Strategie reprodukce a rodi ovstv
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Strategie reprodukce a rodičovství PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategie reprodukce a rodičovství. Pohlavní vs nepohlavní. Nepohlavní Pohlavní. Organismus A. Nový organismus A. Organismus A. Nový organismus napůl A, napůl B. Organismus B. Nevýhody pohlavního rozmnožování. Jen poloviční reprodukce genů Nákladnost

Download Presentation

Strategie reprodukce a rodičovství

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategie reprodukce a rodi ovstv

Strategie reprodukce a rodičovství


Pohlavn vs nepohlavn

Pohlavní vs nepohlavní

 • Nepohlavní

 • Pohlavní

Organismus A

Nový organismus A

Organismus A

Nový organismus napůl A,

napůl B

Organismus B


Nev hody pohlavn ho rozmno ov n

Nevýhody pohlavního rozmnožování

 • Jen poloviční reprodukce genů

 • Nákladnost

 • Energie pro nalezení a uhájení druhého jedince a spáření se s ním

 • Rizika poškození - viditelnost pro predátora, agrese soků/druha

 • Rizika neůspěchu – cizoložství (nejistota otcovství)


V hody pohlavn ho rozmno ov n

Výhody pohlavního rozmnožování

 • Genetická variabilita potomků - zajišťuje lepší adaptaci

 • Přizpůsobení mezidruhovému soutěžení

 • Snížení soutěžení sourozenců


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Genetické výhody

 • Opravy DNA

 • Prevence maladaptivních mutací

 • Snadnější vyjádření výhodných recesivních genů


Jak se pohlavn rozmno ovat

Jak se pohlavně rozmnožovat

 • Produkovat gamety

 • Přijmout strategii maximalizujíci naději na spojení gamet, anebo naději potomků na přežití

 • Anizogamie = rozdílná velikost gamet samců a samic


Investov n do gamet

Investování do gamet

 • Vynaložení zdrojů na poskytnutí několika velkých, vytrvalých a odolných pohl. buněk

 • Výběr samce, jenž nabízí nejlepší genetickou či materiální investici


Sout en s gametami

Soutěžení s gametami

 • Vytváření mnoha malých, pohyblivých a krátce žijících pohl. buněk

 • Nenáročné na zdroje

 • Strategie – pářit se s co největším počtem samic


Strategie p e it zygot

Zanedbat péči o potomky a častěji se pářit

Pečovat o menší počet potomků a tak jim pomoci přežít

Strategie přežití zygot


Syst my a techniky p en

Systémy a techniky páření

 • Emleng a Oring (1977)

 • Polygynie

 • Polyandrie

 • Monogamie

 • Promiskuita


Polygynie

Samci mají v období páření několik družek, ale samice jen jednoho druha

Obrana zdrojů – samec s kvalitním teritoriem (samci ptáků mědozvěstek brání teritorium s plástvemi medu, do něhož vpouštějí jen samice)

Obrana skupiny samic – gorilí samice, lvice

Samčí kvalita – samci s nejlepšími reprodukčními vlastnostmi (námluvy)

Polygynie


Polyandrie

Samice mají v období páření několik druhů, ale samci jen jednu družku (vzácný)

Samci nejsou schopni kontrolovat zdroje

Samice považují za výhodné pářit se víc než jednou

Pták pisík americký – samičky jsou větší, mají teritorium a kladou vejce pro mnoho samečků, kteří o ně pečují

Polyandrie


Monogamie

Monogamie

 • Jeden samec, jedna samička, buď v jednom období páření /sériová/ nebo po celý život

 • Zisky z rodičovské péče samců převažují nad zisky z jejich polygynního páření

 • Drsné podmínky prostředí a výskyt predátorů -zajištění přežití potomků

 • Racek stříbritý


Promiskuita

Vícečetné páření samců i samic

Samci přijmou svou optimální strategii

Samice – výhody polyandrie, prevence zabíjení novorozených potomků kvůli nejasnému otcovství, omezování stresu z odepření páření

Šimpanzi – samice pečují o mláďata, samci vůči mláďatům projevují toleranci

Promiskuita


Determinace

Poměr velikosti varlat k tělu u primátů

Malá varlata (owl monkey, moloch gibbon) – monogamie

Střední varlata (gorila, orangutan, člověk) – polygynie

Velká varlata (šimpanz, makak rhésus)- promiskuita

Determinace?


Sout en o p en

Mezi členy méně investujícího pohlaví – zpravidla samci

Nalezení/přivábení druha – signalizace (sbarvení, zpěv, záření světlušek), rizika

Soutěžení o páření


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Přístup k druhovi – omezená doba říje (zápasy mezi jeleny), říje proměnlivejší v čase (lvice)


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Zdroje pro bezpečný porod, hnízdění (rypouši sloní, tetřevi)


Sout en po sp en

Soutěž spermií – později se pářící samci usilují o odstranění spermatu předchozího samce (samci vážky motýlice černokřídlé – speciálně uzpůsobený penis, samec pěvušky modré – klove do kloaky aby samička vypudila sperma)

Soutěžení po spáření


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Střežení po páření

 • Zůstat ve spojení až do oplodnění (pakobylky – 79 dnů)

 • Zůstat nablízku a ochraňovat


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Učinit opatření zabraňující dalšímu páření

  - ucpat genitální otvor samice – hady, hmyz

  - antiafrodiziakální chemikálie – motýle

 • Usmrcování mláďat – ukončení laktace samice a urychlení její říje (lvi, hulmani)


Volba druha

Samice – potřeba schopnosti rozlišování biologického druhu (jistota, že vznikne plodný potomek)

Samci – investují méně – páří se i se špatným druhem, nebo dokonce s neživými objekty

Vývoj druhově specifických signálů (rituály námluv – prudká vyhození hlavy u kačerů..)

Volba druha


Materi ln nab dky

Volba druha s investicemi do vývoje potomků: potrava, místo k hnízdění, teritorium, rodičovská péče

Dary ve formě potravy nebo stavby hnízda

- sameček komárovce nabízí mrtvý hmyz,

velikost daru odpovídá času strávenému pářením

- někteří samečci své dary balí, aby tak prodloužili čas, který smějí trávit pářením

- nedostatečný dar - neůspěšný přenos spermatu, pozření samičkou

Materiální nabídky


Geny pro v t sp ch reprodukce

Geny pro větší úspěch reprodukce

 • Volba druhů vykazujících fyzické charakteristiky nebo rysy asociované s úspěšnou reprodukcí

 • Neshoda v názorech nakolik jsou tyto rysy geneticky determinované

 • Zvýraznění fyzických charakteristik (délka ocasu, sbarvení...)


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Samice slípky zelenonohé si volí malé tlusté samce, aby jim lépe vyseděli vejce


Rodi ovsk p e o potomky

Rodičovská péče o potomky

 • Proč pečovat

 • Vnitrodruhové soutěžení – ústřičník velký se musí od rodičů naučit, jak otevírat lastury mlžů


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Drsné fyzické prosředí – extrémní chlad, tučňáci v Antarktidě

 • Mezidruhové soutěžení – ochrana před predátory, býložraví savci


Kolik p e

Kolik péče?

 • Žádná – velké množství potomků, péče nejen zbytečná, ale i nemožná

 • Jeden rodič – soutěžení je umírněné a fyzické podmínky rozumné


Strategie reprodukce a rodi ovstv

 • Oba rodiče – soutěžení značné, fyzické podmínky nepříznivé


Kdo se star

Kdo se stará?

 • U většiny druhů samice - proč

 • Pohlaví jež již nejvíc investovalo

 • Pohlaví s jistotou rodičovství (vnitřní oplodňování)

 • Pohlaví jež prohrává „závod o opuštění“ – u mimotělního rozmnožování poskytují samci cca 80% péče

 • Pohlaví, jež žije nejblíže embrya – koljuška tříostná (investovali tolik do obrany teritoria a stavění hnízda, že by odchod nebyl výhodný, odhánějí samici)


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť 


Literatura

Literatura

 • Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.

 • Dixson, A., & Anderson, M. (2001). Sexual selection and the comparative anatomy of reproduction in monkeys, apes, and human beings. Annual review of sex research, 12, 121-144. [Dostupné též z databáze PsycINFO, cit. 2002-18276-005].


 • Login