ROZBIORY POLSKI - PowerPoint PPT Presentation

Rozbiory polski
Download
1 / 10

  • 149 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ROZBIORY POLSKI. Wykonanie: Karolina Lesiak Aleksandra Sroka. Rozbiory Polski.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ROZBIORY POLSKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozbiory polski

ROZBIORY POLSKI

Wykonanie:

Karolina Lesiak

Aleksandra Sroka


Rozbiory polski1

Rozbiory Polski

Rozbiory Polski-okres w dziejach Polski od 1772 do 1795 roku, w czasie którego terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów było stopniowo rozdzielane (na podstawie dyplomatycznych ustaleń, a bez wchodzenia w stan wojny z Polską) pomiędzy trzy lub dwa zaborcze państwa ościenne: Austrię, Królestwo Pruskie i Rosję. W 1807 roku Polska uzyskała namiastkę niepodległości w formie utworzonego Księstwa Warszawskiego, w roku 1815 przekształcono je w całkowicie niesuwerenne Królestwo Polskie, formalnie związane unia personalną z Rosją. W 1916 Austro-Węgry i Niemcy utworzyły zależne od nich regencyjne Królestwo Polskie. Po 1918 r. na większości polskich terenów przedrozbiorowych powstały nowe państwa: odrodzona II Rzeczpospolita Polska, a dodatkowo Litwa, Białoruś, Ukraina oraz Wolne Miasto Gdańsk, skrawki terytorium ziem znalazły się w granicach Łotwy, Czechosłowacji i Rumunii, a część ziem została w granicach Niemiec i Rosji Radzieckiej.


I rozbi r polski

I Rozbiór Polski

W latach tuż przed I rozbiorem Rzeczpospolita pogrążała się coraz bardziej w anarchii, czyli w chaosie. Osłabiony kraj stał się łatwym łupem dla sąsiadów. O jej wewnętrznych sprawach decydowali sąsiedzi: Rosja i Prusy. Przykładem tego była elekcja, podczas której o wyborze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zdecydowała wola cesarzowej Rosji, Katarzyny II. Król Stanisław August Poniatowski był zwolennikiem gruntownych reform ustrojowych w Rzeczypospolitej. Napotkał jednak zdecydowany opór wewnętrzny, ze strony części magnaterii i szlachty, jak i opór sąsiadów-Rosji i Prus. Pierwszy okres panowania Stanisława Augusta zakończył się rozbiorem Polski, w wyniku którego Rzeczpospolita utraciła na rzecz sąsiadów –Rosji, Prus i Austrii-30% terytorium. Najboleśniejszym ciosem dla kraju była utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Prus. Na żądanie zaborców traktat rozbiorowy musiał zatwierdzić sejm Rzeczypospolitej.


I rozbi r polski1

I Rozbiór Polski

Ziemie zabrane Polsce w 1772 r. przez:

Austrię,

Prusy,

Rosję.


Ii rozbi r polski

II Rozbiór Polski

W 1792 r. w porozumieniu z Rosją została zawiązana konfederacja w Targowicy przeciwko reformom Sejmu Wielkiego.

Targowiczanie zostali wsparci militarnie przez Katarzynę II, co doprowadziło do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej. Król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederatów.

Po przegranej wojnie, w 1793 r. Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Rosja zagarnęła wielkie obszary Ukrainy i Białorusi, a Prusom przypadły urodzajne tereny Wielkopolski i Kujaw, część Mazowsza, Sieradz i Łęczyca oraz ważne ośrodki gospodarcze-Toruń i Gdańsk.


Ii rozbi r polski1

II Rozbiór Polski

Ziemie zabrane Polsce w 1793 r. przez:

Prusy,

Rosję.


Iii rozbi r polski

III Rozbiór Polski

24 marca 1794 r. wybuchło powstanie w obronie niepodległości Polski.

Przeciwko powstaniu kościuszkowskiemu wystąpiły Rosja i Prusy.

Po klęsce Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794 r.

Rosjanie wkroczyli do Warszawy. Oznaczało to ostateczną klęskę

powstania.

W październiku 1795 r. Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Państwo polskie na 123 lata utraciło niepodległość.

W listopadzie 1795 r. Stanisław August Poniatowski zrzekł się korony polskiej.

Największe tereny, na wschód od Bugu i Niemna, zagarnęła Rosja. Prusom przypadło Mazowsze oraz ziemie litewskie po rzekę Niemen. Austria, nie biorąca udziału w drugim rozbiorze, teraz otrzymała resztę Małopolski z Krakowem, Lublinem i Sandomierzem.


Iii rozbi r polski1

III Rozbiór Polski

Ziemie zabrane Polsce w 1795 r. przez:

Austrię,

Prusy,

Rosję.


Scena z sejmu rozbiorowego z 1773 r

Scena z sejmu rozbiorowego z 1773 r.


Tadeusz ko ciuszko i przysi ga ko ciuszki na rynku krakowskim

Tadeusz Kościuszko i przysięga Kościuszki na Rynku Krakowskim


  • Login