Advertisement
/ 6 []

Valon taittuminen (refraction) - Optiikka , osa 1


Taittumislaki. Valon nopeus tyhjiss on n. 300 Mm/s, kun se esim. lasissa on n. 200 Mm/smerk. nopeutta tyhjiss c:ll ja nopeutta vliaineessa v:ll:. Mr. vliaineen taitekerroin n = c / v. Lyhimmn optisen tien snt. Kun valo menee kahden aineen rajapinnan lpi pisteest A pisteeseen B, s

Download Presentation

Valon taittuminen refraction

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Valon taittuminen refraction

Valon taittuminen (refraction)

Optiikka , osa 1


Taittumislaki

Taittumislaki

  • Valon nopeus tyhjiössä on n. 300 Mm/s, kun se esim. lasissa on n. 200 Mm/s

    merk. nopeutta tyhjiössä c:llä ja nopeutta väliaineessa v:llä:

Määr. väliaineen taitekerroinn = c / v


Lyhimm n optisen tien s nt

Lyhimmän optisen tien sääntö

  • Kun valo menee kahden aineen rajapinnan läpi pisteestä A pisteeseen B, sen reitti on sellainen, että sen kulkuaika on minimissään. (nimitys: lyhin optinen tie)

Voidaan osoittaa helposti ääriarvolaskulla, että tällöin on voimassa ns. taittumislaki eli Snellin laki:

=tulokulma ( tulevan säteen ja rajapinnan normaalin välillä)

= taitekulma (taittuvan säteen ja rajapinnan normaalin välillä)

n1 , n2 ovat väliaineiden taitekertoimet

v1,v2 ovat valon nopeuden väliaineissa


Esim1

Esim1

Kun valo tulee ilmasta lasiin tulokulmassa  = 45 o,

laskettava taitekulma . Nopeudet ovat 300Mm/s ja 200 Mm/s.

Ratkaisuksi saadaan = 28.1 astetta.

Hitaampaan aineeseen tullessa taittuminen tapahtuu siten pinnan normaaliin päin.


Kokonaisheijastus

Kokonaisheijastus

  • Kun valo tulee hitaammasta nopeampaan aineeseen, esim. lasista ilmaan tai vedestä ilmaan, niin taittuminen tapahtuu normaalista poispäin.

  • Rajakulmaksi rsanotaan kulmaa, jossa taitekulma on 90 astetta, eli taittuva säde etenee rajapintaa pitkin.


Sovellukset

Sovellukset

  • Kokonaisheijastava prisma

Käytetyn lasin taitekerroin on 1.5 => kokonaisheijastuksen rajakulma = 42 astetta

  • Optinen kuitu

Valo liikkuu kokonaisheijastuksen avulla häviöttömästi pitkin kuitua. Kuiduilla on runsaasti käyttöä esim. tiedonsiirrossa.