povodn
Download
Skip this Video
Download Presentation
POVODNĚ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

POVODNĚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

POVODNĚ. Lenka prokešová , vii.B. POVODNĚ. Přírodní jev Rozlití nadměrného množství vody mimo koryta vodních toků Zvýšení průtoku Škody na majetku i životech V některých zemích důležité pro zemědělství Přírodní povodně Zvláštní povodně - havárie. Příčiny. Celosvětová změna klimatu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POVODNĚ' - nairi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
povodn

POVODNĚ

Lenka prokešová, vii.B

povodn1
POVODNĚ
 • Přírodní jev
 • Rozlití nadměrného množství vody mimo koryta vodních toků
 • Zvýšení průtoku
 • Škody na majetku i životech
 • V některých zemích důležité pro zemědělství
 • Přírodní povodně
 • Zvláštní povodně - havárie
p iny
Příčiny
 • Celosvětová změna klimatu
 • Energeticky náročné projekty, doprava (CO2, CH4)
 • Hurikány, zemětřesení  (Tsunami)

ČR

 • Dlouhotrvající deště, masivní tání sněhu
 • Neschopnost krajiny pojmout vodu (odlesňování, odvodňování, zpevněné plochy)
 • Umělé udržování stavů hladiny přehrad
z plavov oblast
Záplavová oblast
 • Místa s vysokou pravděpodobností zaplavení při zvednutí toku
 • Předcházení škodám
 • Rozsah vymezeného území určuje vodoprávní úřad
 • Pozemky bez ochrany, v minulosti zaplavené
 • Problémy s pojišťovnami

Omezení

 • Výstavba staveb
 • Těžba, sklad odplavitelných předmětů, zřizování kempů, táborů
stupn povod ov aktivity
Stupně povodňové aktivity
 • Míra povodňového nebezpečí na daném úseku toku
 • Rozsah preventivních opatřeních se řídí vývojem povodňové situace
 • 1. stupeň – stav bdělosti – Na Františku – 455 m3

- nastává při nebezpečí přirozené povodně, zaniká při pominutí příčin

- činnost zahajuje hlásná a hlídková služba

slide6

2. stupeň – stav pohotovosti – Na Františku – 1010 m3

- vyhlašuje se ve chvíli, kdy nebezpečí přerůstá v povodeň, zároveň nedochází k větším rozlivům

 • Aktivizace účastníků povodňové ochrany, opatření ke zmírnění průběhu povodní
 • 3. Stupeň – stav ohrožení – Na Františku – 1520 m3
 • Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod velkého rozsahu, ohrožení majetku i životů
 • Nouzová opatření – povodňové zabezpečovací práce, záchranné práce, evakuace
vltavsk kask da
Vltavská kaskáda
 • Soustava vodních děl na Vltavě
 • Vodní elektrárny
 • Význam: ochrana před povodněmi, vodáctví, rekreace
protipovod ov opat en
Protipovodňová opatření
 • Slouží k ochraně před povodněmi
 • Cíl: akumulovat vodu mimo lidská sídla
 • Vodní nádrže, nezastavěné nivy, protipovodňové hráze, suché poldery (nádrže – naplnění během povodní)
 • Mobilní bariéry, písek, železobetonové stěny, uzavíratelné kanalizace
 • Praha – povodňový plán

Systém se začal budovat v roce 1997 (4030 m3) , po roce 2002 výrazné přepracování (5300m3)

povodn 2002 praha 6 9 12 18 8
Povodně 2002 Praha 6-9, 12-18.8
 • Tlaková níže – vytrvalé deště
 • 2 vlny
 • Pětisetletá až tisíciletá povodeň
 • Vltavská kaskáda – kapacita pouze na 1. vlnu, výpadek elektrárny, ztráta kontroly, přeplnění
 • Vltava 5300 m3
 • Mobilní stěny – Masarykovo, Smetanovo nábřeží, na Františku,

Zabezpečení kanalizace – Jiráskův – Čechův most

 záchranapřed zaplavením Starého města

 • Zaplaveno: Karlín, Holešovice, Troja, Smíchov, Libeň, Stromovka (11m), Zbraslav, Chuchle
 • 19 stanic metra včetně Muzea (10/2002 odčerpání, 1/2003 plný provoz)
 • Evakuace 50 000 lidí
slide10

Florenc

Most v Písku

protipovodnov opat en po roce 2002
Protipovodnová opatření po roce 2002
 • Zemní valy, železobetonové stěny – 11 km
 • Mobilní bariéry – 6,5 km
 • Změny na kanalizační i stokové síti (uzávěry, přečerpávací systémy)
 • Přepracování povodňového plánu
 • Rozlivový model Vltavy –pravidelná aktualizace, + 30 cm od 2002 VIDEO
 • Velký důraz na zamezení zatopení metra- tlaková vrata
 • Které domy jsou při různých hodnotách v ohrožení
povodn 2013
Povodně 2013
 • 29.5-5. června
 • Průtok 2/3 z nejvyššího průtoku v roce 2002 (Praha)
 • Ústí nad Labem, Praha, Děčín, České Budějovice
 • Příčiny: nasycená půda z období jarních dešťů, vysoké srážky
 • Problémy: pozdní vypouštění Vltavské kaskády
 • Výrazné rozvodnění neregulovatelných přítoků Vltavy (Rokytka Kyje, Botič  Hostivař, Záběhlice)
 • Opatření: uzavření stanic metra, omezení v dopravě, evakuace, vystavění mobilních i betonových stěn
 • Zaplaveno: Závodiště Chuchle, Císařský ostrov, Stromovka, Divadlo pod Palmovkou
dlouhodob p edpov pro pr b h povodn
Dlouhodobá předpověď pro průběh povodní
 • Povodeň nelze z dlouhodobého hlediska předpovědět
 • 100 letá voda – i 2x za 10 let
 • Hydrologie z dlouhodobého hlediska - období sucha  povodně v jiném místě
zdroje
Zdroje
 • http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100053127.html
 • http://www.hzscr.cz/clanek/povodne-a-protipovodnova-opatreni-v-hlavnim-meste-praze.aspx
 • http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1106&stranka=2
 • http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1106
 • http://zpravy.idnes.cz/praha-uz-vi-kam-se-pri-pripadne-povodni-rozlije-voda-ma-novy-model-pys-/domaci.aspx?c=A110815_152135_praha-zpravy_ab
 • http://technet.idnes.cz/povoden-nema-v-praze-sanci-jak-funguji-protipovodnova-opatreni-pss-/tec_reportaze.aspx?c=A060403_174657_tec_checktech_vse
 • http://www.nase-voda.cz/novy-rozlivovy-model-praha-je-proti-povodni-dostatecne-chranena/
 • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9TwZn0kPEAs
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Protipovod%C5%88ov%C3%A1_ochrana_Prahy
 • http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu/dusledky-sucho-povodne.php
 • http://img.aktualne.centrum.cz/529/7/5290750-foto-tak-povodne-v-roce-2002-zasahly-prazske-metro.jpg
 • http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A120806_164418_praha-zpravy_top&foto=TOP450268_7.JPG
 • http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A130607_1937667_domaci_jav&foto=JB4ba3a7_06.jpg
 • http://imgs.idnes.cz/tec_checktech/A060403_KUZ_KAMPA2_DRUHA_LINIE_V.JPG
 • http://zpravy.aktualne.cz/domaci/povoden-2002-zrodila-novy-karlin/r~i:gallery:27751/r~i:photo:495206/
 • http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/39/3860/385921.jpg?1344853439