Zelfgestuurd leren
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

ZELFGESTUURD LEREN PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZELFGESTUURD LEREN. Annemie Borremans, april 2005. ZELFGESTUURD LEREN. Wie luistert, vergeet Wie kijkt, onthoudt Wie doet, leert. Evolutie in leren (Begeleid Zelfstandig Leren= BZL). Nieuwe verdeling verantwoordelijkheid leraar en leerling  VAN gehoorzame leerder die

Download Presentation

ZELFGESTUURD LEREN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zelfgestuurd leren

ZELFGESTUURD LEREN

Annemie Borremans, april 2005


Zelfgestuurd leren1

ZELFGESTUURD LEREN

 • Wie luistert, vergeet

 • Wie kijkt, onthoudt

 • Wie doet, leert


Evolutie in leren begeleid zelfstandig leren bzl

Evolutie in leren (Begeleid Zelfstandig Leren= BZL)

Nieuwe verdeling verantwoordelijkheid leraar en leerling

 VAN gehoorzame leerder die

passief, receptief en reproductief leert

VIA een aantal tussenstappen

NAAR zelfverantwoordelijk of zelfgestuurd leren door de leerautonome leerder


Instructiestijlen

Instructiestijlen

 • Substituerende instructiestijl

  = leraar doet voor en legt dit stap voor stap uit

 • Activerende instructiestijl

  = leraar geeft opdrachten en geeft feedback

 • Kapitaliserende instructiestijl

  = leraar laat zoveel mogelijk beslissingen over aan de leerlingen


Het begrip zelfgestuurd leren

Het begrip ‘zelfgestuurd leren’

Zelfgestuurd leren is zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing van de leerprocessen in handen nemen d.w.z. zelfstandig beslissingen nemen in verband met de leerdoelen, de leeractiviteiten en de zelfbeoordeling.


Waarom zelfgestuurd leren

Waarom zelfgestuurd leren?

Maatschappelijke ontwikkelingen

Bijvoorbeeld:….

Leerpsychologische ontwikkelingen: …..


Sociaal constructivisme binnen de leerpsychologie

Sociaal constructivisme binnen de leerpsychologie

 • Leren is actie; wordt door leerling zelf vorm gegeven

 • Binnen zo authentiek mogelijke leeromgevingen voortbouwen op aanwezige voorkennis

 • Enkel in confrontatie binnen sociale context

  krijgt men geïntegreerde kennis


Algemene introductie en praktijkvoorbeelden in

Algemene introductie en praktijkvoorbeelden in:

Vlaamse Onderwijsraad Secundair Onderwijs

(2003) Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren.

Antwerpen: Garant.


Ander interessant boek

Ander interessant boek

Piet Delhoofen (1996) De student centraal.

Handboek zelfgestuurd onderwijs. Groningen:

Wolters (Hoger Onderwijs Reeks).


Interessant artikel

Interessant artikel

Vincent Donche, Wouter Brandt, Peter Van

Petegem, Naar begeleid zelfstandig leren in

Vlaanderen? De noodzaak van een leer-

krachtig beleid. In: Tijdschrift voor

onderwijsrecht en onderwijsbeleid. 2002-2003,

nr.3-4, p. 365-369.


Zelfgestuurd leren

Heel wat leerlingen verkiezen een duidelijke uitleg van de leerkracht. Hoe motiveer je hen om zelfstandig te leren?

????


Zelfgestuurd leren

Heel wat leerlingen verkiezen een duidelijke uitleg van de leerkracht. Hoe motiveer je hen om zelfstandig te leren?

 • Interessante inhoud

 • Bruikbaar product als eindresultaat

 • Vrijheid in vormgeving opdracht

 • Haalbare maar niet te gemakkelijke opdracht

 • Cijfer geven dat meetelt

 • Positieve sociale druk: resultaten tonen aan de klas


Meerwaarde van zelfgestuurd leren

Meerwaarde van zelfgestuurd leren

???????


Meerwaarde van zelfgestuurd leren1

Meerwaarde van zelfgestuurd leren

 • Beter zelfstandig problemen leren oplossen.. (intelligentie verhoogt)

 • het geleerde is dieper en blijft langer bij

 • intrinsieke motivatie verhoogt

 • meer aandacht mogelijk voor de individuele leerling

 • meer kans voor levenslang en levensbreed leren


Zelfgestuurd leren en de leerling

Zelfgestuurd leren en de leerling

Geleidelijkheid en begeleiding

Duidelijke referentiekaders

Individuele verschillen tussen leerlingen van

belang


Uitingen van zelfstandig leren bij leerlingen

Uitingen van zelfstandig leren bij leerlingen

 • Sporen zelf informatie op

 • Constateren zelf lacunes in eigen kennen en kunnen

 • Stellen zichzelf vragen en toetsen de antwoorden

 • Schatten tijd in die ze nodig hebben om probleem op te lossen

 • Gebruiken tijd goed

 • Weten wanneer ze hulp van anderen moeten inroepen


Zelfgestuurd leren en de leerkracht

Zelfgestuurd leren en de leerkracht

???????


Veranderende rol van de leerkracht docent

Veranderende rol van de leerkracht/docent

Coach

Onderhandelaar

Lesgever

Beoordelaar (alternatieve evaluatiemethoden)

Beheerder

Organisator

Ontwikkelaar van leermiddelen

Ontwikkelaar van individuele

studieprogramma’s


Begrippen 1

Begrippen (1)

 • Studentgecentreerd onderwijs: accent op zelfstandig leren (i.p.v. onderwijzen)

 • Procesgericht onderwijs: accent op begeleiden van denkprocessen

 • Activerend onderwijs: accent op doen

 • Probleemgestuurd onderwijs: vertrekken van problemen

 • Constructieonderwijs: accent op gezamenlijk construeren van een oplossing (product)

 • Constructivistisch onderwijs: accent op leren is constructief


Begrippen 2

Begrippen (2)

 • Taakgestuurd onderwijs

 • Blokonderwijs

 • Open leren

 • Individuele studiesystemen

 • Teleleren

 • Zelfstudiepakketten

 • Digitale vormen van leren


Zelfgestuurd leren en de school

Zelfgestuurd leren en de school

???????


Zelfgestuurd leren en de school1

Zelfgestuurd leren en de school

Verhouding instructietijd en zelfstandig werken en leren bepalen; keuzemogelijkheden voor leerlingen; aanpak leerproblemen

Aangepaste leermaterialen: bijv. studiewijzers, digitale leerplatformen

Evaluatie- en rapporteringsvormen kiezen en ontwikkelen: zelfevaluatie, analyse leervorderingen..

Ondersteuning en begeleiding personeel, nascholing

ICT-infrastructuur, open leercentra


Studiewijzer document

Studiewijzer = document

Geheel van richtlijnen om leerling actief en zelfstandig

te doen werken en te plannen

Contract tussen leerling en leerling

Goed beschreven werkverdeling tussen leerling

en leraar

Fungeert als informatiedocument,

werkinstrument, communicatiemiddel


Open leercentrum

Open leercentrum

Ruime schoolbibliotheek met een sterke nadruk op het gebruik van digitale informatiebronnen en audiovisuele media

Een ruimte waarin zelfstandig werken en leren een topprioriteit is


Gebruik van een open leercentrum

Gebruik van een open leercentrum

In groep

Individueel

Tijdens de schooluren met opdrachten van de

leraar

Vrij gebruik buiten de schooluren


Pedagogische uitrusting van een open leercentrum

Pedagogische uitrusting van een open leercentrum

Deels in open rekken, deels in gesloten kasten:

Handboeken, werkboeken, handleidingen

Tijdschriften

Naslagwerken

Video’s

Cd-roms

Werkmappen leerlingen


Technische uitrusting van een open leercentrum

Technische uitrusting van een open leercentrum

Grote zaal

Pc’s met internetwerkverbinding, intranet met online catalogus

Balie: inlichtingen, uitleenbeheer, begeleiding, fotocopie

Projectiescherm voor multimediavoorstellingen

Zitplaatsen

Evt. uitbreiding met zijlokalen


Voorbeeld gebruik van een open leercentrum

Voorbeeld gebruik van een open leercentrum

Eén namiddag per week gedurende drie ‘lesuren’

Voor Nederlands, Frans en Wiskunde

‘Zelfstandig’ beperkte leerstofonderdelen op een gestructureerde manier leren verwerken

Integratie ICT (gebruik internet)


 • Login