Strategie reprodukce a rodi ovstv
Download
1 / 34

Strategie reprodukce a rodičovství - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategie reprodukce a rodičovství. Pohlavní vs nepohlavní. Nepohlavní Pohlavní. Organismus A. Nový organismus A. Organismus A. Nový organismus napůl A, napůl B. Organismus B. Nevýhody pohlavního rozmnožování. Jen poloviční reprodukce genů Nákladnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Strategie reprodukce a rodičovství

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategie reprodukce a rodičovství


Pohlavní vs nepohlavní

 • Nepohlavní

 • Pohlavní

Organismus A

Nový organismus A

Organismus A

Nový organismus napůl A,

napůl B

Organismus B


Nevýhody pohlavního rozmnožování

 • Jen poloviční reprodukce genů

 • Nákladnost

 • Energie pro nalezení a uhájení druhého jedince a spáření se s ním

 • Rizika poškození - viditelnost pro predátora, agrese soků/druha

 • Rizika neůspěchu – cizoložství (nejistota otcovství)


Výhody pohlavního rozmnožování

 • Genetická variabilita potomků - zajišťuje lepší adaptaci

 • Přizpůsobení mezidruhovému soutěžení

 • Snížení soutěžení sourozenců


 • Genetické výhody

 • Opravy DNA

 • Prevence maladaptivních mutací

 • Snadnější vyjádření výhodných recesivních genů


Jak se pohlavně rozmnožovat

 • Produkovat gamety

 • Přijmout strategii maximalizujíci naději na spojení gamet, anebo naději potomků na přežití

 • Anizogamie = rozdílná velikost gamet samců a samic


Investování do gamet

 • Vynaložení zdrojů na poskytnutí několika velkých, vytrvalých a odolných pohl. buněk

 • Výběr samce, jenž nabízí nejlepší genetickou či materiální investici


Soutěžení s gametami

 • Vytváření mnoha malých, pohyblivých a krátce žijících pohl. buněk

 • Nenáročné na zdroje

 • Strategie – pářit se s co největším počtem samic


Zanedbat péči o potomky a častěji se pářit

Pečovat o menší počet potomků a tak jim pomoci přežít

Strategie přežití zygot


Systémy a techniky páření

 • Emleng a Oring (1977)

 • Polygynie

 • Polyandrie

 • Monogamie

 • Promiskuita


Samci mají v období páření několik družek, ale samice jen jednoho druha

Obrana zdrojů – samec s kvalitním teritoriem (samci ptáků mědozvěstek brání teritorium s plástvemi medu, do něhož vpouštějí jen samice)

Obrana skupiny samic – gorilí samice, lvice

Samčí kvalita – samci s nejlepšími reprodukčními vlastnostmi (námluvy)

Polygynie


Samice mají v období páření několik druhů, ale samci jen jednu družku (vzácný)

Samci nejsou schopni kontrolovat zdroje

Samice považují za výhodné pářit se víc než jednou

Pták pisík americký – samičky jsou větší, mají teritorium a kladou vejce pro mnoho samečků, kteří o ně pečují

Polyandrie


Monogamie

 • Jeden samec, jedna samička, buď v jednom období páření /sériová/ nebo po celý život

 • Zisky z rodičovské péče samců převažují nad zisky z jejich polygynního páření

 • Drsné podmínky prostředí a výskyt predátorů -zajištění přežití potomků

 • Racek stříbritý


Vícečetné páření samců i samic

Samci přijmou svou optimální strategii

Samice – výhody polyandrie, prevence zabíjení novorozených potomků kvůli nejasnému otcovství, omezování stresu z odepření páření

Šimpanzi – samice pečují o mláďata, samci vůči mláďatům projevují toleranci

Promiskuita


Poměr velikosti varlat k tělu u primátů

Malá varlata (owl monkey, moloch gibbon) – monogamie

Střední varlata (gorila, orangutan, člověk) – polygynie

Velká varlata (šimpanz, makak rhésus)- promiskuita

Determinace?


Mezi členy méně investujícího pohlaví – zpravidla samci

Nalezení/přivábení druha – signalizace (sbarvení, zpěv, záření světlušek), rizika

Soutěžení o páření


 • Přístup k druhovi – omezená doba říje (zápasy mezi jeleny), říje proměnlivejší v čase (lvice)


 • Zdroje pro bezpečný porod, hnízdění (rypouši sloní, tetřevi)


Soutěž spermií – později se pářící samci usilují o odstranění spermatu předchozího samce (samci vážky motýlice černokřídlé – speciálně uzpůsobený penis, samec pěvušky modré – klove do kloaky aby samička vypudila sperma)

Soutěžení po spáření


 • Střežení po páření

 • Zůstat ve spojení až do oplodnění (pakobylky – 79 dnů)

 • Zůstat nablízku a ochraňovat


 • Učinit opatření zabraňující dalšímu páření

  - ucpat genitální otvor samice – hady, hmyz

  - antiafrodiziakální chemikálie – motýle

 • Usmrcování mláďat – ukončení laktace samice a urychlení její říje (lvi, hulmani)


Samice – potřeba schopnosti rozlišování biologického druhu (jistota, že vznikne plodný potomek)

Samci – investují méně – páří se i se špatným druhem, nebo dokonce s neživými objekty

Vývoj druhově specifických signálů (rituály námluv – prudká vyhození hlavy u kačerů..)

Volba druha


Volba druha s investicemi do vývoje potomků: potrava, místo k hnízdění, teritorium, rodičovská péče

Dary ve formě potravy nebo stavby hnízda

- sameček komárovce nabízí mrtvý hmyz,

velikost daru odpovídá času strávenému pářením

- někteří samečci své dary balí, aby tak prodloužili čas, který smějí trávit pářením

- nedostatečný dar - neůspěšný přenos spermatu, pozření samičkou

Materiální nabídky


Geny pro větší úspěch reprodukce

 • Volba druhů vykazujících fyzické charakteristiky nebo rysy asociované s úspěšnou reprodukcí

 • Neshoda v názorech nakolik jsou tyto rysy geneticky determinované

 • Zvýraznění fyzických charakteristik (délka ocasu, sbarvení...)


 • Samice slípky zelenonohé si volí malé tlusté samce, aby jim lépe vyseděli vejce


Rodičovská péče o potomky

 • Proč pečovat

 • Vnitrodruhové soutěžení – ústřičník velký se musí od rodičů naučit, jak otevírat lastury mlžů


 • Drsné fyzické prosředí – extrémní chlad, tučňáci v Antarktidě

 • Mezidruhové soutěžení – ochrana před predátory, býložraví savci


Kolik péče?

 • Žádná – velké množství potomků, péče nejen zbytečná, ale i nemožná

 • Jeden rodič – soutěžení je umírněné a fyzické podmínky rozumné


 • Oba rodiče – soutěžení značné, fyzické podmínky nepříznivé


Kdo se stará?

 • U většiny druhů samice - proč

 • Pohlaví jež již nejvíc investovalo

 • Pohlaví s jistotou rodičovství (vnitřní oplodňování)

 • Pohlaví jež prohrává „závod o opuštění“ – u mimotělního rozmnožování poskytují samci cca 80% péče

 • Pohlaví, jež žije nejblíže embrya – koljuška tříostná (investovali tolik do obrany teritoria a stavění hnízda, že by odchod nebyl výhodný, odhánějí samici)


Ďakujem za pozornosť 


Literatura

 • Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.

 • Dixson, A., & Anderson, M. (2001). Sexual selection and the comparative anatomy of reproduction in monkeys, apes, and human beings. Annual review of sex research, 12, 121-144. [Dostupné též z databáze PsycINFO, cit. 2002-18276-005].


ad
 • Login