Xuân Gửi Cho Người... - PowerPoint PPT Presentation

Xuân Gửi Cho Người...
Download
1 / 12

  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Xuân Gửi Cho Người. Thơ: Thiên-Thu Nhạc: Right Here Waiting For You Hình ảnh: Ngày xưa & Internet Thực hiện: ntth-th01-03-2009. Xuân Gửi Cho Người…. Gửi đến cho người vạn niềm vui, Gửi theo cả tiếng khúc khích cười, Gửi lời trìu mến như chim hót, Gửi đến một người… thật xa xôi!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Xuân Gửi Cho Người...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Xu n g i cho ng i

Xuân Gửi Cho Người...


Xu n g i cho ng i

Thơ: Thiên-Thu

Nhạc: Right Here Waiting For You

Hình ảnh: Ngày xưa & Internet

Thực hiện: ntth-th01-03-2009


Xu n g i cho ng i

Xuân Gửi Cho Người…

Gửi đến cho người vạn niềm vui,

Gửi theo cả tiếng khúc khích cười,

Gửi lời trìu mến như chim hót,

Gửi đến một người… thật xa xôi!


Xu n g i cho ng i

Gửi gió Xuân mang hương tóc em,

Gửi cánh đào mỏng tựa môi mềm,

Gửi mai vàng nở như cười đấy,

Gửi nắng Xuân nồng qua mắt em!


Xu n g i cho ng i

Còn nữa chưa xong, phải gửi thêm,

Đôi bàn tay nhỏ, nâng trái tim,

Mang theo hơi ấm, về bên ấy,

Để sưởi lòng người, thiếu bóng em!


Xu n g i cho ng i

Em gửi cho người… cả tuổi Xuân,

Nhận đi, đừng ngại, đừng tần ngần,

Em không hờn trách, vì duyên phận,

Chỉ muốn trọn đời… là cố nhân!


Xu n g i cho ng i

Người có nghe gì, trong hư không?

Tiếng ai thỏ thẻ thay tiếng lòng,

Tiếng ai nức nở vì thương nhớ,

Người có biết rằng em khóc không?!


Xu n g i cho ng i

Em hát cho người nghe nữa đây,

Dù Xuân không đến, quê hương này,

Nhưng em vẫn gửi Xuân về đấy,

Để giữ tay người… xin đừng say!


Xu n g i cho ng i

Chưa đủ phải không? Em gửi thêm,

Chỉ một chữ thôi, người vẫn tìm…

Rất “Thương” người đó… mà không nói,

Đành gửi Xuân về thay cho em!


Xu n g i cho ng i

Xuân Gửi Cho Người…

Người có nghe gì, trong hư không?

Tiếng ai thỏ thẻ… thay tiếng lòng,

Tiếng ai nức nở… vì thương nhớ,

Người có biết rằng… em khóc không?!

Em hát cho người nghe nữa đây,

Dù Xuân không đến, quê hương này,

Nhưng em vẫn gửi Xuân về đấy,

Để giữ tay người… xin đừng say!

Chưa đủ phải không? Em gửi thêm,

Chỉ một chữ thôi, người vẫn tìm…

Rất “Thương” người đó… mà không nói,

Đành gửi Xuân về… thay cho em!

Thiên-Thu

Canada, 20-01-2009

Gửi đến cho người vạn niềm vui,

Gửi theo cả tiếng khúc khích cười,

Gửi lời trìu mến như chim hót,

Gửi đến một người… thật xa xôi!

Gửi gió Xuân mang… hương tóc em,

Gửi cánh đào mỏng… tựa môi mềm,

Gửi mai vàng nở… như cười đấy,

Gửi nắng Xuân nồng… qua mắt em!

Còn nữa chưa xong, phải gửi thêm,

Đôi bàn tay nhỏ, nâng trái tim,

Mang theo hơi ấm, về bên ấy,

Để sưởi lòng người, thiếu bóng em!

Em gửi cho người… cả tuổi Xuân,

Nhận đi, đừng ngại, đừng tần ngần,

Em không hờn trách, vì duyên phận,

Chỉ muốn trọn đời… là cố nhân!


Xu n g i cho ng i

Thơ: Thiên-Thu

Nhạc: Right Here Waiting For You

Hình ảnh: Ngày xưa & Internet

Thực hiện: ntth-th01-03-2009


Xu n g i cho ng i

Xuân Gửi Cho Người...

H

T


  • Login