Slovensko i panjolsko tr i te elektri ne energije
Download
1 / 44

Slovensko i Španjolsko tržište električne energije - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Slovensko i Španjolsko tržište električne energije. mag. Z.Bregar, EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, Slovenija. Slovensko:Španjolsko. dva dnevna tr žišta , X terminsko, X opcije Španjolsko: veliki obujam i postotak., zatvor. aukcija, 1998, stabilnost, poč.uzor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slovensko i Španjolsko tržište električne energije' - mrinal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slovensko i panjolsko tr i te elektri ne energije

Slovensko i Španjolsko tržište električne energije

mag. Z.Bregar, EIMV

Elektroinštitut Milan Vidmar

Ljubljana, Slovenija


Slovensko panjolsko
Slovensko:Španjolsko

 • dva dnevna tržišta, X terminsko, X opcije

 • Španjolsko: veliki obujam i postotak., zatvor. aukcija, 1998, stabilnost, poč.uzor

 • Slovensko: malo (o&p), +kontinuirano trgovanje, +standardizirani proizv., iskustvo, stabilnost, rast, očekivanja


Panjolski sistem u 2003
Španjolski sistem u 2003

 • instalirana snaga: pribl. 60,000 MW

 • 12,500 MW: specijalni sistem

  • obnovljivi izvori, otpatci i kogeneracija

  • posebni financijski uvjeti dostupni

 • 47,400 MW: konvencionalni sistem

  • raznovrstna struktura: hidro, ugljen termo, ulje-plin termo i nuklearno

  • ravnomjerni raspored



Energija u 2003
Energija u 2003

 • zahtjevi: 223,480 GWh

 • konvenci. sistem bruto: 196,290 GWh

  • hidro: 38,734 GWh, nuklearna: 61,848 GWh, ugljen t: 72,562 GWh, plin (CC): 23,146 GWh

 • vlast.p.: 8,066 GWh, crpne: 4,738 GWh

 • uvoz/izvoz: 1,142 GWh (<1%)

 • specijalni sistem: 38,852 GWh



Elektri no tr i te 2003
Električno tržište 2003

 • organizator tržišta: OMEL

 • veliko trž.: 228,571 GWh, 8,185 mill.Euro

 • praktično sva energija osim bilateralnih i specijalnog sustava

 • dnevno pribl. 15,000 transakcija

 • srednja cijena: 3.73 centa Euro/kWh



Isti trend
Isti trend

 • potrošnja: od 20,263 do 25,811 MW

 • cijena: od 1.47 do 4.91 cEuro/kWh

 • velika potrošnja: visoke marg. cijene

 • mala potrošnja: niske marg. cijene

 • marginalna cijena je cijena najskupljeg agregata potrebnog za podmirivanje potrošnje


Marginalna cijena
Marginalna cijena

 • postoje 24 vrijednosti marginalne cijene

 • u konkretnom satu: samo JEDNA cijena

 • za sve kupce i prodavače

 • prodavači: konstantni, srednji i vršne jed.

 • kupci: potrošači, preprodavači


Principi
Principi

 • usluga kojom se trguje: 0.1 MWh

 • ista usluga: ista cijena

 • izvor nije važan

 • vrijeme predavanja ponude nije važno



Ekstremne cijene
Ekstremne cijene

 • zahtjevi: 32,000 MW po raznim cijenama

 • ali: 14,500 MW po najvećoj cijeni (18)!

 • dobava: 37,000 MW po raznim cijenama

 • ali: 21,000 MW po cijeni nula (0)!

 • deklarativni značaj: marginalna cijena, ako bude prihvaćena ponuda


Konstrukcija
Konstrukcija

 • 101 pon. za kupnju u kriv. potrošnje

 • 422 pon. za prodaju u kriv. ponude

 • sve pon. za kupnju : sve pon. za prodaju

 • ponude je prvo trebasakupiti, tek poslije

  • podijeliti u dve kategorije

  • sortirati

 • od 8:30 do 10:00 je vrijeme trgovanja


Vrijeme trgovanja
Vrijeme trgovanja

 • 8:30 stanje (prijenos. i proiz.)

 • od 8:30 do 10:00 učesnici

  • predaju ponude

  • verificiraju i mijenjaju svoje ponude

  • nemaju informacije o trgovanju

 • 10:00 zatvaranje in izravnavanje

  • marginalna cijena

  • prihvaćanje ili odbacivanje


Rezultati
Rezultati

 • marginalna cijena: 4.25 cEuro/kWh

 • opseg: 25,481 MW

 • lijevi dio: prihvaćen, desni dio: odbačen

 • 45 od 101 ponuda za kupnju prihvaćena

 • 223 od 422 ponuda za prodaju prihv.


24 tr i ta
24 tržišta?

 • isti proces izračuna aplicira se na sat_1, sat_2, ..., sat_24

 • da li su nezavisni? NE!

 • ta satna tržišta su zavisna

 • rezultati u jednom satu ovise o rezultatu u drugim satovima

 • SAMO JEDNO, koordinirano tržište


Kompleksne ponude
Kompleksne ponude

 • jednostavne: cijena i opseg

 • kompleksne: dodatna ograničenja

  • +najmanji prihod kod prodajnih ponuda

  • +najveći izdatak kod kupovnih ponuda

  • +nedjeljive ponude

  • +blok, najmanji broj neprekidnog rada

  • +gradient, MW/min

  • ...


Koordinacija
Koordinacija

 • kompleksne ponudbe: ovisnost

 • može biti ili prihvaćena ili ne, 0 ili 1

 • kombinatorično, odluke, težak problem

 • prvo sve ponude jednostavne, onda iteracije da se postigne koordinacija, A*-algoritam


Pora un
Poračun

 • kupac ne zna izvor elekt. energije

 • tržište nastupa kao kupac nasuprot onima, koji prodaju električnu energiju i kao prodavač nasuprot onima, koji kupuju el.

 • sigurnost: financijske garancije


Slovenski sistem u 2003
Slovenski sistem u 2003

 • instalirana snaga: 2,456 MW

 • više nego 15 puta manji

 • raznovrsna struktura: 767 MW: ugljen termo, 103 MW: ugljen kogeneracija, 350 MW: ulje-plin termo, 338 MW: nuklearna, 816 MW: hidro

 • potrošnja: 12,677 GWh

 • +16 % uvoz




Tr i te el energ 2003
Tržište el. energ. 2003

 • organizator tržišta: Borzen, 2001/2002

 • količina: 386.9 GWh

 • 45 % porast od 2002

 • vrijednost: 16 miliona Euro

 • prosječna cijena: 3.59 cEuro/kWh



Nekoliko cijena
Nekoliko cijena

 • nekoliko standardiziranih produkata donosi nekoliko različitih razina cijene

 • ukupno: 677 MWh

  • 64 % Band power po 3.52 cE/kWh

  • 17 % Peak power po 3.99 cE/kWh

  • 11 % Euro-peak power po 4.08 cE/kWh

  • 5 % Hourly power i

  • 3 % Off-peak power 2.58 cE/kWh



Separacija
Separacija

 • svaki standardizirani proizvod smatra se potpuno neodvisnim produktom

 • stoga se trguje samo na svome tržištu

 • tržišta su potpuno odvojena

 • [Band] prodajna : [Peak+Off-p] kupovna

 • KRIŽNO povezivanje NIJE MOGUĆE


Standardizacija
Standardizacija

 • produkta trgovanja je osnovni preduvijet organiziranog trgovanja na burzi, ne mogu trgovati ne-stand. prod. (MKSA)

 • Španjolsko trž. implicitno: 0.1 MW, 0.1 cE/kWh u trajanju 1 sat, samo jedno tržište: nema separac.

 • Slovensko trž.: korak u smjeru organiziranog tržišta terminskih i opcijskih ugovora, kontrole rizika, osiguravanja, ...


Posljedice
Posljedice

 • broj ponuda (kupovnih i prodajnih) na pojedinim tržištima pada

 • to je konstrukcija za veliko tržište

 • opća iščekivanja regionalnog otvaranja i proširenja


Kompleksne ponude1
Kompleksne ponude

 • tržišne ponude i ograničene ponude

 • “ledeni brijeg”: samo djelimično prikazana

 • “sve ili ništa”: odmah u cjelini ili odkaziv.

 • “stop” ograničena, stop tržišna: ...

 • to unificira, ali samo na svakom individualnom tržištu stand. proizvoda

 • ipak, određeni stupanj koordinacije dobije se kroz rješav. ograničenja u transportu


Kontinuirano trgovanje
Kontinuirano trgovanje

 • momentalno povez. ponuda prod.i kup.

 • 0. pred-trgovanje: knjiga ponuda

 • 1. početak: početna cijena

 • 2. trgovanje:

  • nova ponuda se poveže sa prijašnjim suprotnim ponudama iz knjige ponuda ili ne

  • cijena variira, učesnici je vide

 • 3. završna faza: poprečna cijena, indeksi


Knjiga ponuda
Knjiga ponuda

 • sadrži spisak još ne-spojenih ponuda

 • otvorena knjiga, dvije stranice

 • lijevo: kupovne, cijena pada

 • desno: prodajne, cijena raste

 • najbolja ponuda ispliva na površinu

 • najbolja prodajna ponudba višja (skuplja) od najbolje kupovne ponude



Alternativa nove ponude
Alternativa nove ponude

 • najbolja svoje vrste u knjizi ponuda

 • nova je lošija: ni nova ponuda ne može se povezati te se samo stavi negdje u red knjige ponude

 • nova je bolja: stavi se na početak

 • dali omogućava sklapanje posla?

 • provjeri se najboljusuprotnu ponudu


Dijeljenje ponuda
Dijeljenje ponuda

 • ponude rijetko imaju jednake veličine u MW, pošto jih predaju neodvisni subjekti

 • jedna ponuda je tako većim dijelom spojena sa više suprotnih ponuda, po raznim cijenama

 • interno: ponuda je djeljiva

 • konačna cijena se izračuna kao težišni prosjek cijena svih ugovora



Cijena
Cijena

 • vidljiva je svim sudionicima

 • sudionici ulažu svoje ponude s obzirom na trenutačnu cijenu

 • varijacija je ograničena

  • statično: 60 % početne cijene

  • dinamično: 30 % između dva ugovora

 • težišna srednja cijena tržišta izračunava se poslije zatvaranja tržišta


Obra un
Obračun

 • prodavač i kupac poznati su, ali to dovodi do prevelikog broja računa

 • multilateralni kliring, organizator tržišta se predstavlja kao kupac svima, koji prodaju el.energiju i kao prodavač svim, koji kupuju el.energiju

 • neposredno se ne susreću sve ponude

 • cijena ovisi o vremenu predavanja ponud.

 • cijena ovisi o standardiziranom proizvodu


Razna tr i ta
Razna tržišta

 • Prednostno dispečiranje

 • Pravo prijenosnih puteva

 • Gubici prijenosa

 • Drvna biomasa

 • Emisijski kartoni

 • Zeleni certifikati

 • Guarancije o izvoru iz obnovljivih iz.


Zaklju ak
Zaključak

 • Španjolsko tržište: uvećanje, Ibersko tržište, terminski i opcijski ugovori, +stand.pr., +kontin. trg.

 • Slovensko tržište: stabilnost, iskustvo, krenuli su Evropski procesi kreiranja regionalnog tržišta, početni centar, potporni stup, Southpool


Hvala

Hvala

mag. Zvonko Bregar,

EIMV, Elektroinštitut Milan Vidmar,

OENES, Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov,

e-mail: [email protected]

tel: 01 / 474 - 36 - 29

fax: 01 / 474 - 29 - 23


ad