Vinnerne i laksemarkedet 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Vinnerne i laksemarkedet 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

www.fishpool.eu. Vinnerne i laksemarkedet 2011. Agenda. Prisene for 2011 og 2012 nå Hva avgjør prisene? Spot eller kontrakter best? Forsikring mot fallende priser Hva bør oppdretter gjøre ?. Agenda. Prisene for 2011 og 2012 nå Hva avgjør prisene?

Download Presentation

Vinnerne i laksemarkedet 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


www.fishpool.eu

Vinnerne i laksemarkedet 2011


Agenda

 • Prisene for 2011 og 2012 nå

 • Hva avgjør prisene?

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Hva bør oppdretter gjøre ?


Agenda

 • Prisene for 2011 og 2012 nå

 • Hva avgjør prisene?

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Hva bør oppdretter gjøre ?


Årskontrakt 2011 gjennom året 2010, endte på 39,25:

Årskontrakt 2012 handles nå til 34,18 NOK/kg


Siste inngåtte kontrakter


Agenda

 • Prisene for 2011 og 2012 nå

 • Hva avgjør prisene?

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Hva bør oppdretter gjøre ?


Hva avgjør 2011 prisene ?

Produksjon:

 • Chile og Norge viktigst, men også andre land

 • Villaksfiskeriene som kan substituere Atlantisk laks

  Etterspørsel:

 • Tilførselsutvikling totalt til EU/ fra Norge

 • Andre: Russland, USA, Asia og Brasil

 • Valutatrender /-utvikling

  Rammebetingelser

 • Produksjon

 • Handelshindringer


Agenda

 • Prisene for 2011 og 2012 nå

 • Hva avgjør prisene?

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Hva bør oppdretter gjøre ?


Fremtidens vinnere?

Sannhet oppdrettere:

”Vi taper på kontrakter – spot er best”


Fremtidens vinnere

Sannhet Kjøpere:

”Vi taper i det lange løp på kontrakter”


Banklån og strøm har lang forskning:

Konklusjon: Kjøperne er vinnerne i spotmarkedet

Prisen blir lavest på lang sikt i spotmarkedet

Har du som kjøper råd til det:

Ikkeinngå fastrente eller fastpriskontrakt på strøm!

Likhet med laksemarkedet?

Økonomisk solide selgere, ”fattige” kjøpere

Kjøper mest redd for år med tap.


Hvem vinner?


Hvem vinner?


Hvem vinner?


Stressede kjøpere tåler ikke mer spot:


Når vil kjøpere og selgere sikre:

Konklusjon: Kjøperne er vinnerne i spotmarkedet

Her blir prisen lavest på lang sikt

Nov-des 2007: Spotprisen var 3 uker på 21 kr/kg. Chile produserte over 400.000 tonn i 2008

→ Mange selgere, få kjøpere

Start 2011: Årskontrakt 2011 på 39,25 NOK/kg,

Kø med kjøpere, få selgere


Handelsvolum


LEVERANSE

PRIS

Finansielle kontrakter – ny måte å handle laks

LEVERANSE OG PRIS

FØR


Agenda

 • Prisene for 2011 og 2012 nå

 • Hva avgjør prisene?

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Hva bør oppdretter gjøre ?


Tre alternativer for å sikre inntekten

 • Fastpris leveransekontrakt

 • Futures ≈ fastprisavtale

 • Forsikring mot fallende priser - salgsopsjon = Put


Praktisk eksempel; Min. pris 40 NOK/kg for Q2-11

 • Oppdretter kjøper en salgsopsjon (put) for Q2-11

 • Min. pris (strike) 40,00 NOK/kg

 • Premie: 1,50 NOK/kg

 • Spotpris april:> 40,00 NOK/kg => premien ”tapt”

 • Spotpris mai:37,00 NOK/kg => Oppdretter mottar 3,00 NOK/kg

 • Spotpris juni:38,50 NOK/kg => Oppdretter mottar 1,50 NOK/kg


Agenda

 • Prisene for 2011 og 2012 nå

 • Hva avgjør prisene?

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Hva bør oppdretter gjøre ?


Resten av 2011 handles nå til 38,50 NOK/kg Hva bør oppdretter gjøre?


Resten av 2011 handles nå til 38,50 NOK/kg Hva bør oppdretter gjøre?


Resten av 2011 handles nå til 38,50 NOK/kg Hva bør oppdretter gjøre?


Resten av 2011 handles nå til 38,50 NOK/kg Hva bør oppdretter gjøre?


Strategi: Tjene mer enn naboen!


Strategi: Tjene mer enn naboen!

PS: ikke en strategi etter læreboken !


Fremtidens vinnere:

 • Har en strategi med min – og max sikringsandel

 • Er fleksible og har riktig posisjon i stigende og fallende trender i markedet


Oppsummering

 • Høye priser for 2011 og 2012

 • Spot eller kontrakter best?

 • Forsikring mot fallende priser

 • Strategi og fleksibilitet vinneroppskrift


 • Login