Advertisement
/ 41 []

Leczenie nerkozastępcze - ppt presentation


Download Presentation

Leczenie nerkozastepcze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Leczenie nerkozast pcze

Leczenie nerkozastępcze

Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii

i Chorób Wewnętrznych PAM

w Szczecinie


MR – angiografia – prawidłowy obraz nerek


Nerki fizjologia 250 350 g 0 5 wagi cia a

NERKI – fizjologia250 – 350 g = 0,5% wagi ciała


Przes czane substancje

Przesączane substancje:

110 – 200 l/d przesączu kłębuszkowego zawiera:

15 – 25 moli (350 – 600g) sodu

0,6 – 1,0 moli (100 – 180g) glukozy

0,5 – 0,8 moli (20 – 30 g) potasu

2,0 – 4,0 moli (120 – 240g) wodorowęglanów

0,25 – 0,6 moli (20 – 50g) aminokwasów

20 – 40 g mocznika

1 - 2 g kreatyniny


Wydalanie z moczem

Wydalanie z moczem:

Ilość Reabsorpcja 

Woda 1 – 2l >99%

Sód 100 – 260 mmol >98%

(2,3 – 6,0 g)

Glukoza ślad 100%

Potas 25 – 100 mmol >80%

(1,0 – 4,0 g)

Aminokwasy 0,3 – 1,5 g >95%

Mocznik 20 – 40 g ok. 50%

Kreatynina 1 – 2 g sekrecja ok. 20%

Jony wodorowe 50 – 100 mmol


Pozawydalnicza funkcja nerek

Pozawydalnicza funkcja nerek

 • RAA

 • Renalaza (wydzielnicza MAO)

 • Regeneracja wodorowęglanów

 • 1,25(0H)2D3

 • Erytropoetyna

 • Glukoneogeneza

 • Unieczynnianie insuliny


Stadia przewlekłej choroby nerek


Leczenie nerkozast pcze w polsce

Leczenie nerkozastępcze w Polsce

 • Hemodializowani 13.094

 • Leczeni DO 928

 • Z przeszczepioną nerką 7.385

 • Razem 20.479

  czyli ok. 30% szacowanych!

  Rutkowski et al. 2007


Losy 27 998 chorych z przewlek chorob nerek 5 lat obserwacji keith et al 2004

Losy 27.998 chorych z przewlekłą chorobą nerek5 lat obserwacji Keith et al 2004


Leczenie nerkozast pcze co mo emy zast pi

Leczenie nerkozastępcze? Co możemy zastąpić?

Dializą – czynność wydalniczą w ok. 7- 10%!

Przeszczepem – pełną czynność w 30 – 60%!


Przyczyny schy kowej niewydolno ci nerek

Przyczyny schyłkowej niewydolności nerek


Dializowani w Polsce wg wieku

Rutkowski 2008


Metody leczenia nerkozast pczego

Metody leczenia nerkozastępczego

 • Hemodializa (sztuczna nerka)

 • Dializa otrzewnowa:

  CADO

  ADO (z cyklerem)

 • Przeszczep nerki

  od dawcy zmarłego

  od dawcy żywego


Hemodializa dla pacjenta

Hemodializa dla pacjenta

Zalety:„Nic nie obchodzi: przywiozą, podłączą, wydializują, odłączą, nakarmią, odwiozą”

Wady:3 razy w tygodniu w Ośrodku Dializ

z dojazdem nawet ponad 100 km

mała możliwość podróżowania zwłaszcza za granicę

trudności z dojściem naczyniowym


Dializa otrzewnowa dla pacjenta

Dializa otrzewnowa dla pacjenta

Zalety:„nie trzeba jeździć na dializy”

„nikt nie wie o mojej chorobie”

można podróżować (do krajów cywilizowanych!)

Wady:„trzeba mieć warunki i wszystko robić samemu”


Cado czy ado

CADO czy ADO?

ADO: podłączenie na noc, cykler robi wymiany, ale „oczyszczanie”

tylko przez noc

CADO: cztery wymiany w ciągu doby,

ale „oczyszczanie” przez całą dobę


W czani do dializ w wybranych krajach

Włączani do dializ w wybranych krajach


Dializowani na 1 mln w wybranych krajach

Kenia 34

Chiny 34

Rosja 80

Białoruś 98

Rumunia 185

Litwa 290

Bułgaria 300

Polska 385

Czechy 440

Słowacja 488

Niemcy 619

Słowenia 622

USA 1147

Japonia 1465

Dializowani (na 1 mln) w wybranych krajach


Struktura wiekowa chorych ze schy kow niewydolno ci nerek w polsce

Struktura wiekowa chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w Polsce


Oczekiwana d ugo ycia dializowanych

Oczekiwana długość życia dializowanych


Oczekiwana d ugo ycia w zale no ci od wieku i choroby

Oczekiwana długość życia w zależności od wieku i choroby


Włączeni do dializ/przeszczepieni w Polsce (2003 r.)

Rutkowski 2004


Przeszczep nerki

Przeszczep nerki

Zalety: „normalne życie”

„zupełnie inne życie”

Wady:

„trzeba się nadawać”

„zawsze to operacja”

„nie wiadomo od kogo ta nerka”

„trzeba brać leki i uważać”

„samemu jeździć do kontroli”


Przeszczep nerki wskazania

Przeszczep nerki - wskazania

Każda schyłkowa niewydolność nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego, jeżeli przewidywany czas przeżycia

nie jest krótszy niż 2 lata!


Przeszczep nerki przeciwskazania

Przeszczep nerki - przeciwskazania

 • Nawracająca choroba nerek

 • Obecna lub niedawna choroba nowotworowa

 • Aktywne infekcje lub przewlekłe nieleczone infekcje [HIV]

 • Aktywne KZN

 • Zaawansowana IHD

 • Krótki czas spodziewanego przeżycia < 1 rok

 • Brak współpracy chorego

 • Aktywne uzależnienia

 • Niekontrolowana choroba psychiczna


Przeszczep nerki technika

Przeszczep nerki- technika


Perfuzja nerki przed przeszczepieniem

Perfuzja nerki przed przeszczepieniem


Nerka gotowa do przeszczepienia

Nerka gotowa do przeszczepienia


Pierwsza kropla moczu

Pierwsza kropla moczu


O ile przed u a ycie udany przeszczep danovitch 2005

O ile przedłuża życie udany przeszczepDanovitch 2005


U kr tko dializowanych przeszczep funkcjonuje d u ej

U krótko dializowanych przeszczep funkcjonuje dłużej

Czynny przeszczepDializowani

0-6 mies >24 mies

po 1 roku 92% 82%

po 2 latach 90% 77%

po 5 latach 78% 58%

po 10 latach 63% 29%

Meier-Kriesche et al 2002


Wzgl dne ryzyko zgonu po przeszczepieniu nerki w por wnaniu z oczekuj cymi

Względne ryzyko zgonu po przeszczepieniu nerki w porównaniu z oczekującymi

Nerka

Czas po przeszczepieidealna marginalna

1 tydzień 3,1x 3,6x

1 miesiąc 2,1x 3,3x

4 miesiące 1,0x 1,8x

6 miesięcy 0,6x 1,0x

1 rok 0,4x 0,6x

2 lata 0,5x 0,7x

Ojo et al. 2001


Optymalizacja immunosupresji

Optymalizacja immunosupresji

Infekcje

Nowotwory

nefrotoksyczność

Wzrost ryzyka odrzucania

Za dużo

Za mało


Przeszczep nerki czas prze ycia przeszczepu

Przeszczep nerki – czas przeżycia przeszczepu


Koszty leczenia nerkozast pczego

Koszty leczenia nerkozastępczego

Hemodializa 65.000 zł/rok

CADO 65.000 zł/rok

ADO 80.000 zł/rok

Przeszczep 80.000 zł w I roku

40.000 zł/rok następne