Skog og s ppel som energikilde hva er det smartest bruke bioenergi til
Download
1 / 36

Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til? - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til?. Dugnadsøkt for bioenergi SINTEF miniseminar 16. oktober 2006 Petter Støa - Forskningssjef. Opptakt. Hvorfor er det smart å ta ibruk bioenergiressursene?. Norges CO2-gap (lavutslippsutvalget) Global oppvarming

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til?' - murray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skog og s ppel som energikilde hva er det smartest bruke bioenergi til

Skog og søppel som energikilde:hva er det smartest å bruke bioenergi til?

Dugnadsøkt for bioenergi

SINTEF miniseminar 16. oktober 2006

Petter Støa - ForskningssjefHvorfor er det smart ta ibruk bioenergiressursene
Hvorfor er det smart å ta ibruk bioenergiressursene?

 • Norges CO2-gap (lavutslippsutvalget)

  • Global oppvarming

  • Erstatte fossil energi

 • Kraftbalansen

  • Frigjøre el til varme

  • Kombinert el/varmeproduksjon

 • Europeisk balansekraft

  • Norsk vannkraft den mest verdifulle kWh i Europa

Utflagging av

Kraftkrevende

Industri ?


Kilde: Lavutslippsutvalget

Den norske klimautfordringenLavutslippsutvalgets teknologipakke


Problemstilling
Problemstilling

 • Hvor mye skog har vi… evt pluss landbruksareal?

  • Hvor mye kan vi ta ut årlig (bærekraftig)?

   • Som kan brukes til biovarme?

    • Punktvarme (ved, pellets)

    • Kraftvarme (flis, avfall, generell bio)

   • Som kan brukes til biodrivstoff?

    • Bioetanol

    • Biodiesel

     1.Generasjon (planteoljer)

     2.Generasjon (syntetisk diesel)


Hvor mye skog har vi evt pluss landbruksareal hvor mye kan vi ta ut rlig b rekraftig
Hvor mye skog har vi… evt pluss landbruksareal?>Hvor mye kan vi ta ut årlig (bærekraftig)?

Skog

 • Stående volum 1925: 300 mill.m3/ 2006: ca.700 mill.m3

 • Avvirkning: 10 mill.m3/år ~ 20 TWh/år

 • Tilvekst 2000: 15 mill.m3/år ~ 30 TWh/år

 • Mulig årlig uttak: ~ 50 TWh

  Jordbruksareal (totalt 10 mill.dekar)

 • Tilgjengelig for biodrivstoff

  • Max 1 mill.dekar til etanol

  • Tilsvarer 350 000 tonn etanol

 • Tilgjengelig for biodiesel

  • 0.4 mill.dekar

  • Tilsvarer 30 mill. l olje


Hvor mye kan tas ut til biovarme punktvarme ved pellets kraftvarme flis avfall generell bio
>Hvor mye kan tas ut til biovarme?>Punktvarme (ved, pellets)>Kraftvarme (flis, avfall, generell bio)

Kilde: KanEnergi


Som kan brukes til biodrivstoff bioetanol biodiesel
Som kan brukes til biodrivstoff?>Bioetanol >Biodiesel

Oslo&Akershus

brukte ca.

300 mill.liter diesel

i 2004

 • Landbruksareal

  • Bioetanol

   • Potet, hvete, bygg, sukkerroer, mais

   • Opptil 1 mill. dekar

   • Max 350 000 tonn etanol

  • Biodiesel (1.generasjon)

   • Oljevekster: Rybs, Raps (rundt Oslofjorden)

   • ~ 400 000 dekar

   • Gir 30 mill.liter diesel

Og litt mer

bensin

Kilde: BioForsk


Biodiesel generasjon syntetisk diesel
Biodiesel>Generasjon (syntetisk diesel)

 • Kan lages fra lignocellulose/ pyrolyse

 • Råstoff er gress, skog, generell tremasse

 • Syntetisk diesel fra biomasse

  • 1 liter diesel ~ 10 kWh, og lages av 20 kWh biomasse

 • Hvis all nytt uttak brukes til biodiesel – 30 TWh

  • 30 TWh biomasse gir 1500 mill.liter biodiesel

  • Norsk forbruk av diesel i 2006: 2400 mill.liter


Biodiesel eksempel
Biodiesel eksempel

 • Trysil

 • Min. F-T fabrikk: 200 MW

 • 1600 GWh biomasse gir 800 GWh biodiesel

 • Biomassekostnad avgjørende

 • Hele Hedmarks bioleveranse tilsvarer 235 mill. liter (Oslo&Akershus bruker 300)

 • Priselastisitet i Trysil på levering av biomasse

  • 0.2 TWh til 12 euro/MWh

  • 1 TWh til 18 euro/MWh

  • 2TWh til 25 euro/MWh

 • Markedspris på Biodiesel er 23 euro/GJ som tilsvarer en biomasse pris inn til fabrikk på 13 euro/MWh eller 11 øre/kWh

Kilde: Vessia, Masteroppgave NTNU


Betalingsvilje for biomasse
Betalingsvilje for biomasse

Kostnader bio (2005-09-13)

Trysil

Biodiesel

case:

11 øre/kWh

Biodiesel:

Svenskene

Leverer

Biomasse

Til

8 euro/MWh

=

~7 øre/kWh


Litt tallmagi
Litt tallmagi….

 • 50 TWh biomasse gir 2500 mill. liter biodiesel – Norge bruker i dag 2400 mill. liter diesel (begge per år)

 • Priser/kostnader på verdensmarkedet

Ca 4 NOK/literHvordan tenke om bio
Hvordan tenke om bio?

 • Løse et lokalt problem

 • Bygge en internasjonal industri

 • På lokale fortrinn

 • Stemmer det?Konklusjon
Konklusjon

 • Energietterspørselen på verdensbasis er “utømmelig”

 • Alle energiformer blir regningssvarende

 • Kull er den store Co2 utfordringen

 • I Norge har vi i tillegg til gass et potensiale på

  • Småkraftverk – 20 TWh

  • Vind - 20 TWh

  • Bio – 20 TWh

 • Vannkraft en tøff konkurrent

 • Vindkraft er nærmest gasskraft prismessig – hjulpet av politikk

 • Bio har en vei å gå – men vi kan lære av andre som har gått foran


Kraftbalansen i norge mot 2020 nve 2005
Kraftbalansen i Norge mot 2020 - NVE 2005

 • NVE forventer at ca halvparten av all ny kraftproduksjon i Norge fram mot 2020 vil komme fra vindparker

 • 3 TWh i 2010, 5-7 TWh i 2015 og 7-10 TWh i 2020

 • Tom 2020 utgjør dette 20-30 GNOK i vindkraft investering


Brussels strasbourg 29th september 2005
Brussels/Strasbourg, 29th September 2005

 • The European Parliament voted to strongly support Renewable Energy by adopting a report* on the share of renewables in the EU and proposals for concrete action.

 • The report supports an increased deployment of renewable energy sources, calling for an increase of the share of energy from renewables to 20 % by 2020 (i.e. equivalent to 33% of electricity from renewable energy) from a level of 6% in 2001.

 • The report states that renewables will play a major role in the energy mix of the European Union, if appropriate framework conditions are in place. It stresses, however, that the EU power market is “still suffering from a number of serious distortions,” including large direct and indirect subsidies for fossil fuels and nuclear power, lack of internalisation of external costs and unbalanced funding for R&D for renewable energy technology.

  * Report on the share of renewable energy in the EU and proposals for concrete actions (2004/2153 (INI)), http://www.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5199472


Stasjon r energiproduksjon i norge 2001
Stasjonær energiproduksjon i Norge – 2001

 • Energiproduksjon 160 TWh

  • El 122 TWh

  • Varme 38 TWh 14,4 TWh bioenergi

Ref. ENOVA


Energiforbruket i husholdningene
Energiforbruket i husholdningene

Ref. Energibedriftenes Landsforening – EBLPriser p pellets
Priser på pellets

Tabell 1 Veiledende priser på pellets levert fra Cambi Bioenergi AS, Vestmarka (1998).Partikkel utslipp

Ref. Målinger/forsøk ved SINTEF.

Partikkelutslipp


Eu og fornybar energi
EU og fornybar energi

 • Fornybar energiproduksjon i EU 1998


Eu og fornybar energi1
EU og fornybar energi

 • Målsettinger

  • Innen 2010

   • Øke fornybar energiproduksjon fra 6% til 12%

   • Øke grønn elektrisitetsproduksjon fra 14% til 21%

  • Innen 2020

   • Øke fornybar energiproduksjon til 20% ved:

    • 13% Bioenergi

    • 2,4% Vind

    • 2,1% Hydro

    • 1,5% Solvarme

    • 1% Geotermisk og solcellerStrategiske anbefalinger
Strategiske anbefalinger

A: Robust å satse på fornybar kraft

B: Hydrogen – utnytte norske fortrinn

C: CO2-håndtering – videreutvikle vår sterke posisjon

D: Energirelatert materialkompetanse – avgjørende for nye løsninger

E: Energibruk effektivisering og reduksjon

F: Effektiv og miljøriktig forvaltning

G: SystemkompetanseIntegration of new distributed energy sources

LOGISTICS /

ENVIRONMENT / SOCIETY

MARKET / ECONOMY

VALUATION

TOOLS/

ANALYTIC METHODS

NATURAL GAS

(FOSSIL FUELS)

BIOMASS /

WASTE

POWER QUALITY

ENERGY QUALITY

/ EXERGY

CONVERSION

COMBUSTION

HEATING

EL

EXISTING

DISTR.SYSTEM

FUEL CELL

TURBINE

CONVERTERS

BATTERY

WIND

HYDROGEN

MICRO-

TURB

SOLAR CELL

HYDRO/

MICROPLANT

SUN

Integration of new distributed energy sources


Integrated planning of energy distribution systems

Solar

Waste

Hydropower

Gas / Oil

Windpower

Hydrogen

Biomass

Ambient

heat

Integrated Planning of Energy Distribution Systems


ad