Praktick vyu it genetick ch algoritm
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Praktické využití genetických algoritmů PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktické využití genetických algoritmů. Proč GA selhávají? Kdy použít GA? Úlohy s omez. podmínkami Práce s omez. podmínkami Hybridní gen. algoritmy. Proč genetické algoritmy selhávají?. Důvody Neopodstatněné použití Nevhodný typ problému Pochybení při aplikaci genetického algoritmu.

Download Presentation

Praktické využití genetických algoritmů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktické využití genetických algoritmů

 • Proč GA selhávají?

 • Kdy použít GA?

 • Úlohy s omez. podmínkami

 • Práce s omez. podmínkami

 • Hybridní gen. algoritmy


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Důvody

  • Neopodstatněné použití

  • Nevhodný typ problému

  • Pochybení při aplikaci genetického algoritmu


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • 1. Neopodstatněné použití (nesprávná motivace)

 • Oblast GA je stále velice mladá a populární

 • Přílišná popularizace a snaha o jednoduchost vede k demonstraci funkce na co nejjednodušších úlohách

 • Vzniká potřeba „jít s dobou“

 • Jsou univerzální a všestranně použitelné, ale to neznamená, že nahradí vše, co zde bylo dosud


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • 2. Nevhodný typ problému

 • Klamné problémy (deceptive problems)

  • Izolované optimální řešení obklopené průměrnými

  • Nadprůměrní jedinci tak „vedou GA“ úplně jinam

  • Problém je klamný, pokud průměrná fitness všech schémat neobsahujících jako instanci globální optimum je větší než průměrná fitness všech schémat, která tuto instanci obsahují 


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Klamné problémy (deceptive problems)

 • f(x) definovaná dle grafu:

 • g(x1,..,x25)=

 • f(x1)+..+f(x25)


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • 3. Pochybení při aplikaci

  • Použití nesprávné reprezentace (redundance)

  • Použití nevhodné fitness funkce (nedostatečný nebo přílišný selekční tlak)

  • Použití nevhodných genetických operátorů (namísto kombinování vhodných vlastností individuí dochází k jejich rozbíjení)


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Použití nesprávné reprezentace

  Mnoho individuí reprezentuje stejné řešení

  • (yellow,yellow,blue,black)

  • (blue, blue, yellow, black)

  • (yellow,yellow, black, blue) etc.


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Použití nevhodné fitness funkce

  • počet konfliktů vs. rozdílný význam (dopad) konfliktů


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Použití nevhodné fitness funkce

  • počet konfliktů vs. rozdílný význam (dopad) konfliktů


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Použití nevhodného operátoru


Proč genetické algoritmy selhávají?

 • Použití nevhodného operátoru


Kdy je vhodné genetický algoritmus použít?

 • Neexistuje rigorózní odpověď, ale určité indicie přece jen existují

  • Prohledávaný prostor je velký

  • Tento prostor není vyhlazený ani unimodální

  • Struktura prostoru je komplikovaná

  • Není třeba najít optimum globální, ale stačí „přijatelné řešení v přijatelném čase“


Kdy není vhodné použít genetický algoritmus?

 • Prohledávaný prostor lze (vzhledem k jeho velikosti) snadno prohledat

 • V hladkém a unimodálním prostoru velmi snadno zvítězí horolezecký algoritmus

 • K vyřešení problému je nutné najít globální optimum

 • Problém není vhodný svým charakterem pro použití genetického algoritmu (klamný problém)


Optimalizační úlohy

 • Hledání volného extrému (free optimization problem)

 • Hledání vázaného extrému (constraint optimization problem)

 • Hledání řešení splňujícího omezující podmínky (constraint satisfaction problem)


Evoluční algoritmy a úlohy s omezujícími podmínkami

Úlohy s omezujícími podmínkami


Metody práce s omezujícími podmínkami

 • Penalizace nepřípustných individuí

 • Příliš malá penalizace – nepřípustná individua profitují z porušování podmínek

 • Příliš velká penalizace – příliš potlačí vliv nepřípustných individuí a jakékoliv přípustné potom bude mít v populaci velký vliv

 • Není snadné správně zvolit (velikost a struktura přípustné množiny, charakter účelové funkce, ..)


Metody práce s omezujícími podmínkami

 • Opravné algoritmy a speciální operátory

 • Opravný algoritmus

  • Může být velmi obtížné jej navrhnout, měl by být lokální (jinak to bude náhodné hledání)

 • Speciální operátory

  • Musíme mít počáteční populaci plnou přípustných individuí

  • Není snadné navrhnout


Metody práce s omezujícími podmínkami

 • Dekodéry

 • Chromosom není chápán jako zakódované řešení, ale jako informace, z níž lze přípustné řešení zkonstruovat

  • Musíme mít efektivní algoritmus, který dekódování realizuje

  • Lokálnost – malá změna individua vyvolá malou změnu dekódovaného řešení


Metody práce s omezujícími podmínkami

Penalizace nepřípustných individuí

= přímé prohledávání celého prostoru S

Opravné algoritmy a speciální operátory

= přímé prohledávání množiny

přípustných řešení F  S

Dekodéry

= nepřímé prohledávání množiny

přípustných řešení F  S


Evoluční algoritmy a úlohy s omezujícími podmínkami

Úlohy s omezujícími podmínkami

 • splňování omezujících podmínek

  • problém splňování logických formulí

  • problém N dam

 • hledání vázaného extrému

  • seskupovací problém

  • problém obchodního cestujícího


 • Evoluční algoritmy a úlohy s omezujícími podmínkami

  Hybridní genetické algoritmy

  • GA jsou univerzální, robustní, ale téměř nikdy nejsou nejlepšími algoritmy pro daný problém

  • Nevyužívají znalostí o konkrétním problému

  • Cesta ke zvýšení efektivnost vede přes využívání vhodných částí „tradičních“ algoritmů a jejich zahrnutí do algoritmu genetického = hybridizace


  Hybridní genetické algoritmy

  Reprezentace individuí

  Generování počáteční populace, interpretace individuí

  Reprodukční operátory


  Genetické algoritmy a hybridní genetické algoritmy

  • „.. hybridní genetický algoritmus začíná tam, kde tradiční algoritmus končí ...“

   • tradiční algoritmus?

    • „tradiční“ genetický algoritmus?

    • „tradiční“ (dosud používaný) algoritmus?


  Tradiční genetické algoritmy

  • binární kódování, pevná délka chromosomů, ruletový mechanismus selekce, základní genetické operátory

  • existující teoretické zdůvodnění funkce (věta o schématech)

  • dosud poměrně intenzivně studovány

  • v praktických aplikacích se téměř nevyskytují


  Tradiční algoritmy

  • Pro konkrétní problém obvykle existuje „tradiční“ (obvykle používaný) algoritmus, který nevede k optimálnímu řešení, ale dává přijatelné řešení

  • Uživatel tento algoritmus obvykle zná a rozumí mu


  Tradiční algoritmy

  Jeho využitím dle Davise [1991]

  • Získáme důvěru uživatele

  • Získáme naději, že vhodným využitím expertízy v tomto algoritmu obsaženém získáme algoritmus hybridní, který bude lepší než algoritmus původní


  Hybridní genetické algoritmy v širším smyslu

  • Hybridní genetické algoritmy nevznikají jen využitím znalostí o tradičních metodách

  • Synergie hlavních směrů soft computingu

  • Využívání dalších poznatků genetiky, adaptace a organizace společenstev živých tvorů, začlenění ekologických interakcí, ...


  Hybridní genetické algoritmy v širším smyslu

  Kulturní algoritmy


  Hybridní genetické algoritmy v širším smyslu

  Koevoluce


  Hybridní genetické algoritmy v širším smyslu

  Interaktivní evoluce


  Interaktivní evoluce

  Kopičová, A.: Aplikace genetických algoritmů. Interaktivní evoluce. Diplomová práce. FIM UHK 2009.


  Interaktivní evoluce

  Kopičová, A.: Aplikace genetických algoritmů. Interaktivní evoluce. Diplomová práce. FIM UHK 2009.

  • Grafická interpretace prvních tří iterací, při nichž jsou vytvářena slova ke zpracování želví grafikou (při použití konstanty α = 31°):

  • - „F+F[-F]“

  • - „F+F[-F]+F+F[-F][-F+F[-F]]“

  • - „F+F[-F]+F+F[-F][-F+F[-F]]+F+F[-F]+F+F[-F][-F+F[-F]][-F+F[-F]+F+F[-F] [-F+F[-F]]]“


  Hybridní genetické algoritmy v širším smyslu

  „Jest vznešenost v tomto názoru na život s jeho několika mohutnostmi, jež byly původně vdechnuty Stvořitelem v málo tvarů aneb jen v jeden; a že, co tato oběžnice pokračovala kroužíc dle pevných zákonů všeobecné tíže, z tak prostého počátku vyvinulo a vyvíjí se nekonečně těch nejkrásnějších a nejpodivuhodnějších tvarů.“

  Charles Darwin


 • Login