b lgesel rekabet dinamikleri bilim ve teknoloji
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bölgesel Rekabet Dinamikleri - Bilim ve Teknoloji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Bölgesel Rekabet Dinamikleri - Bilim ve Teknoloji - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

6. Sanayi Kongresi, Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul, 26-27 Kasım 2007. Bölgesel Rekabet Dinamikleri - Bilim ve Teknoloji. Prof. Dr. Gündüz Ulusoy Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sabancı Üniversitesi, İstanbul Direktör, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu. İçindekiler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bölgesel Rekabet Dinamikleri - Bilim ve Teknoloji' - nailah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b lgesel rekabet dinamikleri bilim ve teknoloji

6. Sanayi Kongresi, Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul, 26-27 Kasım 2007

Bölgesel Rekabet Dinamikleri -Bilim ve Teknoloji

Prof. Dr. Gündüz Ulusoy

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Direktör, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi

Rekabet Forumu

Gündüz Ulusoy

indekiler
İçindekiler
 • Bölge tanımı
 • Ekonomik ilişkiler
 • Dünya Ekonomik Forumu: Türkiye ve komşu ülkeler
 • Bilim ve teknoloji: Girdiler ve insan kaynakları
 • Bilim ve teknoloji: Çıktılar
 • Bazı görüşler

Gündüz Ulusoy

b lgeler ve lkeler
Bölgeler ve ülkeler
 • AKDENİZ ÜLKELERİ

Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, İsrail, Tunus, Cezayir, Mısır, Fas.

 • KOMŞU ÜLKELER

Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, İsrail, Ukranya, Rusya, Gürcistan, Azerbeycan, Ermenistan, İran, Suriye.

Gündüz Ulusoy

akdeniz ve kom u lkelerde n fus ve gelir 2006
Akdeniz ve komşu ülkelerde nüfus ve gelir 2006

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

t rkiye nin akdeniz ve kom u lkelerle ihracat ve ithalat 2000 2005
Türkiye’nin Akdeniz ve komşu ülkelerle ihracat ve ithalatı 2000-2005

Kaynak: UN Commodity Trade Statistics Devision, Comtrade

Gündüz Ulusoy

b lge lkelerinin t rkiye ye do rudan yabanc yat r m milyon usd 2002 2006
Bölge ülkelerinin Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Yatırımı (milyon USD) 2002-2006

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Gündüz Ulusoy

d nya ekonomik forumu wef rekabet ilik modeli
Dünya Ekonomik Forumu (WEF)rekabetçilik modeli

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

d nya ekonomik forumuna g re lke gruplar
Dünya Ekonomik Forumuna göre ülke grupları

*Kişi başına GSYİH

Gündüz Ulusoy

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

kom u lkeler bat ve kuzey
Komşu ülkeler (batı ve kuzey)

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

kom u lkeler do u ve g ney
Komşu ülkeler (doğu ve güney)

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

akdeniz lkeleri kuzey
Akdeniz ülkeleri (kuzey)

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

akdeniz lkeleri do u ve g ney
Akdeniz ülkeleri (doğu ve güney)

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

teknolojik altyap ve k resel rekabet endeksi
Teknolojik altyapı ve Küresel Rekabet Endeksi

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

novasyon ve k resel rekabet endeksi
İnovasyon ve Küresel Rekabet Endeksi

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

y ksek renim ve k resel rekabet endeksi
Yüksek öğrenim ve Küresel Rekabet Endeksi

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08

Gündüz Ulusoy

gsy h i indeki ar ge pay 2004
GSYİH içindeki Ar-Ge payı 2004

BTYK Kararı 2004/1-4:

2010 yılına kadar GSYİH içinde Ar-Ge payının %2’ye çıkması için 2005 yılı bütçesinden başlayarak yeterli bütçe tahsisi edilmesi. 2005 yılı için tahsis edilen ek bütçe 446 milyon YTL.

*2003, **2002, ***2000 yılı verisi

Kaynak: WDI online, TÜBİTAK

Gündüz Ulusoy

gsy h i indeki ar ge pay art
GSYİH içindeki Ar-Ge payı artışı
 • GSYİH içindeki Ar-Ge payı ortalama yıllık artışı [İlk 5 ülke]
  • Çin (2000-2005 dönemi): %18
  • İzlanda (1995-2005 dönemi): %12
  • Türkiye (1995-2004 dönemi): %11
  • Meksika (2004-2005 dönemi): %10
  • Güney Afrika (1997-2004 dönemi): %8

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, OECD, Paris, 2007.

Gündüz Ulusoy

bir milyon ki iye d en tze 1 ar ge personeli 2004
Bir milyon kişiye düşen tze1Ar-Ge personeli 2004

BTYK Kararı 2004/1-5:

2004 yılında 27.000 olan tze bilim insanı sayısının 2010 yılına kadar 40.000e çıkarılması.

1 Tam zaman eşdeğeri *2003, **2002

Kaynak: WDI online, TÜBİTAK

Gündüz Ulusoy

akdeniz lkeleri okul kay t oranlar 2005
Akdeniz ülkeleri okul kayıt oranları 2005

*Ortaöğretim 2003 yılı verisi, **Ortaöğretim 2004 yılı verisi, ***2003 ve 2004 yılı verileri

Kaynak: WDI online

Gündüz Ulusoy

kom u lkeler okul kay t oranlar 2005
Komşu ülkeler okul kayıt oranları 2005

*İlköğretim 2002 yılı verisi, **İlk ve ortaöğretim 2004 yılı verisi

Kaynak: WDI online

Gündüz Ulusoy

kay tl renci adedi ve y zdesi 2004 05
Kayıtlı öğrenci adedi ve yüzdesi 2004-05

AB Erasmus programı kapsamında AB31 ülkeleri ve Türkiye arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi ve AB31 ülkelerinin kendi içindeki toplam hareketi

Kaynak1: YÖK

Kaynak2: European Commission, Education and Training, Erasmus

Gündüz Ulusoy

e itimin kalitesi
Eğitimin kalitesi

Gündüz Ulusoy

bilimsel ve teknik dergilerdeki makale say s 2003
Bilimsel ve teknik dergilerdeki makale sayısı 2003

Dünya toplam yayınları içinde payı %0,9 (2003). ABD, AB15 ve Japonya %70,3 (2003). Kendi ülkesi dışında dünyadan aldığı referans verilme oranının dünya payına oranı %27.

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, OECD, Paris, 2007.

Kaynak: WDI online, TÜBİTAK

Gündüz Ulusoy

patent ba vurular tpe 2004
Patent başvuruları (TPE) 2004

*2003, **2000 yılı verisi

Kaynak: WDI online, TÜBİTAK

Gündüz Ulusoy

patent say lar nda triadic art
Patent sayılarında (triadic) artış
 • 1995-2005 dönemi (triadic) patent sayılarında ortalama yıllık artış [İlk 5 ülke]
  • Çin: %36,7
  • Türkiye: %29,8
  • Hindistan: %27,6
  • Yunanistan: %25,9
  • Kore: % 25,6

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, OECD, Paris, 2007.

Gündüz Ulusoy

patent say lar nda epo art
Patent sayılarında (EPO) artış
 • 1997-2004 dönemi yüksek ve orta yüksek teknoloji alanlarında (EPO) patent sayılarında ortalama yıllık artış [İlk 5 ülke]
  • Çin: %43
  • Hindistan: %42
  • Türkiye: %39 (büyük çoğunluğu yüksek teknoloji)
  • Slovenya: %31
  • Kore: % 30

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, OECD, Paris, 2007.

Gündüz Ulusoy

faydal model tpe ba vurular 2002
Faydalı model (TPE) başvuruları 2002

Kaynak: World Intellectual Property Organization, TÜBİTAK

Gündüz Ulusoy

fen bilimleri matematik ve m hendislik alanlar ndaki mezun say s 1 2005
Fen Bilimleri, Matematik ve Mühendislik alanlarındaki mezun sayısı1 2005

1 Tüm düzeylerde.

Kaynak: OECD

Gündüz Ulusoy

doktora ve y ksek lisans mezun renci say s 1
Doktora ve yüksek lisans mezun öğrenci sayısı1

1 Tıp hariç tüm dallar.

Kaynak: YÖK

Gündüz Ulusoy

sanayi ihra r nleri i inde y ksek teknoloji mal grubu ihracat akdeniz lkeleri
Sanayi ihraç ürünleri içinde yüksek teknoloji mal grubu ihracatı (Akdeniz ülkeleri)

*2004 yılı verisi

Kaynak: WDI online

Gündüz Ulusoy

sanayi ihra r nleri i inde y ksek teknoloji mal grubu ihracat kom u lkeler
Sanayi ihraç ürünleri içinde yüksek teknoloji mal grubu ihracatı (Komşu ülkeler)

*2004 yılı verisi

Kaynak: WDI online

Gündüz Ulusoy

baz g r ler
Bazı görüşler
 • Türkiye bir yol ağzındadır. Kaybetmekte olduğu ucuz işçiliğe dayalı rekabet avantajından inovasyon yolu ile üretkenliğini artırma, katma değerini yükseltme, pazarlarını genişletme yoluna geçiş aşamasındadır.
 • Türkiye’nin inovasyon alanında sorunları var. Örneğin, finansman gibi. Ancak inovasyon Türkiye’de imalat ve hizmet sektörlerinin gündemine girmiştir. İnovasyon göstergeleri arasında yer alan patent ve faydalı model sayıları düşük olmakla birlikte son yıllarda önemli artışlar gözlemekteyiz. Benzer şekilde, yayın sayılarında da önemli artışlar gerçekleşmektedir.
 • Türkiye temel eğitim ve yüksek öğrenimde önemli atılımlar yapmak durumunda. Yoksa mevcut rekabetçilik pozisyonunu kaybedecektir. Ekonominin diğer sektörlerinde gelişme sağlama veya bazen salt sürdürülebilirliği sağlama amacı ile verilen teşviklerin bilgi sektörünün gelişmesi için de sağlanması gerekir. Eğitimin, özellikle yüksek öğrenimin yönlendirilmesinde özel sektöre de önemli görevler düşmektedir.

Gündüz Ulusoy

ad