De leraar als ‘tafelspringer’ en falende helden - PowerPoint PPT Presentation

De leraar als tafelspringer en falende helden
Download
1 / 26

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De leraar als ‘tafelspringer’ en falende helden. Werken met schoolfilms in de lerarenopleiding Ive Verdoodt & Steven Vanhooren. Fragment Blackboard Jungle (1955). The Hollywood Curriculum: Teacher Education goes to the movies. 7 april 2011 Mary Dalton bedoeld voor lerarenopleiders.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De leraar als ‘tafelspringer’ en falende helden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De leraar als tafelspringer en falende helden

De leraar als ‘tafelspringer’ en falende helden

Werken met schoolfilms in de lerarenopleiding

Ive Verdoodt & Steven Vanhooren


Fragment blackboard jungle 1955

Fragment Blackboard Jungle (1955)


The hollywood curriculum teacher education goes to the movies

The Hollywood Curriculum: Teacher Education goes to the movies

 • 7 april 2011

 • Mary Dalton

 • bedoeld voor lerarenopleiders

 • PROGRAMMA

 • introductie op en uitdieping van het genre van de ‘teacher film’

 • doelstellingen van filmeducatie (met focus op de lerarenopleiding)

 • verkenning van strategieën om studenten te betrekken bij filmdiscussies en –analyses

 • groepsdiscussie over de implementatie van film in het onderwijs


Werken met film in het onderwijs een geschiedenis

Werken met film in het onderwijs: een geschiedenis

 • jaren 1950: werken met visuele cultuur in het onderwijs

 • jaren 1950-1990: wisselende aandacht voor visuele cultuur / visuele cultuur in het onderwijs (~ Cultural Studies)

 • vanaf de jaren 1990: een explosie in het onderzoek:

  • Beeldvorming van leraren in film

  • De didactische meerwaarde van film (o.m. ook in de lerarenopleiding)


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • Tegen het gebruik van film in het onderwijs

  • Gregory Marshall (2007):

   • de doorsnee leraar kan onmogelijk even entertainend zijn als Hollywood-leraren

   • stereotypische beeldvorming (de leraar als ‘held’ of ‘redder’)

   • de cognitieve processen die deel uitmaken van onderwijs kunnen onmogelijk verbeeld worden in beelden.


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • Film kan ingezet worden als leermiddel in het onderwijs

  • James Trier (Amerikaans lerarenopleider):

   - (2005).“Sordid Fantasies”: Reading popular culture “inner-city” school films as racialized texts with pre-service teachers, Race, Ethnicity and Education, 8 (2).

   - (2007) “Teaching Theory through Popular Culture”, Teaching Education, 18 (2).


Reacties studenten op online discussiefora

Reacties studenten op online discussiefora

 • Tegenstanders

  “Zelf vind ik film minder geschikt om mee te werken in

  de lerarenopleiding. Ik kom naar de les om iets te leren;

  ontspannen doe ik thuis wel.”

  [n.a.v. Urga]

  “In de klas zou ik zo’n fragment nooit gebruiken. Er valt

  weinig nieuws uit te leren. Behalve misschien om de

  leerlingen bij te brengen welke stereotiepen in de film

  verwerkt zitten en hoe ze een slechte film kunnen

  herkennen.

  [n.a.v. Election]


De leraar als tafelspringer en falende helden

“Ik vind dat deze film niet geschikt is om in het onderwijs te gebruiken. Wanneer ik deze film in de klas zou tonen, zou ik het gevoel hebben dat ik faal als leerkracht. Ik faal doordat ik de leerlingen niet opvoed zoals van mij verwacht wordt: ik geef hen een verkeerd beeld van leerkrachten. Op deze manier zal het wederzijds respect dat leerlingen tegenover leerkrachten opgebouwd hebben, helemaal verdwijnen. Dit is toch het laatste wat we willen? […] Ook in de lerarenopleiding moeten ze deze film niet tonen, omdat de film een verkeerd beeld geeft van leraren.”

[n.a.v. All Things Fair]


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • Voorstanders

  “Ik wist helemaal niet dat ik zoveel kan leren over zoveel

  verschillende dingen door alleen maar naar film te kijken. Ik

  ben zeker van plan om met film te werken in mijn lessen. In

  de lessen aan de lerarenopleiding heeft het in elk

  geval heel goed gewerkt.”

  [n.a.v. Blackboards]

  “Ik ga akkoord met X dat films een goede aanvulling kunnen

  zijn op de leerstof die we moeten geven. Meestal zeggen

  beelden meer dan een tekst in een handboek.”

  [ n.a.v. Educating Rita]


De schoolfilm

De ‘schoolfilm’

 • films waarin onderwijs en leraren worden gerepresenteerd (hoofdthema of nevenmotief)

 • waarom schoolfilms?

  Kunnen ingezet worden in diverse opleidingsonderdelen:

  • verschillende vakdidactieken

  • algemeen pedagogische of didactische opleidingsonderdelen


Waarom werken met schoolfilms in de lerarenopleiding

Waarom werken met ‘schoolfilms’ in de lerarenopleiding?

 • Studie van beeldvorming en stimuleren van kritische mediageletterdheid:

  • Vervaging grenzen representatie (media) en realiteit (‘hyperrealiteit’, cf. Baudrillard)

  • Leraren(-in-opleiding) krijgen een beeld van hoe zij zelf in de ogen van anderen worden geconstrueerd en verbeeld.

  • Invloed op het zelfbeeld en op de identiteitsvorming van leraren(-in-opleiding). Die zijn verplicht om een positie in te nemen tegenover schoolfilms.


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • De leraar als ‘tafelspringer’

Dead Poets Society


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • Counter-narratives en mogelijke werkelijkheden

  = films die de dominante beelden van leraren en onderwijs verstoren en ons een uitdagende, vernieuwende of subversieve visie bieden

  ≈ ‘onderwijstaboes’

  • leraren & geweld

  • favoritisme/fraude

  • erotische relaties tussen leraren en leerlingen

  • druggebruik


De leraar als tafelspringer en falende helden

 Falende helden

Blackboard Jungle


De leraar als tafelspringer en falende helden

“Ik ben helemaal niet voor geweld in de klas. Maar dit fragment heeft me er anders doen naar kijken. Ik kan nu begrijpen dat de leerkracht hier tot dergelijke stappen moet overgaan. Instinct haalt het over rationaliteit en zo kan de leerkracht zichzelf beschermen en daarbij ook de leerlingen. De leerkracht gebruikt het geweld dus om het geweld van een ander tegen te gaan en te stoppen.”

[n.a.v. Blackboard Jungle]


De leraar als tafelspringer en falende helden

“Het verrast me dat ik punten vervalsen helemaal anders bekijk sinds ik dit fragment heb gezien. Ik had er nog nooit bij stilgestaan dat je soms eigenlijk ook goed kunt doen door een leerlingen dat ene puntje meer te geven dan hij eigenlijk verdient. Al is het maar om hem te motiveren.”

[n.a.v. The Emperor’s Club]


De leraar als tafelspringer en falende helden

All Things Fair


De leraar als tafelspringer en falende helden

student 1:

“Ik vind dat deze film zeker niet geschikt is om in het onderwijs te dienen. Wanneer ik deze film wel in klas zou tonen, zou ik het gevoel hebben dat ik faal als leerkracht. Ik faal doordat ik de leerlingen niet opvoed zoals van mij verwacht wordt: ik geef hen een verkeerd beeld van leerkrachten. Op deze manier zal het wederzijds respect dat leerlingen tegenover leerkrachten opgebouwd hebben, helemaal verdwijnen. Dit is toch het laatste wat we willen? […] Ook in de lerarenopleiding moeten ze deze film niet tonen, omdat de film een verkeerd beeld geeft van leraren.”

student 2 [@ student 1]:

“Deze film zou ik dus ook niet geschikt vinden om in de les te gebruiken. We moeten de leerlingen niet het beeld van de falende leerkracht voorschotelen, maar we moeten hen de positieve kanten van het onderwijs laten zien. Ik vind het belangrijker om het belang van onderwijs te volgen te benadrukken, om te beklemtonen hoe je door al de opgedane kennis een carrière kan uitbouwen, om leerlingen alert te maken op de verschillende manieren waarop ze 'geletterd' kunnen zijn.”


De leraar als tafelspringer en falende helden

student 3 [@ student 1 en 2]:

“Maar ik vind het net belangrijk dat je leerlingen confronteert met zulke zaken. Net door het onderwerp bespreekbaar te maken benadruk je als leerkracht ook het feit dat het om een taboe gaat. En dat is toch ook een belangrijk onderdeel van de waardenopvoeding, niet?”

student 4 [@ student 2]:

“Ik vind het beeld van een falende leerkracht niet gebruiken om dat taboe weg te duwen, ook niet zo'n goed idee.”


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • Concretiseren van abstracte leerstof

  bv. het concept ‘geletterdheid’

  “Het fragment heeft me veel geleerd over geletterdheid. Ik verbond het altijd met lezen en schrijven, maar ik zie nu dat het meer is dan dat. Wat voor ons onbeschaafd of ongeletterd is, is dat voor anderen niet. Alles wat wij zien en wat wij normaal vinden of geletterd vinden, hangt af van de cultuur, de tijd en de plaats waar(in) we geboren zijn”

  [n.a.v. Urga]


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • De veilige omweg van cultuurproducten en online discussiegroepen

  → studenten delen hun filminterpretaties, opinies en persoonlijke verhalen en leren op die manier van elkaar

  → studenten worden zich bewust van hun eigen waarden en normen m.b.t. het lerarenberoep, de rol van onderwijs in de samenleving en de schoolcultuur.


De leraar als tafelspringer en falende helden

“Bij het kijken van de film, kon ik mezelf terugvinden in Rita.

Ik kom uit een gezin met ouders die geen scholing hebben genoten. In mijn familie ben ik de eerste die aan een

universiteit studeert. Dus ben ik ook de eerste die mijn weg

zoekt in de academische cultuur. Kortom: een andere

Discourse. Regelmatig leidt dit tot dubbelzinnige

gevoelens. Enerzijds leer ik om de wereld vanuit een

ander en breder perspectief te zien. Anderzijds voel ik me

soms ontworteld, mosselen noch vis. Soms staat mijn

nieuwe manier van denken haaks op die van mijn familie.”

[n.a.v. Educating Rita]


De leraar als tafelspringer en falende helden

“Tijdens mijn stage had ik een toets gegeven. Het waren

vragen met een eenduidig antwoord. Een leerlinge had niet

goed gescoord en ik vond het toch wel wat erg om zo een

slechte punten te geven aan zo een lieve en

sympathieke leerlinge. Ik heb dan maar een paar extra

punten gegeven.”

[n.a.v. The Emperor’s Club]


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • De menselijke dimensie van het lerarenberoep: identificatie, inspiratie en bevrijdende verbeelding

  “Toen ik de basiscompetenties las, dacht ik dat ik

  onmogelijk leraar kon zijn. Zo perfect ben ik niet. Ik

  twijfelde dan ook of ik mijn opleiding wel zou (kunnen)

  afronden. Even heb ik overwogen om iets anders te

  doen. Ik heb dat toen niet gedaan. Gelukkig! En deze scène bevestigt mijn keuze. Ik ben ook maar een mens.”

  [n.a.v. Half Nelson]


De leraar als tafelspringer en falende helden

 • Leerling- of studentgericht onderwijs: jongeren en visuele cultuur

  “Ik vond het leuk om te leren via film. Zeker omdat ik een

  aantal films die aan bod kwamen al kende. Alleen had ik er

  nog nooit op een manier naar gekeken zoals dat in de les

  gebeurde.”

  [n.a.v. Point de fuite]


 • Login