Agderr det felles m l for s rlandet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Agderrådet - Felles mål for Sørlandet PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Agderrådet - Felles mål for Sørlandet. Agderrådet er et samarbeidsorgan for kommunene, fylkeskommunene, NHO og LO i Agder Agderrådet skal arbeide for en sterk og samlet landsdel ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010” Bærekraftig utvikling Kommunikasjoner Kompetanse Kultur

Download Presentation

Agderrådet - Felles mål for Sørlandet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Agderr det felles m l for s rlandet

Agderrådet - Felles mål for Sørlandet

 • Agderrådet er et samarbeidsorgan for kommunene, fylkeskommunene, NHO og LO i Agder

 • Agderrådet skal arbeide for en sterk og samlet landsdel

 • ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”

  • Bærekraftig utvikling

  • Kommunikasjoner

  • Kompetanse

  • Kultur

  • Internasjonalisering

  • Markedsføring

  • Likestilling


B rekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk og økologisk skal legges til grunn

 • Godt fungerende arbeidsmarked

 • Samordnet kystsoneplanlegging

 • Levekårene bedres

 • God polititjeneste i hele Agder


Kommunikasjoner

Kommunikasjoner

 • Rask utbygging av stamveiene E18/E39/RV9

 • Øvrige sentrale riksveier

 • Kristiansand havn som internasjonal intermodal havn

 • Styrke Kjevik flyplass

 • Jernbanen - sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

 • Bredbånd i hele landsdelen


Kompetanse

Kompetanse

 • Høyskolen i Agder utvikles til Universitet

 • Sørlandet Sykehus HF utvikles til universitetssykehus

 • Stimulere kompetansemiljøer og kompetanseprosjekter

 • Partnerskap mellom FoU-miljøer, næringslivet og offentlig sektor videreutvikles


Kultur

Kultur

 • Nye teater- og konserthus i Arendal og Kristiansand

 • Videreutvikle Agder teater

 • Styrke kulturelle mangfold


Internasjonalisering

Internasjonalisering

 • Regionalt samarbeide i Interreg-prosjekter

 • Brüssel-kontor

 • Våre vennskapskontakter med nye EU-medlemsland - Støtteordninger

 • Øke kompetanse og kontakt til den tredje verden


Markedsf ring

Markedsføring

 • Profileringsarbeid (merkevarebygging)


Likestilling

Likestilling

 • Styrke strategisk arbeid

 • Støtte til likestillingsprosjekter

 • Økt deltakelse av kvinner i samfunnsliv og næringsliv


 • Login