Szcientológia - PowerPoint PPT Presentation

Szcientol gia
Download
1 / 15

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szcientológia. Keletkezés.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Szcientológia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szcientol gia

Szcientológia


Keletkez s

Keletkezés

 • Szcientológia szót L. Ron Hubbardalkotta meg; első tagja a latin scio, ami azt jelenti „tud” vagy „megkülönböztet”, A második a görög logos szóból ered, ami „maga az értelem” vagy „belső gondolat” . Tehát a tudás vagy bölcsesség tanulmányozása, annak tudása, hogy hogyan tudjunk. A Szcientológiát ezen felül úgy határozzuk meg, mint a szellem tanulmányozását és kezelését saját magával, univerzumokkal és más életformákkal való kapcsolatában.


L ron hubbard

L. Ron Hubbard


Ltal ban a szcientol gi r l

Általában a szcientológiáról

 • A Szcientológia egy vallás, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki, és amely az ember valódi szellemi természetének és önmagához, családjához, csoportokhoz, emberiséghez, minden életformához, a fizikai univerzumhoz, a szellemi univerzumhoz és a Legfelsőbb Lényhez vagy végtelenhez való viszonyának teljes és biztos megértéséhez kínál pontos útvonalat.


Szcientol gia

 • L. Ron Hubbard 1923-ban kezdte az elmével és a szellemmel kapcsolatos tanulmányait, ennek eredménye az „ Excalibur” című kézirat lett 1938-ban. Ebben a ki nem adott munkában jelenik meg először a „Szcientológia” szó, hogy jelölje azt, amit L. Ron Hubbard úgy nevezett, hogy „a tudásról való tudás tanulmányozása” . Úgy döntött, nem adja ki a könyvet, mert „ Az Excalibur nem tartalmazott semmilyen terápiát, hanem egyszerűen az élet összetevőiről szóló értekezés volt. – majd hozzátette – Úgy döntöttem, tovább megyek.”


Szcientol gia

 • Ez a „tovább megyek” hozta meg aztán a Dianetikát, amely tulajdonképpen bevezetés a Szcientológia sokkal szélesebb területére. A Dianetika egyfajta „terápiát” nyújt, amelyet a hétköznapi ember könnyedén használhat.


Szcientol gia

 • A Szcientológiát azért nevezik vallásnak, mert megfelel mindhárom kritériumnak, amelyet a teológusok általában a vallásosság meghatározására használnak világszerte : 1) hit valamilyen Végső Valóságban, például a Legfelsőbb Lényben vagy az örök igazságban, amely túlmutat a földi világ jelen helyzetén; 2) vallási gyakorlatok e Végső Valóság megértésére, elérésére vagy a vele való egyesülésre; és 3) hívők közössége, akik összefognak e Végső Valóság felé törekvésben.


Szcientol gia

 • A Szcientológiában vannak vallásos írások. L. Ron Hubbard Szcientológia tárgyú írásai és felvett beszédei együttesen alkotják ezeket. A Szcientológia teológiáját és technológiáját több mint 500 000 írott oldalon készítette el, beleértve a könyvek tucatjait és közel 2000 hangszalagra rögzített nyilvános előadást.


Szcientol gia

 • A Szcientológia technológiai elveinek alkalmazásával a személy képes lelki akadályokat és nem kívánt állapotokat megszüntetni, és ezáltal egyre inkább önmagává válik. A Szcientológia lehetővé teszi az ember számára, hogy az élet minden területén fejlődjön, mind szellemileg, mind világi értelemben.

 • L. Ron Hubbard a Dianetika és a Szcientológia alapítója és a Szcientológia vallási írásainak szerzője.


Egyik templomuk

Egyik „templomuk”


Hit s gyakorlat

Hit és gyakorlat

 • A szcientológia elvei szerint:

 • Az ember alapvetően jó.

 • Az ember alapjában véve egy szellemi lény, akinek van elméje és van teste.

 • Az ember mint szellemi lény életről életre szerzi tapasztalatait. A vallás hívei megtapasztalják, hogy a korábbi életek eseményei az egyén számára elérhetőek és feltárhatóak, tudatosíthatóak


Szcientol gia

 • A vallás gyakorlatában vannak közönségi szolgálatok, mint a prédikáció, illetve az ezt kiegészítő lelki gyakorlat. Vannak névadó, házasságkötési, temetési és lelkész felszentelő szertartások. (Mivel nem keresztény egyház, ezért nem beszélünk keresztelőről. Az nincs a híveknek megtiltva, hogy megkereszteltessék a gyermeküket.) A temetési szertartás inkább búcsúztató jellegű, mivel hívei hisznek a reinkarnációban


Egyh zfel p t s

Egyházfelépítés

 • Az egyház felépítése hierarchikus. A hierarchialegalján a lakóhely szerinti csoportok vannak, amelyekből missziók alakulhatnak. A missziókból lelkészek képzésére felhatalmazott egyházközösségek, szervezetek válhatnak. A hierarchia magasabb részén az alacsonyabb vallási szolgáltatásokra épülő magasabb szintű szolgáltató egyházközösségek találhatóak. Ezt a hierarchiát nyomon követhetjük a különböző tudatossági szintek elérését biztosító szolgáltatásokban is


Alapt rt net

Alaptörténet

 • Xenu története fontos szerepet játszik az egyház mitológiájában, csak a szcientológia magasabb szintjét elérő, ún. OT III-as egyháztagok hallhatják. A mitológia szerint a gonosz Xenu 75 millió évvel ezelőtt az egész Galaxisból sok milliárd űrlényt fogdosott össze, lefagyasztotta őket, és leginkább a mai DC-3-as típusú repülőgépekre hasonlító űrhajókkal a Földre hozta őket, s itt egy vulkánba dobta a lefagyasztott lényeket, a vulkánt pedig felrobbantotta egy hidrogénbombával. Az űrlények kiszabaduló lelkeit egy speciálisan e célra épített „lélekszívóval” fogta fel, majd a fogoly lelkeket „agymosásnak” vetette alá, s így engedte szabadon őket. Az űrlények lelkei, a „thetánok”, később az evolúció során az emberi lényekben találtak otthonra, és ezek a thetánok okozzák az emberek érzelmi problémáit. De szcientológiai kezeléssel, „auditálással”, ezektől a thetánoktól meg tudunk szabadulni.


K sz tette

Készítette

 • Nagy Péter

 • Olajos Sándor


 • Login