Herstelplan PFZW
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Herstelplan PFZW Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen? PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Herstelplan PFZW Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen?. PFZW, Zeist, april 2009. De dekkingsgraad speelt een centrale rol in het herstelplan. Dekkingsgraad:. Markt risico aan beide kanten. Waarde beleggingen Waarde verplichtingen. risico. risico.

Download Presentation

Herstelplan PFZW Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Herstelplan PFZW

Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen?

PFZW, Zeist, april 2009


De dekkingsgraad speelt een centrale rol in het herstelplan

Dekkingsgraad:

Markt risico

aan beide kanten

Waarde beleggingen

Waarde verplichtingen

risico

risico

 • De dekkingsgraad hangt af van de waarde van de beleggingen

 • Sinds invoering van de Pensioenwet is de dekkingsgraad

 • ook gevoelig voor de marktrente

 • 1%-punt rentedaling kost ca. 16% dekkingsgraad

 • PFZW dekt een deel van dit renterisico af

2


Dekkingsgraad daalde in 2008 van 148% naar 92%

 • Rendementen op alle zakelijke waarden waren negatief: waarde

 • beleggingen gedaald

 • Rentes zijn sterk gedaald: waarde verplichtingen gestegen

 • Gevolg: sterke daling van de dekkingsgraad

3


Financieel Toetsingskader (FTK) stelt de grenzen

 • Binnen 5 jaar: herstel uit dekkingstekort (104,5%)

  • Wettelijke grens 3 jaar, Minister van SZW heeft deze termijn

   verlengd tot 5 jaar

  • In dekkingstekort mag niet geïndexeerd worden

 • Binnen 15 jaar: herstel uit reservetekort (123%)

  • De grens voor reservetekort verschilt per fonds

  • De 23% is gebaseerd op het risico van de beleggingen t.o.v. de verplichtingen

 • In het plan gaan we uit van Pensioenwet parameters

  • prijsinflatie: 2,0%

  • loongroei: 3,0%

  • rendement: 6,9%

  • rente: 3,6%

4


Dit zijn onze eigen uitgangspunten

 • De bestaande financiële opzet geeft reeds herstel

 • We willen indexeringsachterstanden beperken

 • Premieverhoging geeft op korte termijn weinig herstel

  en is schadelijk voor de sector en de economie

 • Bij de te nemen maatregelen wordt een evenwichtige afweging

  van belangen gemaakt

 • Inzet is daarbij te voorkomen dat pensioenen en pensioenrechten

  worden aangetast


Dat heeft tot onderstaand herstelplan geleid

 • Pensioenregeling wordt niet aangepast

 • Premie- en beleggingsbeleid gehandhaafd

  • Premie (22,5%) meer dan kostendekkend; opslag (2,5%) uit vorige herstelplan

  • Lange termijn beleggingsbeleid geeft bijdrage aan herstel

 • We wijzigen tijdelijk de indexeringsstaffel om achterstand te beperken

  • Dekkingsgraad van 105% of lager: geen indexering

  • Tijdelijke wijziging: dekkingsgraad tussen 105% en 117,5%: 50% indexering

  • NB Dit is leidraad, bestuur besluit elk jaar over de indexering

   Bestuur bereidt zich voor op maatregelen voor situatie waarin

   herstel uitblijft

6


Dit herstelplan geeft de volgende resultaten

 • Aan wettelijke vereisten voldaan:

  • Binnen 5 jaar boven minimaal vereist eigen vermogen van 104,5%

  • Binnen 15 jaar boven vereist vermogen van 123%

 • Indexeringsachterstand na 5 jaar 12,7% en na 15 jaar 24,9%

  • Aanname: 3% loongroei per jaar; bij minder loongroei lagere achterstand

7


Tegenvallend herstel kan aanvullende maatregelen vragen

 • Economische ontwikkelingen zijn erg onzeker

 • Herstel kan ook langer gaan duren

 • Daarom bereidt het bestuur zich in 2009 voor op pakket

 • aanvullende maatregelen voor het geval dat

  • Extra premieverhoging

  • Versobering van de regeling bij gelijkblijvende premie

  • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten

 • Daarbij staan voorop

  • Evenwichtige belangenbehartiging

  • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten is een uiterste maatregel

8


De bestaande financiële opzet was vertrekpunt voor het herstelplan

extra

- F)

volledig

20% + 2,5%

20%

premie-korting

geen

130%

130%

105%

105%

100% reëel

100% reëel

9

Dekkingsgraad


Bestaande financiële opzet geeft reeds herstel

 • Gegeven de pensioenwetparameters:

 • Herstelt het fonds in 3 jaar uit dekkingstekort (boven 104,5%)

 • Herstelt het fonds in 10 jaar uit reservetekort (boven 123%)

 • Maar: Indexeringsachterstand loopt fors op: 25,9% na 15 jaar

 • Dus was een aandachtspunt: indexering en evenwichtige

 • belangenbehartiging

10


Welke keuzes hebben we om te sturen

Bestuur weegt voor elk stuurmiddel de pro’s en contra’s

tegen elkaar af; uitgangspunt is evenwichtige

belangenbehartiging?

in het herstelplan ingezet:

Langere hersteltermijn

Niet of gedeeltelijk indexeren (staffel tijdelijk aangepast)

Premieopslag (op de premie zat al een opslag uit het vorige plan)

Als herstel tegenvalt:

Premie verhogen

Regeling versoberen bij gelijkblijvende premie

Verlagen pensioenen en pensioenrechten

11


Evenwichtige belangenbehartigingWie levert koopkracht in?

Wie levert koopkracht in? Onderstaande tabel maakt dit zichtbaar:

koopkracht nu --koopkracht later -

Vanuit dit perspectief treft niet indexeren met name gepensioneerden

en oudere actieven

12


Evenwichtige belangenbehartigingOverdrachten van jong naar oud nemen toe door indexering

Weergegeven variant: 100% indexering boven een dekkingsgraad van 105%

Rode balken: vermogensoverdrachten van jong naar oud in huidige situatie

Gele balken:extra indexering buiten financiële opzet vergroot overdrachten

13


Afwegingen bij tijdelijke wijziging van de indexeringsstaffel

Pro’s:

 • In lijn met reële ambitie: streven naar volledige indexering

 • Beschermt koopkracht: koopkracht gepensioneerden wordt geraakt als we niet

 • indexeren, oudere actieven lopen dit risico ook

 • Verkleint indexeringsachterstand: achterstand kan oplopen indien herstel lang

 • uitblijft

  Contra’s:

 • Geeft risico op zwaardere maatregelen: nu gegeven indexering moet bij “zwaar

 • weer” mogelijk later worden afgestempeld

 • Vergroot generatieoverdrachten: door te indexeren groeien generatieoverdrachten

 • van jong naar oud

 • Is afwijking van huidig beleid: bij dekkingsgraad tussen 105% en 117,5% wordt

 • meer geïndexeerd

14


Resultaat: indexeringsstaffel wordt tijdelijk aangepast

Groen: normale indexeringsstaffel

Rood: tijdelijke aanpassing staffel

extra

volledig

helft

15

130%

130%

105%

105%

100% reëel

100% reëel

117,5%

Dekkingsgraad


Impact van de economie op het herstel is groot

 • De economische ontwikkelingen zijn onzeker

 • We gaan uit van het Pensioenwet-scenario (PW)

 • Maar het kan ook erg tegenvallen; herstel duurt dan te lang

 • Het bestuur bereidt zich dan ook voor op te nemen aanvullende maatregelen

16


Tegenvallend herstel kan aanvullende maatregelen vragen

 • Extra premieverhoging

 • Versobering van de regeling bij gelijkblijvende premie

  • Verlagen opbouwpercentage

  • Verhogen pensioenleeftijd

  • PP weer volledig in risicodekking

  • Verlagen NCP-overgangsrechten

 • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten

 • Daarbij staan voorop

  • Evenwichtige belangenbehartiging

  • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten is een uiterste maatregel

17


 • Login