När projekt blir mer än ett gästspel
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

När projekt blir mer än ett gästspel PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

När projekt blir mer än ett gästspel. Regional lärkonferens - För samverkan, lärande och erfarenhetsutbyten 30 september – 1 oktober 2010 Skellefteå Carina Åberg APeL FoU. Processtöd för Strategisk påverkan och lärande miljöer i Socialfonden. www.spl.nu.

Download Presentation

När projekt blir mer än ett gästspel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


När projekt blir mer än ett gästspel

Regional lärkonferens

- För samverkan, lärande och erfarenhetsutbyten

30 september – 1 oktober 2010

Skellefteå

Carina Åberg

APeL FoU


Processtöd för Strategisk påverkan och lärande miljöer i Socialfonden

www.spl.nu

 • APeL AB, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Face Europe AB, Europaforum AB

 • Processtöd inom tre områden:

  • Metodstöd till projekt

  • Stimulera regionala utvecklingsprocesser

  • Kompletterande resultatspridning


Vad ska projektet leda till?

Utfall

Kortsiktiga resultat

Långsiktiga effekter


Exempel, PO 1 i Socialfonden

 • Utfall

  Deltagande i utbildning, nöjdhet

 • Kortsiktiga resultat

  Ökad kompetens hos individen

 • Långsiktiga effekter

  Utveckling av arbetets innehåll och

  organisering, bättre verksamhet


”Jag tror ingen annan infrastrukturinvestering

har bidragit till att flytta ett lands geografiska

föreställning om sig själv lika mycket som

Öresundsförbindelsen”

Anders Olshov

Chef Öresundsinstitutet

DN Debatt 1 juli 2010


Produktionsprojekt

Fokus på resultat

Slutna förutsättningar – medel, mål och

förutsättningar förutbestämda

Resultat

Effekter

Förprojektering

Förstudie

 • Effekter:

 • Förväntade

 • Förhållandevis lätta att mäta

 • Uppnås automatiskt om projektet är lyckat

 • Andras ansvar att planera för

 • (Ibland icke önskvärda…)


Utvecklingsprojekt

Fokus på både resultat och effekter

Öppna förutsättningar – medel, mål och förutsättningar

analyseras och omprövas kontinuerligt

R

E

+

Förprojektering

Förstudie

 • Effekter:

 • Förväntade till viss del

 • Svåra att mäta

 • Uppnås inte automatiskt om projektet är lyckat

 • Projektets ansvar

 • Ofta uteblivna


Hur ser du på ditt projekt?

R

E

Förprojektering

R

E

+

Förprojektering


Utvecklingsprojekt behöver en lärstrategi!

R

U

R

E

+

”Processen ställer krav på att man

utvecklar ny kunskap efter vägen

som kan användas för att fatta nya beslut”

Ur Lärande utvärdering genom följeforskning”

(Lennart Svensson m fl)

R


Vad är en strategi?

 • Klassiska strategins uppgift:

 • Sammansätta armén för kriget

 • Välja utgångspunkt och mål för krigsrörelsen

 • Bereda krigsskådeplatsen

 • Samla armén

 • Leda rörelserna – bestämma var och när

 • striderna ska föras

 • På rätt sätt använda de vunna segrarna

 • eller begränsa följderna av nederlagen

 • (Wikipedia.org)

 • Strategi – välplanerat tillvägagångssätt

 • (SAOL)


Utvecklingsprojekt som får effekter

MÅL

RESURSER

AKTIVITETER

RESULTAT

FÖRMEDLANDE

AKTÖRER OCH

INSTANSER

EFFEKTER

 • T ex:

 • Aktiva ägare

 • Intresseorganisationer

 • Branschorganisationer

 • Myndigheter

 • Regionala samverkansorgan

 • Universitet/högskolor

 • Media


Sammanhållen

projektidé

Vad?

Strukturer

Effektiv projekt-

organisation

Hur?

MÅL

RESURSER

AKTIVITETER

RESULTAT

FÖRMEDLANDE

AKTÖRER OCH

INSTANSER

EFFEKTER


Krävande finansiärer

Sätta ramar

Följa utveckling

Implementera

Resultat

Aktivt

ägarskap

Strategiska beslut i

samspel med ägarna

Professionell

styrning

Organisera nätverk

Engagera

Motivera

Föra dialog

Kompetent

ledning

Pröva idéer och

genomföra förändringar

Engagerade

deltagare

Målgrupper med inflytande


Var i kedjan finns svagaste länken?

 • I det aktiva ägarskapet och styrningen?

 • I projektledningen?

 • I delaktigheten hos berörda?


MÅL

RESURSER

AKTIVITETER

RESULTAT

FÖRMEDLANDE

AKTÖRER OCH

INSTANSER

EFFEKTER

Delaktighet

Processer

Lärande


Lärande utvärdering – varför?

 • Möjlighet att utveckla och höja kvaliteten i projektet medan det pågår

 • Bidrar att göra projektet till en lärande miljö som stimulerar deltagarna

 • Viktigt redskap för påverkan av individer, organisationer och system

Användbarhet

Nytta


Lärande utvärdering – vad och hur?

 • Beroende av vem som ska lära och varför

 • Utvärderar både process, resultat och måluppfyllelse

 • Involverar de som är berörda av projektet

  • Målgrupper

  • Projektdeltagare

  • Projektledning

  • Ägare/styrgrupper

  • Finansiärer och beslutsfattare

 • Har balans mellan kritisk distans och närhet med kontinuerlig återkoppling till styrgrupp och projektledning


 • Sammanhållen

  projektidé

  Vad?

  Strukturer

  Effektiv projekt-

  organisation

  Hur?

  MÅL

  RESURSER

  AKTIVITETER

  RESULTAT

  FÖRMEDLANDE

  AKTÖRER OCH

  INSTANSER

  EFFEKTER

  Delaktighet

  Processer

  Lärande


 • Login