviä ratkaisuja

 • Vaihtoehdot

  • Kotiinpaluu, integroituminen oleskelumaahan, uudelleen sijoitus kolmanteen maahan


Suomi ja kiinti pakolaiset
Suomi ja kiintiöpakolaiset

 • Allekirjoittanut pakolaisten asemaa koskevan yleissopimuksen

 • Osa humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa

 • Vietnamilaiset 1979 ensimmäinen ryhmä

 • Pakolaiskiintiö ollut 750 vuodesta 2001

  • Hätätapausten osuus 100 henkilöä

   • Kiireellinen uudelleen sijoitustarve suojelun, humanitääristen tai lääketieteellisten tarpeiden perusteella

 • Eduskunta päättää kiintiöstä vuosittain budjetin yhteydessä


Mist pakolaiset valitaan
Mistä pakolaiset valitaan?

 • UNHCR esittää vuosittain Suomelle kohdemaat

 • ministerityöryhmä tekee päätöksen pakolaiskiintiön kohdentamisesta

 • 2011 kongolaiset, afganistanilaiset ja myanmarilaiset

 • UNHCR tekee esityksen valittavista henkilöistä

 • Valintamatka, pakolaisten haastattelut leireillä

 • Selvitetään perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

 • Haastattelujen jälkeen lopullinen valinta

 • Hätätapaukset paperivalintoina, Migri


Perusteet oleskeluluvan my nt miselle
Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

 • Henkilön suojelun tarve kotimaahansa nähden

 • Uudelleensijoittamistarve ensimmäisestä turvapaikkamaasta

 • Vastaanoton ja kotoutumisen edellytykset Suomeen on arvioitu

 • Oleskeluluvan myöntäminen ei vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai Suomen kansainvälisiä suhteita


 • Valituille pakolaisasema Suomessa

 • Määräaikainen, jatkuva oleskelupa

 • Lupa myönnetään 4 vuodeksi (Migri)

 • Muutto Suomeen kun selviää, mikä kunta on myöntänyt kuntapaikan

 • ELY-keskukset neuvottelevat kuntien kanssa kuntapaikoista


S d spohja
Säädöspohja

 • Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011

 • Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten korvaamisesta

 • Sisäasiainministeriön ohje kuntakorvauksista 31.8.2011

 • Lain vaatimat edellytykset:

  • Kunnalla kotouttamisohjelma

  • ELYn ja kunnan välinen sopimus vastaanotosta


Miksi
Miksi?

 • Osa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa

  • Halu auttaa hädänalaisia

 • Kansainvälistyminen

 • Väestörakenne, työvoima, elinkeinopolitiikka

  • Suurin osa parhaassa työiässä

 • Osaamisen lisääntyminen

 • Kunnan markkinointi, tunnettuus, medianäkyvyys


Miten
Miten?

 • Laaja-alainen yhteistyö

 • Kuntien välinen yhteistyö

 • Hyvä suunnittelu

 • Kotoutumiskoulutus

 • Valtion korvaukset kunnille vastaanotosta

 • Muu mahdollinen rahoitus: Haapa-hanke, Pakolaisrahasto


Laskennalliset korvaukset
Laskennalliset korvaukset

 • Tarkoitettu kotoutumistyöstä aiheutuviin kustannuksiin

  • yli 7-vuotiaat: vuosi 2300€

  • alle 7-vuotiaat: vuosi 6845€

 • Maksetaan ensimmäiseen kotikunnan väestörekisteriin merkitsemisestä 4-vuoden ajalta


Kotoutumistuen toimeentulon ja tulkkipalvelujen korvaaminen
Kotoutumistuen/Toimeentulon ja tulkkipalvelujen korvaaminen

 • Toimeentulotuki korvataan kunnalle täysimääräisenä kolmen vuoden ajan

 • Tulkkipalvelun kustannukset (kotoutumista edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon tulkkaukset) > ei aikarajaa


Erityiskustannusten korvaaminen
Erityiskustannusten korvaaminen

 • Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden kustannukset: perheryhmäkotisijoitus, lastensuojelulakiin rinnastettavat palvelut; esim. perhehoito ja asumisen tukipalvelut, avohuollon toimenpiteinä jälkihuolto ja itsenäisyyden tukeminen 21 vuoteen asti.

 • Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavat kustannukset, sairaus/vamma ollut ennen Suomeen tuloa

 • Erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuvat kustannukset enintään 10 vuodelta

 • Kustannusten korvaamisesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa jokaisen henkilön kohdalla erikseen


Korvausajan alkaminen p ttyminen
KORVAUSAJAN ALKAMINEN/ PÄÄTTYMINEN

 • Korvausaika alkaa henkilön ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä

 • Suomessa syntyneen lapsen korvausaika lasketaan lapsen äidin korvausajan alkamisesta

 • Korvausaika LASKENNALLISTEN KORVAUSTEN OSALTA 1.9.2011 alkaen 4vuotta, TOIMEENTULOTUKI 3 vuotta ja

 • ERITYISKUSTANNUKSET korkeintaan 10 vuotta

 • Korvausaika päättyy, kun pakolainen saa Suomen kansalaisuuden

 • Suomessa syntyneen lapsen korvausaika rinnastetaan äidin korvausaikaan


Opetuspuolen kustannukset
Opetuspuolen kustannukset

 • Hallinnoi ja säätelee OPK, OPH

 • Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevista lapsista kunnalle kaksinkertainen korvaus

 • Lisäksi erikseen kunta voi hakea korvaukset

  - S2-opetukseen ja oman äidinkielen ryhmäopetukseen

  - Esi- ja perusopetuksessa korotettu valtionosuus vieraskielisistä


Viranomaisten teht v t paikallistasolla
Viranomaisten tehtävät paikallistasolla:

 • Kunnantehtävänä (kotoutumislaki 1386/2010, 30 §)

  • Yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta

  • Huolehdittava, että kunnan palvelut soveltuvat maahanmuuttajille

  • Huolehdittava, että toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti

  • Huolehdittava oman henkilöstönosaamisen kehittämisestä

 • Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä (40 §)

  • Vastaa työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille

  • Huolehdittava, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille

 • Velvoite monialaiseen yhteistyöhön kotoutumista edistettäessä (31 §)

  • Kunta, TE -toimisto, poliisi, järjestöt ja yhteisöt


Huomioitava vastaanotossa
Huomioitava vastaanotossa

 • Kuntalaisten, henkilökunnan informointi

 • Tulkkaus

 • Kiintiöpakolaisten info

 • Asunnot

 • Terveydenhuolto

 • Koulu ja päivähoito

 • Ystävätoiminnan/tukiperheiden järjestäminen