Download

Leczenie nerkozastępcze


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
nairi
From:
|  
(1083) |   (0) |   (0)
Views: 157 | Added:
Rate Presentation: 1 1
Description:
Leczenie nerkozastępcze. Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie. MR – angiografia – prawidłowy obraz nerek. NERKI – fizjologia 250 – 350 g = 0,5% wagi ciała. Przesączane substancje:.
Leczenie nerkozastępcze

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leczenie nerkozast pczeSlide 1

Leczenie nerkozastępcze

Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii

i Chorób Wewnętrznych PAM

w Szczecinie

Leczenie nerkozastepczeSlide 3

MR – angiografia – prawidłowy obraz nerek

Nerki fizjologia 250 350 g 0 5 wagi cia aSlide 4

NERKI – fizjologia250 – 350 g = 0,5% wagi ciała

Przes czane substancjeSlide 5

Przesączane substancje:

110 – 200 l/d przesączu kłębuszkowego zawiera:

15 – 25 moli (350 – 600g) sodu

0,6 – 1,0 moli (100 – 180g) glukozy

0,5 – 0,8 moli (20 – 30 g) potasu

2,0 – 4,0 moli (120 – 240g) wodorowęglanów

0,25 – 0,6 moli (20 – 50g) aminokwasów

20 – 40 g mocznika

1 - 2 g kreatyniny

Wydalanie z moczemSlide 6

Wydalanie z moczem:

Ilość Reabsorpcja 

Woda 1 – 2l >99%

Sód 100 – 260 mmol >98%

(2,3 – 6,0 g)

Glukoza ślad 100%

Potas 25 – 100 mmol >80%

(1,0 – 4,0 g)

Aminokwasy 0,3 – 1,5 g >95%

Mocznik 20 – 40 g ok. 50%

Kreatynina 1 – 2 g sekrecja ok. 20%

Jony wodorowe 50 – 100 mmol

Pozawydalnicza funkcja nerekSlide 7

Pozawydalnicza funkcja nerek

 • RAA

 • Renalaza (wydzielnicza MAO)

 • Regeneracja wodorowęglanów

 • 1,25(0H)2D3

 • Erytropoetyna

 • Glukoneogeneza

 • Unieczynnianie insuliny

Leczenie nerkozastepczeSlide 8

Stadia przewlekłej choroby nerek

Leczenie nerkozast pcze w polsceSlide 9

Leczenie nerkozastępcze w Polsce

 • Hemodializowani 13.094

 • Leczeni DO 928

 • Z przeszczepioną nerką 7.385

 • Razem 20.479

  czyli ok. 30% szacowanych!

  Rutkowski et al. 2007

Losy 27 998 chorych z przewlek chorob nerek 5 lat obserwacji keith et al 2004Slide 10

Losy 27.998 chorych z przewlekłą chorobą nerek5 lat obserwacji Keith et al 2004

Leczenie nerkozast pcze co mo emy zast piSlide 11

Leczenie nerkozastępcze? Co możemy zastąpić?

Dializą – czynność wydalniczą w ok. 7- 10%!

Przeszczepem – pełną czynność w 30 – 60%!

Przyczyny schy kowej niewydolno ci nerekSlide 12

Przyczyny schyłkowej niewydolności nerek

Leczenie nerkozastepczeSlide 13

Dializowani w Polsce wg wieku

Rutkowski 2008

Metody leczenia nerkozast pczegoSlide 14

Metody leczenia nerkozastępczego

 • Hemodializa (sztuczna nerka)

 • Dializa otrzewnowa:

  CADO

  ADO (z cyklerem)

 • Przeszczep nerki

  od dawcy zmarłego

  od dawcy żywego

Hemodializa dla pacjentaSlide 15

Hemodializa dla pacjenta

Zalety:„Nic nie obchodzi: przywiozą, podłączą, wydializują, odłączą, nakarmią, odwiozą”

Wady:3 razy w tygodniu w Ośrodku Dializ

z dojazdem nawet ponad 100 km

mała możliwość podróżowania zwłaszcza za granicę

trudności z dojściem naczyniowym

Dializa otrzewnowa dla pacjentaSlide 17

Dializa otrzewnowa dla pacjenta

Zalety:„nie trzeba jeździć na dializy”

„nikt nie wie o mojej chorobie”

można podróżować (do krajów cywilizowanych!)

Wady:„trzeba mieć warunki i wszystko robić samemu”

Cado czy adoSlide 20

CADO czy ADO?

ADO: podłączenie na noc, cykler robi wymiany, ale „oczyszczanie”

tylko przez noc

CADO: cztery wymiany w ciągu doby,

ale „oczyszczanie” przez całą dobę

W czani do dializ w wybranych krajachSlide 22

Włączani do dializ w wybranych krajach

Dializowani na 1 mln w wybranych krajachSlide 23

Kenia 34

Chiny 34

Rosja 80

Białoruś 98

Rumunia 185

Litwa 290

Bułgaria 300

Polska 385

Czechy 440

Słowacja 488

Niemcy 619

Słowenia 622

USA 1147

Japonia 1465

Dializowani (na 1 mln) w wybranych krajach

Struktura wiekowa chorych ze schy kow niewydolno ci nerek w polsceSlide 24

Struktura wiekowa chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w Polsce

Oczekiwana d ugo ycia dializowanychSlide 25

Oczekiwana długość życia dializowanych

Oczekiwana d ugo ycia w zale no ci od wieku i chorobySlide 26

Oczekiwana długość życia w zależności od wieku i choroby

Leczenie nerkozastepczeSlide 27

Włączeni do dializ/przeszczepieni w Polsce (2003 r.)

Rutkowski 2004

Przeszczep nerkiSlide 28

Przeszczep nerki

Zalety: „normalne życie”

„zupełnie inne życie”

Wady:

„trzeba się nadawać”

„zawsze to operacja”

„nie wiadomo od kogo ta nerka”

„trzeba brać leki i uważać”

„samemu jeździć do kontroli”

Przeszczep nerki wskazaniaSlide 29

Przeszczep nerki - wskazania

Każda schyłkowa niewydolność nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego, jeżeli przewidywany czas przeżycia

nie jest krótszy niż 2 lata!

Przeszczep nerki przeciwskazaniaSlide 30

Przeszczep nerki - przeciwskazania

 • Nawracająca choroba nerek

 • Obecna lub niedawna choroba nowotworowa

 • Aktywne infekcje lub przewlekłe nieleczone infekcje [HIV]

 • Aktywne KZN

 • Zaawansowana IHD

 • Krótki czas spodziewanego przeżycia < 1 rok

 • Brak współpracy chorego

 • Aktywne uzależnienia

 • Niekontrolowana choroba psychiczna

Przeszczep nerki technikaSlide 31

Przeszczep nerki- technika

Perfuzja nerki przed przeszczepieniemSlide 32

Perfuzja nerki przed przeszczepieniem

Nerka gotowa do przeszczepieniaSlide 33

Nerka gotowa do przeszczepienia

Pierwsza kropla moczuSlide 34

Pierwsza kropla moczu

O ile przed u a ycie udany przeszczep danovitch 2005Slide 35

O ile przedłuża życie udany przeszczepDanovitch 2005

U kr tko dializowanych przeszczep funkcjonuje d u ejSlide 36

U krótko dializowanych przeszczep funkcjonuje dłużej

Czynny przeszczepDializowani

0-6 mies >24 mies

po 1 roku 92% 82%

po 2 latach 90% 77%

po 5 latach 78% 58%

po 10 latach 63% 29%

Meier-Kriesche et al 2002

Wzgl dne ryzyko zgonu po przeszczepieniu nerki w por wnaniu z oczekuj cymiSlide 37

Względne ryzyko zgonu po przeszczepieniu nerki w porównaniu z oczekującymi

Nerka

Czas po przeszczepieidealna marginalna

1 tydzień 3,1x 3,6x

1 miesiąc 2,1x 3,3x

4 miesiące 1,0x 1,8x

6 miesięcy 0,6x 1,0x

1 rok 0,4x 0,6x

2 lata 0,5x 0,7x

Ojo et al. 2001

Optymalizacja immunosupresjiSlide 38

Optymalizacja immunosupresji

Infekcje

Nowotwory

nefrotoksyczność

Wzrost ryzyka odrzucania

Za dużo

Za mało

Przeszczep nerki czas prze ycia przeszczepuSlide 39

Przeszczep nerki – czas przeżycia przeszczepu

Koszty leczenia nerkozast pczegoSlide 40

Koszty leczenia nerkozastępczego

Hemodializa 65.000 zł/rok

CADO 65.000 zł/rok

ADO 80.000 zł/rok

Przeszczep 80.000 zł w I roku

40.000 zł/rok następne


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro