General t kongreg cie dc r sv franti ka assisk ho
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Generalát Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Misijná komunita v Albánsku. Generalát Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského. Albánsko. Ú z e m i e. Apoštolskej Administratúry.

Download Presentation

Generalát Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Misijná komunita

v Albánsku

Generalát Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského


Albánsko

Ú z e m i e

Apoštolskej Administratúry


Mons. HilKabashi, OFM,biskup a apoštolský administrátor južného Albánska so sídlom vo Vlorëpožiadal o rehoľné sestry pre misiu do Albánska


Apoštolská administratúra v južnom Albánsku

ako vznikajúca diecéza bola založená r. 1939,

ale počas komunistického režimu zanikla.

 • Diasporutvoria ortodoxní, moslimovia, katolíci a rôzne náboženské skupiny

 • V misii pôsobí 10 katolíckych kňazov a 81 rehoľných sestier

 • Prítomnosť katolíckej Cirkvi, ako misie v tejto oblasti,

  závisí predovšetkým od Božej pomoci a od pomoci zvonka


Potreba evanjelizácie tejto krajiny okupovanej 500 rokov Turkamia následne desaťročia komunizmom


Sídlo Apoštolskej Administratúry


Generálna predstavená M. Gerarda Farská, CFSFso sestrami františkánkami sr. Angelou a sr. Simonis, ktoré doteraz pôsobili na Apoštolskej Administratúre


20. marca 2012príchod dvoch našich sestier do Vlorë na Apoštolskú Administratúru, aby dočasne prevzali službu, kým ich nevystriedajú sestry, ktoré sa pripravujú na túto misiu


sr. M. ChristianaValiaškovásr. M. SáviaPrivarová


zriadenie misijnej komunity v južnom Albánsku

pod správou

Generalátu

Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského

17. júla 2012


sr. M. NoemiŽdilovásr. M. Julita Chovancová


 • Poslaním misijnej komunity

  vo Vlorëv Albánsku je v súčasnosti služba pre potreby Apoštolskej Administratúry


„Prítomnosť a svedectvo autentického zasväteného života sú dôležitejšie ako vonkajšia aktivita.“

„Keď chýba osobné i spoločné svedectvo a liturgia, služba nemá efekt.“

Mons. HilKabashi, OFM,


Pre lepšie naplnenie misijného poslania je pre sestry potrebné

štúdium jazyka

spoznávanie sa s inými misijnými komunitami, s kultúrou a mentalitou Albánska


„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium...“ Mk 16,15


Kontakt:

Kutia postare 4355

AL - 9401 VLORË

Tel.:00355 33 230 865

ALBÁNSKO

e-mail: vlora.cfsf@gmail.com


 • Login