Akut koroner sendromlar ve g r msel stratej ler
Download
1 / 113

AKUT KORONER SENDROMLAR ve GİRİŞİMSEL STRATEJİLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

AKUT KORONER SENDROMLAR ve GİRİŞİMSEL STRATEJİLER. Erişkinlerde mortalitenin en sık sebebi Mortalite yıllık > 5000000 Neden KAH ( epikardiyal erterlerin aterosklerotik hastalığı ) En ↑ semptom GA Stabil anjinadan AMI’ne uzanan bir yelpaze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AKUT KORONER SENDROMLAR ve GİRİŞİMSEL STRATEJİLER' - najila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Akut göğüs ağrısı ve miyokardiyal iskemiyi destekleyen veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta


Üç sınıflandırma var; veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta

 • Kanada Kardiyovasküler Topluluğu AP klasifikasyonu

 • UAP’in prezentasyon şekline dayalı klasifikasyon

 • UAP’lı hastaların kısa dönem riskleri açısından değerlendirilmesi


Kanada kv toplulu unun ap klasifikasyonu
Kanada KV Topluluğunun AP Klasifikasyonu veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta

 • Class I  Angina occurs only with

  strenuous, rapid or prolonged

  exertion.

  Ordinary physical activity does

  not cause angina.


 • Class II veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta Slight limitation of ordinary

  activity.

  Anjina occurs with climbing

  stairs rapidly, walking uphill,

  walking after meals, in cold, in

  wind, or under emotional stress.


 • Class III veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta Marked limitations of ordinary

  physical activity.

  Angina occurs on walking 1-2

  level blocks or climbing one

  flight of stairs at usual pace.


 • Class IV veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta Inability to carry on physical

  activity without discomfort.

  Anginal symptoms may be

  present at rest.


Uap n prezentasyon ekline dayal klasifikasyon
UAP’ın Prezentasyon şekline Dayalı Klasifikasyon veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta

 • Rest angina Angina occurring at rest and usually prolonged >20 min occurring within a week of presentation


 • New-onset angina veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta Angina of at least CCSC III severity with onset within 2 mo of presentation


 • Increasing angina veya diyagnostik EKG değişiklikleri ile gelen hasta Previously diagnosed angina that is distinctly more frequent, longer in duration, or lower in threshold ( increased by at least one CCSC class to at least CCSC III severity ).


Uap l hastalar n k sa d nem riskleri a s ndan de erlendirilmesi
UAP’lı Hastaların Kısa Dönem Riskleri Açısından Değerlendirilmesi

High Risk

 • At least one of the following features must be present

  Prolonged ongoing (>20 min) rest pain

  Pulmonary edema, most likely related to

  ischemia

  Angina at rest with dynamic ST changes >1 mm

  Angina with new or worsening MR murmur

  Angina with S3 or new or worsening rales

  Angina with hypotension


Intermediate Risk Değerlendirilmesi

 • No high-risk feature but must have one of the following

  Prolonged (>20 min) rest angina, now resolved,with moderate or high likelihood of CAD

  Rest angina (>20 min) not promptly relieved with rest or sublingual nitroglycerin

  Nocturnal angina

  Angina with dynamic T-wave changes

  New-onset CCSC III or IV angina in the past 2 wk with moderate or high likelihood of CAD

  Pathologic Q waves or resting ST depressions 1 mm in multiple-lead groups (anterior, inferior, and lateral)

  Age >65 y


Low Risk Değerlendirilmesi

 • No high- or intermediate-risk features but may have any of the following features

  Increased angina frequency, severity, or

  duration

  Angina provoked at a lower threshold

  New-onset angina with onset 2 wk to 2 mo

  before presentation

  Normal or unchanged ECG


Anatom
ANATOMİ Değerlendirilmesi


Patof zyoloj
PATOFİZYOLOJİ Değerlendirilmesi

Hipoksi = Doku oksijenasyonundaki

yetersizlik

İSKEMİ


Doku oksijenasyonunu belirleyen faktörler Değerlendirilmesi

∕ \

Kanın O2 taşıma Koroner kan akımı

kapasitesi ∕ \

↓\ Diyastol PVR

Hb miktarı O2 süresi

satürasyonu


AKS ∕ Değerlendirilmesi Aterosklerotik etiyoloji

\ Nonaterosklerotik etiyoloji


Aterosklerotik etiyoloji; Değerlendirilmesi

1. Koroner arter spazmı

2. Aterosklerotik plakların yırtılması

3. Trombosit agregasyonu

4. Aterosklerotik lezyon üzerinde trombüs

formasyonu nedeniyle kalbin kan

akımının azalması


SONUÇ; Değerlendirilmesi

O2 eksikliğinin uzaması

AKS


AMI Değerlendirilmesi

Temel değişiklik miyokardiyal

fonksiyonlardaki azalma

4 anormal kontraksiyon mekanizması


Dissinkroni Değerlendirilmesi İlk ortaya çıkan durumdur. Miyokardiyumun komşu segmentleri arasında kasılma eş zamanlı değildir.


Hipokinezi: İkinci ortaya çıkan fonksiyonel Değerlendirilmesi

bozukluktur. Kalp kası kontraksiyonları

azalmıştır
Ami de klinik
AMI’de Klinik ekspansiyonu söz konusudur.

 • Anamnez

 • Fizik Muayene

 • EKG

 • Kardiyak enzim bakısı

 • Komplikasyonları


Temel semptom ekspansiyonu söz konusudur.  Göğüs ağrısı


 • Şiddeti ekspansiyonu söz konusudur.

 • Lokalizasyonu

 • Radyasyonu

 • Kalitesi

 • Eşlik eden semptomların varlığı

 • Başlama zamanı,süresi

 • Presipite eden faktörler

 • Önceden benzer şikayetlerin varlığı


Klasik lokalizasyon substernal veya göğsün sol tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.


 • Huzursuzluk tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • Basınç

 • Ağırlık

 • Gerginlik,dolgunluk

 • Sıkıştırma

 • Buçak saplanır,keskin veya delici


AP’te tipik olarak; tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • Semptomlar < 10’ ; bazen 10-20’

 • İstirahatle ve SL NTG ile 2-5’ geçer

  AMI’de ise;

 • Semptomlar çok daha uzun

 • Ağrı şiddetli

 • Eşlik eden semptomlar belirgin

 • SL cevabı yok/ ↓↓


 • Atipik prezentasyon sık tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • Kadın ve yaşlılarda

 • Prognozları daha kötü

 • Özellikle kadın hastalarda risk faktörlerinin prediktif değeri AS’de yok


Fizik muayene; tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

Mevcut strese ait hiçbir klinik bulgu olmayabileceği gibi ciddi distreste olabilirler


Kalp hızı; tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • Normal,taşikardik,bradikardik

 • Anterior MI + bradikardi / blok  Kötü

  prognoz

 • İnferior MI  bradikardi ↑↑


Kan basıncı; tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • Sempatik stimülasyon, anksiyete  ↑

 • Pompa disfonksiyonu / ↓preload  ↓

 • Ekstrem değerler  kötü prognostik


Kalp sesleri ve üfürümler; tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • S1 ve S2 ↓

 • S3 olabilir  miyokardiyal yetmezlik

  göstergesi

 • Uzun süreli HT / KY  S4 olabilir

 • Sistolik üfürüm ― papiller disfonksiyon

  \ VSD

 • Raller


 • JVD tarafındadır; kola, boyna veya çeneye yayılma olabilir.

 • Hepatojuguler reflü  Sağ KY

 • Periferik ödem


Hastanın önceki klinik durumunun bilinmesi yeni bulguların tespiti için son derece önemli !!!


EKG; bulguların tespiti için son derece önemli !!!

 • Tek başına en iyi tanı aracı

 • Sensitivite düşük

 • Hasarın yerinin belirlenmesinde ve infarktla ilişkili damarların tahmininde !!!

 • USAP tanısında çok az yararlı

 • Kardiyovasküler risk sınıflamasında yararlı

 • Ek derivasyon sensitiviteyi ↑, spesifiteyi ↓


TABLE 50-4 Electrocardiographic Criteria for Acute Myocardial Infarction

 • Location Electrocardiographic findings

  Anteroseptal QS deflections in V1, V2, V3, and

  possibly V4

  Anterior rS deflection in V1 with Q waves in V2-

  V4 or decrease amplitude of initial R

  waves in V1—V4

  Anterolateral Q waves in V4-V6,D1 and aVL

  Lateral Q waves in DI and aVL

  Inferior Q waves in DII, III and aVF

  Inferolateral Q waves in II, III, aVF and V5 and V6

  True posterior Initial R waves in V1 and V2 >0.04 s

  and R/S ratio a 1

  Right ventricular Q waves in II, III, and aVF and ST

  elevation in right-side V4


 • ST elevasyonu Myocardial Infarction Akut transmural hasar

 • ST depresyonu  Subendokardiyal hasar


 • Resiprokal ST değişiklikleri; Myocardial Infarction

  1. Geniş dağılımlı enfarktüs

  2. Altta yatan ciddi KAH

  3. Daha ciddi pompa yetmezliği

  4. ↑Kardiyovasküler komplikasyon

  5. ↑mortalite


 • Normal Myocardial Infarction

 • Nonspesifik ST ve T değişiklikleri: izoelektrik hatta doğru 1 mm’den daha az depresyon, T dalgaları düzleşmiş veya difaziktir

 • Anormal ancak iskemi veya enfarkt için diyagnostik değil:

  izoelektrik hatta horizontal olan 1 mm’den az ST depresyonu, T dalga inversiyonu


 • Eski olduğu bilinen iskemi veya enfarkt: Myocardial Infarction

  Q dalgaları, izoelektrik hatta doğru veya izoelektrik hattan uzaklaşan 1 mm’den fazla ST depresyonu ve önceki EKG’lerde var olan T dalga inversiyonları


 • Eski olup olmadığı bilinmeyen iskemi veya enfarkt: Myocardial Infarction

  Q dalgaları, izoelektrik hatta doğru veya izoelektrik hattan uzaklaşan 1 mm’den fazla ST depresyonu ve önceki EKG’lerde olmayan T dalga inversiyonları veya önceki EKG’lerin yokluğu


Muhtemel AMI: Myocardial Infarction

Birbirini takip eden iki derivasyonda 1 mm’den fazla ST elevasyonu


Some clinical conditions in which the electrocardiogram interpretation can be difficult
Some Clinical Conditions in Which the Electrocardiogram Interpretation Can Be Difficult

May have ST-segment elevation in the absence of acute myocardial infarction

 • Early repolarization

 • Left ventricular hypertrophy

 • Pericarditis

 • Myocarditis

 • Left ventricular aneurysm

 • Hypertropic cardiomyopathy

 • Hypothermia

 • Ventricular paced rhythms

 • Left bundle-branch block


May have ST-segment depressions in the absence of ischemia Interpretation Can Be Difficult

Hypokalemia

Digoxin effect

Cor pulmonale and right heart strain

Early repolarization

Left ventricular hypertrophy

Ventricular paced rhythms

Left bundle-branch block


 • May have T-wave inversions in the absence of ischemia Interpretation Can Be Difficult

  Persistent juvenile pattern

  Stokes-Adams syncope or seizures

  Post—tachycardia T-wave inversion

  Post—pacemaker T-wave inversion

  Intracranial pathology (central nervous

  system hemorrhage)


Mitral valve prolapse Interpretation Can Be Difficult

Pericarditis

Primary or secondary myocardial diseases

Pulmonary embolism or cor pulmonale from

other causes

Spontaneous pneumothorax

Myocardial contusion

Left ventricular hypertrophy

Ventricular paced rhythms

Left bundle-brunch block

Right bundle-brunch block


KARDİYAK ENZİMLER; Interpretation Can Be Difficult

 • Başvuru anında ST elevasyonu olanlarda gereksiz

 • Seri ölçümlerde sensitivite ↑

 • USAP’ta kullanılabilirliği ↓


CK-MB; Interpretation Can Be Difficult

 • AKS’da en sık kullanılan enzim

 • 12-24 saatte pik, 2-3 günde bazal değer

 • Bazal değerin 5 kat üstüne seri artış

  Tekrar bazal değere dönme

  AMI için diyagnostik


Troponin; Interpretation Can Be Difficult

İnhibitör subünit  Trop I

Tropomyozin bağlayıcı  Trop T

Ca bağlayıcı subünit  Trop C

 • Sensitivite çok ↑

 • 12 saatte pik, 7-10 gün boyunca elevasyon

 • Serum Trop I / T artışı  AMI için diyagnostik


Kardiyak görüntüleme; Interpretation Can Be Difficult

 • EKO  sensitivite↑,spesifite ↓

  miyokardiyal hasar genişliği ve

  komplikasy. belirlenmesinde !!

 • Nükleer sintigrafi  ↑sensitif ve spesifik


Ami kompl kasyonlari
AMI KOMPLİKASYONLARI Interpretation Can Be Difficult

 • Disritmiler ve ileti bozuklukları

 • Kalp yetmezliği

 • Mekanik komplikasyonlar

 • Perikardit

 • Sağ ventriküler enfarktüsDisritmiler ve leti bzk
Disritmiler ve İleti Bzk Interpretation Can Be Difficult

 • Önemi AKS seyrini komplike etmeleri

 • AKS’li hastaların %72-100

 • En↑görülen bradiaritmi  Sinüs

  bradikardisi

 • En↑görülen taşiaritmi  VPC, APC,VT

  VF


Disritmi Interpretation Can Be Difficult hemodinamik instabilite

miyokardiyal O2 ihtiyacında ↑

miyokardiyal iskemide ↑

VF eşiğinde ↓


 • Vagal tonüste Interpretation Can Be Difficult↑

 • Katekolamin↑+ lokal katekolamin salınımı


Kalp yetmezli i
Kalp Yetmezliği Interpretation Can Be Difficult

 • Diyastolik disfonksiyon

 • Sistolik+diyastolik disfonsiyon

 • Sol ventriküler disfonksiyon & mortalite

 • Şokun eşlik etmesi !!


Mekanik komplikasyonlar
Mekanik Komplikasyonlar Interpretation Can Be Difficult

Önceden stabil olan hastanın ani dekompansasyonu  mekanik kompl. ???

 • Serbest duvar rüptürü

 • İnterventriküler septum rüptürü

 • Papiller kas rüptürü  en sık inferior MI


Dressier sendromu ( Post-MI sendrom) Interpretation Can Be Difficult

 • AMI’den 2-4 hafta sonra

 • GA +ateş+ plöroperikardit


Sa ventrik ler enfarkt s
Sağ ventriküler enfarktüs Interpretation Can Be Difficult

 • İzole çok nadir

 • ↑↑İnferior MI komplikasyonu

 • Mortalitede ve KV komplikasyonlarda ↑

 • NTG’ye dirençli hipotansiyon  sağ

  infarktüs ??

 • En önemli komplikasyon şok

 • Yüksek dereceli kalp blokları


Tedavi; Interpretation Can Be Difficult

 • ön yükünü devamının sağlanması,

 • sağ ventriküler art yükün azaltılması,

 • iskemik sağ ventrikülün inotropik desteği

 • erken reperfüzyon

 • Gereklilik halinde AV sekuental pil


 • İzotonikle replasman Interpretation Can Be Difficult

  1-2 L izotonik replasmanına rağmen

  hipotansiyon

  Dobutamin


Perikardit
Perikardit Interpretation Can Be Difficult

 • Post MI hastalarda %10-20

 • Transmural enfarktüste daha sık

 • AMI’den sonraki 2-4 gün içinde

 • GA derin inspiryumla kötüleşirken öne eğilmekle azalır


Aks de g r msel stratej ler
AKS’DE GİRİŞİMSEL STRATEJİLER Interpretation Can Be Difficult

 • Bireysel

 • Semptomların süresi ve persistansı

 • Kardiyak öykü

 • FM bulguları

 • Başlangıç EKG’si


AMAÇ; Interpretation Can Be Difficult

 Acil reperfüzyon

 Enfarkt sahasının sınırlandırılması


Genel olarak Interpretation Can Be Difficultpersistan semptomları olan ve STEMI olan hastalar fibrinolotik tedavi almalıdırlar veya mekanik reperfüzyon ( anjioplasti ) yapılmalıdır.


Antiplatelet, antikoagülan, B blokör, nitrat ve Interpretation Can Be Difficult

ACEI tedavi;

 • semptomlara,

 • vital bulgulara ve

 • kalp yetmezliğinin varlığına göre

  düşünülmelidir


USAP veya NSTEMI olan hastalar Interpretation Can Be Difficult antiplatelet, antikoagülanlar ve imkan dahilinde B blokör ve nitratlarla tedavi edilmelidir  Tedaviye direnç / PTCA

planlananlar

Glikoprotein ( GP ) IIb/IIIa


Reperf zyon tedav ler
REPERFÜZYON TEDAVİLERİ Interpretation Can Be Difficult

 • Mekanik ― Anjiyoplasti

  \ Arterektomi

 • Farmakolojik ― Fibrinolitik

  \ Antiplatelet


Fibrinolitikler
Fibrinolitikler Interpretation Can Be Difficult

 • Direkt etki  akut tromboza

 • İndirekt etki  plazminojen aktivatörü etki

  fibrin proteolizi

 • İlk 3 saatte 30/1000 hasta


Semptomlar başladıktan sonra tedavi için geçen süre 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa endike

 • Erken tedavide

 • Geniş enfarktlarda

 • Anterior MI’da etkinlik↑


Kontrendikasyonlar
Kontrendikasyonları 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

 • Absolute contraindications

  Previous hemorrhagic stroke at any time

  Bland CVA in past year

  Known intracranial neoplasm

  Active internal bleeding (excluding

  menses

  Suspected aortic dissection or

  pericarditis


 • Relative 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsacontraindications

  Severe uncontrolled blood pressure (>180/100 mm Hg)

  History of chronic severe hypertension

  History of prior CVA of known intracranial pathology not covered in

  contraindications

  Current use of anticoagulants with known INR >2—3

  Known bleeding diathesis

  Recent trauma (past 2 wk)

  Prolonged CPR (>10 min)

  Major surgery (<3 wk)

  Noncompressible vascular punctures (including subclavian and

  internal jugular central lines)

  Recent internal bleeding (2-4 wk)

  Prior streptokinase should not receive streptokinase

  Pregnancy

  Active peptic ulcer disease

  Other medical conditions likely to increase risk of bleeding


6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsaEn ciddi komplikasyon intrakranial kanama

 • Yaş > 65

 • ↓ vücut ağırlığı

 • Başvuru anındaki HT risk belirlemesinde !!

  tPA’da daha sık


STREPTOKİNAZ 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

 • Fibrin spesifik değil

 • Allerji riski ↑, ab oluşumu, hipotansiyon

 • Fibrinolitik aktivite 24 h

 • Diğerlerine göre ucuz

 • 1.5 milyonÜ > 60’


DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜ 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

( tPA ) = ALTEPLAZ

 • Fibrin spesifik

 • Erken ve daha hızlı açılma yapar

 • Akselere ( ivmeli) bir rejim uygulanmalıdır


Body weight >67 kg: 15 mg initial IV bolus; 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

50 mg infused over next 30 min; 35 mg infused over next 60 minutes

Body weight <67 kg: 15 mg initial IV bolus;

0.75 mg/kg infused over next 30 min; 0.5 mg/kg infused over next 60 min


RETEPLAZ ( rPA ) 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

 • tPA’nın genetik modifikasyonu

 • Yarılanma ömrü daha uzun

 • Fibrin bağlama özelliği ↓

 • 10 mg IV bolus dozu 30’ sonra 10 mg IV bolus uygulama izler


TENEKTEPLAZ 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

 • tPA mutantı

 • Yarılanma ömrü uzun

 • Yüksek fibrin spesifik

 • Endojen plazminojen aktivatör inhibitör

  rezistan

 • İKK riski daha az


<60kg 30mg 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsa

>60 but <70 kg 35 mg

>70 but <80 kg 40 mg

>80 but <90 45 mg

>90 50 mg

Total does not to exceed 50 mg


Mekanik reperf zyon
Mekanik 6-12 saatten az ve EKG’de birbirini takip eden iki derivasyonda en az 1 mm’lik ST elevasyonu varsaReperfüzyon

 • Koroner anjiyoplasti ↑↑

 • Aterektomi

 • Lazer anjioplasti

 • Doğrusal ve rotasyonel koroner aterektomi

 • Eksimer lazer aterektomi


AMI’lü hastalarda koroner anjiyoplasti fibrinolitik tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • Kardiyovasküler komplikasyon oranları daha az

 • Mortalitede azalma

 • Yüksek oranlı spesialize merkezlerde avantajlı


Antiplatelet ajanlar
Antiplatelet tedavi ile karşılaştırıldığında; Ajanlar

 • Platelet aktivasyonunun son basamağı

  platelet yüzeyinde beliren GP IIb/IIa

  reseptörleridir

  Bivalan fibrinojen molekülleri bu res. ile

  plateletlerle çapraz bağlar yaparGp iib iiia nhibit rleri
GP tedavi ile karşılaştırıldığında;IIb/IIIa İnhibitörleri

Üç alanda kullanım açısından çalışılmış;

 • Perkütan koroner girişimlerle beraber

 • AKS’lu hastaların stabilizasyonu

 • Düşük dozda fibrinolitikler ile beraber kullanım


Absiksimab; tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • İrreversibl bağlanma

 • Etki süresi daha uzun

 • 0.25 mg/kg bolus followed by infusion of 0.125 mcg/kg/min (maximum, 10 mcg/min) for 12-24 h


Eftifibatit; tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • Reseptörlere reversibl bağlanır

 • 180 (J-g/kg bolus followed by infusion of 2.0 mcg/kg per min for 72-96 h


Tirofiban; tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • Reseptörlere reversibl bağlanır

 • 0.4 mcg/kg per min for 30 min followed by infusion of 0.1 M-g/kg/min for 48-96 h


AHA/ACC kılavuzları; tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • USAP/NSTEMI hastalarında PCI ile birlikte reseptör inhibitörlerini önermektedir

 • Eftifibatit ve tirofiban PCI planlanmayan hastalarda önerilmektedir

 • Afsiksimab PCI olmadan medikal tedavi alanlara önerilmemektedir


Aspirin
Aspirin tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • Plateletlerde platelet agregasyonundan sorumlu olan TxA2 formasyonunu önler

 • Fibrinolitik tdv ile eş zamanlı kullanılabilir ve mortalitede daha fazla ↓ yapar

 • > 160 mg TxA2’nin tamamına yakınını inhibe eder

 • Daha ↓dozlar akut kullanım için değil profilakside etkilidir

 • Yan etkileri GİS ve doz bağımlı

 • 160-325 mg PO


Adp nhibit rleri
ADP İnhibitörleri tedavi ile karşılaştırıldığında;

Klapidrogel;

 • Gerçek bir aspirin allerjisi veya aktif pepti ülser hastalığı varsa endikedir

 • Noninvaziv tedavi veya PCI planlanan hastalarda erken dönemde önerilmektedir

 • PO 300 mg yükleme dozunda sonra 75 mg idame doza geçilmelidir


Tiklopidin; tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • AKS’de klopidrogel tercih edilmekte


Antitrombinler
Antitrombinler tedavi ile karşılaştırıldığında;

HEPARİN;

 • Spesifik antitrombin ajan

 • AKS’de aspirin+heparin kombinasyonu endike

  Bolus of 60-70 units/kg (maximum, 5000 units followed by infusion of 12-15 units/kg/h

  (maximum, 1000 units/h) titrated to a PTT 1.5-2.5 times control


Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavi ile karşılaştırıldığında;

( ENOKSİPARİN )

 • Biyoyararlanımı yüksek

 • Proteinlere bağlanma az

 • Yarılanma ömrü daha uzun

 • Daha güvenilir antikoagülan etkinliği var

 • 1 mg/kg SC l2h’te bir


Direkt trombin inhibit rleri
Direkt trombin inhibitörleri tedavi ile karşılaştırıldığında;

Pıhtı içindeki trombinin katalitik bölgesine bağlanırlar

 • Hirudin

 • Bivaluridin ( Hirulog )

 • İnogatran


Enfarkt alaninin sinirlanidirilmasi
ENFARKT ALANININ SINIRLANIDIRILMASI tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • Nitratlar

 • B blokörler

 • ACEI

 • Mg

 • KKB


Nitratlar
Nitratlar tedavi ile karşılaştırıldığında;

Nitrat  nitrik oksit  arter ve venlerde

düz kas relaksasyon

preload-afterload↓

miyokard iş yükü ve O2 gereksinimi↓

+

koroner arterlerde direkt vazodilatasyon

Koroner kan akımında ↑

Platelet agregasyonunda azalma


IV NTG endikasyonları; tedavi ile karşılaştırıldığında;

 • İlk 24-48 h’de AMI

 • Rekürren iskemi

 • KKY

 • HT

 • SL NTG cevapsız USAP’lı hasta • En ciddi y.e hipotansiyon ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir enfarkt

  alanının artması

 • Bradikardi

 • Sağ ventriküler infarktta k.e

 • İnferior MI’da dikkat !!

 • Hipotansiyon+ bradikardi kes

  sıvı replasmanı

  trandelenburg

  atropin


B blok rler
B Blokörler ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

 • Antiaritmik

 • Antiiskemik

 • Antihipertansif


 • Kontrendikasyonlar ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

  1. Kalp hızının < 60 vuru/dk olması

  2. Sistolik kan basıcının < 100 mmHg olması

  3. Orta ya da ileri düzeyde sol ventrikül

  disfonksiyonu

  4. Periferik hipoperfüzyon bulguları

  5. PR intervalinin 0.24 saniyeden uzun olması

  6. 2. veya 3. derece AV blok

  7. Ciddi KOAH, astım öyküsü

  8. Periferik vasküler hastalık öyküsü

  9. IDDM


ACEI ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

Sol ventrikl disfonksiyonu ve dilatasyonunda

KKY gelişiminde ↓

mortalitede ↓


 • USAP/NSTEMI + sol ventriküler ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

  disfonksiyon veya KKY

  B blokör ve NTG tdv dirençli HT

  ACEI


ACEI’lerinin kontrendikasyonları; ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

 • Hipotansiyon

 • Bilateral renal arter stenozu,

 • Böbrek yetmezliği,

 • Daha önceden ACEI kullanımı ile olan öksürük veya anjioödem öyküsüdür


Mg ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

 • Sistemik ve koroner vazodilatasyon

 • Antiplatelet aktivite

 • Otomatisitenin baskılanması

 • Reperfüzyon sırasında miyositlerin Ca’a karşı korunması


 • AMI sırasında hipomagnezemi varsa düzeltilmeli ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

 • Uzun QT intervalli Torsades tipi VT’nin tedavisinde

 • Yaşlı ve reperfüzyon tedavisinin uygun olmadığı yüksek riskli hastalarda önerilmekte


KKB ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

 • Antianjinal

 • Vazodilatör

 • Antihipertansif


 • KKY ağrısının düzelmesinden çok kan basıncındaki azalmaya göre titre edilmelidir

 • Sol ventrikül disfonksiyonu

 • AV blok

 • B blokör k.e

  devam eden iskemi ve YVHAF

  Verapamil ve dilitiazem


ad