Download

JAN PAWEŁ II


Advertisement
/ 49 []
Download Presentation
Comments
naif
From:
|  
(1206) |   (0) |   (0)
Views: 74 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
JAN PAWEŁ II. NASZ PATRON. Dzieciństwo i młodość. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. .
JAN PAWEŁ II

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan pawe iiSlide 1

JAN PAWEŁ II

NASZ PATRON

Dzieci stwo i m odoSlide 2

Dzieciństwo i młodość

 • Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.

 • Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego.

Jan pawel ii 1175523Slide 3

 • Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika.

 • Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem.

 • Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła po urodzeniu.

Dom rodzinny Karola Wojtyły

W Wadowicach

Jan pawel ii 1175523Slide 4

 • W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek.

 • Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach.

 • Lubił także wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic.

 • Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat.

 • Trzy lata później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat brat Edmund.

Jan pawel ii 1175523Slide 5

 • Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

 • W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem.

StudiaSlide 6

STUDIA

 • 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą.

 • Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie.

 • Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola.

Jan pawel ii 1175523Slide 7

Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay.

Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim.

W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną "Unia", powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941.

Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie.

W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kap a stwoSlide 8

KAPŁAŃSTWO

 • 16 listopada 1946 roku Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem.

 • 1 listopada 1947 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.

 • 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.

 • 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum.

 • W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude.

Jan pawel ii 1175523Slide 9

Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici

Karol Wojtyła na spływie kajakowym

W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety.W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Często wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się "wujkiem".

BiskupSlide 10

Biskup

 • W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.

 • W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji.

Młody biskup

Ulica Franciszkańska 3. "Okno papieskie" nad bramą wjazdową do pałacu biskupiego w Krakowie

Jan pawel ii 1175523Slide 11

 • 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem.

 • 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.

Papież Paweł VI zakłada Wojtyle na palec pierścień kardynalski podczas mszy koronacyjnej

Jan pawel ii 1175523Slide 12

W tym okresie Karol Wojtyła bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych ireligijnych.

 • W 1969 roku tym wyjeżdżał do Kanady, gdzie spotykał się z Polakami ze wszystkich większych skupisk.

 • W innych latach odwiedzał wiele razy USA, Niemcy, Francję, Austrię i wszędzie bywał w środowiskach polonijnych.

W USA

Taize, z bratem Rogerem,

1968

Z wizytą w RFN, 1978

Jan pawel ii 1175523Slide 13

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16.

Pierwsze słowa Papieża Polaka:

„Najdrożsi Bracia i Siostry”

Watykan, Plac św. Piotra,

16 października1978 r.

Jan pawel ii 1175523Slide 14

 • Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra oraz bł. Piusa IX.

 • Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni).

Papież Jan Paweł II podczas Audiencji Generalnej w dniu 29 września 2004 na Placu św. Piotra w Rzymie

Pierwsza pielgrzymka do Polski,

Warszawa, czerwiec 1979 r.

Jan pawel ii 1175523Slide 15

 • Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Według danych na październik 2004 r. ogłosił on błogosławionymi w sumie 1340 osób.

 • Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II powołał więcej kardynałów, niż którykolwiek z jego poprzedników. Na dziewięciu konsystorzach papież kreował kardynałami 231 duchownych katolickich.

Jan pawel ii 1175523Slide 16

 • W 1989 roku Jan Paweł II otrzymał, wyjątkowo jako jedyny laureat, nagrodę Wiktora przyznawaną przez Akademię Telewizyjną (Wiktory 1989).

 • Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

 • Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz.

Polak papieSlide 17

Polak-papież

 • Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem.

 • Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.

Zamach na jana paw a iiSlide 18

Zamach na Jana Pawła II

 • W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę.

 • Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji.

 • Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.

Po zamachu na placu św. Piotra,

Watykan, maj 1981 r.

Podr eSlide 19

Podróże

 • Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne.

 • Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty.

 • Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię.

 • Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).

Podr e apostolskie do polskiSlide 20

Podróże apostolskie do Polski:

 • I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)

 • II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)

 • III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)

 • IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991)

 • V pielgrzymka (22 maja 1995)

 • VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)

 • VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)

 • VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)

Papież na lotnisku w Gdyni –

11 czerwca 1987

Jan Paweł II w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 roku

Podr e apostolskie we w oszech niekt reSlide 21

Podróże apostolskie we Włoszech (niektóre):

 • 29 października 1978 – Mentorella

 • 20 – 22 maja 1985 – Mediolan

 • 8 – 10 maja 1993 – Sycylia

 • 5 września 2004 – Loreto

Jan pawel ii 1175523Slide 22

Pierwsza pielgrzymka do USA,

Nowy Jork, Battery Park,

Październik 1979 r.

Wizyta na Madagaskarze, Antananario,

 kwiecień 1989 r.

Pielgrzymka do Ugandy,

luty1993 r.

Pielgrzymka do Meksyku,

Veracruz, maj 1990 r.

Jan pawel ii 1175523Slide 23

Z Lechem Wałęsą,

Watykan, styczeń 1981 r.

Z Matką Teresą,

Indie, Kalkuta, luty 1986 r.

Audiencja generalna z mieszkańcami wysp Samoa,

Watykan 2004 r.

Jan Paweł II w Brazylii w 1997 roku

WycieczkiSlide 24

Wycieczki

Papie a wyznawcy judaizmuSlide 25

Papież a wyznawcy judaizmu

 • Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał dużą ilość listów na temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej.

 • Potępił antysemityzm, który nazwał nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.

 • W okresie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 dokonał historycznego wyznania win Kościoła – w tym win względem Żydów.

 • Ważnymi etapami pojednawczymi były:

Jan pawel ii 1175523Slide 26

 • wizyta w Wielkiej Synagodze w Rzymie 13 kwietnia 1986 roku – pierwsza papieska wizyta w synagodze praktycznie od początku chrześcijaństwa

 • pielgrzymka do Ziemi Świętej (20-26 marca 2000), w czasie której modlił się przed Ścianą Płaczu.

Ekumenizm i stosunki mi dzy religijneSlide 27

Ekumenizm i stosunki między religijne

 • Wiele czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi.

 • W 1999 r. papież ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich duchownych.

 • Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.

Zwyczaje jana paw a iiSlide 28

Zwyczaje Jana Pawła II

 • Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie.

 • Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą.

 • Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku. Do tej pory przyjęte było, że papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza po łacinie.

 • To był dopiero początek wielkich zmian.

Nale do nichSlide 29

Należą do nich:

 • liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech),

 • zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,

 • msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp.,

Papież na polskiej ziemi,

czerwiec 1979 r.

Jan pawel ii 1175523Slide 30

 • wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,

 • udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy,

 • spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich),

Jan pawel ii 1175523Slide 31

 • wykonywanie kapłańskich posług,

 • prywatne spotkania z wiernymi,

Audiencja dla piłkarzy Cracovii

Watykan, styczeń 2005 r.

Jan pawel ii 1175523Slide 32

 • udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych,

Jan pawel ii 1175523Slide 33

 • bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek,

 • żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi.

Papie m odychSlide 34

Papież młodych

 • Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi.

 • 20 grudnia 1985 roku zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży.

 • Światowe dni Młodzieży odbyły się również w Polsce w Częstochowie w 1991 roku.

ChorobaSlide 35

CHOROBA

 • Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona.

 • W lipcu 1992 przeszedł operację w celu usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym.

 • 13 maja 1992 papież ustanowił nawet Światowy Dzień Chorego.

 • Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii.

Jan pawel ii 1175523Slide 36

 • W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11 Jan Paweł II doznał silnych dreszczy, po których dostał temperatury 39,6 stopnia.

 • Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu.

 • O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki.

 • Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 o godzinie 21.37.

Jan pawel ii 1175523Slide 37

Ciało Jana Pawła II, wystawione w Bazylice Św. Piotra. W tle widać obecnego prezydenta USA George'a W. Busha, jego żonę Laurę Bush, byłego prezydenta George'a H. W. Busha, byłego prezydenta Billa Clintona, sekretarz stanu Condoleezzę Rice i Andy'ego Carda.

Tłumy wiernych oczekujących w kolejce, aby oddać hołd Janowi Pawłowi II

(5 kwietnia 2005)

PogrzebSlide 38

POGRZEB

 • Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r.

 • Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie.

 • Mszy świętej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich przewodniczył dziekan kolegium, kardynał Joseph Ratzinger.

 • Uczestniczyło w niej na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy.

Jan pawel ii 1175523Slide 39

 • Procesji z trumnąprzewodniczył kardynał kamerling, Eduardo Martinez Somalo.

 • Do trumny został włożony woreczek z medalami wybitymi w czasie pontyfikatu Jana Pawła II oraz umieszczony w ołowianym pojemniku akt, który zawiera najważniejsze fakty z okresu jego pontyfikatu.

 • Trumny zostały opatrzone watykańskimi pieczęciami.

Jan pawel ii 1175523Slide 40

 • Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

 • Prosty grobowiec o głębokości 1,7 m, przykryty marmurową płytą z napisem "Ioannes Paulus II 16 X 1978 - 2 IV 2005", jest spełnieniem zapisu z testamentu, który mówił o "prostym grobie w ziemi".

 • Grobowiec Jana Pawła II znajduje się w krypcie w pobliżu miejsca, gdzie według tradycji znajduje się grobowiec św. Piotra.

Jan pawe ii wielkiSlide 41

Jan Paweł II Wielki

 • Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem Wielkim.

 • Przydomek ten pojawił się po raz pierwszy w homilii wygłoszonej przez kardynała Angelo Sodano w czasie żałobnej mszy na placu św. Piotra w niedzielę 3 kwietnia 2005 (nazajutrz po śmierci Jana Pawła II) oraz w publikacjach Tygodnika Powszechnego.

 • Również nowy papież, Benedykt XVI, rozpoczął swoje wystąpienie od słów: "Po wielkim papieżu Janie Pawle II...".

Nast pca jana paw a iiSlide 42

Następca Jana Pawła II

 • Następcę Jana Pawła II konklawe wybrało 19 kwietnia 2005.

 • Został nim niemiecki kardynał Joseph Ratzinger, który przyjął imię Benedykta XVI.

Proces beatyfikacyjnySlide 43

Proces beatyfikacyjny

 • 13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

 • Od momentu zezwolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego.

 • Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005.

 • Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder.

Dokumenty papieskieSlide 44

Dokumenty papieskie

 • Encykliki Jana Pawła II

 • Redemptor Hominis – Jezus Chrystus – Odkupiciel człowieka – 4 marca 1979

 • Dives in Misericordia – Boże miłosierdzie – 30 listopada 1980

 • Laborem Exercens – O pracy ludzkiej – 14 września 1981

 • Slavorum Apostoli – Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985

 • Dominum et Vivificantem – Duch Święty w życiu Kościoła i świata – 18 maja 1986

 • Redemptoris Mater – Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987

 • Sollicitudo Rei Socialis – Społeczna troska – 30 grudnia 1987

 • Redemptoris Missio – O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990

 • Centesimus Annus – W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum – 1 maja 1991

 • Veritatis Splendor – Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993

 • Evangelium Vitae – O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 25 marca 1995

 • Ut Unum Sint – O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995

 • Fides et Ratio – O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września 1998

 • Ecclesia de Eucharistia – Eucharystia w życiu Kościoła – 17 kwietnia 2003

Adhortacje apostolskieSlide 45

Adhortacje apostolskie

 • Catechesi Tradendae – O katechizacji w naszych czasach – 1979

 • Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym – 1981

 • Redemptionis Donum – O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia – 1984

 • Reconciliatio et Paenitentia – O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła – 1984

 • Christifideles Laici – O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II – 1988

 • Redemptoris Custos – O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła – 1989

 • Pastores Dabo Vobis – O formacji kapłanów we współczesnym świecie – 1992

 • Ecclesia in Africa – O Kościele w Afryce – 1995

 • Vita Consecrata – O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie – 1996

 • Ecclesia in America – O Kościele w Ameryce – 1999

 • Ecclesia in Asia – O Kościele w Azji 1999

 • Ecclesia in Oceania – O Kościele w Oceanii – 2001

 • Ecclesia in Europa – O Kościele w Europie 2003

 • Pastores gregis – O biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata – 2003

Konstytucje apostolskieSlide 46

Konstytucje apostolskie

 • Sapientia Christiana – o uniwersytetach i wydziałach teologicznych – 1979

 • Magnum Matrimonii Sacramentum – prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną – 1982

 • Ut Sit – o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei – 1982

 • Sacrae Disciplinae Leges – ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego – 1983

 • Divinus perfectionis Magister – określająca zasady postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego – 1983

 • Spirituali Militum Curae – o duszpasterstwie żołnierzy – 1986

 • Pastor Bonus – o odnowie i reformie Kurii Rzymskiej – 1988

 • Ex corde Ecclesiae – o uniwersytetach katolickich – 1990

 • Sacri Canones - ogłoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonów Kościołów

 • wschodnich - 1990

 • Fidei Depositum – z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego 1992

 • Universi Dominici Gregis – o wakacie Stolicy Piotrowej – 1996

Ksi ki wydane jako karol wojty aSlide 47

Książki wydane jako Karol Wojtyła

 • Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze

 • Miłość i odpowiedzialność - Lublin 1960, KUL

 • Osoba i czyn

 • Znak, któremu sprzeciwiać się będą

 • Zagadnienie podmiotu moralności

 • Elementarz etyczny

 • Aby Chrystus się nami posługiwał

Ksi ki wydane jako jan pawe iiSlide 48

Książki wydane jako Jan Paweł II

 • Przekroczyć próg nadziei - Lublin, 1994 KUL.

 • Tryptyk rzymski (poemat) - Kraków 2003, Wydawnictwo Literackie.

 • Dar i Tajemnica 1996

 • Wstańcie, chodźmy - Kraków 2004, Wydawnictwo św. Stanisława.

 • Pamięć i tożsamość - Kraków 2005, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Prezentacj wykonali uczniowie klasy vi na zaj ciach k ka informatycznegoSlide 49

Prezentację wykonali:uczniowie klasy VIna zajęciach kółka informatycznego

Korzystając z materiałów, zamieszczonych na

www.wikipedia.pl

www.papiez.polska.pl

www.jp2w.pl

www.papa.friko.pl

www.centrum.janpawel2.pl

www.jpii.niedziela.pl

www.papiez.pap.com.pl


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro