Methoden 1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

METHODEN 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

METHODEN 1. Jules Ellis. Organisatie. Ik = Jules Ellis Spreekuur: Dinsdag 15:00 - 15:30. Syllabus 4.55.014, reader 4.55.003, supplement 4.55.017 Zelfstudieopdrachten verplicht voor WG. mijn agenda. METHODELEER.

Download Presentation

METHODEN 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Methoden 1

METHODEN 1

Jules Ellis


Organisatie

Organisatie

 • Ik = Jules Ellis

 • Spreekuur: Dinsdag 15:00 - 15:30.

 • Syllabus 4.55.014, reader 4.55.003, supplement 4.55.017

 • Zelfstudieopdrachten verplicht voor WG


Mijn agenda

mijn agenda


Methodeleer

METHODELEER

 • Welke conclusiesmag je trekken uit gegevens, gezien de manier waarop je ze verkregen hebt?

 • Met name conclusies over causale verbanden.


Hoofdleerdoel week 1

Hoofdleerdoel week 1

 • Kunnen bepalen of een onderzoek een zuiver experiment is.

 • Genuanceerd kunnen bepalen wat dit voor de conclusies betekent.


Samenvatting week 1

Samenvatting week 1

 • Een causaal verband is een oorzaak-gevolg relatie waarbij de ene variabele (X) invloed heeft op de andere variabele (Y).

 • Onafhankelijke variabele= vermoedelijke oorzaak (X)

 • Afhankelijke variabele= vermoedelijk gevolg (Y)


Methoden 1

 • Een causaal verband kan alleen worden aangetoond met een zuiver experiment.


Voor een zuiver experiment is o a nodig

Voor een zuiver experiment is o.a. nodig:

 • manipulatie van X

 • randomisatie van groepen

 • constant houden van andere variabelen

 • meting van Y

 • vergelijking van de groepen


Niet nodig is

Niet nodig is:

 • Een aselecte of random steekproef


Demonstratie meten

Demonstratie; Meten


Vulvragen

Vulvragen

 • 1)Een man doet wat hij moet doen, ongeacht persoonlijke consequenties, ongeacht hinderpalen en gevaren en spanningen, en dat is de grondslag van alle zedelijke gedrag van de mens (Reagan).


Experimentele vragen

Experimentele vragen

 • 3)Wie zich opoffert voor de triomf, triomfeert over het offer (Goebbels).

 • 3)Wie zich opoffert voor de triomf, triomfeert over het offer (Ds. Martin L. King).


Methoden 1

 • 8)Gegeven de menselijke natuur zoals die is, zullen wereldoorlogen nooit voorkomen kunnen worden (Hitler).

 • 8)Gegeven de menselijke natuur zoals die is, zullen wereldoorlogen nooit voorkomen kunnen worden (Churchill).


Methoden 1

 • Selectie

 • Random splitsen

 • Manipulatie

 • Meten

 • Vergelijken


Conclusies

Conclusies

 • Jullie hebben je laten beïnvloeden door de auteursnaam.

 • Mensen weten niet altijd waardoor zij beïnvloed worden.


Zuiver experiment

ZUIVER EXPERIMENT

 • Het zojuist verrichtte onderzoek.

 • Het lot bepaalde of je een vragenlijst kreeg met geloofwaardige, danwel ongeloofwaardige auteurs.


Geen experiment

GEEN EXPERIMENT

 • De relatie opleggen van de doodstraf - ras van het slachtoffer (bij zwarte beklaagden in de USA)

 • Blank slachtoffer: 17% doodstraf

 • Zwart slachtoffer: 6% doodstraf


Nut van zuivere experimenten

NUT VAN ZUIVERE EXPERIMENTEN

 • Je mag concluderen dat er een causaal verband (oorzaak-gevolg relatie) bestaat: Conditie --> Meting

 • Wel:“Auteur heeft invloed op de mate van instemming”.

 • Niet: “Ras van het slachtoffer heeft invloed op de kans op doodstraf”.


Waarom mag je deze conclusie trekken bij een zuiver experiment

Waarom mag je deze conclusie trekken bij een zuiver experiment?


Belangrijk onderscheid

Belangrijk onderscheid


 • Login