Latvijai 100 m r i programma organiz cija
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Latvijai 100 mērķi programma organizācija PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijai 100 mērķi programma organizācija. Dace Melbārde LR kultūras ministre 2014.gada 13.jūnijā, Rīgā. Mēs esam tas, ko mēs svinam. Amitai Ecioni. 100gades svinību mērķi. Stiprināt valsts gribu, piederības sajūtu un stimulēt pašorganizējošus procesus un sadarbību

Download Presentation

Latvijai 100 mērķi programma organizācija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijai 100 m r i programma organiz cija

Latvijai 100mērķiprogrammaorganizācija

Dace Melbārde

LR kultūras ministre

2014.gada 13.jūnijā, Rīgā


M s esam tas ko m s svinam amitai ecioni

Mēs esam tas, ko mēs svinam. Amitai Ecioni


100gades svin bu m r i

100gades svinību mērķi

 • Stiprināt valsts gribu, piederības sajūtu un stimulēt pašorganizējošus procesus un sadarbību

 • Latvijas vēstures aktualizācija – Latvijas valsts izveide nav nejaušība, bet likumsakarība!

 • Latvijas kā 21.gs. nacionālas valsts identitātes definēšana

 • Paliekošu 21.gs. Latvijas vērtību un simbolu radīšana

 • Jauniešu patriotiskā audzināšana, pašiniciatīvu atraisīšana


Programmas veido anas pamatprincipi

Programmas veidošanas pamatprincipi

 • Vismaz 4 gadu programma (2017-2020)

 • Nacionālā, lokālā, starptautiskā un virtuālā dimensija

 • Nepārtrauktība nevis kampaņa

 • Iedzīvotāju, kopienu līdzdalība ideju ģenerēšanā, programmas veidošanā un īstenošanā

 • Bērni un jaunieši: galvenie “spēlētāji”

 • Sabalansēti pagātnes-tagadnes-nākotnes jautājumi

 • Atvērtība, profesionalitāte, integrēta pieeja

 • Privātā-Publiskā partnerība, mecenātisms


Saturiskais ietvars

Saturiskais ietvars

Savienot laikus

laiks metaforās

“mērnieku laiki”

“labie laiki un sliktie laiki”

“suņa laiks”

“Laiks dzīvot, laiks mirt”

“Zudušo laiku meklējot”

“lēns laiks”, “ātrs laiks”

vēsturiskie laiki

gadalaiki un gadskārtas

cilvēka mūža ritums

diennakts laiki

laika joslas – Īrijas laiks, Amerikas laiks

“Laiks kultūrai”


Saturiskais v st jums

Saturiskais vēstījums

Kas un kam to adresē?


Ko d v sim latvijai 100gad

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē?

Vēsture

 • Latvijas vēstures pētījumi, publikācijas, konferences, izstādes un kvalitatīvi raidījumi Latvijas medijos (100 stipendijas)

 • Ievērojamu Latvijas personību biogrāfijas

 • Latvijas Nacionālā enciklopēdija

 • Latvijas mākslas un mūzikas vēsture

 • Latvijas baznīcu vēsture

 • Dokumentālo filmu seriāls u.c.


Ko d v sim latvijai 100gad j aunrade

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē?Jaunrade

 • Jaunrades darbi mākslā, dizainā, mūzikā, dejā, literatūrā

 • Latviešu dramaturģijas jaundarbi un pirmizrādes

 • Vismaz 5 pilnmetrāžas mākslas filmas

 • “Kultūras skolas soma”

 • Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris – pilna sastāva klasiskais orķestris

 • u.c.


Ko d v sim latvijai 100gad notikumi

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē?Notikumi

 • Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki/ pagalmu dziedāšanas svētki

 • Latvijas muzeju kopizstāde

 • Latvijas teātru festivāls – labāko izrāžu parāde

 • Pirmizrādes, pasaules pirmatskaņojumi, jauniestudējumi

 • Ielas mākslas festivāls/ ”Dzimuši Rīgā” u.c.


Ko d v sim latvijai 100gad kult rtelpa

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē?Kultūrtelpa

 • Rīgas pils pilnībā atjaunota ar Latvijas muzeju kopizstādi

 • Spoži mirdz Latvijas Nacionālais teātris un Latviešu biedrības nams?

 • Brīvības ielas ass telpiski informatīvs risinājums?

 • Kultūrvēsturisko novadu aleja (Akmens tilts, jo Daugav’s abas malas mūžam nesadalās)?

 • Okupācijas muzejs un memoriāls

 • Renovēts Jaunais Rīgas teātris un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

 • Latvijas muzeju krātuve


Ko d v sim latvijai 100gad kult rtelpa1

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē?Kultūrtelpa

 • Laikmetīgās mākslas muzejs un Moderna akustiskā koncertzāle Rīgā?

 • Nacionālais stadions un Mežaparka estrāde?

 • Dizaina un mākslas objekti pilsētvidē un lauku ainavā

 • Rīga – lielākais brīvdabas jugendstila muzejs

 • Veloinfrastruktūras pilnveide

 • Koku stādīšanas akcija u.c.


Ko d v sim latvijai 100gad solidarit te un sadarb ba

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē? Solidaritāte un sadarbība

 • Latvija bez bērnunamiem

 • Mūzikas instrumenti bērnu mūzikas skolām

 • LNB lasītājkartes visām jaunajām māmiņām

 • Vairāk latviešu mūzikas raidorganizācijās

 • Latvijas amatpersonas latviešu dizaineru tērpos


Ce akarte

Ceļakarte

Augsta līmeņa padomes izveide

Rīcības komitejas izveide

Jauniešu rīcības komitejas izveide

100gades svinību biroja izveide

Mākslinieciskās padomes izveide

Ideju bankas veidošana – virtuāli un fokusa grupas

“100 idejas 100 Latvijas gadiem”

Vēstījumu sagatavošana

Programmas 1.projekts un izmaksu plānojums

Konkurss par 100gades vizuālo tēlu


Paldies par uzman bu dace melb rde lr kult ras ministre dace melbarde@km gov lv

Paldies par uzmanību!Dace MelbārdeLR kultūras ministre Dace.Melbarde@km.gov.lv


 • Login