Beskæftigelsesregion
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Historien om Parly PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Implementering af kontanthjælpsreformen Regionsdirektør Kasper Højvang Kyed Konference om kontanthjælpsreformen 21. november 2013. Historien om Parly. Beskæftigelsesindsatsens 3 niveauer. Opgaverne løses på 3 niveauer: Lokalt, regionalt og nationalt.

Download Presentation

Historien om Parly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beskæftigelsesregion

Hovedstaden & Sjælland

Implementering af kontanthjælpsreformenRegionsdirektør Kasper Højvang KyedKonference om kontanthjælpsreformen 21. november 2013


Historien om Parly


Beskæftigelsesindsatsens 3 niveauer

 • Opgaverne løses på 3 niveauer: Lokalt, regionalt og nationalt.

 • Lokalt er det de 94 kommunale jobcentre, der står for mødet med borgere, der mangler arbejde og uddannelse, og virksomheder, der mangler arbejdskraft.

 • Jobcentrene tager sig alle grupper af ledige. Både de, som på kort sigt er klar til komme i job. Og de, der har brug for en indsats for at få job.

 • Regionalt er der fire beskæftigelsesregioner. De følger op på indsatsen i jobcentrene og udviklingen på arbejdsmarkedet.

 • Nationalt er det Arbejdsmarkedsstyrelsen, og i sidste ende beskæftigelsesministeren, der har overordnede ansvar for beskæftigelsespolitikken.

 • På alle tre niveauer er arbejdsmarkedets parter inddraget via beskæftigelsesråd


4 Beskæftigelsesregioner

BRNord

BRMidt

BRHS

BRSyd


Fokusområder for Beskæftigelsesregionen

 • At understøtte samarbejdet på tværs af de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet og de tilgrænsende politikområder

 • At understøtte gode resultater og metoder i jobcentrenes indsats

 • At understøtte implementering af reformer og øvrige politiske tiltag


Lokal implementering af kontanthjælpsreformen

 • Implementering af nye visitationskriterier og visitering af alle unge

 • Ny organisering af ungeindsatsen – gerne i et uddannelsesmiljø for unge uden uddannelse

 • Etablering af mentorkorps – alle unge der ikke kan deltage i et tilbud skal have tilknyttet en mentor og alle andre unge kan tilbydes en mentor efter behov

 • Organisering af koordinerende sagsbehandlere til alle aktivitetsparate

 • Revidering af tilbudsviften – f.eks. med flere uddannelsesforberedende tilbud målrettet de mere udsatte unge


Regional understøtning af implementeringen afkontanthjælpsreformen - eksempler

 • Understøtning af en revideret tilbudsvifte (Brobygningsforløb, Afklaringsforløb rettet mod uddannelse)

 • Understøtning af ny organisering af ungeindsatsen

 • Understøtning af etablering af mentorkorps

 • Understøtning af visitation og vejledning (vejlederkonference)


Men…

…kontanthjælpsreformen kan ikke få succes uden et godt samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskolerne!


Behov for øget samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskoler

 • Dialog om hvad der kræves af de unge for at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

 • Samarbejde om overgang mellem mentor og fastholdelsesinitiativer på erhvervsskoler

 • Samarbejde om etablering af uddannelses-forberedende tilbud, fx brobygningsforløb

 • Samarbejde og dialog om udfaldstruede elever

 • Dialog om hvordan endnu flere udsatte unge kan inkluderes på erhvervsskolerne


Opfordring til erhvervsskolerne - 1

Byd ind ift. jobcentrene!

 • Vær med til at øge informationsudvekslingen mellem erhvervsskoler og jobcentre ved tæt dialog om risiko for frafald fra uddannelse og opfølgning på uddannelsespålæg

 • Gå sammen med jobcentrene om at skabe gode tilbud til unge, der skal have hjælp til at starte en uddannelse (fx brobygningsforløb)

 • Gå sammen med jobcentrene om projekter, der skal understøtte implementeringen af reformen – fx via udviklingsprojekter med nationale og regionale projektmidler


Opfordring til erhvervsskolerne - 2

 • Videndel med jobcentrene om jeres erfaringer med de unge med uddannelsespålæg

 • Inddrag jobcentrene i drøftelser vedrørende den kommende EUD – reform

 • Samarbejd med jobcentrene om nye organiseringsformer

 • Reformen kan give behov for fx lokale uddannelsesnetværk eller andre samarbejdsinitiativer?


 • Login