Jan pawe ii
Download
1 / 49

JAN PAWEL II - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

JAN PAWEL II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jan pawe ii
JAN PAWE II

NASZ PATRON


Dzieci stwo i m odo
Dziecistwo i modo

 • Karol Wojtya urodzi si w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyy i Emilii z Kaczorowskich.

 • Karol Wojtya ochrzczony zosta dnia 20 czerwca 1920 roku przez ksidza Franciszka aka, kapelana wojskowego.


Jan pawel ii 1175523

 • Jedynym rdem utrzymania bya pensja ojca wojskowego urzdnika w Powiatowej Komendzie Uzupenie w stopniu porucznika.

 • Matka pracowaa dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukoczeniu wadowickiego gimnazjum studiowa medycyn w Krakowie i zosta lekarzem.

 • Wojtyowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olg, ktra zmara po urodzeniu.

Dom rodzinny Karola Wojtyy

W Wadowicach


Jan pawel ii 1175523

 • W dziecistwie Karola nazywano najczciej zdrobnieniem imienia Lolek.

 • By chopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie gra w pik non oraz jedzi na nartach.

 • Lubi take wycieczki krajoznawcze, a take spacery po okolicy Wadowic.

 • Jego matka zmara 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat.

 • Trzy lata pniej, w 1932 r., zmar na szkarlatyn w wieku 26 lat brat Edmund.


Jan pawel ii 1175523

 • Od wrzenia 1930 roku, po zdaniu egzaminw wstpnych, Karol Wojtya rozpocz nauk w 8-letnim Pastwowym Gimnazjum Mskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

 • W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachci go do przystpienia do kka ministranckiego, ktrego sta si prezesem.


Studia
STUDIA Karol Wojtya rozpocz nauk w 8-letnim Pastwowym Gimnazjum Mskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

 • 14 maja 1938 Karol Wojtya zakoczy nauk w gimnazjum otrzymujc wiadectwo maturalne z ocen celujc.

 • Karol Wojtya wybra studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloskiego.

 • W pierwszym roku studiw Karol przeprowadzi si wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie.

 • Dnia 18 lutego 1941 roku po dugiej chorobie zmar ojciec Karola.


Jan pawel ii 1175523

Wojna odebraa Karolowi Wojtyle moliwo kontynuowania studiw, zacz wic pracowa jako pracownik fizyczny w zakadach chemicznych Solvay.

Pocztkowo od jesieni 1940 przez rok w kamienioomie w Zakrzwku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fackim.

W tym okresie Karol zwiza si te z organizacj podziemn "Unia", powizan ze rodowiskiem katolickim, ktra staraa si midzy innymi ochrania zagroonych ydw.

Jesieni roku 1941 Karol wraz z przyjacimi zaoy Teatr Rapsodyczny, ktry swoje pierwsze przedstawienie wystawi 1 listopada 1941.

Rozstanie Wojtyy z teatrem nastpio nagle w roku 1942, gdy postanowi on studiowa teologi i wstpi do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzyma wicenia kapaskie.

W tym samym czasie rozpocz w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloskiego.


Kap a stwo
KAPASTWO studiw, zacz wic pracowa jako pracownik fizyczny w zakadach chemicznych Solvay.

 • 16 listopada 1946 roku Karol Wojtya zosta subdiakonem, a tydzie pniej diakonem.

 • 1 listopada 1947 roku kardyna Adam Stefan Sapieha wywici Karola Wojty na ksidza.

 • 2 listopada jako neoprezbiter odprawi Msz w. prymicyjn w krypcie w. Leonarda w katedrze na Wawelu.

 • 15 listopada Karol Wojtya wraz z klerykiem Stanisawem Starowieyskim wyjecha do Rzymu, aby kontynuowa studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum.

 • W 1948 roku ukoczy studia z dyplomem summa cum laude.


Jan pawel ii 1175523

Karol Wojtya jako wikary w Niegowici studiw, zacz wic pracowa jako pracownik fizyczny w zakadach chemicznych Solvay.

Karol Wojtya na spywie kajakowym

W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesicy Karol Wojtya zosta skierowany do pracy w parafii Niegowi, gdzie spenia zadania wikarego i katechety.W marcu 1949 roku Karol Wojtya zosta przeniesiony do parafii w. Floriana w Krakowie. Czsto wyprawia si na wycieczki z modzie. Podczas wielu wycieczek ksidz Wojtya stara si zmyli wczesn milicj i dlatego zdejmowa sutann i kaza nazywa si "wujkiem".


Biskup
Biskup studiw, zacz wic pracowa jako pracownik fizyczny w zakadach chemicznych Solvay.

 • W roku 1958 Karol Wojtya zosta mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a take biskupem pomocniczym Krakowa.

 • W 1962 roku zosta krajowym duszpasterzem rodowisk twrczych i inteligencji.

Mody biskup

Ulica Franciszkaska 3. "Okno papieskie" nad bram wjazdow do paacu biskupiego w Krakowie


Jan pawel ii 1175523

 • 30 grudnia 1963, ptora roku po mierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtya zosta mianowany arcybiskupem metropolit krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 zosta nominowany kardynaem.

 • 29 czerwca 1967 roku otrzyma w Kaplicy Sykstyskiej od papiea Pawa VI czerwony biret, a jego kocioem tytularnym sta si koci w. Cezarego Mczennika na Palatynie.

Papie Pawe VI zakada Wojtyle na palec piercie kardynalski podczas mszy koronacyjnej


Jan pawel ii 1175523
W tym okresie Karol Wojtya bardzo duo czasu powica na podre zagraniczne w celach ewangelizacyjnych ireligijnych.

 • W 1969 roku tym wyjeda do Kanady, gdzie spotyka si z Polakami ze wszystkich wikszych skupisk.

 • W innych latach odwiedza wiele razy USA, Niemcy, Francj, Austri i wszdzie bywa w rodowiskach polonijnych.

W USA

Taize, z bratem Rogerem,

1968

Z wizyt w RFN, 1978


Jan pawel ii 1175523

Na zwoanym po mierci Jana Pawa I drugim konklawe w roku 1978 Wojtya zosta wybrany na papiea i przybra imi Jana Pawa II. Wynik wyboru ogoszono 16 padziernika o 16:16.

Pierwsze sowa Papiea Polaka:

Najdrosi Bracia i Siostry

Watykan, Plac w. Piotra,

16 padziernika1978 r.


Jan pawel ii 1175523

Papie Jan Pawe II podczas Audiencji Generalnej w dniu 29 wrzenia 2004 na Placu w. Piotra w Rzymie

Pierwsza pielgrzymka do Polski,

Warszawa, czerwiec 1979 r.


Jan pawel ii 1175523

 • Jan Pawe II beatyfikowa i kanonizowa o wiele wicej osb ni jakikolwiek poprzedni papie. Wedug danych na padziernik 2004 r. ogosi on bogosawionymi w sumie 1340 osb.

 • Podczas swego pontyfikatu Jan Pawe II powoa wicej kardynaw, ni ktrykolwiek z jego poprzednikw. Na dziewiciu konsystorzach papie kreowa kardynaami 231 duchownych katolickich.


Jan pawel ii 1175523

 • W 1989 roku Jan Pawe II otrzyma, wyjtkowo jako jedyny laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionw ludzi przeszo na katolicyzm.

 • Osobistym sekretarzem Jana Pawa II przez cay pontyfikat by arcybiskup Stanisaw Dziwisz.


Polak papie
Polak-papie laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • Jan Pawe II by pierwszym papieem z Polski, jak rwnie pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie bdcym Wochem.

 • Wybr na gow Kocioa osoby z kraju socjalistycznego wpyn znaczco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.


Zamach na jana paw a ii
Zamach na Jana Pawa II laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu w. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Pawe II zosta postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agc w brzuch oraz rk.

 • Ochrona przewioza Jana Pawa II do kliniki Gemelli, gdzie papiea poddano bardzo cikiej szeciogodzinnej operacji.

 • Jan Pawe II spdzi na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.

Po zamachu na placu w. Piotra,

Watykan, maj 1981 r.


Podr e
Podre laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawa II byy liczne podre zagraniczne.

 • Odby ich 104, odwiedzajc wszystkie zamieszkane kontynenty.

 • By m.in. pierwszym papieem, ktry odwiedzi Wielk Brytani.

 • Jan Pawe II jako papie odwiedzi m.in. Polsk (8 razy), USA (7 razy), Francj (7 razy).


Podr e apostolskie do polski
Podre apostolskie do Polski: laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • I pielgrzymka (210 czerwca 1979)

 • II pielgrzymka (1623 czerwca 1983)

 • III pielgrzymka (814 czerwca 1987)

 • IV pielgrzymka (19 czerwca, 1320 sierpnia 1991)

 • V pielgrzymka (22 maja 1995)

 • VI pielgrzymka (31 maja10 czerwca 1997)

 • VII pielgrzymka (517 czerwca 1999)

 • VIII pielgrzymka (1619 sierpnia 2002)

Papie na lotnisku w Gdyni

11 czerwca 1987

Jan Pawe II w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 roku


Podr e apostolskie we w oszech niekt re
Podre apostolskie we Woszech (niektre): laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • 29 padziernika 1978 Mentorella

 • 20 22 maja 1985 Mediolan

 • 8 10 maja 1993 Sycylia

 • 5 wrzenia 2004 Loreto


Jan pawel ii 1175523

Pierwsza pielgrzymka do USA, laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

Nowy Jork, Battery Park,

Padziernik 1979 r.

Wizyta na Madagaskarze, Antananario,

kwiecie 1989 r.

Pielgrzymka do Ugandy,

luty1993 r.

Pielgrzymka do Meksyku,

Veracruz, maj 1990 r.


Jan pawel ii 1175523

Z Lechem Was, laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

Watykan, stycze 1981 r.

Z Matk Teres,

Indie, Kalkuta, luty 1986 r.

Audiencja generalna z mieszkacami wysp Samoa,

Watykan 2004 r.

Jan Pawe II w Brazylii w 1997 roku


Wycieczki
Wycieczki laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).


Papie a wyznawcy judaizmu
Papie a wyznawcy judaizmu laureat, nagrod Wiktora przyznawan przez Akademi Telewizyjn (Wiktory 1989).

 • Jan Pawe II wygosi wiele przemwie i napisa du ilo listw na temat stosunku chrzecijan do spoecznoci ydowskiej.

 • Potpi antysemityzm, ktry nazwa nie do pogodzenia z chrzecijastwem.

 • W okresie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 dokona historycznego wyznania win Kocioa w tym win wzgldem ydw.

 • Wanymi etapami pojednawczymi byy:


Jan pawel ii 1175523


Ekumenizm i stosunki mi dzy religijne
Ekumenizm i stosunki midzy religijne pierwsza papieska wizyta w synagodze praktycznie od pocztku chrzecijastwa

 • Wiele czasu powici budowie jednoci pomidzy Kocioami chrzecijaskimi.

 • W 1999 r. papie ucaowa Koran przywieziony w prezencie przez muzumaskich duchownych.

 • Osobicie uczestniczy we wsplnym trwaniu w modlitwie w Asyu przedstawicieli kilkudziesiciu religii wiatowych.


Zwyczaje jana paw a ii
Zwyczaje Jana Pawa II pierwsza papieska wizyta w synagodze praktycznie od pocztku chrzecijastwa

 • Za pontyfikatu Jana Pawa II, dziki samemu papieowi, nastpiy ogromne zmiany w Watykanie.

 • Jan Pawe II nie pozwoli prymasowi Wyszyskiemu uklkn przed sob.

 • Pierwsze przemwienie wygosi po wosku. Do tej pory przyjte byo, e papie zawsze swoje pierwsze przemwienie wygasza po acinie.

 • To by dopiero pocztek wielkich zmian.


Nale do nich
Nale do nich: pierwsza papieska wizyta w synagodze praktycznie od pocztku chrzecijastwa

 • liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Woszech),

 • zwyczaj caowania ziemi kraju, do ktrego przybywa z pielgrzymk,

 • msze wite dla wielkich tumw, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp.,

Papie na polskiej ziemi,

czerwiec 1979 r.


Jan pawel ii 1175523


Jan pawel ii 1175523

Audiencja dla pikarzy Cracovii

Watykan, stycze 2005 r.


Jan pawel ii 1175523


Jan pawel ii 1175523


Papie m odych
Papie modych wystpach zespow, projekcjach filmowych,

 • Jan Pawe II chtnie spotyka si z modymi ludmi i powica im duo uwagi.

 • 20 grudnia 1985 roku zapocztkowa tradycj wiatowych Dni Modziey.

 • wiatowe dni Modziey odbyy si rwnie w Polsce w Czstochowie w 1991 roku.


Choroba
CHOROBA wystpach zespow, projekcjach filmowych,

 • Jan Pawe II od pocztku lat 90. cierpia na postpujc chorob Parkinsona.

 • W lipcu 1992 przeszed operacj w celu usunicia guza nowotworowego na jelicie grubym.

 • 13 maja 1992 papie ustanowi nawet wiatowy Dzie Chorego.

 • Nage pogorszenie stanu zdrowia papiea zapocztkowane byo gryp oraz zabiegiem tracheotomii.


Jan pawel ii 1175523

 • W czwartek 31 marca tu po godzinie 11 Jan Pawe II dozna silnych dreszczy, po ktrych dosta temperatury 39,6 stopnia.

 • Uszanowano wol papiea, ktry chcia pozosta w domu.

 • O godzinie 19 wszed w stan piczki.

 • Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdzi mier Jana Pawa II 2 kwietnia 2005 o godzinie 21.37.


Jan pawel ii 1175523

Ciao Jana Pawa II, wystawione w Bazylice w. Piotra. W tle wida obecnego prezydenta USA George'a W. Busha, jego on Laur Bush, byego prezydenta George'a H. W. Busha, byego prezydenta Billa Clintona, sekretarz stanu Condoleezz Rice i Andy'ego Carda.

Tumy wiernych oczekujcych w kolejce, aby odda hod Janowi Pawowi II

(5 kwietnia 2005)


Pogrzeb
POGRZEB tle wida obecnego prezydenta USA George'a W. Busha, jego on Laur Bush, byego prezydenta George'a H. W. Busha, byego prezydenta Billa Clintona, sekretarz stanu Condoleezz Rice i Andy'ego Carda.

 • Pogrzeb Jana Pawa II odby si w pitek 8 kwietnia 2005 r.

 • Trumn z prostych desek z drewna cyprysowego ustawiono wprost na rozoonym na bruku placu w. Piotra dywanie.

 • Mszy witej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchw katolickich Kociow wschodnich przewodniczy dziekan kolegium, kardyna Joseph Ratzinger.

 • Uczestniczyo w niej na placu w. Piotra ok. 300 tysicy wiernych oraz 200 prezydentw i premierw, a take przedstawiciele wszystkich wyzna wiata, w tym duchowni islamscy i ydowscy.


Jan pawel ii 1175523

 • Procesji z trumn tle wida obecnego prezydenta USA George'a W. Busha, jego on Laur Bush, byego prezydenta George'a H. W. Busha, byego prezydenta Billa Clintona, sekretarz stanu Condoleezz Rice i Andy'ego Carda.przewodniczy kardyna kamerling, Eduardo Martinez Somalo.

 • Do trumny zosta woony woreczek z medalami wybitymi w czasie pontyfikatu Jana Pawa II oraz umieszczony w oowianym pojemniku akt, ktry zawiera najwaniejsze fakty z okresu jego pontyfikatu.

 • Trumny zostay opatrzone watykaskimi pieczciami.


Jan pawel ii 1175523

 • Po zakoczeniu naboestwa aobnego, papie zosta pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Prosty grobowiec o gbokoci 1,7 m, przykryty marmurow pyt z napisem "Ioannes Paulus II 16 X 1978 - 2 IV 2005", jest spenieniem zapisu z testamentu, ktry mwi o "prostym grobie w ziemi".

 • Grobowiec Jana Pawa II znajduje si w krypcie w pobliu miejsca, gdzie wedug tradycji znajduje si grobowiec w. Piotra.


Jan pawe ii wielki
Jan Pawe II Wielki pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Po mierci papiea zaczto dodawa mu nowy przydomek nazywajc go Janem Pawem Wielkim.

 • Przydomek ten pojawi si po raz pierwszy w homilii wygoszonej przez kardynaa Angelo Sodano w czasie aobnej mszy na placu w. Piotra w niedziel 3 kwietnia 2005 (nazajutrz po mierci Jana Pawa II) oraz w publikacjach Tygodnika Powszechnego.

 • Rwnie nowy papie, Benedykt XVI, rozpocz swoje wystpienie od sw: "Po wielkim papieu Janie Pawle II...".


Nast pca jana paw a ii
Nastpca Jana Pawa II pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Nastpc Jana Pawa II konklawe wybrao 19 kwietnia 2005.

 • Zosta nim niemiecki kardyna Joseph Ratzinger, ktry przyj imi Benedykta XVI.


Proces beatyfikacyjny
Proces beatyfikacyjny pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • 13 maja 2005 papie Benedykt XVI zezwoli na natychmiastowe rozpoczcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawa II.

 • Od momentu zezwolenia na rozpoczcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawowi II przysuguje tytu Sugi Boego.

 • Formalnie proces rozpocz si 28 czerwca 2005.

 • Postulatorem procesu zosta polski ksidz Sawomir Oder.


Dokumenty papieskie
Dokumenty papieskie pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Encykliki Jana Pawa II

 • Redemptor Hominis Jezus Chrystus Odkupiciel czowieka 4 marca 1979

 • Dives in Misericordia Boe miosierdzie 30 listopada 1980

 • Laborem Exercens O pracy ludzkiej 14 wrzenia 1981

 • Slavorum Apostoli Na 1100 rocznic dziea ewangelizacji w. Cyryla i Metodego 2 czerwca 1985

 • Dominum et Vivificantem Duch wity w yciu Kocioa i wiata 18 maja 1986

 • Redemptoris Mater Bogosawiona Maryja Dziewica w yciu pielgrzymujcego Kocioa 25 marca 1987

 • Sollicitudo Rei Socialis Spoeczna troska 30 grudnia 1987

 • Redemptoris Missio O staej aktualnoci posania misyjnego 7 grudnia 1990

 • Centesimus Annus W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum 1 maja 1991

 • Veritatis Splendor Podstawowe problemy nauczania moralnego Kocioa 6 sierpnia 1993

 • Evangelium Vitae O wartoci i nienaruszalnoci ycia ludzkiego 25 marca 1995

 • Ut Unum Sint O dziaalnoci ekumenicznej 25 maja 1995

 • Fides et Ratio O relacjach midzy wiar a rozumem 14 wrzenia 1998

 • Ecclesia de Eucharistia Eucharystia w yciu Kocioa 17 kwietnia 2003


Adhortacje apostolskie
Adhortacje apostolskie pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Catechesi Tradendae O katechizacji w naszych czasach 1979

 • Familiaris Consortio O zadaniach rodziny chrzecijaskiej w wiecie wspczesnym 1981

 • Redemptionis Donum O konsekracji zakonnej w wietle tajemnicy odkupienia 1984

 • Reconciliatio et Paenitentia O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posannictwie Kocioa 1984

 • Christifideles Laici O powoaniu i misji wieckich w Kociele i w wiecie dwadziecia lat po Soborze Watykaskim II 1988

 • Redemptoris Custos O witym Jzefie i jego posannictwie w yciu Chrystusa i Kocioa 1989

 • Pastores Dabo Vobis O formacji kapanw we wspczesnym wiecie 1992

 • Ecclesia in Africa O Kociele w Afryce 1995

 • Vita Consecrata O yciu konsekrowanym i jego misji w Kociele i w wiecie 1996

 • Ecclesia in America O Kociele w Ameryce 1999

 • Ecclesia in Asia O Kociele w Azji 1999

 • Ecclesia in Oceania O Kociele w Oceanii 2001

 • Ecclesia in Europa O Kociele w Europie 2003

 • Pastores gregis O biskupie, sudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei wiata 2003


Konstytucje apostolskie
Konstytucje apostolskie pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziaach teologicznych 1979

 • Magnum Matrimonii Sacramentum prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiw nad Maestwem i Rodzin 1982

 • Ut Sit o powoaniu Praatury Personalnej witego Krzya i Opus Dei 1982

 • Sacrae Disciplinae Leges ogoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego 1983

 • Divinus perfectionis Magister okrelajca zasady postpowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego 1983

 • Spirituali Militum Curae o duszpasterstwie onierzy 1986

 • Pastor Bonus o odnowie i reformie Kurii Rzymskiej 1988

 • Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich 1990

 • Sacri Canones - ogoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonw Kociow

 • wschodnich - 1990

 • Fidei Depositum z okazji publikacji Katechizmu Kocioa Katolickiego 1992

 • Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Piotrowej 1996


Ksi ki wydane jako karol wojty a
Ksiki wydane jako Karol Wojtya pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • witego Jana od Krzya nauka o wierze

 • Mio i odpowiedzialno - Lublin 1960, KUL

 • Osoba i czyn

 • Znak, ktremu sprzeciwia si bd

 • Zagadnienie podmiotu moralnoci

 • Elementarz etyczny

 • Aby Chrystus si nami posugiwa


Ksi ki wydane jako jan pawe ii
Ksiki wydane jako pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku. Jan Pawe II

 • Przekroczy prg nadziei - Lublin, 1994 KUL.

 • Tryptyk rzymski (poemat) - Krakw 2003, Wydawnictwo Literackie.

 • Dar i Tajemnica 1996

 • Wstacie, chodmy - Krakw 2004, Wydawnictwo w. Stanisawa.

 • Pami i tosamo - Krakw 2005, Spoeczny Instytut Wydawniczy Znak.


Prezentacj wykonali uczniowie klasy vi na zaj ciach k ka informatycznego
Prezentacj pochowany w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku. wykonali:uczniowie klasy VIna zajciach kka informatycznego

Korzystajc z materiaw, zamieszczonych na

www.wikipedia.pl

www.papiez.polska.pl

www.jp2w.pl

www.papa.friko.pl

www.centrum.janpawel2.pl

www.jpii.niedziela.pl

www.papiez.pap.com.pl


ad
 • Login