Historien om Parly - PowerPoint PPT Presentation

Beskæftigelsesregion
Download
1 / 11

 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Implementering af kontanthjælpsreformen Regionsdirektør Kasper Højvang Kyed Konference om kontanthjælpsreformen 21. november 2013. Historien om Parly. Beskæftigelsesindsatsens 3 niveauer. Opgaverne løses på 3 niveauer: Lokalt, regionalt og nationalt.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Historien om Parly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historien om parly

Beskæftigelsesregion

Hovedstaden & Sjælland

Implementering af kontanthjælpsreformenRegionsdirektør Kasper Højvang KyedKonference om kontanthjælpsreformen 21. november 2013


Historien om parly

Historien om Parly


Besk ftigelsesindsatsens 3 niveauer

Beskæftigelsesindsatsens 3 niveauer

 • Opgaverne løses på 3 niveauer: Lokalt, regionalt og nationalt.

 • Lokalt er det de 94 kommunale jobcentre, der står for mødet med borgere, der mangler arbejde og uddannelse, og virksomheder, der mangler arbejdskraft.

 • Jobcentrene tager sig alle grupper af ledige. Både de, som på kort sigt er klar til komme i job. Og de, der har brug for en indsats for at få job.

 • Regionalt er der fire beskæftigelsesregioner. De følger op på indsatsen i jobcentrene og udviklingen på arbejdsmarkedet.

 • Nationalt er det Arbejdsmarkedsstyrelsen, og i sidste ende beskæftigelsesministeren, der har overordnede ansvar for beskæftigelsespolitikken.

 • På alle tre niveauer er arbejdsmarkedets parter inddraget via beskæftigelsesråd


4 besk ftigelsesregioner

4 Beskæftigelsesregioner

BRNord

BRMidt

BRHS

BRSyd


Fokusomr der for besk ftigelsesregionen

Fokusområder for Beskæftigelsesregionen

 • At understøtte samarbejdet på tværs af de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet og de tilgrænsende politikområder

 • At understøtte gode resultater og metoder i jobcentrenes indsats

 • At understøtte implementering af reformer og øvrige politiske tiltag


Lokal implementering af kontanthj lpsreformen

Lokal implementering af kontanthjælpsreformen

 • Implementering af nye visitationskriterier og visitering af alle unge

 • Ny organisering af ungeindsatsen – gerne i et uddannelsesmiljø for unge uden uddannelse

 • Etablering af mentorkorps – alle unge der ikke kan deltage i et tilbud skal have tilknyttet en mentor og alle andre unge kan tilbydes en mentor efter behov

 • Organisering af koordinerende sagsbehandlere til alle aktivitetsparate

 • Revidering af tilbudsviften – f.eks. med flere uddannelsesforberedende tilbud målrettet de mere udsatte unge


Regional underst tning af implementeringen af kontanthj lpsreformen eksempler

Regional understøtning af implementeringen afkontanthjælpsreformen - eksempler

 • Understøtning af en revideret tilbudsvifte (Brobygningsforløb, Afklaringsforløb rettet mod uddannelse)

 • Understøtning af ny organisering af ungeindsatsen

 • Understøtning af etablering af mentorkorps

 • Understøtning af visitation og vejledning (vejlederkonference)


Historien om parly

Men…

…kontanthjælpsreformen kan ikke få succes uden et godt samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskolerne!


Behov for get samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskoler

Behov for øget samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskoler

 • Dialog om hvad der kræves af de unge for at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

 • Samarbejde om overgang mellem mentor og fastholdelsesinitiativer på erhvervsskoler

 • Samarbejde om etablering af uddannelses-forberedende tilbud, fx brobygningsforløb

 • Samarbejde og dialog om udfaldstruede elever

 • Dialog om hvordan endnu flere udsatte unge kan inkluderes på erhvervsskolerne


Opfordring til erhvervsskolerne 1

Opfordring til erhvervsskolerne - 1

Byd ind ift. jobcentrene!

 • Vær med til at øge informationsudvekslingen mellem erhvervsskoler og jobcentre ved tæt dialog om risiko for frafald fra uddannelse og opfølgning på uddannelsespålæg

 • Gå sammen med jobcentrene om at skabe gode tilbud til unge, der skal have hjælp til at starte en uddannelse (fx brobygningsforløb)

 • Gå sammen med jobcentrene om projekter, der skal understøtte implementeringen af reformen – fx via udviklingsprojekter med nationale og regionale projektmidler


Opfordring til erhvervsskolerne 2

Opfordring til erhvervsskolerne - 2

 • Videndel med jobcentrene om jeres erfaringer med de unge med uddannelsespålæg

 • Inddrag jobcentrene i drøftelser vedrørende den kommende EUD – reform

 • Samarbejd med jobcentrene om nye organiseringsformer

 • Reformen kan give behov for fx lokale uddannelsesnetværk eller andre samarbejdsinitiativer?


 • Login