slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A MINŐSÉG FOGALMA,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

A MINŐSÉG FOGALMA, - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

A MINŐSÉG FOGALMA,. A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FEJLŐDÉSE. Alapvetően három minőség értelmezés különíthető el:. 1.Szabvány alapú, döntően gyártói minőség értelmezés. 2.Piaci, fogyasztói, kereskedelmi minőség értelmezés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A MINŐSÉG FOGALMA,' - napua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A MINŐSÉG FOGALMA,

A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

slide2

Alapvetően három

minőség értelmezés különíthető el:

1.Szabvány alapú, döntően gyártói minőség értelmezés

2.Piaci, fogyasztói, kereskedelmi minőség értelmezés

3.Többféle fogalom egyidejű használata

slide3

SZABVÁNY ALAPÚ, DÖNTŐEN GYÁRTÓI MINŐSÉG ÉRTELMEZÉS:

– „... a minőséget a tényleges és az előírt érték vagy pedig a tényleges és a határérték (felső, ill. alsó tűréshatár) összehasonlításával lehet megítélni.” (Dutschke)

– „... jelzi azt, hogy valamely gyártmány mennyiben felel meg a rajzokban lefektetett műszaki előírásoknak.”(Juran)

slide4

– „A minőség statikus értelemben a termék megfelelősége, azaz az a tulajdonság, hogy a jellemzők mennyire felelnek meg a vonatkozó (országos, szakmai, üzemi) szabványok, szerződések, ellenőrzési utasítások, esetleg rajzok követelményeinek. Ha ezen okmányok nem állnak rendelkezésünkre, határozott minőségről nem beszélhetünk.”(Balogh-Dukáty-Sallay)

slide5

PIACI, FOGYASZTÓI,KERESKEDELMI MINŐSÉG ÉRTELMEZÉS:

– „Kifejezi azt, hogy valamely meghatározott termék milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó (felhasználó) igényeit.” (Juran)

– „A minőségről olyan értelemben beszélünk, ahogy a fogyasztók értékelik a minőséget.”(Starr)

slide6

–”Olyan minőséget kell biztosítanunk a gyártás során, amit az átlagos fogyasztó elvár.”(Maynard)

– „A minőség a termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljen a kimondott vagy kimondatlan igényeknek. A minőség: használhatóság, biztonság, megvalósíthatóság, hozzáférhetőség, fenntarthatóság stb.” (Freund)

slide7

– ”A minőség valamely termék vagy szolgáltatás jellemzői és tulajdonságai összességének alkalmazkodási foka a vevő szükségleti követelményeinek összességéhez, annak az árnak és szállítási feltételeinek a határai között, amelyet a vevő hajlandó elfogadni.”(Groocock)

slide8

TÖBBFÉLE FOGALOM EGYIDEJŰ HASZNÁLATA:

– „A termékminőségnek két oldala van. A termelői, amelyet a műszaki utasítások által előirányzott tulajdonságok összessége jellemez, és a fogyasztói, amelyet a termék felhasználása folyamatában előálló megfelelő eredmények jellemeznek.”(Sziszkov)

slide9

– „Objektív minőség, mely az anyag mérhető (kémiai, fizikai, mechanikai stb.) tulajdonságait veszi figyelembe;szubjektív minőség, amelynél az adott terméket az igények kielégítésére való alkalmasságának fokozatai szerint értékeljük; végül, ha a vásárlóerő hatását is vizsgáljuk, eljutunk az ökonomikus minőséghez.”(Hoffmann)

– „Funkcionális minőség: rendelkezés szerinti hasznosság, használati megbízhatóság, emberi tényezők; nem funkcionális minőség: típus, forma, választék, ár, presztizs, korszerűség.”(Starr)

slide10

– S. Shiba a Japánban kialakult négy minőségszintet

fogalmazta meg:

I. szint: megfelelés a szabványoknak (az

előírásoknak); 1960

II. szint: megfelelés a használatra, a felhasználásra való alkalmasságnak; 1970

III. szint: megfelelés a vevők jelenlegiigényeinek,megfelelés a költségeknek; 1980

IV. szint:megfelelés a vevők látens (rejtett) igényeinek; 1990

slide11

A minőség négy szintje

A siker = megfelelés…

… a vevő látens igényeinek

… a vevő nyilvánvaló igényeinek

… a használatra alkalmasságnak

… a szabványok követelményeinek

slide12

A piaci versenyben az első három megfelelőségnek mindenképpen teljesülnie kell, a negyedik versenyelőnyt jelent.

További, jövőbeli megfelelőségek (2000):

– megfelelés a vállalati kultúrának

– megfelelés a társadalmi és környezeti

elvárásoknak

– megfelelés a társadalmi méretű, közös

tanulás igényének.

slide13

MSZ EN ISO 9000:2001 szerint:

 • MINŐSÉG: annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.

Jellemző:megkülönböztető tulajdonság

Minőségjellemző:terméknek, folyamatnak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos jellemzője

Követelmény:kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező

slide14

Egyszerűen megfogalmazva:

a minőség

azt nyújtani a vevőnek,

amit akar,

amikor és ahol akarja,

folyamatosan és

megfelelő árért.

slide15

Korszerű minőségügyi szemléletben nem egy termék, hanem a teljes termelési és fogyasztási folyamat minőségéről beszélünk.

A kielégítő minőség elérése kiterjed a minőséghuroknak, mint egésznek minden szakaszára.

slide16

Minőséghurok vagy minőségspirális:

Tervezési/specifikációs műszaki tevékenység és gyártmánytervezés

Marketing és piackutatás

Selejtezés használat után

Anyagbeszerzés

Folyamattervezés és fejlesztés

Műszaki szolgáltatás és karbantartás

Gyártás

Felszerelés és üzemeltetés

Ellenőrzés, próba és vizsgálat

Értékesítés és elosztás

Csomagolás és tárolás

slide17

FEJLŐDÉSI SZAKASZOK

 • minőségellenőrzés
 • minőségszabályozás
 • minőségirányítás

integrált irányítási rendszer

 • teljes körű minőségirányítás (TQM)

TQM elveken alapuló integrált irányítási rendszer

slide18

A MINŐSÉGELLENŐRZÉS FEJLŐDÉSI SZAKASZAI:

 kisiparos minőségellenőrzés:

– minimális munkamegosztás

– termelés és ellenőrzés nem válik szét

slide19

 művezetői minőségellenőrzés (első

ipari minőségellenőrzési forma):

– műhelyrendszerű gyártás

– művezető a minőségszint meghatározója,

a minőség elbírálója

– termelésirányítási és minőség ellenőrzési

funkció az összes többi vezetői funkció

mellett

– cél: hibás termék, munkahely, dolgozó

megtalálása

slide20

 önállósult (funkcionális ) minőségellenőrzés:

– funkcionális termelésszervezés

– funkcionális minőségellenőrzés

• önállósult, független ellenőrök

 • speciális minőségellenőrzési módszerek
 • kifejlesztése, kutatása

– cél (elsősorban): hibás termék kiszűrése

slide21

Mindkét szakasz jellemzője:

– utolsó termelési fázis utáni minősítés

– ellenőrzés csak a hiba tényét állapítja meg

 • – hiba okának feltárása, ismétlődésének
 • megakadályozása vagy megelőzése nem
 • történik meg
slide22

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS:

– stratégiai jellegű változások:

 • a készáru ellenőrzésen kívül uralkodóvá válik a
 • nyersanyagok (idegenáruk, alkatrészek stb.)
 • rendszeres, tervezett ellenőrzése is
 • gyártás közbeni ellenőrzés
 • hiba okának feltárása céljából adatok rendszeres
 • elemzése, visszafelé áramló információrendszer
 • kiépítése és működtetése
slide23

– taktikai jellegű változások:

 • sajátos, tudományosan megalapozott módszerek
 • kialakulása(valószínűségszámítási, matematikai-
 • statisztikai alapokon nyugvó mintavételi eljárások,
 • átvételi jelleggörbék, sokaság-minta arányok stb.
 • kidolgozása a késztermék /idegenáru/ minőség-
 • ellenőrzésére)
 • gyártásközi szabályozó kártyák
slide24

Alapelv: a hiba elkerülése mindig olcsóbb, mint

az elkövetett hiba utólagos megkeresése,

feltárása és kijavítása.

Az 1:10:100 szabály:

A ráfordítás 1, ha a hiba/probléma saját munkaterületen

belül kerül feltárásra és kijavításra,

10, ha a hiba/probléma feltárása és kijavítása

azután történne meg, hogy a saját keletkezési

helyét el hagyta, de a cégen belül,

100, ha a hiba/probléma a vevőnél kerül

feltárásra és kijavításra.

slide25

MIÉRT FONTOS A NULLHIBA?

99,9 %-os hibamentesség a gyakorlatban:

  • havonta egy órán át szennyezett ivóvíz

folyik a csapból;

  • hetente 500 rosszul végrehajtott műtét;
  • óránként 22.000 hibás banki átutalás;
  • óránként 1.600 levél elvesztése;
  • a frankfurti repülőtéren naponta

2 légibaleset.

 • Németországi adatok alapján
slide27

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából.

slide28

MINŐSÉGTERVEZÉS

 • A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében.
slide29

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít.

slide30

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

 • A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.
slide31

MINŐSÉGFEJLESZTÉS

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít.

slide32

TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM)

A szervezet minőségközpontú irányítási eljárása, amely összes tagjának részvételén alapul és azt célozza meg, hogy hosszú távon sikerrel nyerje el a vevő megelégedettségét és hasznára váljon a szervezet összes tagjának, valamint a társadalomnak.

ad