A gy k r ok elemz s a m szaki kivizsg l sokban orb n j zsef
Download
1 / 25

A gy k r-ok elemz s a muszaki kivizsg l sokban Orb n J zsef - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

A gyökér-ok elemzés a műszaki kivizsgálásokban Orbán József. BUDAPEST, 2011.03.29. A műszaki kivizsgálások jelentősége. Hasonlóan, mint a közlekedés biztonságával kapcsolatos események kivizsgálása során a cél:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A gy k r-ok elemz s a muszaki kivizsg l sokban Orb n J zsef' - myrrh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A gy k r ok elemz s a m szaki kivizsg l sokban orb n j zsef

A gyökér-ok elemzés a műszaki kivizsgálásokbanOrbán József

BUDAPEST, 2011.03.29.


A m szaki kivizsg l sok jelent s ge
A műszaki kivizsgálások jelentősége

 • Hasonlóan, mint a közlekedés biztonságával kapcsolatos események kivizsgálása során a cél:

 • Kideríteni, hogy mi volt az esemény valódi oka vagy okai, azaz eljutni a problémák gyökeréhez.

 • Tapasztalat gyűjtése, és az eredmények megosztása széles körben azzal a céllal, hogy elkerülhetővé tegyük hasonló események újbóli bekövetkezését. (Prevenció)

 • Szükség esetén módosító javaslatok kidolgozása, hogy ezzel növeljük az üzemeltetett rendszer megbízhatóságát. (Fejlesztés)

  A fenti célok eléréséhez a gyökér-ok elemzés módszertana is használható mint egy lehetséges eszköz. Jelen előadás ehhez szolgáltat ízelítőt a műszaki kivizsgálások példáin keresztül


A m szaki kivizsg l sok alapelvei
A műszaki kivizsgálások alapelvei

A kivizsgálásokkal kapcsolatban nem lehet:

 • egyértelmű utasítást adni,

 • vagy leírást készíteni, hogy lépésről lépésre mit kell tennie a kivizsgálónak.

  Nincs:

 • két egyforma eset,

 • két egyforma berendezés/rendszer.

  A kivizsgálási folyamat egy szakmai tapasztalatra és kreatív gondolkodásmódra épülő tevékenység, melynek fontos eleme a nyitottság és a pártatlanság. A módszertana segédeszköz ahhoz, hogy a problémák gyökeréhez akkor is el lehessen jutni, ha precedens, vagy pontos instrukciók nem állnak rendelkezésre.


A m szaki esem nyek dokument l sa
A műszaki események dokumentálása

A kivizsgálások dokumentációs struktúrája:


A m szaki esem nyek dokument l sa hc cnsi
A műszaki események dokumentálása (HC/CNSI)

 • Minden rendellenes műszaki eseményt az üzemeltető mérnök-műszaki személyzet a szolgálati naplókban rögzít és a lehetőségeknek megfelelően részletesen naplózza a tapasztaltakat, annak körülményeit, illetve minden befolyásoló tényezőt.

 • A vonatkozó belső szabályozás alapján minden eseményt rögzíteni kell az ECCAIRS rendszerben is. (European Coordination Centre forAccident and IncidentReporting System)

  • Jelentések:

   • HC Napi jelentés: azon műszaki események, amelyek érintették a légiforgalmi irányító szolgálatot. (Címzett: az érintett hatóságok, minisztériumok)

 • Műszaki napi jelentés: minden rendellenes működés rögzítésre kerül. (Címzett: HC-CNSI műszaki igazgató)


A m szaki kivizsg l sok hc cnsi l p sei 1 2
A műszaki kivizsgálások (HC/CNSI) lépései 1/2

 • Dokumentáció tanulmányozása (1), hibajelenség megértése, gyorselemzés:

 • Szolgálati napló,

 • ECCAIRS.

 • HungaroControl által üzemeltetett berendezés?

 • Jól ismert (visszatérő) műszaki esemény?

 • Interjúk lebonyolítása:

  • Érintett szolgálat

  • A szakterület vezetője

  • A telepítésben részt vevő személyzet(pl. fejlesztés)


A m szaki kivizsg l sok hc cnsi l p sei 2 2
A műszaki kivizsgálások (HC/CNSI) lépései 2/2

 • Dokumentáció tanulmányozása (2):

 • Berendezés kezelési dokumentumai,

 • a berendezés műszaki (gyártói) teljes dokumentációja,

 • műszaki napló fájlok (LOG, History) ellenőrzése (ha rendelkezésre áll).

 • Működési környezet megismerése, melynek célja minden befolyásoló tényező ismerete, illetve annak hatásai a kialakult rendellenes működésre, hogy a kivizsgáló „teljes képet” kaphasson.

  • „Visszajátszás”, esetleg esemény-rekonstrukció végrehajtása (amennyiben szükséges és megoldható).

  • Konzultáció a gyártóval (amennyiben ez indokolt).


A m szaki kivizsg l sok c lja 1 2
A műszaki kivizsgálások célja 1/2

 • A műszaki kivizsgálások célja a tényfeltárás, a valódi okok kiderítése.(Bayes Analízis, Gyökér ok elemzés, FTA (Hibafa elemzés) FMEA , ITIL (Informatikai üzemeltetési , stb. segítségével)

 • A tények ismeretében a „láncolat” összerakása időrendben, ami a műszaki esemény kialakulásához vezetett. (Váza modell)

 • Soha sem cél a felelősség megállapítása, vagy felelős személyek keresése. (No blame culture)


A m szaki kivizsg l sok c lja 2 2
A műszaki kivizsgálások célja 2/2

Amennyiben a kivizsgálás olyan eredményt mutat, hogy a műszaki esemény kialakulásához vezető láncolatot meg lehet szakítani, azaz

 • A következő hasonló műszaki esemény bekövetkezésének valószínűségét csökkenteni lehet,

 • növelhető a repülésbiztonsági szint,

 • növelhető az adott berendezés megbízhatósága, rendelkezésre állási ideje.

  A kivizsgáló módosítási javaslatot terjeszt elő, amely a következő területekre terjedhet ki:

 • Hardver (HW)

 • Szoftver (SW)

 • Emberi (Human)

 • Eljárás (procedure)

 • Erőforrási (Resources)


A m szaki kivizsg l sok korl tai
A műszaki kivizsgálások korlátai

 • A kivizsgáló személy nem az üzemeltető személyzet tagja, ebből következik, hogy nem ismeri teljes mélységében az igen összetett és integrált rendszereket, nem találkozik a napi munkája során üzemeltetési kérdésekkel, problémákkal. Ebből fakadóan félreértelmezhet információkat, vagy tévesen megadott adatokból téves következtetéseket vonhat le.

 • A kivizsgáló személy nem tudja minden esetben teljes mértékben kizárni a szubjektivitását. Kapcsolódó, vagy éppen a vizsgált szakterületeken szerzett korábbi munka tapasztalatai befolyásolhatják.

 • Az objektív vélemény kialakításához minden esetben kivizsgáló csapatra lenne szükség, több résztvevővel. Erre nem mindig tudunk megfelelő erőforrásokat biztosítani, bár törekszünk rá.


A gy k r ok anal zis
A gyökér-ok analízis

 • Mi a gyökér-ok elemzés?

  • Módszertani eszköz-gyűjtemény az eseményt okozó vagy kiváltó tényelem megtalálásához

 • A gyökér-ok elemzés célja:

 • Azonosítani az esemény valódi kiváltó okát vagy okait

 • Megoldási javaslatot szolgáltatni a az esemény megismétlődésének elkerülésére

 • Amennyiben a elkerülhetetlen a alapok bekövetkezése:

  • hogyan lehet a nem kívánt hatást megelőzni,

  • Kockázatot csökkenteni,

  • A lehetséges kár nagyságát mérsékelni.


 • A gy k r ok anal zis1
  A gyökér-ok analízis

  • A gyökér-ok elemzés alapelvei:

   • Elsődleges cél azonosítani az esemény valódi kiváltó okát vagy okait

   • Hatékonyság növelése: Módszeres vizsgálat

   • Figyelembe venni, hogy több mint egy kiváltó tényelem egyidejűsége is lehet

  • Mi a gyökér-okelemzés időbelisége

   • Proaktív: időben előre mutató, eseményt akadályozó, kockázatfeltáró

   • Retroaktív (már bekövetkezett esemény kivizsgálása)

   • Bekövetkezett esemény okainak azonosítása

   • Diszpozíció: Következtetések összefoglalása

   • Javaslat: Esemény-ismétlődés elkerülésének módozatai


  A gy k r ok anal zis technik i
  A gyökér-ok analízis technikái

  A gyökér-okelemzés technikái

  • Klasszikus módszer

  • Az „Miért? – Mert …. ” elve

  • Gát elemzés (Mi az a küszöb, ami fölött az esemény bekövetkezik, azaz mi az ami még meggátolja a bekövetkezést.)

  • Ok-okozat fastruktúra elemzés – logikai módszertan

  • Ok-okozat folyamat elemzés - folyamatábra alapú

  • Gyökér-ok térképezés

  • Ishikawa módszer (Halszálka módszer)

 • Konvencionális Ishikawa módszer

 • Bővített Halszálka módszer

 • Dinamikusan fejlődő Halszálka módszer


 • A gy k r ok anal zis technik i1
  A gyökér-ok analízis technikái

  Klasszikus módszer

  Oksági filozófián alapul (Arisztotelész, Bunge, …)

  hátránya: könnyel elveszhet a kivizsgáló a részletekben.

  • Direkt kérdések:

 • Mi?

 • Mit?

 • Mikor ?

 • Miért?

 • Hol?

 • ………….

  Megjegyzés: Az oksági viszonyt el kell határolni a determinisztikus viszonytól , amely megfelel az y=f(x) függvénynek!


 • A gy k r ok anal zis technik i2
  A gyökér-ok analízis technikái

  A gyökér-okelemzés technikái :A „Miért? – Mert ….” elve (példával)

  • Hiányzó meteorológiai adatok miatt contingency eljárást kellett alkalmazni.

 • Miért (volt hiba az eljárásban)? Mert nem volt pálya menti széladat.

 • Miért (….) ? Mert ónos eső miatt mechanikusan gátolt volt (eljegesedett) szenzorok működése.

 • Miért (….)? Mert nem olvadt le a jég a szenzorról.

 • Miért (….)? Mert hiányzó vagy elégtelen szenzorfűtés.

 • Miért (….)? Mert az üzemeltetés nem kapott engedélyt a szélmérő oszlop megközelítésére, korrektív hibaelhárítás késlekedett.

 • Gyökér-ok: A vonatkozó szabályozás nem vette figyelembe a gyakorlati üzemeltetési problémákat

 • Javaslat: A vonatkozó szabályozás felülvizsgálata


 • A gy k r ok anal zis technik i3
  A gyökér-ok analízis technikái

  Gát elemzés

  Mi az a küszöb ami fölött az esemény bekövetkezik, azaz mi az ami még meggátolja a bekövetkezést.

  Hiányzó meteorológiai adatok miatt contingency eljárást kellett alkalmazni.

  • Mikor következhet be?

   • Ónos eső esett

   • A jég gátolta a működést

   • Szélcsendes idő volt, a szélerő nem törte meg a jeget

  • Mi gátolta volna meg az esemény bekövetkeztét?

   • Elégséges szenzor fűtés.

   • Ónos esőre érzéketlen szenzor.

   • Azonnali beavatkozást nem gátló szabályozás.

  • Gyökér-okok: Ónos esőt toleráló szenzor(1), szabályozási hiba (2)

  • Javaslat(ok): Megfelelő szenzor fűtés (1), vagy ónos esőre érzéketlen szenzor telepítése (2), szabályozás felülvizsgálata (3).


  A gy k r ok anal zis technik i4
  A gyökér-ok analízis technikái

  Ok-okozat fastruktúra elemzés – logikai módszertan

  • A vizsgálati módszertan követi a logikában használt döntési elemeket

  • És, vagy, kizáró vagy, negálás, döntési elágazás stb.


  A gy k r ok anal zis technik i5
  A gyökér-ok analízis technikái

  Egy megtörtént esemény gyökér-ok elemzése (2010.)


  A gy k r ok anal zis technik i6
  A gyökér-ok analízis technikái

  Az Ishikawa vagy halszálka diagram:

  • Segít abban, hogy az ok kiderítésekor nem vonja el a figyelmet a probléma kialakulásának története

  • Az okokra és nem a tünetekre fordítja a figyelmet,

  • Módszere:

   • A diagram elkészítése csoportos ötleteléssel kell előhívni a kérdéseket és válaszokat

   • A halszálka elkészítése: A fej a probléma, a szálkák az okok

   • Fő szálkák: ember (munkaerő), eljárás (módszer), eszközök, materiális anyagok, munkakörnyezet, menedzsment (3E+3M)

   • Kérdések: Mi okozhatja a problémát. A fő csoportok megjelölése: Újabb kérdések feltétele: Mi okozta ezt, vagy ezeket? Több lépcsőben lehet eljutni a végső okokig, amelyek kiderítése közelebb visz a megoldáshoz.


  A gy k r ok anal zis technik i ishikawa 1
  A gyökér-ok analízis technikái (Ishikawa 1)

  Az Ishikawa, vagy halszálka diagram


  A gy k r ok anal zis technik i ishikawa 2
  A gyökér-ok analízis technikái (Ishikawa 2)

  A módosított halszálka diagram: A halszálka diagram kiegészül az energia a kommunikáció vizsgálatának elemeivel


  A gy k r ok anal zis technik i ishikawa 3
  A gyökér-ok analízis technikái (Ishikawa 3)

  Az módosított dinamikus halszálka diagram:

  • A halszálka diagram a probléma miben lététől függően kiegészül az energia a kommunikáció vizsgálatának elemeivel

  • Az oksági vizsgálat egyértelműen feltárta gyökér-okot?

  • Nemleges válasz esetén a vizsgálati szempontokat bővíteni kell.


  A gy k r ok anal zis technik i ishikawa 4
  A gyökér-ok analízis technikái (Ishikawa 4 )

  A módosított halszálka diagram a gyakorlatban (1999.)


  A gy k r ok anal zis sszefoglal s
  A gyökér-ok analízis összefoglalás

  Összefoglalás:

  A gyökér-ok analízis a műszaki kivizsgálásokban mint módszertani elemhasználható. Az eltérő módszerek eltérő gyökér-ok hangsúlyt adhatnak.

  • Előnye:

  • Strukturált probléma megközelítésre késztet,

  • Növeli az oksági viszony feltárásának találati pontosságát,

  • Jól dokumentálható,

  • Egységesített kivizsgálási folyamatok felé visz.

  • Javaslat:

  • Célszerű a gyakorlati vizsgálati módszertani elemek közé beilleszteni.

  • A célnak megfelelő elemzési módszer választandó.

  • Szükség szerinti elemzést kell alkalmazni.  ad