Whois ve nslookup
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Whois ve nslookup PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Whois ve nslookup. Whois domen kayıt bilgilerine ulaşmak için kullanılan web servisidir. Nslookup msdos modunda da çalıştırarak dns çözümlemesi yapabileceğiniz ağ komutudur. Örnek Alice P2P istemci uygulamasını kendi bilgisayarında çalıştırır

Download Presentation

Whois ve nslookup

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Whois ve nslookup

Whois ve nslookup

 • Whois domen kayıt bilgilerine ulaşmak için kullanılan web servisidir.

 • Nslookup msdos modunda da çalıştırarak dns çözümlemesi yapabileceğiniz ağ komutudur.

2:UYGULAMA KATMANI


P2p dosya payla m

Örnek

Alice P2P istemci uygulamasını kendi bilgisayarında çalıştırır

İnternete sürekli bağlı değil. Her bağlanışında yeni bir IP adresi alır

“İstediği bir müzik dosyasını” arar

Uygulama bu müzik dosyasının kopyasını bulunduran diğer eşleri gösterir.

Alice eşlerden biri olan Bob’u seçer.

Dosya Bob’un bilgisayarından Alice’in bilgisayarına kopyalanır: HTTP

Alice bu dosyayı indirirken diğer kullanıcılar Alice’ten bu dosyayı kopyalayabilirler.

Alice hem istemci hem de bir sunucu olur.

Bütün eşler sunucu = yüksek ölçeklenebilirlik!

P2P dosya paylaşımı

2:UYGULAMA KATMANI


P2p merkezi di zin

Bob

Merkezi dizin

sunucusu

1

eşler

1

3

1

2

1

Alice

P2P: merkezi dizin

orjinal “Napster” tasarımı

1) Eş bağlandığında merkezi sunucuyu bilgilendirir:

 • IP adresi

 • içerik

  2) Alice müzik dosyasını sorgular

  3) Alice müzik dosyasını Bob’dan alır

2:UYGULAMA KATMANI


P2p merkezi dizinle ilgili problemler

Tek bir başarısızlık noktası

darboğaz

Telif hakkısorunları: davalar için belli “hedef”

dosya transferi dağınık fakat dosya bulma işlemi merkezi

P2P: merkezi dizinle ilgili problemler

2:UYGULAMA KATMANI


Whois ve nslookup

Tamamiyle dağıtık

Merkezi bir sunucu yok

Kaplama ağı:

Eş X ve eş Y arasında eğer bir TCP bağlantısı varsa mantıksal bir link vardır

Bütün aktive eşler ve mantıksal linkler bir kaplama ağı oluştururlar

Mantıksal link: sanal (fiziksel değil) link

Herhangi bir eş tipik olarak 10’dan az kaplama ağı komşusuyla bağlantılıdır.

P2P

2:UYGULAMA KATMANI


Sorgulama seli gnutella

Sorgulama seli: Gnutella

Dosya transferi:

HTTP

 • Tamamiyle dağıtık

 • Sorgu mesajı

  TCP bağlantıları

  üzerinden gönderilir

 • Eşler sorgu

  mesajını iletir

 • Sorgulanan

  nesne

  bulunursa

  aynı yoldan

  geri gönderilir

Sorgu

Sorgu bulundu

Sorgu

Sorgu bulundu

Sorgu

Sorgu

Sorgu

bulundu

Ölçeklenebilirlik:

sınırlı

Sorgu

2:UYGULAMA KATMANI


Gnutella e kat l m

Gnutella: Eş katılımı

 • Katılan eş Gnutella ağında başka bir eş bulmalı: aday eşlerin bir listesini kullanır

 • Alice Bob’a bağlanıncaya kadar sırayla aday eşlere TCP bağlantısı açmaya çalışır

 • Sel: Alice Bob’a ping mesajı gönderir; Bob bu mesajı kendikaplama ağı komşularına gönderir ve böylece devam eder

  • Ping mesajını alan eşler Alice’e pong mesajıyla cevap verirler

 • Alice birçok pong mesajı aldıktan sonra başka TCP bağlantılarıda kurabilir

2:UYGULAMA KATMANI


Hi y erar ik kaplama

HiyerarşikKaplama

 • Merkezi indeksleme ve sel sorgulama arasında

 • Herbir eş ya bir grup lideri yada bir grup liderine bağlı.

  • eş ile grup lideri arasında TCP bağlantısı .

  • Bazı grup liderleri arasında TCP bağlantısı .

 • grup lideri çocuklarındaki içerikleri takip eder

Sıaradan eş

grup-lideri eş

Kaplama ağındaki

komşu bağlantıları

2:UYGULAMA KATMANI


Stemci s unucu p2p mimarilerini kar la t rma

İstemci-sunucu, P2P mimarilerini karşılaştırma

Soru : Bir sunucuda olan bir dosyayı N tane diğer bilgisayar iletmek ne kadar sürer?

us: sunucu yukarı yükleme hızı

Sunucu

ui:istemci/eş i yukarı yükleme hızı

u2

u1

d1

d2

us

di:istemci/eş i aşağı indirme hızı

Dosya, F büyüklüğünde

dN

Ağ (sınırsız

bant genişliği)

uN

2:UYGULAMA KATMANI


Stemci s unucu dosya da t m s resi

F dosyasını N istemciye

İletme süresi

istemci/sunucu yaklaşımı

= dcs = max {NF/us, F/min(di)}

i

İstemci-sunucu: dosya dağıtım süresi

Sunucu

 • Sunucu sırayla N kopya gönderir:

  • NF/us

 • istemcii’nin indirmesi F/di kadar süre alır

u2

F

u1

d1

d2

us

Ağ (sınırsız

bant genişliği)

dN

uN

N ile lineer olarak artar

(N’in büyük değerleri için)

2:UYGULAMA KATMANI


P2p dosya da t m s resi

dP2P = max {F/us, F/min(di) , NF/(us + Sui) }

i

i=1,N

P2P: dosya dağıtım süresi

Sunucu

 • Sunucu bir kopya göndermek zorunda: F/us

 • istemcii’nin indirmesi F/di kadar süre alır

 • NF bit indirilmeli (toplam)

u2

F

u1

d1

d2

us

Ağ (sınırsız

bant genişliği)

dN

uN

 • Mümkün olan en hızlı yukarı yükleme hızı (bütün eşlerin aynı eşe dosya parçaları gönderdiğini varsayarsak): us + Sui

i=1,N

2:UYGULAMA KATMANI


Whois ve nslookup

İstemci-sunucu, P2P mimarilerini karşılaştırma

3.5

P2P

3

İstemci-Sunucu

2.5

2

Minimum Dağıtım Süresi

1.5

1

0.5

0

0

5

10

15

20

25

30

35

N

2:UYGULAMA KATMANI


P2p vaka al mas bittorrent

Eş listesini

elde et

Parça

alış verişi

P2P Vaka Çalışması: BitTorrent

 • P2P dosya dağıtımı

tracker:torente katılan

eşleri takip eder

torrent:dosya parçaları

alıp-veren eşler grubu

2:UYGULAMA KATMANI


Bittorrent 1

Dosya 256KB’lıkparçalara bölünmüştür

Torrente katılan eş:

Hiçbir parçaya sahip değil, fakat zamanla toplayacak

Tracker’a kaydolur, eşlerin listesini alır, alt eş grubuna (komşularına) bağlanır

indirirken, eşler diğer eşlere parçalar yüklerler.

Eşler gelip gidebilir

Eş dosyanın tamamını elde ettiğinde ya ayrılabilir ya da torrentte kalabilir

BitTorrent (1)

2:UYGULAMA KATMANI


Bittorrent 2

Parçaları toplama

Herhangi bir zamanda farklı eşler farklı parçalara sahip

Periyodik olarak, bir eş (Alice) herbir komşudan sahip olduğu parçaların listesini ister.

Alice kendinde olmayan parçaları ister

En az rastlananını en önce ister

BitTorrent (2)

Parçaları gönderme: ne kadar ekmek o kadar köfte

 • Alice parçaları kendi parçalarını en yüksek hızda ileten 4 komşusuna gönderir

  • Top 4 her 10 saniyede yeniden değerlendirilir

 • Her 30 saniye: rastgele bir eş seçer ve parça göndermeye başlar

  • Yeni seçilen komşu top 4’e katılabilir

2:UYGULAMA KATMANI


P2p vaka al mas skype

Skype

login sunucusu

P2P Vaka Çalışması: Skype

Skype istemciler (SC)

 • P2P (pc-to-pc, pc-to-phone, phone-to-pc) Voice-Over-IP (VoIP) uygulama

 • Markaya özel uygulama-katmanı protokolü

 • Hiyerarşik kaplama

Superdüğüm

(SN)

2:UYGULAMA KATMANI


Skype arama yapma

Skype: arama yapma

 • Kullanıcı Skype başlatır

 • SC, SN’ye kaydolur

Skype

login sunucusu

 • SC logs in (tanınma)

 • Arama: SC,SN’earadığı kişinin adıyla başvurur

  • SN aranan kişinin adresini bulmak için diğer SN’lerebağlanır (bilinmeyen protokol, sel olabilir) ve adresi SC’ye geri bildirir

 • SC direk olarak arayacağı kişiyle TCP

  Üzerinden bağlantıya geçer

2:UYGULAMA KATMANI


 • Login