Wiczenia praktyczne z wype niania raport w z kontroli wymog w wzajemnej zgodno ci
Download
1 / 45

Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności. Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r. Przykład nr 1. Gospodarstwo składające się z dwóch siedzib stad. 1 siedziba stada – 150 sztuk bydła;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności' - naasir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wiczenia praktyczne z wype niania raport w z kontroli wymog w wzajemnej zgodno ci

Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności

Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.


Przyk ad nr 1
Przykład nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • Gospodarstwo składające się z dwóch siedzib stad.

 • 1 siedziba stada – 150 sztuk bydła;

  • 10 sztuk z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty,

  • 10 sztuk cieląt nieoznakowanych w wieku ok.14-21 dni (zagojona pępowina) – rolnik posiada kolczyki dla tych sztuk i kolczykuje je przy kontrolującym,

  • 25 sztuk nie figuruje w CBD w danej siedzibie stada i rolnik nie posiada potwierdzenia zgłoszenia


Przyk ad nr 11
Przykład nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • 2 siedziba stada – 5 sztuk bydła, 4 sztuki kóz;

  • Brak księgi rejestracji dla kóz,

  • Kozy urodzone w kwietniu 2006 r., dwie oznakowane dwoma kolczykami, dwie 1 kolczykiem i opaską na pęcinę,

  • Brak dokumentów przewozowych,

  • Księga rejestracji bydła jest niekompletna, ale rolnik uzupełnia braki podczas kontroli,

  • 2 sztuki bydła z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty.


Przyk ad 1
Przykład 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • 2 siedziby stad = 2 protokoły

 • 1 raport na podstawie protokołów


Przyk ad nr 1 protok nr 1
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

Z uwagi na fakt, iż w siedzibie stada znajdują się wyłącznie zwierzęta

z gatunku bydło, w protokole w odniesieniu do zwierząt z gatunków

owce i kozy oraz świnie zaznaczamy ND (nie dotyczy)


Przyk ad nr 1 protok nr 11
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • 10 sztuk z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty

 • 10 ze 150 sztuk bydła = 6,6%


Przyk ad nr 1 protok nr 12
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 13
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia:

według kryterium zasięgu:

 • 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie,

  według kryterium dotkliwości:

 • 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30% zwierząt w stadzie,

 • 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30% i nie więcej niż 50% zwierząt w stadzie,

 • 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50% zwierząt w stadzie;

  według kryterium trwałości:

 • 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia.


Przyk ad nr 1 protok nr 14
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 15
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • Ale drobna niezgodność, więc…


Przyk ad nr 1 protok nr 16
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 17
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 18
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • 10 sztuk cieląt nieoznakowanych w wieku ok.14-21 dni (zagojona pępowina) – rolnik posiada kolczyki dla tych sztuk i kolczykuje je przy kontrolującym

  NARUSZENIE SKORYGOWANE PRZY KONTORLUJĄCYM = BRAK NARUSZENIA


Przyk ad nr 1 protok nr 19
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • 25 sztuk nie figuruje w CBD w danej siedzibie stada i rolnik nie posiada potwierdzenia zgłoszenia

 • 25 ze 150 sztuk bydła


Przyk ad nr 1 protok nr 110
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 111
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia:

według kryterium zasięgu:

 • 1 pkt – zdarzenia ograniczone do gospodarstwa,

 • 3 pkt – zdarzenia wykraczające poza gospodarstwo.

  według kryterium trwałości:

 • 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

 • 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

 • 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.


Przyk ad nr 1 protok nr 112
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

według kryterium dotkliwości:

 • 1 pkt – niezgodność dotyczy:

  • - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

  • - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

  • - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt,

  • - do 7 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt,

 • 3 pkt – niezgodność dotyczy:

  • - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

  • - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

  • - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt,

  • - od 8 do 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt,

 • 5 pkt – niezgodność dotyczy:

  • - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

  • - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 69 zwierząt,

  • - powyżej 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt;


Przyk ad nr 1 protok nr 113
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 114
Przykład nr 1 – protokół nr 1 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 2
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

Z uwagi na fakt, iż w siedzibie stada znajdują się wyłącznie zwierzęta

z gatunków bydło i kozy, w protokole w odniesieniu do zwierząt z gatunku

świnie zaznaczamy ND (nie dotyczy)


Przyk ad nr 1 protok nr 21
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • Brak księgi rejestracji dla kóz,


Przyk ad nr 1 protok nr 22
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 23
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia:

według kryterium zasięgu:

 • 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie,

 • 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie,

 • 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo;

 • według kryterium dotkliwości:

 • 1 pkt – dla stada liczącego do 10 zwierząt,

 • 3 pkt – dla stada liczącego od 11 do 40 zwierząt,

 • 5 pkt – dla stada liczącego powyżej 40 zwierząt;

 • według kryterium trwałości:

 • 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

 • 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

 • 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.


Przyk ad nr 1 protok nr 24
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 25
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

POZOSTAŁE NARUSZENIA W RAMACH WYMOGU OKW 1 ZAZNACZAMY

JAKO ND (nie dotyczy)


Przyk ad nr 1 protok nr 26
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • Kozy urodzone w kwietniu 2006 r., dwie oznakowane dwoma kolczykami, dwie 1 kolczykiem i opaską na pęcinę,

  OZNAKOWANIE PRAWIDŁOWE


Przyk ad nr 1 protok nr 27
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • Brak dokumentów przewozowych dla wszystkich 4 szt. kóz,


Przyk ad nr 1 protok nr 28
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 29
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia:

według kryterium zasięgu:

 • 1 pkt– ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie;

 • 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie,

 • 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo;

  według kryterium trwałości:

 • 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

 • 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

 • 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.


Przyk ad nr 1 protok nr 210
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

według kryterium dotkliwości:

 • 1 pkt – niezgodność dotyczy:

  • - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

  • - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

  • - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt,

 • 3 pkt – niezgodność dotyczy:

  • - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

  • - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

  • - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt,

 • 5 pkt – niezgodność dotyczy:

  • - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

  • - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

  • - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;


Przyk ad nr 1 protok nr 211
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 212
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 213
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • Księga rejestracji bydła jest niekompletna, ale rolnik uzupełnia braki podczas kontroli,

  NARUSZENIE USUNIĘTE PODCZAS KONTROLI – BRAK NARUSZENIA


Przyk ad nr 1 protok nr 214
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

 • 2 sztuki bydła z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty.

 • 2 SZTUKI Z 5 = 40%


Przyk ad nr 1 protok nr 215
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 216
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia:

według kryterium zasięgu:

 • 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie,

  według kryterium dotkliwości:

 • 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30% zwierząt w stadzie,

 • 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30% i nie więcej niż 50% zwierząt w stadzie,

 • 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50% zwierząt w stadzie;

  według kryterium trwałości:

 • 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia.


Przyk ad nr 1 protok nr 217
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 protok nr 218
Przykład nr 1 – protokół nr 2 wymogów Wzajemnej Zgodności


Przyk ad nr 1 raport
Przykład nr 1 – RAPORT wymogów Wzajemnej Zgodności

Z uwagi na fakt, iż w siedzibie stada znajdują się wyłącznie zwierzęta

z gatunków bydło i kozy, w raporcie w odniesieniu do zwierząt z gatunku

świnie zaznaczamy ND (nie dotyczy)


Raport byd o

Przykład 1 - RAPORT wymogów Wzajemnej Zgodności

RAPORT - BYDŁO


PROTOKÓŁ NR 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

PROTOKÓŁ NR 2

RAPORT


PROTOKÓŁ NR 1 wymogów Wzajemnej Zgodności

RAPORT


Raport kozy

Przykład 1 - RAPORT wymogów Wzajemnej Zgodności

RAPORT - kozy


PROTOKÓŁ NR 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

RAPORT


PROTOKÓŁ NR 2 wymogów Wzajemnej Zgodności

RAPORT


ad