นโยบายการจัดสรรทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 40

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

นโยบายการจัดสรรทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. โดย ศ.ดร. วิชัย บุญแสง. รามาธิบดี 15-06-52. ฝ่ายวิชาการ สกว. ประเภทของทุน. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ ( academic research) มีฝ่ายวิชาการ และ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป้าหมาย : ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและ การจดสิทธิบัตร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นโยบายการจัดสรรทุนของฝ่ายวิชาการ สกว.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3486728

.

..

15-06-52

.


3486728

 • (academic research)

 • (.)

 • :

2) (R&D) 5

:

- -

-

 • (area-based research)

 • :

15-06-52

.


3486728

.

 • 4)

 • 5)

15-06-52

.


3486728

-

-

-

15-06-52

.


3486728

 • Strategic Targeted Advanced Research (STAR)

 • TRF-initiated

 • - goal - oriented

 • - based on national needs/agenda

 • - research grouping / teams / collaboration

 • - multidisciplinary / expertises

 • - workshop / networks / critcal mass

 • (Basic Research)

 • investigator initiated

 • - good ideas/good people

 • - knowledge and discoveries

 • - training ground for new

 • (young) researchers

 • - career path / ladder

 • (Applied/ Translational Research)

 • Exploitations of knowledge

 • - translation of existing

 • or new knowledge

 • - innovations / value chain

 • - new technologies

 • - new processes

 • (Development)

 • Utilizations

 • - engineering

 • processes

 • - prototypes

 • - scale up

15-06-52

.


3486728

 • -

 • -

 • -

 • /

( .)

/

/


3486728

3,776

1. (.. 2540-) 577

2. .-. (.. 2545-) 1,969

3. . (.. 2537-) 310

4. .-. (.. 2548-2551) 228

5. . (.. 2538-) 296

6. . (.. 2538-) 181

7. .-. ( .. 2552) 5

8. (.. 2547-) 107

9. 63

(.. 2550-)

10. 39

(.. 2551)

15-06-52

.


3486728

.

15-06-52

.


3486728


3486728

TRF-Strategic Targeted Advanced Research (STAR)

(Strategic Basic Research)

/ 3

impact factor 5

1

15-06-52

.


3486728

15-06-52

.


3486728

..

 • (drug discovery and drug development)

15-06-52

.


3486728

..

 • adult stem cell

 • adult stem cell therapy

 • embryonic stem cells

15-06-52

.


3486728

/

15-06-52

.


3486728

....//.....

1 10 ( 1,000,000 /2 )

2 10 ( 1,500,000 /2 )

3 10 ( 3,000,000 /2 )

15-06-52

.


3486728

9,000,000 3 3,000,000 50,000 ( 600,000 ) 2,400,000

. . 3,000,000 6,000,000 3,000,000

15-06-52

.


3486728

2537 - 2552

15-06-52

.


3486728

. (.. 2537 2552)

15-06-52

.


3486728

(.. 2537 2552)

15-06-52

.


3486728

(.. 2537 2552)

15-06-52

.


3486728

Barack Obama Presidential Announcement Speech

 • Invest in the Sciences : Double federal funding for basic research over

  ten years, changing the posture of our federal government to one

  that embraces science and technology.

 • Invest in University-Based Research: Expand research initiatives

  at American colleges and universities. Provide new research grants

  to the most outstanding early- career researchers in the country.

http://change.gov/agenda/technology_agenda/

15-06-52

.


3486728

 • Advance the Biomedical Research Field: Support investments in

  biomedical research, as well as medical education and training in

  health-related fields. Fund biomedical research, and make it more

  efficient by improving coordination both within government and

  across government/private/non-profit partnerships.

 • Advance Stem Cell Research: Support increased stem cell research.

  Allow greater federal government funding on a wider array of

  stem cell lines.

15-06-52

.


3486728

Since research is so expensive, can a developing country like Thailand afford to do basic research? Thailand cannot afford NOT to do basic research, otherwise it will never be able to compete.

Prof. William N. Lipscomb, Nobel Laureate in Chemistry, 1976, and Stang Mongkolsuk Distinguished Professor,Faculty of Science, Mahidol University

15-06-52

.


3486728

There is no such thing as basic and applied sciences, only good science and bad science.

Prof.Aaron Ciechanover,Nobel Laureate in Chemistry, 2004

15-06-52

.


3486728

Prof. Sippanondha Ketudat & Prof. Sheldon L. Glashow,

Nobel Laureate in Physics, 1979


3486728

Horvitz urges support for basic science

Horvitz is concerned that because of declining government support, today's young researchers will not have the same freedom he did to pursue basic research.

MIT Professor and 2002 Nobel Prize winner H. Robert Horvitz

gave the Killian Award Lecture April 24,2007

http://web.mit.edu/newsoffice/2007/talk-killian-horvitz.html

15-06-52

.


3486728

"Basic research may lead not only to intellectually stimulating findings, but also to major insights of a practical nature," he said. "Basic research must be supported outside the private sector by governments and foundations because only such organizations can act on a basis that will benefit humanity but cannot possibly constitute a business plan."

15-06-52

.


3486728

Asian University Ranking (1)


3486728

Asian University Ranking (2)


3486728

Asian University Ranking (3)


3486728

Asian University Ranking (4)


3486728

Asian University Ranking (5)


3486728

Asian University Ranking (6)


3486728

QS.com Asian Universities Ranking 2009

Rank of Thai Universities among 400+ Asian Universities Surveyed

15-06-52

.


3486728

Citations Per Paper (1)


3486728

Citations Per Paper (2)


3486728

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

BASIC vs APPLIED SCIENCE

BAD SCIENCE vs GOOD SCIENCE

?

Applied Research: Fruits = value-added

Basic Research: Roots = support and nourishment


 • Login