Lok ln ekologie ve m st
Download
1 / 32

Lokální ekologie ve městě - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Lokální ekologie ve městě. Alžběta Škodová 4.11.2013 Toulcův dvůr. Ekocentrum Koniklec. ekologické výukové programy (EVP) od roku 2002 21 vnitřních a 20 terénních EVP (MŠ, ZŠ, SŠ) Akce pro veřejnost, exkurze do provozů… Projekt „Počítáme s vodou“ Projekt „Město do kapsy“. Dnešní dílna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lokální ekologie ve městě' - muncel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lok ln ekologie ve m st

Lokální ekologie ve městě

Alžběta Škodová

4.11.2013

Toulcův dvůr


Ekocentrum koniklec
Ekocentrum Koniklec

 • ekologické výukové programy (EVP) od roku 2002

 • 21 vnitřních a 20 terénních EVP (MŠ, ZŠ, SŠ)

 • Akce pro veřejnost, exkurze do provozů…

 • Projekt „Počítáme s vodou“

 • Projekt „Město do kapsy“


Dne n d lna
Dnešní dílna

Cíle:

 • seznámit se s konceptem „learning outside the classroom“, badatelsky orientovanou výukou, společné vysvětlení pojmu lokální ekologie

 • představení projektu „Město do kapsy“ a ukázka 3 projektových dní

 • vyzkoušení si přípravy vlastního projektového dne

 • prezentace návrhů


Learning outside the classroom
Learningoutsidetheclassroom“

 • Jaké výhody a nevýhody přináší dle Vašeho názoru výuka mimo učebnu?

 • Využívám možnosti výuky mimo učebnu ve své pedagogické praxi? Jak často a za jakým účelem?

  Shrnutí

 • Není důležité jen to, co se učíme, ale především, jak a kde se učíme.

 • Cílem výuky mimo učebnu je rozvíjet dovednosti, formovat hodnoty žáků, působit na jejich osobnostní a sociální rozvoj, růst motivace k učení.

 • Učení, které probíhá prostřednictvím získávání znalostí a dovedností v reálném životě (prostřednictvím praktické činnosti).

 • Zvyšuje atraktivitu hodin a zvyšuje zájem studentů. Výsledkem je zvýšená koncentrace a lepší výsledky.

 • Další informace naleznete na :

  http://www.lotc.org.uk/

  http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/teaching-activities/teaching-outside-the-classroom/


  Badatelsky orientovan v uka
  „Badatelsky orientovaná výuka“

  • český ekvivalent anglického „IBSE = Inquiry Based Science Education“

  • učení se skrze bádání, zkoumání, pídění se po odpovědi

  • vzdělávací směr v přírodovědných předmětech (Science), který využívá metody aktivního učení

  • nedostatečná dovednost českých žáků aplikovat nabyté znalosti v přírodovědných předmětech (PISA, 2006)

  • nejen v exteriéru, ale také v interiéru

  • Další informace na: www.badatele.cz (Sdružení Tereza)


  Lok ln ekologie
  „Lokální ekologie“

  • Lokální

  • týkající se nejbližšího okolí, ve kterém se žáci pohybují, tendence EVVO od globálních problémů, po ty lokální, které můžeme nejsnadněji ovlivnit,

  • Princip/zásada subsidiarity- rovněž politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům.

  • Vztah k místu- jedno z klíčových témat Akčního plánu strategie VUR 2008 -2015

  • Ekologie

  • Věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem (Haeckel, 1866)

  • V širším významu chápáno jako životní/přírodní prostředí a jeho ochrana


  Lok ln ekologie1
  „Lokální ekologie“

  • Co všechno spadá do životního/přírodního prostředí na lokální úrovni?


  M sto do kapsy
  Město do kapsy

  • 10 projektových dní, jejichž prostřednictvím se žáci blíže seznamují s městem či městskou částí, ve které se škola nachází

  • žáci získávají nejen nové znalosti o daném ekoregionu z pohledu deseti různých témat, ale učí se i novým dovednostem

  • prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou problematiku, plní zadaný úkol a navrhují řešení konkrétního problému

  • svá zjištění zpracovávají elektronicky do textové podoby a společně s fotografiemi ukládají do „elektronických kapes“ webových stránek projektu- www.mestodokapsy.cz


  M sto do kapsy1
  MĚSTO DO KAPSY

  Kvalita ovzduší

  Nakládání s odpady

  Kulturní paměť

  Potravinové zdroje

  Biologičtí škůdci

  Estetika a rekreace

  Využití prostoru

  Funkce zeleně

  Bariérovost prostředí

  Voda ve městě


  M sto do kapsy2
  Město do kapsy

  • vychází ze zprávy „Hodnocení ekosystémů k miléniu 2003 – 2006“ (OSN)

  • Ekosystémové služby- jsou přínosy, které lidé získávají od ekosystémů – mají vliv na životní úroveň lidí

   Témata projektu „Město do kapsy“ pokrývají:

  • zásobovací ekosystémové služby (téma Samozásobování potravinovými zdroji, Zdroje pitné a užitkové vody, Využití prostoru, Funkce zeleně),

  • regulační ekosystémové služby (téma Biologičtí škůdci, Nakládání s odpady, Kvalita ovzduší)

  • kulturní ekosystémové služby (Hodnoty kulturního dědictví, Estetická a rekreační funkce, Bariérovost prostředí).


  Nakl d n s odpady
  Nakládání s odpady

  CÍLE PROGRAMU

  • Žák vlastními slovy vyjádří, co je to odpad.

  • Žák seřadí způsoby nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady.

  • Žák uvede alespoň 5 příkladů vytříditelných složek z komunálního odpadu.

  • Žák vysvětlí, co je to materiálové využití odpadu.

  • Žák odůvodní, proč je žádoucí třídit odpad a materiálově jej využívat.

  • Žák prokáže dovednost používat měřící pásmo nebo krokoměr

  • Žák předvede vyhledání nejbližšího sběrného dvora na internetové síti a vyhledá také termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů.

  • Žák navrhne a obhájí řešení problémů, které vyplynuly z práce z terénu.

  • Žák se naučí samostatně hovořit k danému tématu před ostatními žáky a před videokamerou


  Nakl d n s odpady ot zky
  Nakládání s odpady- otázky

  • Je pro mě snadné definovat, co to je odpad?

  • Myslím si, že v městské části Praha 2 není problém se svozem a tříděním odpadu, že sběrná místa jsou čistá a kontejnerů je dostatek?

  • Vím, co je to donášková vzdálenost a jaká by měla být?

  • Není pro mě problém mluvit před ostatními žáky a kamerou ke konkrétnímu tématu?


  Nakl d n s odpady aktivity
  Nakládání s odpady- aktivity

  • Do mapy zaznamenat všechna sběrná hnízda v okolí školy

  • Do pracovního listu zaznamenat nečistoty v separovaném sběru, vytříditelné složky z komunálního odpadu, pořádek v okolí sběrných míst, zaplněnost kontejnerů

  • Pomocí mapy určit a následně změřit nejdelší „donáškovou vzdálenost“

  • Dotazníky- zda občané třídí odpad, jaký odpad netřídí a proč, zda vědí, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr a zda jsou spokojeni s komunálními službami v jejich městské části


  Nakl d n s odpady role
  Nakládání s odpady- role

  • Fotograf – průběžně pořizuje fotografie z terénu, vyfotí fotek raději více, aby bylo později z čeho vybírat, celkem vybere 4 fotografie: fotka celé skupiny, fotka sociologa během výzkumu, práce skupiny u kontejnerů nebo při měření vzdálenosti, nejznečištěnější sběrné místo

  • Analytik – má na starosti důkladně prozkoumat jednotlivá sběrná místa, spolupracuje úzce se zapisovatelem a spolu doplňují pracovní list, má na starosti spolu se zapisovatelem určit a změřit nejdelší donáškovou vzdálenost ve vytyčené oblasti

  • Kartograf- vede skupinu podle mapy, hlídá, aby se skupiny pohybovala ve vyznačeném území, do mapy zakresluje umístění jednotlivých sběrných míst, zaznamenává trasu, spolu s analytikem a zapisovatelem zkoumá jednotlivá sběrná místa

  • Zapisovatel- má na starosti vyplnění pracovního listu u jednotlivých sběrných míst, zkoumá spolu s analytikem jednotlivá sběrná místa, spolupracuje s analytikem na určení a změření nejdelší donáškové vzdálenosti

  • Sociolog- má za úkol ve spolupráci s počítačovým expertem vyplnit 10 dotazníků týkající se nakládání s odpady, snaží se pokrýt všechny sociální skupiny (ženy, muže, mladé, staré)

  • Počítačový expert- spolupracuje se sociologem a pomáhá mu vyplnit 10 dotazníků týkajících se nakládání s odpady  Funkce zelen
  Funkcezeleně

  CÍLE PROGRAMU

  • Žák vlastními slovy vyjádří princip fotosyntézy.

  • Žák vlastními slovy vyjádří, co je památný strom, zdůvodní, proč se vyhlašuje, a na mapě městské části ukáže, kde se jaký druh nachází.

  • Žák vyjmenuje alespoň 5 ze 6 základních funkcí zeleně ve městě.

  • Žák uvede alespoň 3 zákazy a příkazy, které platí v městské zeleni.

  • Žák ve skupině vybere podle předem stanovených kritérií dva stromy z parkové zeleně, vytvoří jeho fotografickou a výtvarnou dokumentaci.

  • Žák ve skupině vytvoří pomocí vlastních fotografií, informací z určovacího klíče a internetu 2 dendrologické tabule s vybranými stromy.

  • Žák ve skupině prezentuje ostatním žákům své výstupy a fotografie z terénu


  Funkce zelen ot zky
  Funkce zeleně- otázky

  • Vím co je to fotosyntéza a dokážu vlastními slovy vyjádřit její princip?

  • Vím, co je to památný strom a znám památné stromy, které se nacházejí v naší městské části?

  • Dokážu vyjmenovat alespoň 3 funkce zeleně ve městě?

  • Není pro mě problém pomocí klíče určit, o který strom se jedná?

  • Není pro mě problém mluvit před ostatními žáky a kamerou ke konkrétnímu tématu?


  Funkce zelen aktivity
  Funkce zeleně- aktivity

  • Návštěva památného stromu

  • Určení dvou druhů stromů

  • Měření obvodu kmene, zaznamenávání stromů do mapy, obkreslování kůry, zjišťování informací o daném druhu

  • Výroba naučných tabulí

  • Vytvoření dendrologické stezky

  • Prezentace


  Funkce zelen role
  Funkce zeleně- role

  • Fotograf – fotí v průběhu programu, v závěrečné fázi fotky stahuje, píše popisky, odevzdá 1 skupinovou fotku z exkurze, 1 fotku skupiny během práce v terénu, 2 fotky celých stromů, jež si skupina vybrala

  • Dendrolog – dostane klíč, podle něhož v terénu určí druh stromu, krejčovský metr, kterým změří obvod stromu ve výšce 150 cm a v počítačové učebně spolu se zapisovatelem vytváří dendrologické tabule, předpoklad počítačově zručné osoby!

  • Kartograf – dostane papírově mapu a v terénu vyznačí do ní dva, skupinou vybrané stromy a v počítačové učebně spolu s ostatními kartografy vytvoří elektronickou mapu dendrologické stezky

  • Zapisovatel – pravá ruka dendrologa, v terénu do pracovního listu zapisuje informace o daném stromu, jež mu sdělí dendrolog a v počítačové učebně s dendrologem vytváří 2 tabule

  • Výtvarník – pomocí uhlu překresluje v terénu na papír kůru jednotlivých stromů a v počítačové učebně vypomáhá s dendrologickými tabulemi  Bari rovost prost ed
  Bariérovost prostředí

  CÍLE PROGRAMU

  • Žák vlastními slovy vysvětlí, co je to zdravotní postižení.

  • Žák vyjmenuje druhy zdravotního postižení a jeho nejčastější.

  • Žák vlastními slovy vysvětlí, co to jsou kompenzační pomůcky a uvede jejich příklady.

  • Žák popíše časté předsudky o lidech se zrakovým postižením.

  • Žák vysvětlí, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést, jak mu pomoci při nástupu do MHD apod.

  • Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké.

  • Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro lidi na vozíku.

  • Žák vyjmenuje základní úpravy používané ve veřejné dopravě a veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením.


  Bari rovost prost ed ot zky
  Bariérovost prostředí - otázky

  • Vím, co to je kompenzační pomůcka a znám alespoň dva příklady?

  • Vím, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést a jak mu pomoci při nástupu do MHD?

  • Vím, jaké jsou nejčastější architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké?

  •  Vím, jaké jsou nejčastější architektonické bariéry pro lidi na vozíku?

  • Dokážu vyjmenovat některé úpravy používané ve veřejné dopravě a ve veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením?


  Bari rovost prost ed aktivity
  Bariérovost prostředí - aktivity

  • Chůze s bílou holí, jízda na vozíku

  • Mapa s vyznačenými objekty, MHD, chodníky- žáci zaznamenávají barvami problematičnost přístupu

  • Zhodnocení problematických lokalit, návrhy zlepšení problematických míst


  Bari rovost prost ed role
  Bariérovost prostředí - role

  1.Figurant/ka: v terénu představuje nevidomého nebo vozíčkáře - pohybuje se s bílou holí nebo na vozíku. Po návratu do třídy sepisuje spolu s asistentem zprávu.

  2.Asistent/ka: pomáhá figurantovi jako asistent vozíčkáře nebo průvodce nevidomého (například při přecházení). Hlídá, aby se figurant nezranil. Po návratu do třídy sepisuje spolu s figurantem zprávu.

  3. Zapisovatel/ka: zapisuje si postřehy figuranta i ostatních, vyplňuje informace k jednotlivým objektům, zastávkám MHD a poznamenává si cokoli, co je důležité ke zmapování lokality. Po návratu do třídy tvoří spolu s kartorafem mapu.

  4. Fotograf/ka: má za úkol focení v terénu. Odevzdá tři fotografie: práce skupiny v terénu, 2 fotografie míst: nejhorší (nebezpečné nebo naprosto nevhodné) a nejlepší (bez bariér). Fotky stáhne do počítače a přejmenuje.  Historie projektu
  Historie projektu

  2010 ZŠ Chmelnice, ZŠ Londýnská

  • ZŠ Resslova, ZŠ Lupáčova, ZŠ Sázavská, ZŠ U

   Krčského lesa, ZŠ Meteorologická, ZŠ Prof. Švejcara

  • „Voda, my a Praha 2“ – ZŠ Sázavská (kapsa Voda –

   rozpracovaná do 4 projektových dní)

  • „Voda, my a Praha 3“ – ZŠ Jeseniova, „Voda, my a

   Praha 12“ ZŠ Na Beránku

   2013/14 „Mikroklima okolí školy“ (3 kapsy – zeleň, voda,

   ovzduší, na 22 ZŠ v Praze – možnost se nyní zapojit

   do projektu)


  Skupinov pr ce
  Skupinová práce

  -Ve skupinách připravit návrh programu využívajícího principu LOTC a BOV

  Možné tematické bloky:

  -ochrana jednotlivých složek ŽP v okolí školy- voda, ovzduší, odpady, půda

  -městská infrastruktura - využití území, kulturní památky, doprava, architektura, parky

  -městská flora a fauna - stromy, rostliny, živočichové

  -lidé a jejich chování ve městě- bariérovost, potraviny…


  Doporu en postup pr ce
  Doporučený postup práce

  Od cíle k prostředkům

  • téma

   -rostliny rostoucí v okolí školy

   2) cíle

   -cílem je zmapovat, jaké rostliny rostou v okolí školy a určit, zda jsou chráněné či nikoli

  • motivace

   -prohlídka herbáře/ochutnávka bylinného čaje

  • metody + formy

   - metody: brainstorming, terénní práce, práce s textem, práce s obrazem, experimentování, metody řešení problémů...), formy (skupinová/kooperativní výuka, hromadná/frontální výuka, týmová práce, individualizovaná výuka)

  • aktivity

   -rozdělení do rolí, práce s klíčem, vyplnění pracovního listu

  • teoretický základ

   -k rostlinám a jejich zařazení dle stupňů ochrany

  • Pomůcky

   -určovací klíče, pracovní listy


  Tvorba posteru
  Tvorba posteru

  pomůcky

  teorie

  cíle

  téma

  motivace

  aktivity

  metody/ formy  Z v r a zhodnocen d lny
  Závěr a zhodnocení dílny

  • Zdá se mi tento koncept výuky (LOTC/BOV) využitelný?

  • Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto konceptu?


  D kuji v m za pozornost
  DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !!!


  ad