Zem ako magnet - PowerPoint PPT Presentation

Zem ako magnet
Download
1 / 8

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zem ako magnet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zem ako magnet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zem ako magnet

Zem ako magnet


Zemsk jadro

 • Zemské jadro je najvnútornejšia časť Zeme. Nachádza sa v hĺbke 2 900 km, pod plášťom. Je rozdelené na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie jadro je zložené hlavne zo železa a niklu. Ďalšími prímesami sú kyslík, síra a mangán. Z pozorovania prechodu seizmických vĺn sa javí ako tekuté. Vnútorné jadro je tvorené zliatinou železa a niklu. Javí sa ako pevné, kvôli obrovským tlakom a teplote približne 9 000° C má vnútorné jadro vysokú hustotu. Vnútorné jadro sa otáča a keďže je tvorené železom, tak ako aj vonkajšie jadro funguje ako obrovské dynamo a generuje magnetické pole Zeme.

Zemské jadro


Magnetick pole

 • Magnetické pole Zeme alebo geomagnetizmusalebozemská magnetosféra je priestor okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru.

Magnetické pole


Zem ako magnet

 • Magnetický pól Zeme (severný alebo južný) je bod, v ktorom magnetické siločiary magnetického poľa Zeme stoja vertikálne k povrchu Zeme. Stále sa pohybujú.

 • Na južnej pologuli je severný magnetický pól, na severnej južný magnetický pól. Magnetický rovník je myslená hlavná kružnica na zemskom povrchu, ktorá prechádza miestami s najväčšou horizontálnou intenzitou magnetického poľa Zeme.


Kto prv ur il polohu magnetick ch pol

 • V roku 1831 sa polohu magnetického pólu na severnej pologuli prvýkrát pokúsil určiť polárny bádateľ JamesClarkRoss.

Kto prvý určil polohu magnetických polí?


Ktor al ie plan ty maj magnetick pole

 • Magnetické pole Merkúra, Venuše a Marsu je veľmi slabé naopak Jupitera Saturnu Uránu a Neptúna je veľmi veľké až 10-krát silnejšie ako zemské.

Ktoré ďalšie planéty majú magnetické pole?


Kompas

 • Kompas je zariadenie určujúce svetové strany. Typický kompas obsahuje voľne pohyblivú magnetickú strelku, ktorá si zachováva smer sever-juh podľa zemského magnetického poľa. Prvým kompasom bol zrejme kus magnetovca, plávajúce na drevenej podložke v nádobe s vodou. Kompasy sú známe zo starovekej Číny. Prvá zmienka o kompasu pochádza zo 4. storočia. Zdokonalenou verziou kompasu, ktorá používa azimut, je buzola.

Kompas


Akujem za pozornos

 • Vypracoval: EmoFrátrik

Ďakujem za pozornosť


 • Login