Návrh riešenia hlavných nedostatkov
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR Radovan Ďurana INESS PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR Radovan Ďurana INESS „Súkromné príspevky na charitu boli v Spojených štátoch amerických v roku 2000 691 USD, vo Veľkej Británii 141 USD a v Európe 57 USD na osobu.“

Download Presentation

Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR Radovan Ďurana INESS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Návrh riešenia hlavných nedostatkov

sociálneho systému SR

Radovan Ďurana

INESS

„Súkromné príspevky na charitu boli v Spojených štátoch amerických v roku 2000

691 USD, vo Veľkej Británii 141 USD a v Európe 57 USD na osobu.“

Alberto Alesina: “The welfarestate in the US and Europe: why so different?”


 • Čo je sociálny systém

 • Slovenský sociálny systém

 • Nedostatky a problémy sociálneho systému

 • Návrhy riešení nedostatkov sociálneho systému

 • Diskusia


Čo je sociálny systém ?


Čo je sociálny systém ?

skupina sociálnych udalostí alebo rizík, pre ktoré sú mobilizované príslušné politické a administratívne aparáty


Teória

 • Angloamerický model

 • Nemecký model

 • Škandinávsky model


Teória

 • Angloamerický model

  Vychádza z princípov minimálnej sociálnej podpory a jeho cieľom je hlavne solidarita s občanmi v reálnej hmotnej núdzi

 • Nemecký model

  Vychádza z povinného sociálneho poistenia pracujúcich, vysoká miera zásluhovosti

 • Škandinávsky model

  Všetci občania sú zaopatrení voči sociálnym rizikám nezávisle od výšky svojich zárobkov


Kompenzácie

 • interpersonálna nerovnosť

 • intrapersonálna nerovnosť

 • demogrant


Slovenský sociálny systém

 • Definícia cieľov


Slovenský sociálny systém

 • Definícia cieľov – chýba

 • Ústava:

 • Občania v hmotnej núdzi majú právo na pomoc v takom rozsahu, aby im boli zabezpečené základné životné podmienky. Rodičia starajúci sa o deti majú právo na pomoc od štátu, tehotné ženy na ochranu v pracovných vzťahoch a primerané pracovné podmienky

 • Každý má právo na ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia na bezplatné zdravotníctvo za podmienok, ktoré určuje zákon

 • Solidarita vs. zásluhovosť


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld

 • Ministerstvo hospodárstva – investičné stimuly – jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 7 rokov priemernej mzdy. Spolu 8,3 mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld

 • Ministerstvo hospodárstva – investičné stimuly – jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 7 rokov priemernej mzdy. Spolu 8,3 mld

 • Ministerstvo kultúry 4,3 mld


Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld

 • Ministerstvo hospodárstva – investičné stimuly – jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 7 rokov priemernej mzdy. Spolu 8,3 mld

 • Ministerstvo kultúry 4,3 mld

 • Z rozpočtu 2005 150mld, celkové výdavky 333 mld


Náklady sociálneho systému

 • Výber daní a sociálnych odvodov

  461Mld 31,3% HDP

 • 35,95% z ceny práce

 • Nepriame náklady sociálneho systému


Sociálny systém z blízka

Počet dávok v roku 2005:

a) 25

b) 53

c) 74


 • Sociálna pomoc a podpora

  Dávky v hmotnej núdzi

 • Sociálne poistenie

  Formálne poistná štruktúra

 • Sociálna politika

  prídavky, politika nezamestnanosti


Efektivita sociálneho systému

 • Plnenie cieľov

 • Počet poberateľov

 • Dopady na spoločnosť a z toho vyplývajúce nedostatky


Nedostatky sociálneho systému

 • Sociálny systém nemá jasné ciele, koncepciu, priority

 • Nie je možné hodnotiť efektivitu

 • Vysoká miera zásluhovosti – imitácia poistenia, patrí súkromnej sfére

 • Demogranty- sociálne inžinierstvo

 • Prílišná komplikovanosť – 74 dávok, často paralelných, vysoké admin. náklady

 • Nízka miera adresnosti

 • Deficit dôchodkového poistenia


Návrhy riešení nedostatkov

Definícia cieľov a princípov:

 • Úlohou sociálneho systému je prerozdelenie minimálne nutného množstva prostriedkov občanom, ktorí sa dostali do stavu hmotnej núdze

 • Kde existuje komerčná (súkromná) alternatíva, nie je miesto pre štát

 • Adresnosť a zverejnenie


Sociálne poistenie

 • Zrušenie fondov nezamestnanosti, úrazového poistenia, nemocenského poistenia a garančného poistenia.

 • Zlúčenie odvodov zamestnanca a zamestnávateľa

 • Odstránenie zásluhovosti zo systému starobného poistenia


Politika práce

 • Zrušenie minimálnej mzdy

 • Zrušenie politiky práce

 • Zníženie odvodového zaťaženia nízkych miezd


Sociálna politika a pomoc

Obmedzenie výdavkov prostredníctvom:

 • Zavedenia testu príjmov a majetku

 • Obmedzenie duplicity v dávkach

 • Transformácia prídavkov na deti na daňový bonus

 • Zrušenie nesystémových dávok


Zhrnutie

 • Sociálny systém je rozsiahly a nákladný

 • Narúša prirodzené spoločenské vzťahy

 • Obmedzuje blahobyt občanov

 • Vyžaduje výrazné škrty


 • Login