Ohe fyzika
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Oheň (Fyzika) PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oheň (Fyzika). Martina Lipoldová Veronika Borovjaková Veronika Krajčiová Lucia Knochová

Download Presentation

Oheň (Fyzika)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oheň(Fyzika)

Martina Lipoldová

Veronika Borovjaková

Veronika Krajčiová

Lucia Knochová

2011


 • forma horenia

 • uvoľnenie tepla pri exotermickej reakcii

 • Rozdelenie podľa farby plameňa

  • žltý plameň

   • svietivý

   • nižšia teplota

  • modrý plameň

   • menej svietivý

   • teplejší

Teoretické východiská Oheň


 • oxidačno-redukčná chemická reakcia

 • vylučovanie svetla a tepla

 • Činitele

  • Látkové zložky

   • horľavá látka

   • oxidačný prostriedok

  • Energetická zložka

   • zdroj zapálenia- napríklad iskra

Horenie


 • dokonalé horenie, nedokonalé horenie

 • Podľa rýchlosti šírenia plameňa

  • explozívne horenie

  • výbuch

  • detonácia

 • Fázy horenia

  • iniciácia

  • propagácia

  • kulminácia Obr.1 Horenie

  • terminácia

Rozdelenie horenia


 • Proces

  • chemický (prehriatie)

  • fyzikálny (skladovanie priestorom)

  • biologický

 • Látky náchylné k samovznieteniu

  • hnedé uhlie

  • fermeže

  • vlhké seno

   Obr.2 Samovznietenie

Samovznietenie


 • slúžia na hasenie požiaru

 • Zloženie

  • naplnená oceľová fľaša

  • plynotesne uzavretý pákový ventil

 • Druhy hasiacich prístrojov

  • snehový

  • penový

  • vodný

  • halotrónový

Hasiace prístroje


 • silný, prírodný elektrostatický výboj

 • pri búrkach

 • Druhy bleskov

  • Eliášov

  • guľový

  • čiarový

  • perlový

  • plošný

   Obr.3 Blesk

Blesk


 • Dĺžka blesku

  • 1-3 kilometra

 • Čas vybitia

  • 0,001-0,0002 sekundy

 • Napätie

  • 100 miliónov voltov

 • Stredná intenzita prúdu

  • 20 000 ampérov

 • Teplota

  • 10 000- 20 000 stupňov Celziových

Fyzikálne vlastnosti blesku


 • plynné telesá, guľovitého tvaru vo vesmíre

 • pokope ich drží vlastná gravitácia

 • Pojmy

  • dvojhviezda

  • trojhviezda

  • galaxia

  • čierna diera

  • pulzujúce hviezdy

  • súhvezdie

   Obr.4 Hviezdy

Hviezdy


 • Hmotnosť

  • stredná hmotnosť je polovica hmotnosti Slnka

 • Hustota

  • Od 1/10 000 000 až do 1 000 000 gramov na cm

 • Teplota

  • od tisíc až po milión stupňov

 • Veľkosť

  • od desiatok kilometrov do tisíc násobkov priemeru Slnka

 • Jasnosť

  • rôzna

Fyzikálne vlastnosti hviezd


 • Dňa

  • 26.2.2011

 • Miesto

  • záhrada

 • Teplota ovzdušia

  • 7 stupňov Celziových

 • Rýchlosť vetra

  • cca 5m/s

 • Počasie

  • polooblačné

Vlastná práca Naše pokusy


 • Hypotéza

  • Tvrdý papier bude horieť najdlhšie.

 • Druhy papiera

  • kancelársky

  • vreckovka

  • recyklovaný

  • tvrdý

  • farebný

   Obr.5 Druhy papiera

Pokus č. 1


Obr.6 Horenie recyk. papiera Obr.7 Zvyšok recyk. papiera

Obr.8 Horenie vreckovky Obr.9 Zvyšok vreckovky

Naše výsledky


Obr.10 Horenie tvrdého papiera Obr.11 Zvyšok tvrdého papiera

Obr.12 Horenie kanc. papiera Obr.13 Zvyšok kanc. papiera


Obr.14 Horenie farebného papiera

Obr.15 Zvyšok farebného papiera


Tabuľka pokusu č.1

Tab. 1 Vyhodnotenie pokusu č. 1


Graf pokusu č.1

Graf č. 1 Priemerný čas horenia papiera


 • Hypotéza

  • Čas horenia dreva priamoúmerne súvisí s hustotou.

 • Druhy dreva

  • mahagón

  • jaseň

  • dub

  • smrekolit

  • smrek

  • buk

  • Orech Obr.16 Druhy dreva

Pokus č. 2


Obr.17 Horenie buka Obr.18 Zvyšok buka

Obr.19 Horenie duba Obr.20 Zvyšok duba


Obr.21 Horenie jaseňa Obr.22 Zvyšok jaseňa

Obr.23 Horenie mahagónu Obr.24 Zvyšok mahagónu


Obr.25 Horenie orecha Obr.26 Zvyšok orecha

Obr.27 Horenie smreka Obr.28 Zvyšok smreka


Obr.29 Horenie smrekolitu

Obr.30 Zvyšok smrekolitu


Tabuľka pokusu č. 2

Tab. 2 Vyhodnotenie pokusu č. 2


Tab.3 Umiestnenie


Graf pokusu č.2

Graf č. 2 Hmotnosť jednotlivých druhov dreva


 • Hlaváč, A.: Bojíte sa blesku?, Alfa, Bratislava 1986

 • Štoll, I.: Tajemství kulového blesku, Horizont, Praha 1988

 • http://bydleni.idnes.cz/drevo-je-krasne-dyha-prakticka-a-lamino-levne-f33-/stavba.asp?c=A080522_123841_dum_stavime_web (21.11.2010)

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Mahag%C3%B3n (21.11.2010)

 • http://www.cergov.sk/article.php?id=39 (21.11.2010)

 • http://www.campanula.estranky.sk/clanky/blog/orech-kralovsky-a-jeho-vyznam (21.11.2010)

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Buk_lesn%C3%BD(26.11.2010)

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Dub (26.11.2010)

 • AMARO spol. s.r.o: Na hraně konfrontace. In: A´RADIO Konštrukční elektronika, roč. 10, 2011, č. 2, s. 21

Zoznam použitej literatúry


 • Martina Lipoldová

 • Veronika Borovjaková

 • Veronika Krajčiová

 • Lucia Knochová

  2.C

Ďakujeme za Vašu pozornosť


 • Login