מבנה נתונים ואלגוריתמים
Download
1 / 50

מבנה נתונים ואלגוריתמים ) לשעבר - עיבוד מידע ( - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

מבנה נתונים ואלגוריתמים ) לשעבר - עיבוד מידע (. ד"ר אבי רוזנפלד ד"ר אריאלה ריכרדסון. שלום!. המייל של אבי: [email protected] המייל של אריאלה: [email protected] כתובת האתר: www.jct.ac.il /~richards/mivne-algo.htm. מה לומדים?. מבנה נתונים אלגוריתמים תכנות WINDOWS. דרישות הקורס.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' מבנה נתונים ואלגוריתמים ) לשעבר - עיבוד מידע (' - nanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

מבנה נתונים ואלגוריתמים) לשעבר - עיבוד מידע(

ד"ר אבי רוזנפלד

ד"ר אריאלה ריכרדסון


שלום!

 • המייל של אבי: [email protected]

 • המייל של אריאלה: [email protected]

 • כתובת האתר:

  www.jct.ac.il/~richards/mivne-algo.htm


מה לומדים?

 • מבנה נתונים

 • אלגוריתמים

 • תכנות WINDOWS


דרישות הקורס

 • חשיבה!

 • דרך ארץ!

 • (אין חובת נוכחות!)

 • תרגילים – 12%

 • מבחן – 88%Strings1

hellokita

hello

תזכורת: מחרוזות - Strings

Dim s As String

s = “hello”

s = s & “kita”

או

s = s + “kita”

שקף מאת מאיר קומר


זהירות!אי אפשר לעשות השמה לתוך מקום מסוים במחרוזת (זה לא מערך!)

Dim s,tAs String

s = “hello”

t = s(2)

t = s.chars(2)

פעולות מותרות:

t(0) = s(2)

t.chars(0) = s.chars(2)

פעולות אסורות:


אז מה עושים?

 • Length מחזירה אורך של מחרוזת

 • Remove(start, count ) מסירה count תווים החל מהמקום start

  • ומחזירה את המחרוזת החדשה

 • Insert(start, str) מוסיפה את המחרוזת str החל מהמקום start

  • ומחזירה את המחרוזת החדשה

 • Replace(str1, str2)מחליפה את המחרוזת או התו str1 במחרוזת או תו str2

  • בכל מקרה מחזירה את המחרוזת החדשה

 • IndexOf(str), IndexOf(str, start)מחזירה מיקום המחרוזת (או תו) strבמחרוזת

  • מיקום מתחיל מ 0 או מ start, אם לא נמצא מחזיר -1

 • LastIndexOf(str), LastIndexOf(str, end)מחזירה מיקום מסוףמחרוזת (או התו) str

  • מיקום מתחיל מסוף המחרוזת או מ end, אם לא נמצא מחזיר -1

 • SubString(start, count ) מייצרת מחרוזת של count תווים החל מהמקום start

  • ומחזירה את המחרוזת החדשה

 • Chars(start) – לקריאה בלבד! אי אפשר לבצע השמה לתוך


שימו לב!

 • בכל הפונקציות שהצגנו השינוי אינו מתבצע במחרוזת עליה פעלנו:

  s = "hello"

  s.Replace("h", "y")

 • במחרוזת s עדיין יש "hello"

 • אם נרצה לשנות את המחרוזת s, ולהפוך בתוכה את המחרוזת:

  s = "hello"

  s = s.Replace("h", "y")

 • עכשיו במחרוזת sיש "yello"


שימוש בסיסי במחרוזת

ModuleModule1

SubMain()

Dim x AsString

x = Console.ReadLine

Console.WriteLine("The Length is " & x.Length())

Console.WriteLine("The first letter is " & x(0))

Console.WriteLine("The second letter is " & x(1))

Console.WriteLine("The third letter is " & x(2))

Console.WriteLine("What will this do??? " & x(2000))

EndSub

EndModule


שימוש בסיסי במחרוזת

ModuleModule1

Sub Main()

Dim x AsString

x = Console.ReadLine

Console.WriteLine("The first letter is " & x(0))

If (x(0) = "A") Then

Console.WriteLine("Yeah!")

EndIf

If (x(1) = " ") Then

Console.WriteLine("Space in second position")

EndIf

EndSub

EndModule


פעולות בסיסיות במחזרות

ModuleModule1

Sub Main()

Dim word AsString

word = Console.ReadLine

'word(0) = "B" ' Won't work!

word = word.Replace("a", "b")

'word.Replace("a", "b") also won't work

Console.WriteLine("The word now is " & word)

word = word.Remove(0, 2) 'takes out first 2 letters

Console.WriteLine("The word now is " & word)

word = word.Insert(0, "B2") 'add string at position

Console.WriteLine("The word now is " & word)

EndSub

EndModule


דוגמא של לולאה במחרוזת

ModuleModule1

Sub Main()

Dim x AsString

Dimi, j AsInteger

x = Console.ReadLine

Console.WriteLine("The Length is " & x.Length())

Fori = 0 Tox.Length() - 1

For j = 0 Toi

Console.Write(x(j))

Next

Console.WriteLine()

Next

EndSub

EndModule


פונקציה יותר מסובכת

ModuleModule1

Function Change(ByVal x AsString) AsString

DimiAsInteger

Fori = 0 Tox.Length() - 1

If x(i) = "a"Or x(i) = "e"Or x(i) = "i"Then

x = x.Remove(i, 1) 'Takes out that letter

Console.WriteLine("The word is now " & x)

x = x.Insert(i, "Z") 'Puts something else there

EndIf

Next

Return x

EndFunction

Sub Main()

Dim word AsString

word = Console.ReadLine

Console.WriteLine("The Word is " & Change(word))

EndSub

EndModule


פונקציה יותר מסובכת עם REF

ModuleModule1

Sub Change(ByRef x AsString)

DimiAsInteger

Fori = 0 Tox.Length() - 1

Ifx(i) = "a"Or x(i) = "e"Or x(i) = "i"Then

x = x.Remove(i, 1) 'Takes out that letter

Console.WriteLine("The word is now " & x)

x = x.Insert(i, "Z") 'Puts something else there

EndIf

Next

EndSub

Sub Main()

Dim word AsString

word = Console.ReadLine

Change(word)

Console.WriteLine("The Word is " & word)

EndSub

EndModule


שיטות נוספות לביצוע פעולות על מחרוזות ב VB

 • Len

 • Left

 • Right

 • Mid

 • הערה:

  • בשיטות אלו הספירה מתחילה מ 1 ולא מ 0

  • (בניגוד למה שהכרנו)


פעולות על מחרוזות ב מחרוזות

מחזירה אורך המחרוזת

Len

ModuleModule1

Sub Main()

Dim word AsString

word = Console.ReadLine

Console.WriteLine(Len(word))

Console.WriteLine(word.Length())

EndSub

EndModule

שקף מאת מאיר קומר


פעולות על מחרוזות ב מחרוזות

he

מחזירה תת-מחרוזת משמאל

Left

a = “hello kita”

x = Left (a,2)

איזה מחרוזת

כמה תוים

שקף מאת מאיר קומר


o kita מחרוזות ב

פעולות על מחרוזות

מחזירה תת-מחרוזת מימין

Right

a = “hello kita”

x = Right (a,6)

איזה מחרוזת

כמה תוים

שקף מאת מאיר קומר


ell מחרוזות ב

פעולות על מחרוזות

מחזירה תת-מחרוזת

Mid

a = “hello kita”

x = Mid (a,2,3)

החל מתו-

כמה תוים

שקף מאת מאיר קומר


תרגול קטן מחרוזות ב

s = "arurhamanbaruchmordechai"

Left (s,10) = Mid (s,1,11)?

לא

27

Len (s)

arur h

Left (s,6)

rdechai

Right (s,7)

haman ba

Mid (s,6,8)

ord

Mid (Right(s,9),2,3)

mordechaibaruch

Right (s,9) & Mid (s,11,7)

שקף מאת מאיר קומר


מערכים מחרוזות ב


יש לקלוט 10מספרים למערך. להוסיף לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

ModuleModule1

Sub Main()

Dim x(10) AsInteger

DimiAsInteger

DimlenAsInteger = x.Length()

Console.WriteLine("Length is {0} ", len)

Fori = 0 Tolen - 1 'Familiar?

x(i) = Console.ReadLine()

Next

Fori = 0 Tolen - 2 'why - 2?

x(i) = x(i) + x(i + 1)

Next

Fori = 0 Tolen - 1

Console.WriteLine("In pos{0} I have {1} ", i, x(i))

Next

EndSub

EndModule


פונקציות קיימות ... לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

במערך חד מימדי:

x.Length()

Array.Resize(x, i)

Array.Sort(x)

Array.Reverse(x)

במערך דו מימדי:

x.Length()

x.GetLength(0)

x.GetLength(1)


פונקציות במערך – דוגמא לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

Sub Print(ByVal x() AsInteger)

DimiAsInteger

Console.WriteLine()

Console.WriteLine("Now printing the array")

Fori = 0 Tox.Length() - 1 'why -1 ???

Console.Write(x(i) & " ")

If (i + 1) Mod 15 = 0 ThenConsole.WriteLine("")

Next

EndSub


המשך דוגמא - שימוש בפונקציה לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

SubMain()

DimiAsInteger

DimtargetArray(100) AsInteger

Dim rand AsNewRandom

Fori = 0 To 100

targetArray(i) = rand.Next(-1000, 1000)

Next

' Sort the entire targetArray.

Array.Sort(targetArray)

Print(targetArray)

Array.Reverse(targetArray)

Print(targetArray)

Array.Resize(targetArray, 10)

Array.Sort(targetArray)

Print(targetArray)

Console.WriteLine(vbNewLine)

EndSub


המשך דוגמא - פלט לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

Now printing the array

-996 -934 -917 -881 -870 -851 -848 -824 -818 -807 -791 -786 -778 -709 -704

-666 -642 -618 -617 -597 -580 -509 -477 -426 -418 -403 -394 -354 -346 -337

-317 -299 -289 -276 -253 -232 -231 -200 -193 -157 -124 -120 -74 -73 -72

-69 -59 -1 20 23 24 113 140 198 228 262 264 272 315 322

324 404 408 408 453 467 479 495 498 513 519 544 554 570 572

584 597 619 633 642 684 703 704 720 731 737 739 776 778 786

798 842 864 876 884 904 971 974 974 997 998

Now printing the array

998 997 974 974 971 904 884 876 864 842 798 786 778 776 739

737 731 720 704 703 684 642 633 619 597 584 572 570 554 544

519 513 498 495 479 467 453 408 408 404 324 322 315 272 264

262 228 198 140 113 24 23 20 -1 -59 -69 -72 -73 -74 -120

-124 -157 -193 -200 -231 -232 -253 -276 -289 -299 -317 -337 -346 -354 -394

-403 -418 -426 -477 -509 -580 -597 -617 -618 -642 -666 -704 -709 -778 -786

-791 -807 -818 -824 -848 -851 -870 -881 -917 -934 -996

Now printing the array

842 864 876 884 904 971 974 974 997 998


Redim
עוד דרך לשנות את גודל המערך לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.ReDim

ModuleModule1

Sub Main()

Dim x() AsInteger = {1, 2, 53, 3, 1, 23}

Print(x)

ReDimPreserve x(10)

Print(x)

ReDim x(15)

Print(x)

EndSub

EndModule

פלט:

Now printing the array

1 2 53 3 1 23

Now printing the array

1 2 53 3 1 23 0 0 0 0 0

Now printing the array

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


Structure

Structure לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.


תזכורת לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

 • דרך לבנות מבנה נתונים בסיסי

  • Structure

   • מייצר "טיפוס" חדש

   • מתאים כאשר רוצים לאגד כמה משתנים יחד

 • דוגמאות:

  • עובד: שם, טלפון, דרגה

  • סטודנט: שם, ת"ז, ממוצע

  • מוצר: שם, מחיר, משקל

  • מספר מרוכב: חלק ממשי, חלק מדומה


Structure1
Structure לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

סינטקס:

Structure שם המבנה

משתנה 1

משתנה 2

...

End Structure

דוגמא:

StructureOved

Dim name AsString

DimmaskoretAsInteger

EndStructure


Structs structures
Structs (Structures) לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

ModuleModule1

StructureOved

Dim name AsString

DimmaskoretAsInteger

EndStructure

Sub Main()

Dim x AsOved

x.name = "Avi"

x.maskoret = 1234

Dim People(10) AsOved

People(0).name = "Yossi"

People(1).name = "Moshe"

People(2).name = "Lea"

Console.WriteLine("People's Size is " & People.Length())

Console.WriteLine("The first name is " & People(0).name)

Console.Write("The length of the first name is ")

Console.WriteLine(People(0).name.Length())

EndSub

EndModule


Structure2
מערך של לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.Structure

C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, Fifth Edition


דוגמא עם לולאות לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

ModuleModule1

StructureOved

Dim name AsString

DimmaskoretAsInteger

EndStructure

Sub Main()

Dim People(10) AsOved

DimiAsInteger

Fori = 0 To 2

Console.WriteLine("Please enter person number " & i)

People(i).name = Console.ReadLine

People(i).maskoret = Console.ReadLine()

Next

Dim min AsInteger = People(0).maskoret

Dim temp AsString = People(0).name

Fori = 1 To 2

If (People(i).maskoret < min) Then

min = People(i).maskoret

temp = People(i).name

EndIf

Next

Console.WriteLine("The min is " & min & " his name is " & temp)

EndSub

EndModule


מה ההבדל? לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

ModuleModule1

StructureOved

Dim name AsString

DimmaskoretAsInteger

EndStructure

Sub Main()

Dim People(10) AsOved

DimiAsInteger

Fori = 0 To 2

Console.WriteLine("Please enter person number " & i)

People(i).name = Console.ReadLine

People(i).maskoret = Console.ReadLine()

Next

Dim min AsInteger = 0

Dim temp AsString = People(0).name

Fori = 1 To 2

If (People(i).maskoret < People(min).maskoret) Then

min = i

EndIf

Next

Console.WriteLine("The min is " & People(min).maskoret & " his name is " & People(min).name)

EndSub

EndModule


עם פונקציה... לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

StructureOved

Public name AsString

PublicmaskoretAsInteger

EndStructure

Sub Main()

Dim People(5) AsOved

DimiAsInteger

Fori = 0 ToPeople.Length() - 1

Console.WriteLine("Please enter the person's name")

People(i).name = Console.ReadLine

Console.WriteLine("Please enter their maskoret")

People(i).maskoret = Console.ReadLine

Next

Console.WriteLine("High " & PrintHighest(People))

EndSub


הפונקציה לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

FunctionPrintHighest(ByVal x() AsOved) AsInteger

DimiAsInteger

Dim high AsInteger = x(0).maskoret

Fori = 0 Tox.Length - 1

If x(i).maskoret > high Then

high = x(i).maskoret

EndIf

Next

Return high

EndFunction


Module לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.Module1

Sub Main()

Dim x AsOved

x.name = "Avi"

x.maskoret = 1234

Dim People(10) AsOved

People(0).name = "Yossi"

People(1).name = "Moshe"

People(2).name = "Lea"

Dim value AsInteger = PrintHighest(People)

Console.WriteLine("Highest is " & value)

EndSub

StructureOved

Public name AsString

PublicmaskoretAsInteger

EndStructure

FunctionPrintHighest(ByVal x() AsOved) AsInteger

DimiAsInteger

Dim high AsInteger = x(0).maskoret

Fori = 0 Tox.Length - 1

If x(i).maskoret > high Then

high = x(i).maskoret

EndIf

Next

Return high

EndFunction

EndModule

מה יופיע פה?


תרגיל – תכנון חנות לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

 • ברצוננו לייצר טבלה המכילה את רשימת המוצרים בחנות.

  • לכל מוצר יש:

   • שם

   • ברקוד

   • מחיר

StructureShop

Dim name AsString

Dim code AsInteger

Dim price AsDouble

EndStructure


Module לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.Module1

StructureShop

Dim name AsString

Dim code AsInteger

Dim price AsDouble

EndStructure

Sub Main()

Dimmakolet(10) AsShop

makolet(0).name = "Cheese"

makolet(0).code = 111

makolet(0).price = 8.75

makolet(1).name = "Shnitzel"

makolet(1).code = 222

makolet(1).price = 21.45

makolet(2).name = "Shoko"

makolet(2).code = 122

makolet(2).price = 4.25

DimiAsInteger

Fori = 0 Tomakolet.Length() - 1

Console.WriteLine("Product {0} is: {1}, its price is: {2}", i, makolet(i).name, makolet(i).price)

Next

EndSub

EndModule

מימוש חנות

Product 0 is: Cheese, its price is: 8.75

Product 1 is: Shnitzel, its price is: 21.45

Product 2 is: Shoko, its price is: 4.25

Product 3 is: , its price is: 0

Product 4 is: , its price is: 0

Product 5 is: , its price is: 0

Product 6 is: , its price is: 0

Product 7 is: , its price is: 0

Product 8 is: , its price is: 0

Product 9 is: , its price is: 0

Product 10 is: , its price is: 0


בלי הדפסת מוצרים ריקים לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.

ModuleModule1

StructureShop

Dim name AsString

Dim code AsInteger

Dim price AsDouble

EndStructure

Sub Main()

Dimmakolet(10) AsShop

makolet(0).name = "Cheese"

makolet(0).code = 111

makolet(0).price = 8.75

makolet(1).name = "Shnitzel"

makolet(1).code = 222

makolet(1).price = 21.45

makolet(2).name = "Shoko"

makolet(2).code = 122

makolet(2).price = 4.25

DimiAsInteger

Fori = 0 Tomakolet.Length() - 1

Ifmakolet(i).name <> NothingThen

Console.WriteLine("Product {0} is: {1}, its price is: {2}", i, makolet(i).name, makolet(i).price)

EndIf

Next

EndSub

EndModule

Product 0 is: Cheese, its price is: 8.75

Product 1 is: Shnitzel, its price is: 21.45

Product 2 is: Shoko, its price is: 4.25


Module לכל מספר את המספר שבא אחריו במערך. למספר האחרון במערך לא להוסיף דבר. יש להדפיס את המערך.Module1

StructureShop

Dim name AsString

Dim code AsInteger

Dim price AsDouble

EndStructure

Sub Main()

Dimmakolet(10) AsShop

makolet(0).name = "Cheese"

makolet(0).code = 111

makolet(0).price = 8.75

makolet(1).name = "Shnitzel"

makolet(1).code = 222

makolet(1).price = 21.45

makolet(2).name = "Shoko"

makolet(2).code = 122

makolet(2).price = 4.25

PrintPrice(makolet)

EndSub

SubPrintPrice(ByVal s() AsShop)

DimiAsInteger

Fori = 0 Tos.Length() - 1

If s(i).name <> NothingThen

Console.WriteLine("Product {0} is: {1}, its price is: {2}", i, s(i).name, s(i).price)

EndIf

Next

EndSub

EndModule

עם פונקציה

Product 0 is: Cheese, its price is: 8.75

Product 1 is: Shnitzel, its price is: 21.45

Product 2 is: Shoko, its price is: 4.25


רוצים יכולת למצוא את שם המוצר הכי זול

 • נכתוב פונקציה

  • נרצה להעביר לפונקציה את המערך של החנות

  • נרצה לקבל מהפונקציה את השם של המוצר

  • שימו לב – הפונקציה לא מדפיסה שום דבר!!!

FunctionGetZol(ByVal s() AsShop) AsString

DimiAsInteger

Dim idx AsInteger = 0

Dim min AsDouble = s(0).price

Fori = 1 Tos.Length() - 1

If s(i).name <> NothingAnd s(i).price < min Then

min = s(i).price

idx = i

EndIf

Next

Return s(idx).name

EndFunction


הדפסת רשימת המוצרים המלאה ואת המוצר הכי זול במכולת

 • נניח שיש לנו את הפונקציות הבאות (כמו שהגדרנו קודם)

 • Sub PrintPrice(ByVal s() As Shop)

 • Function GetZol(ByVal s() As Shop) As String

 • נדפיס את כל המוצרים המכולת בעזרת פונקציה

 • נדפיס את שם המוצר הזול ביותר

  • נשתמש בפונקציה למציאת שם המוצר, ואז נדפיס


הקוד המוצר הכי זול במכולת:

Sub Main()

Dimmakolet(10) AsShop

makolet(0).name = "Cheese"

makolet(0).code = 111

makolet(0).price = 8.75

makolet(1).name = "Shnitzel"

makolet(1).code = 222

makolet(1).price = 21.45

PrintPrice(makolet)

DimzolAsString

zol = GetZol(makolet)

Console.WriteLine("The cheapest thing in makolet is " & zol)

EndSub

Product 0 is: Cheese, its price is: 8.75

Product 1 is: Shnitzel, its price is: 21.45

The cheapest thing in makolet is Cheese


Sub המוצר הכי זול במכולת Main()

Dimmakolet(10) AsShop

makolet(0).name = "Cheese"

makolet(0).code = 111

makolet(0).price = 8.75

makolet(1).name = "Shnitzel"

makolet(1).code = 222

makolet(1).price = 21.45

Dim bakery(10) AsShop

bakery(0).name = "roll"

bakery(0).code = 333

bakery(0).price = 6.32

bakery(1).name = "pita"

bakery(1).code = 777

bakery(1).price = 3.6

PrintPrice(makolet)

DimzolAsString

zol = GetZol(makolet)

Console.WriteLine("The cheapest thing in makolet is " & zol)

PrintPrice(bakery)

zol = GetZol(bakery)

Console.WriteLine("The cheapest thing in bakery is " & zol)

EndSub

ואם יש גם מכולת וגם מאפיה?נשתמש באותה פונקציה שוב...נעביר לה פרמטר אחר, ונקבל ממנה משהו אחר

Product 0 is: Cheese, its price is: 8.75

Product 1 is: Shnitzel, its price is: 21.45

The cheapest thing in makolet is Cheese

Product 0 is: roll, its price is: 6.32

Product 1 is: pita, its price is: 3.6

The cheapest thing in bakery is pita


Sub המוצר הכי זול במכולת Main()

Dimmakolet(10) AsShop

makolet(0).name = "Cheese"

makolet(0).code = 111

makolet(0).price = 8.75

makolet(1).name = "Shnitzel"

makolet(1).code = 222

makolet(1).price = 21.45

Dimbakery(10) AsShop

bakery(0).name = "roll"

bakery(0).code = 333

bakery(0).price = 6.32

bakery(1).name = "pita"

bakery(1).code = 777

bakery(1).price = 3.6

PrintPrice(makolet)

DimzolAsString

Console.WriteLine("The cheapest thing in makolet is " & GetZol(makolet))

PrintPrice(bakery)

Console.WriteLine("The cheapest thing in makolet is " & GetZol(bakery))

EndSub

אפשר גם לשתול את מה שחוזר מהפונקציה ישר לתוך פקודת הדפסה

Product 0 is: Cheese, its price is: 8.75

Product 1 is: Shnitzel, its price is: 21.45

The cheapest thing in makolet is Cheese

Product 0 is: roll, its price is: 6.32

Product 1 is: pita, its price is: 3.6

The cheapest thing in bakery is pita


פונקציה לחישוב סכום המוצרים בסל המוצר הכי זול במכולת

FunctionKupa(ByVal cart() AsString, ByVal s() AsShop) AsSingle

Dim total AsSingle = 0

Fori = 0 Tocart.Length - 1

For j = 0 Tos.Length() - 1

If cart(i) = s(j).name Then

total += s(j).price

EndIf

Next

Next

Return total

EndFunction


המשך חישוב סכום המוצרים בסל המוצר הכי זול במכולת

Sub Main()

Dim super(10) AsShop

super(0).name = "Shoko"

super(0).code = 111

super(0).price = 4.75

super(1).name = "Apple"

super(1).code = 222

super(1).price = 2.45

super(2).name = "Bread"

super(2).code = 333

super(2).price = 5.05

super(3).name = "Bag"

super(3).code = 444

super(3).price = 1.2

Dim lunch() AsString = {"Bread", "Shoko"}

Console.WriteLine("Lunch costs " & Kupa(lunch, super) & " shekel.")

EndSub

Lunch costs 9.8 shekel.


תרגיל המוצר הכי זול במכולת

 • בצע השוואת מחירים לסל קניות לחג פסח?

  • איזה קלט נבקש מהמשתמש?

  • מה צריך להיות מוגדר בתוכנית?

  • איך נכתוב את התוכנית?


ad