Návrh riešenia hlavných nedostatkov
Download
1 / 28

Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR Radovan Ďurana INESS - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR Radovan Ďurana INESS „Súkromné príspevky na charitu boli v Spojených štátoch amerických v roku 2000 691 USD, vo Veľkej Británii 141 USD a v Európe 57 USD na osobu.“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR Radovan Ďurana INESS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N vrh rie enia hlavn ch nedostatkov soci lneho syst mu sr radovan urana iness

Návrh riešenia hlavných nedostatkov

sociálneho systému SR

Radovan Ďurana

INESS

„Súkromné príspevky na charitu boli v Spojených štátoch amerických v roku 2000

691 USD, vo Veľkej Británii 141 USD a v Európe 57 USD na osobu.“

Alberto Alesina: “The welfarestate in the US and Europe: why so different?”


N vrh rie enia hlavn ch nedostatkov soci lneho syst mu sr radovan urana iness

 • Čo je sociálny systém

 • Slovenský sociálny systém

 • Nedostatky a problémy sociálneho systému

 • Návrhy riešení nedostatkov sociálneho systému

 • Diskusia


N vrh rie enia hlavn ch nedostatkov soci lneho syst mu sr radovan urana iness

Čo je sociálny systém ?


N vrh rie enia hlavn ch nedostatkov soci lneho syst mu sr radovan urana iness

Čo je sociálny systém ?

skupina sociálnych udalostí alebo rizík, pre ktoré sú mobilizované príslušné politické a administratívne aparáty


Te ria

Teória

 • Angloamerický model

 • Nemecký model

 • Škandinávsky model


Te ria1

Teória

 • Angloamerický model

  Vychádza z princípov minimálnej sociálnej podpory a jeho cieľom je hlavne solidarita s občanmi v reálnej hmotnej núdzi

 • Nemecký model

  Vychádza z povinného sociálneho poistenia pracujúcich, vysoká miera zásluhovosti

 • Škandinávsky model

  Všetci občania sú zaopatrení voči sociálnym rizikám nezávisle od výšky svojich zárobkov


N vrh rie enia hlavn ch nedostatkov soci lneho syst mu sr radovan urana iness

Kompenzácie

 • interpersonálna nerovnosť

 • intrapersonálna nerovnosť

 • demogrant


Slovensk soci lny syst m

Slovenský sociálny systém

 • Definícia cieľov


Slovensk soci lny syst m1

Slovenský sociálny systém

 • Definícia cieľov – chýba

 • Ústava:

 • Občania v hmotnej núdzi majú právo na pomoc v takom rozsahu, aby im boli zabezpečené základné životné podmienky. Rodičia starajúci sa o deti majú právo na pomoc od štátu, tehotné ženy na ochranu v pracovných vzťahoch a primerané pracovné podmienky

 • Každý má právo na ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia na bezplatné zdravotníctvo za podmienok, ktoré určuje zákon

 • Solidarita vs. zásluhovosť


Vymedzenie hran c

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld


Vymedzenie hran c1

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld


Vymedzenie hran c2

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld


Vymedzenie hran c3

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld


Vymedzenie hran c4

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld


Vymedzenie hran c5

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld


Vymedzenie hran c6

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld

 • Ministerstvo hospodárstva – investičné stimuly – jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 7 rokov priemernej mzdy. Spolu 8,3 mld


Vymedzenie hran c7

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld

 • Ministerstvo hospodárstva – investičné stimuly – jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 7 rokov priemernej mzdy. Spolu 8,3 mld

 • Ministerstvo kultúry 4,3 mld


Vymedzenie hran c8

Vymedzenie hraníc

Sociálne a zdravotné odvody 183mld

Štátny rozpočet

 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí 44 mld

 • Ministerstva školstva 44,3Mld

 • Ministerstvo poľnohospodárstva 12,6 mld

 • Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja 8,3mld

 • Ministerstvo dopravy – dotácie osobnej prepravy 4 mld

 • Ministerstvo hospodárstva – investičné stimuly – jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 7 rokov priemernej mzdy. Spolu 8,3 mld

 • Ministerstvo kultúry 4,3 mld

 • Z rozpočtu 2005 150mld, celkové výdavky 333 mld


N klady soci lneho syst mu

Náklady sociálneho systému

 • Výber daní a sociálnych odvodov

  461Mld 31,3% HDP

 • 35,95% z ceny práce

 • Nepriame náklady sociálneho systému


Soci lny syst m z bl zka

Sociálny systém z blízka

Počet dávok v roku 2005:

a) 25

b) 53

c) 74


N vrh rie enia hlavn ch nedostatkov soci lneho syst mu sr radovan urana iness

 • Sociálna pomoc a podpora

  Dávky v hmotnej núdzi

 • Sociálne poistenie

  Formálne poistná štruktúra

 • Sociálna politika

  prídavky, politika nezamestnanosti


Efektivita soci lneho syst mu

Efektivita sociálneho systému

 • Plnenie cieľov

 • Počet poberateľov

 • Dopady na spoločnosť a z toho vyplývajúce nedostatky


Nedostatky soci lneho syst mu

Nedostatky sociálneho systému

 • Sociálny systém nemá jasné ciele, koncepciu, priority

 • Nie je možné hodnotiť efektivitu

 • Vysoká miera zásluhovosti – imitácia poistenia, patrí súkromnej sfére

 • Demogranty- sociálne inžinierstvo

 • Prílišná komplikovanosť – 74 dávok, často paralelných, vysoké admin. náklady

 • Nízka miera adresnosti

 • Deficit dôchodkového poistenia


N vrhy rie en nedostatkov

Návrhy riešení nedostatkov

Definícia cieľov a princípov:

 • Úlohou sociálneho systému je prerozdelenie minimálne nutného množstva prostriedkov občanom, ktorí sa dostali do stavu hmotnej núdze

 • Kde existuje komerčná (súkromná) alternatíva, nie je miesto pre štát

 • Adresnosť a zverejnenie


Soci lne poistenie

Sociálne poistenie

 • Zrušenie fondov nezamestnanosti, úrazového poistenia, nemocenského poistenia a garančného poistenia.

 • Zlúčenie odvodov zamestnanca a zamestnávateľa

 • Odstránenie zásluhovosti zo systému starobného poistenia


Politika pr ce

Politika práce

 • Zrušenie minimálnej mzdy

 • Zrušenie politiky práce

 • Zníženie odvodového zaťaženia nízkych miezd


Soci lna politika a pomoc

Sociálna politika a pomoc

Obmedzenie výdavkov prostredníctvom:

 • Zavedenia testu príjmov a majetku

 • Obmedzenie duplicity v dávkach

 • Transformácia prídavkov na deti na daňový bonus

 • Zrušenie nesystémových dávok


Zhrnutie

Zhrnutie

 • Sociálny systém je rozsiahly a nákladný

 • Narúša prirodzené spoločenské vzťahy

 • Obmedzuje blahobyt občanov

 • Vyžaduje výrazné škrty


ad
 • Login