EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Eos lt transep dgo 17 maart 2010
Download
1 / 11

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010. Agenda. Eindplaatje 2012 Waar staan we nu. Wat moet er nog gebeuren Wie doet wat Werkafspraken voor de komende periode. Schuiven met uren tussen werkpakketten Voortgangsverslag maart 2010. Hoe en door wie selecteren concept(en).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eos lt transep dgo 17 maart 2010

EOS LT: TRANSEP-DGO

17 maart 2010


Agenda

Agenda

Eindplaatje 2012

Waar staan we nu.

Wat moet er nog gebeuren

Wie doet wat

Werkafspraken voor de komende periode.

Schuiven met uren tussen werkpakketten

Voortgangsverslag maart 2010


Eos lt transep dgo 17 maart 2010

Hoe en door wie selecteren concept(en)

Hoe en door wie kiezen van sturingsvorm

Hoe, door wie en welk moment tussentijds bijsturen

Pasfoto uitgangssituatie:

Sturingsvorm

Gebiedskenmerken

Vraagprofiel

Energievoorziening

Energie-infra

Ambities / Visie

 • Pasfoto 2040:

 • Energieneutraal

 • Sturingsvorm

 • Gebiedskenmerken

 • Vraagprofiel

 • Energievoorziening >>> Concept(en)

 • Energie-infra


Waar staan we nu

Waar staan we nu

 • Na 1,5 jaar EOS LT DGO

 • 2 klankbord bijeenkomsten


Wp1 proces en bestuur

WP1. Proces en bestuur

1.1Omschrijving van sturingsconcepten van huidige energieopgaven bij de drie casestudies. Gedaan

1.2Literatuur, en praktijk onderzoek en interviews naar sturingsvormen bij andere maatschappelijke vraagstukken, die met vergelijkbare problemen kampen. Gedaan.

1.3Ontwerp van sturingsvormen op basis van techniek en instrumenten Belangrijkste deel gedaan, nu nog afronden

Instrument: Handleiding, wanneer welke en hoe van de één naar de ander


Wp4 pilots en implementatie

WP4. Pilots en implementatie

Hogeschool Zuyd, BuildDesk, CHRI

4.1Inventarisatie bestaande evaluaties in binnen- en buitenland en het maken van vertalingen naar de 4 pilotgemeenten

4.2Inventarisatie van de (lokale) knelpunten en randvoorwaarden bij het toepassen van de transitieaanpak in de pilotgemeenten Gedaan

4.3Opstellen en toetsen van relationele verbanden tussen voorwaarden op wijk- stads en regionaal niveau

4.4Opstellen van plannen van aanpak voor de realisatie van transities naar vier lokale lange termijn visies, op basis van 4-6 verschillende gebiedsconcepten, gebruik makend van de resultaten en prototype instrumenten uit wp 1, 2 en 3.

4.5Het iteratief toetsen en aanscherpen van de plannen van aanpak aan de hand van ervaringen in de praktijk.


Wp2 instrumenten

WP2. Instrumenten

2.1Beschrijven van het proces (schematisch).

2.2Beschrijving van het proces en de realisatie van pilotprojecten en het uitvoeren van monitoring van duurzaamheidsbeleid

2.3Ontwikkelen van kwaliteitsprofielen op gebiedsniveau (gedaan)

2.4Financiering en exploitatie

2.5Opstellen van een opleidingsstructuur en daarvoor al de contacten leggen


Wp3 techniek

WP3. Techniek

3.1Ontwikkelen van een vraagprofiel mbt aanbodkarakteristieken: opwekkers DE, conversie tech., opslag, distributie irt dichtheden, visie enz (4 pilots)

3.2Ontwikkeling van nieuwe nu nog ontbrekende technieken voor duurzame gebiedsontwikkeling (onderbouwing/ motivatie)

3.3Uitwerking van 4-6 technische concepten die de gebouwde omgeving netto CO2-neutraal maken

3.4Bepaling van de ecologische, economische en sociale aspecten van de technische concepten.

3.5Bepaling van de benodigde ontwikkelingen op technisch en niet-technisch gebied. 4 hubs, all electric, regeneratie geoth., HT-opslag

Doorbraaktechnieken / processen


Wat moet er nog gebeuren

Wat moet er nog gebeuren

Acties uit de klankbord bijeenkomst :

 • Wp. 1:

  Koppelingen sturingsmodellen met techniek en instrumenten.

 • Wp. 2:

  Sturing, financieel, proces, lokale opgave, lokale bronnen, optimaliseren enz…

 • Wp. 3:Onderbouwing, flexibiliteit, ontwikkelingen potenties, ontwikkelvragen?

 • Wp. 4: Implementatie en toetsen, Tilburg en Apeldoorn, Almere, Nijmegen


Wie doet wat

Wie doet wat

 • Herverdeling binnen WP 1 en WP 4

 • Instrumentarium, ook voor sturen en techniekkeuze

 • Welke inspanning bij welke pilot vanuit welk WP


Resultaat

Resultaat

Nieuwe gezichtspunten en aanzetten:

 • die leiden tot een proces- en energietransitie in duurzame gebiedsontwikkeling

 • die op lange termijn (na tien jaar) zullen leiden tot concrete, technische en organisatorische kansrijke energievisies

 • die leiden tot CO2 neutrale steden na 2040 (2050).

 • Op naar de doorbraken zowel op gemeentelijk niveau als in de algemene aanpak!


 • Login