Workshop begrijpend kijken
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Workshop “Begrijpend kijken” PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Workshop “Begrijpend kijken”. “Online beeldmateriaal in de les” woensdag 14-3-2012 Themamarkt Powerful Learning RIZOB / Samen Deskundiger. “Filmpje”. Lees de instructie die je op schrift krijgt, goed door. Beantwoord de vraag die gesteld wordt. En bekijk daarna het filmpje.

Download Presentation

Workshop “Begrijpend kijken”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Workshop begrijpend kijken

Workshop“Begrijpend kijken”

“Online beeldmateriaal in de les”woensdag 14-3-2012Themamarkt Powerful Learning

RIZOB / Samen Deskundiger


Filmpje

“Filmpje”

 • Leesde instructie die je op schrift krijgt, goed door.

 • Beantwoord de vraag die gesteld wordt.En bekijk daarna het filmpje.


Filmpje1

“Filmpje”


Beelden van toen en nu

Beelden van “Toen”en “Nu”


Begrijpend kijken waarom

Begrijpend Kijken… waarom?

 • Doelstelling is zichtkrijgen op vragen als:

  • Waarom zet je bepaalde filmfragmenten in een les in?

  • Hoe zet je beeldmateriaal zo goed mogelijk in?

  • Welke “Kijk-vragen” ga je hierbij stellen?


Opzet workshop

Opzet workshop

 • Enige achtergrondinformatie

 • Zelf aan de slag met Kijk-vragen

  • Praktijkopdrachten

 • Ervaringenbespreken en delen met elkaar

 • Hoe verder in je eigen praktijksituatie?

 • Afsluiting


Opbrengst workshop

Opbrengst workshop

 • Het gebruik van beeldmateriaal en multimedia in de eigen lessen kunnen onderbouwen

 • Het kunnen formuleren van goede Kijk-vragen bij beeldmateriaal en multimedia

 • Beelden hebben van ontwikkelingen en achtergronden van beeld, multimedia, onderwijs en maatschappij


Wat zien we om ons heen

Wat “zien” we om ons heen?

Vragen die opkomen:

 • Hoe groeien kinderen op?

  • De app-generatie

 • Het toenemend “beeldgehalte” van onze wereld en onderwijs

 • Leermiddelen in ons onderwijs

  • Computers, digiborden, beeldmateriaal

  • Hoe gaan we nu te werk?

 • Betrouwbaarheid van de media

  • Werkelijkheid en schijnwerkelijkheid


Zintuigvoorkeur

Zintuigvoorkeur

Visueel


Onderwijs verandert en dus

Onderwijs verandert en dus…

 • Kinderen komen vanuit thuissituatiewaarin media belangrijk zijn

 • Beeld en geluid hebben meer impact dan geschreven teksten

 • Nieuwe media zijn beschikbaarvoor kinderen

 • Mogelijkhedenvoor het gebruik van (nieuwe) media binnen het onderwijs nemen toe

 • (Nieuwe) media integraal in het onderwijs


Beeldmateriaal in de les o a

Beeldmateriaal in de les o.a.:

 • Informatieoverdracht

 • Dieper begrip van complexe informatie

 • Geografie: hele wereld in beeld

 • Processen in beeld brengen

 • Aanleiding voor actualiteit(meningsvorming)

 • Actualiteit in de les

 • …………………………….


Workshop begrijpend kijken

Maar…

Laat kinderen niet “blind” kijken naar filmpjes


Kijk vragen gebruiken

Kijk-vragen gebruiken

 • Leerlingen

  • Richten op de kern-aspectenvan de beeldinformatie

  • Zetten strategiën in (analoog aan begrijpend lezen) om beeldinformatie beter te begrijpen

  • Verwerkengestructureerd de informatie uit de beeldmedia

 • Leraren

  • Zetten beeldmateriaal in, onderbouwd en gestructureerd


Soorten kijk vragen

Soorten Kijk-vragen

 • Focusvragen

  • Vragen die leiden tot het richtenop het onderwerp van de les

 • Kennis- en begripsvragen

  • Vragen die leiden tot het verzamelen van feiten en reproductie van kennis

 • Toepassings-, analyse- en meningsvragen

  • Vragen die leiden tot leren


Opdracht filmpjes

Opdracht: filmpjes

 • Rampen

  • Bosbranden Veluwe (1976)

  • Nieuwsbeelden van aardbeving in Spanje

  • Too close to a tornedo

 • Dieren uit andere landen

  • Bobbie naar de dierentuin

  • Waar is Kiko?

 • Koken met Kinderen

  • Afl. 13 Koken met Kinderen

  • Kinderboekenweek begint met … pizza

  • Schooltuin koken met top-koks


Opdracht themamarkt powerful learning 14 3 2012

Opdracht Themamarkt Powerful Learning 14-3-2012


Ervaringen en opbrengsten

Ervaringen en opbrengsten

Mini-presentaties


Ervaringen opbrengsten

Ervaringen & opbrengsten


Beeldmateriaal

Beeldmateriaal

 • Hoe kom je aan beeldmateriaal (bronnen)?

 • Waar selecteer en beoordeel je het materiaal op?

  • Hoe zet ik het beeldmateriaal in?Klassikaal, kleine groepjes, individueel

  • LesdoelenMoment in de les, fasen van de les

  • Kwaliteit beeldmateriaal


Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

 • Bijlage 1: Soorten Kijk-vragen

 • Bijlage 2: Het stellen van Kijk-vragen

 • Bijlage 3: Actualiseren van voorkennis

 • Bijlage 4: Stappenkaart Online “Beeldmateriaal in de les”

 • Handleiding voor de workshopleider


Hoe nu verder

Hoe nu verder?

 • Mogelijk verdere ontwikkeling Workshop “Begrijpend Kijken”

 • Maar op schoolniveau:

Gewoon doen!


Afsluiting werkelijkheid of schijnwerkelijkheid

AfsluitingWerkelijkheid of schijnwerkelijkheid ?


Workshop begrijpend kijken

De workshop Begrijpend Kijken is samengesteld door:

Samen Deskundiger / RIZOB

met ondersteuning van Kennisnet


 • Login